Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦
Поговоримо про вивчення наявних компетенцій для надання освітньої підтримки учням із ООП

Із січня 2022 року організація інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти регламентується Порядком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 №957. Головною новацією цієї системи освітніх послуг є надання п’яти рівнів підтримки для учнів із ООП, перший з яких відноситься до компетенції закладу освіти. За яким алгоритмом організувати цю роботу? Розглянемо методичні рекомендації щодо визначення освітніх труднощів здобувачів освіти, які були розроблені Інститутом спеціальної педагогіки та психології ім. М. Ярмаченка спільно з Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 29.12.2021 №1/23101-21)

Порядок вивчення наявних компетенцій школярів, визначення освітніх труднощів та надання їм підтримки в освітньому процесі визначається за певною методологією. Вона ґрунтується на обов'язковому дотриманні інтересів дитини з ООП та принципах індивідуального підходу, партнерської взаємодії з її батьками, об’єктивності та  конфіденційності.

 • Вивчення наявних компетенцій – неперервний, цілісний, комплексний, динамічний процес визначення індивідуальних особливостей здобувача освіти, його потенційних можливостей з метою визначення рівня підтримки в освітньому процесі, подолання освітніх труднощів, які виникають у процесі навчання.
 • Освітні труднощі – це труднощі у навчанні, які впливають на процес здобуття освіти та рівень результатів навчання осіб відповідного року навчання у відповідному закладі освіти. 
 • Рівень підтримки в освітньому процесі в інклюзивних класах закладів освіти – обсяг тимчасової або постійної підтримки в освітньому процесі здобувачів освіти з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх індивідуальних потреб.

Робота щодо вивчення наявних компетенцій та подальше надання підтримки може бути організовано у випадку письмового звернення до школи законних представників дитини з ООП або спостереження за діяльністю школярів під час освітнього процесу. Маркерами для визначення освітніх труднощів І рівня ЗЗСО є:  

1. Фізичні труднощі:

 • незначні порушення опорно-рухового апарату, які не призводять до ускладнень в освітній діяльності (плоско-вальгусна деформація стоп, порушення ОРА тощо); 
 • тимчасові порушення функціонування (переломи, струс мозку, пошкодження хребта, оперативні втручання тощо)

2. Інтелектуальні та когнітивні труднощі: 

 • тимчасові, непостійні, короткотривалі, ситуативні, незначні порушення пам’яті, уваги, мислення; 
 • обмеження активного словника;
 • знижена інтелектуальна активність у період хвороби, загострення деяких станів або після перенесеного стресу;
 • знижена продуктивність механічного запам’ятовування.

3. Функціональні труднощі:

3.1. Мовленнєві (наявність незначних, поодиноких особливостей функціонування мовлення): 

 • труднощі вимови одного чи більше звуків; 
 • недосконалість словника за якістю, недостатнє і неточне використання лексичного значення слова; 
 • незначні труднощі узгодження слів у словосполученнях, реченнях або добору правильної форми слова; 
 • недостатнє інтонаційне забарвлення усного мовлення; 
 • прискорений або уповільнений темп мовлення, скандований та нерівномірний ритм (при цьому школяр має достатній словник і зв’язне мовлення відповідно до віку).

3.2. Сенсорні (порушення зору, слуху, опорнорухового апарату, які усуваються корекційними засобами та не перешкоджають навчанню).

3.3. Моторні (незначні порушення опорно-рухового апарату, які не призводять до ускладнень в освітній діяльності)

4. Навчальні труднощі:

 • засвоєння програмового матеріалу (окремих тем) на початковому рівні з одного-двох предметів мовно-літературної та математичної освітньої галузі. Спостерігаються незначні труднощі під час читання та письма, наявні окремі помилки одного або різних типів у писемному мовленні; 
 • труднощі засвоєння матеріалу, пов’язані з мовним бар’єром, адаптацією.

5. Соціоадаптаційні труднощі:

 • поведінкові (короткотривала, несистематична емоційна збудженість та емоційна вразливість; несистематичні труднощі під час побудови взаємин з однолітками);
 • особистісні (поодинокі прояви девіантної поведінки; початок здобуття освіти в школі з навчанням мовами корінних народів та національних меншин); 
 • соціокультурні (тимчасові, несистематичні труднощі, пов’язані зі зміною соціокультурного середовища (ВПО, особи з родин мігрантів чи білінгвістичних родин, представники національних меншин тощо);
 • комунікативні (тимчасові, несистематичні труднощі соціальної адаптації та комунікації).

У разі фіксування одного і більше маркерів педагогічний працівник має ініціювати створення у закладі освіти Команди психолого-педагогічного супроводу, а керівник школи затвердити її склад наказом. 

Додатково: 

вебінар «Діяльність команди психолого-педагогічного супроводу особи з ООП у ЗЗСО на рівні базової середньої освіти»;

стаття «Як організувати ефективну роботу команди психолого-педагогічного супроводу школярів із ООП».

Протягом 10 робочих днів Команда має проаналізувати здатність учня до навчання та спостерігати за його психоемоційним станом й поведінкою в різноманітних ситуаціях. Для проведення цієї роботи можна скористатися різними діагностичними методиками або опитувальниками відповідно до рівня здобуття освіти:

За результатами вивчення Команда психолого-педагогічного супроводу має прийняти одне з таких рішень:

 • здобувач освіти не має освітніх та/або поведінкових труднощів, які потребували б додаткової підтримки в освітньому процесі, та має змогу адаптуватися до навчання у звичайному порядку; 

• у школяра виникають незначні освітні та/або поведінкові труднощі. Додаткову підтримку може бути надано за допомогою ресурсів закладу освіти; 

• учень має суттєві освітні та/або поведінкові труднощі. Батькам (законним представникам) рекомендовано звернутись до інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. 

Результати вивчення та визначені напрями підтримки фіксуються у протоколах:

 • засідання Команди психолого-педагогічного супроводу закладу освіти;
 • оцінки розвитку особи та додаються до особової справи здобувача освіти. 

А якщо ви бажаєте отримати більше інформації про особливості роботи з дітьми з ООП навіть в умовах воєнного стану від досвідчених педагогів-практиків, які працюють в системі інклюзивної освіти, беріть участь у Всеукраїнській інтернет-конференції «Інклюзивна освіта: підходи та практики», яка відбудеться 16-17 червня 2022 року.

 

Або перегляньте заходи, які вже відбулися, у запису:

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter