Опрацьовуємо Інструктивно-методичні рекомендації МОН

Аби допомогти вчителям мистецтва організувати цікаве та продуктивне навчання з дотриманням нормативних вимог, ми підготували огляд Інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу і викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.

5 клас 

Мистецька освітня галузь

Відповідно до Типового навачального плану на вивчення мистецької освітньої галузі рекомендовано 2 години на тиждень (діапазон навчального навантаження становить від 1 до 3 годин).  Для її реалізації закладам освіти пропонується модельні навчальні програми:

 • інтегрованого курсу «Мистецтво», які повною мірою охоплюють результати навчання, визначені в Держстандарті;
 • міжгалузевого інтегрованого курсу «Драматургія і театр», яка частково реалізує результати навчання двох освітніх галузей - мовно-літературної та мистецької. Саме тому не рекомендовано заміщувати інтегрований курс «Мистецтво» цим курсом, їх реалізація має відбуватись одночасно.

Вчитель самостійно обирає освітні технології, види мистецької діяльності учнів і мистецькі твори для сприймання, визначає обсяг годин для опанування розділу (теми) програми і досягнення учнями очікуваних результатів навчання тощо. На сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» розміщено підручники інтегрованого курсу «Мистецтво» та «Навчально-методичну скарбницю», яка допоможе оптимізувати пошук програмового і навчального контенту для 5 класів.

Навчальні предмети цієї освітньої галузі мають викладати вчителі зі спеціальною мистецько-педагогічною освітою (вчитель музичного мистецтва, вчитель образотворчого мистецтва, вчитель художньої культури). Оскільки програма поєднує різні види мистецтв, інтегрований курс можуть викладати два вчителі (музичного та образотворчого мистецтва), які мають співпрацювати у команді та узгоджувати планування своїх уроків. У цьому випадку у навчальній програмі закладу освіти виокремлюється дві складові із зазначенням відповідної кількості годин «Мистецтво: музичне мистецтво» (1 година на тиждень), «Мистецтво: образотворче мистецтво» (1 година на тиждень). Відповідно у класному журналі для кожної складової відводяться окремі сторінки.

У перші тижні навчання для подальшого планування освітнього процесу рекомендується встановити рівень і обсяг мистецького досвіду п’ятикласників – вміння, знання тощо, яким володіють учні. Провідним методом для діагностики є педагогічне спостереження за різними видами мистецької діяльності учнів – співі, ритмізації, різноманітній образотворчій діяльності, обговоренні творів мистецтва тощо. Не рекомендовано проводити спеціальні діагностичні роботи або подібні види діяльності, що виконують контрольно-оцінювальну функцію. 

Оцінювання досягнень учнів в галузі мистецької освіти рекомендується здійснювати за допомогою формувального та підсумкового видів оцінювання.

Формувальне оцінювання може здійснюватися у формі само- та взаємооцінювання, орієнтирами для його здійснення є очікувані результати навчання учнів, визначені модельною навчальною програмою. Залежно від від того, як учень виявляє/демонструє той чи інший очікуваний результат, встановлюється рівень досягнення, зокрема: 

 • початковий рівень (від 1 до 3 балів): учень не виявляє (або здебільшого не виявляє) визначеного очікуваного результату навчання; 
 • середній рівень (від 4 до 6 балів): учень виявляє визначені результати за допомогою педагога (або переважно за допомогою чи спонуканням педагога);
 • достатній рівень (від 7 до 9 балів): учень самостійне виявляє визначені результати; 
 • високий рівень (від 10 до 12 балів): учень демонструє визначені результати навчання, може застосувати їх у нестандартних навчальних ситуаціях, проявляє ініціативність, творчість, оригінальність.

Результати підсумкового оцінювання кожного учня мають бути інтегровані з урахуванням усіх видів діяльності на уроках з усіх видів мистецтва, зокрема:

 • пізнання та аналіз-інтерпретація творів мистецтва;
 • практична діяльність в галузі мистецтва;
 • виявлення естетичного ставлення (емоційного, оцінного, критичного);
 • види комунікації через мистецтво. 

У разі викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» двома вчителями і наявності відмінності рівнів очікуваних результатів навчання зі складових інтегрованого курсу, під час підсумкового оцінювання обидва вчителя мають враховувати динаміку особистих навчальних досягнень учня та встановити підсумковий рівень на користь учня. Загальна підсумкова оцінка має виставлятись на кожній із двох відповідних сторінок журналу.

6 - 11 класи 

Освітня галузь «Мистецтво»

У 2022/2023 навчальному році вивчення предметів освітньої галузі «Мистецтво» в основній і старшій школі здійснюватиметься за програмами

 • «Мистецтво. 6-9 класи» (2017, оновлена); 
 • «Мистецтво. Рівень стандарту. 10-11 класи»;
 • «Мистецтво. Профільний рівень. 10-11 класи».

Через російське вторгнення на територію України закладам освіти рекомендується вилучити з використання в освітньому процесі твори російських і білоруських митців. Вивільнений навчальний час доцільно використати на ознайомлення учнів з творами регіональних українських митців або творами мистецтва інших країн і народів. 

Бажаєте отримати корисні поради щодо організації роботи задля продуктивного навчального процесу від досвідчених освітніх експертів і вчителів-практиків? Долучайтеся до нашої Всеукраїнської інтернет-конференції «Дистанційне та змішане навчання в умовах війни», яка відбудеться 16-17 вересня 2022 року!   

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter
Трансляція відбудеться
1 березня о 17:00