10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Поурочний план до теми "Молюски"

Про матеріал

Для проведення уроку-узагальнення з теми "Молюски". Тестові завдання розроблені у 2-х варіантах. Конспект містить відповіді для перевірки знань та бланки для учнів.

Перегляд файлу

Біологія  7клас

Урок №12__________________

дата проведення

Тема: Молюски.

Мета: продовжити знайомити учнів з особливостями організації та процесів життєдіяльності молюсків та їх різноманітністю.

Обладнання: малюнки «Тип Молюски - Черевоногі, Двостулкові, Головононогі»  Тип уроку: комбінований Хід уроку.

І. Організаційний етап.

1. Перевірити готовність учнів до уроку.

 

ІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності Яке значення молюсків в природі та житті людини?

ІІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

 

План 

1.      Які особливості будови Молюсків?

2.      На які класи поділені молюски?

3.      Дай те характеристику молюскам, що відносяться до класу Черевогогих.

4.      Дай те характеристику молюскам, що відносяться до класу Двостулкових.

5.      Дай те характеристику молюскам, що відносяться до класу Головоногих.

 

IV. Вивчення нового матеріалу

1.      Роль молюсків в природі та житті людини. Ланка в ланцюгу живлення.

      Вживають в їжу люди.

      Шкідники культурних рослин.

      Проміжні хазяїни для паразитів.

      Фільтратори води.

      Промислова сировина. Шкода судноплавству.

2.      Перевірка та закріплення знань до теми «Молюски»

VІ. Домашнє завдання  §14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА РІЗНОМАНІТНІСТЬ МОЛЮСКІВ

І варіант

ІІ варіант

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти

 відповідей, із яких лише ОДНА правильна.

За кожне правильно ви

конане завдання - 0,5 бал.

1. Укажіть, які молюски мають терку:

А) устриця;

Б) беззубка;

В) ставковик;

Г) восьминіг. 2. Кровоносна система у молюсків:

А) замкнена, серця немає;

Б) незамкнена, є серце;

В) відсутня;

Г) замкнена, є серце.

3.               Визначте з якої речовини переважно складається черепашка:

А) целюлози;

Б) вапняку й рогоподібної речовини; В) кремнезему;

Г) хітину.

4.               Скільки відділів тіла у беззубки?

А) два;

Б) три; В) чотири;

Г) п’ять. 5. Головоногим молюском є:

А) тридакна;

Б) перлівниця;

В) восьминіг;

Г) виноградний слимак. 6. Вибери «зайвий» термін:

Восьминіг, голова, мушля - башта, щупальця.

1.  Речовини для побудови черепашки виділяє:

А) мантія;

Б) нога;

Б) тулуб;

Г) голова.

2.  Укажіть, які молюски мають чорнильну залоз:

А) мідії;

Б) восьминоги; В) наутілуси;

Г) устриці. 3. Центральна нервова система у молюсків:

А)представлена нервовим стовбуром;

Б) відсутня;

В) трубчаста;

Г) розкидано - вузлового типу.

4. Представниками молюсків є:

А) палоло;

Б) мокриця;

В) каракурт;

Г) кальмар. 5. Скільки відділів тіла у ставковика великого?

А) два;

Б) три; В) чотири;

Г) п’ять.

6. Вибери «зайвий» термін:

Мідія , голова, мушля, клиноподібна нога.

7. Укажіть, якими цифрами  на рисунку п

означені частини тіла ставковика великого.

За правильно вико

нане завдання - 1 бал

 

 

А) черепашка;

Б) нога; В) щупальце; Г очі.

А) дихальний отвір;

Б) тулуб;

В) мантія; Г голова.

8. Впишіть «ТАК», якщо твердження

правильне, або «НІ», якщо неправильне.

За правильно вико

нане завдання - 1 бал

А) мідія має голову.

Б) мушля мідії має чотири стулки.

В) мідія має два сифони - ввідний і вивідний.

Г) мідія має дві клиноподібні ноги.

А) восьминіг рухається за допомогою реактивного руху;

Б) у восьминога відсутня мантія та мантійна порожнина.

В) кровоносна система восьминога замкненого типу. Г) восьминіг відноситься до класу черевоногих молюсків.

 

 

 

І варіант

ІІ варіант

9. Допишіть пропущені в тексті слова

За правильно виконане завдання - 2 бали

Тіло ставковика великого складається з________ відділів. Його черепашка має форму ________.      З боків тулуб оточений складкою шкіри - _______. Дихає ставковик за допомого ________.

 

Тіло беззубки складається з ______ відділів. Її черепашка має ________ стулки. Вода потрапляє через

_______ сифон. Дихає беззубка за допомогою _______.

10.  Визначте до якого типу та класу належить: За правильно виконане завдання - 1 бал

КАРАКАТИЦЯ

КАЛЬМАР

11. Установіть відповідність між тваринами, зображеним на рисунку, та їх назвами.

За правильно виконане завдання - 1 бал

А) кальмар;

Б) восьминіг;

В) наутилус;

1

2

3

4

А) беззубка;

Б) ставковик великий;

В) тридакна;

Г) каракатиця

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

Г) виноградний слимак.

12. Установіть відповідність між назвою молюска та ознаками, характерними для нього.

За правильно виконане завдання - 2 бали

1.       Черепашка частково або повністю зникає, мешкають у лісовій підстилці, живляться гнилими рослинами та дрібними тваринами;

2.       Має черепашку до 7 см, мешкає в стоячих водоймах, де повзає по дну, живиться рослинами та дрібними безхребетним тваринами;

3.       Морські тварини, ведуть нерухомий спосіб життя, частіше утворюють великі скупчення, їх вживають в їжу;

4.       Тіло сплющене з боків, голови не мають, мешкають у прісних водоймах;

5.       Мешкають у тропічних морях, ведуть сидячий спосіб життя, їх добувають і штучно розводять для отримання прикрас.

А) ставковик великий; Б) перлівниця звичайна;

А) мідія чорноморська;

Б) слимак сірий.

13. Виберіть ознаки:

За правильно виконане завдання - 1 бал

Класу Черевоногих молюсків

А) тіло має три відділи;

Б) органи дихання тільки зябра;

В) органи дихання  - зябра та легені;

Г) мають черепашку - башту або котушку;

Д) мають дві ноги;

Е) одна клиноподібна нока;

Є) черепашка має дві стулки; Ж) відсутня голова; 

З) має голову.

Класу Двостулкових молюсків

А) тіло має три відділи;

Б) органи дихання тільки зябра;

В) органи дихання  - зябра та легені;

Г) мають черепашку - башту або котушку;

Д) мають дві ноги;

Е) одна клиноподібна нока;

Є) черепашка має дві стулки;

Ж) має голову; 

З) має увідний та вивідний сифон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І варіант

ІІ варіант

За кожне правильно виконане завдання - 0,5 бал.

За кожне правильно виконане завдання - 0,5 бал.

1_____

2_____

3_____

4_____

5_____

6_____

1_____

2_____

3_____

4_____

5_____

6_____

7.  

 

7.

 

А

Б

В

Г

1 бал

 

 

А

Б

В

Г

1 бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           8.         

 

8.

 

А

Б

В

Г

1 бал

 

 

А

Б

В

Г

1 бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

2 бали

 

9.

2 бали

Тіло ставковика великого складається з________ відділів. Його черепашка має форму ____________.      З боків тулуб оточений складкою шкіри - _______________. Дихає ставковик за допомого __________________.

 

Тіло беззубки складається з ________ відділів. ЇЇ черепашка має ________ стулки. Вода потрапляє через _______________ сифон. Дихає беззубка за допомогою __________________.

 

10.

 

 

10.  

 

Тип

                                            1

 

 

Тип

 

1 бал

 

Клас 

                                          бал

Клас 

 

                                                          11.        

 

11.

 

1

2

3

4

1 бал

 

 

1

2

3

4

1 бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

12.

 

1

2

3

4

5

2 бали

 

1

2

3

4

5

2 бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бал

 

                                                  

 

 

 

І варіант

ІІ варіант

За кожне правильно виконане завдання - 0,5 бал.

За кожне правильно виконане завдання - 0,5 бал.

1_____

2_____

3_____

4_____

5_____

6_____

1_____

2_____

3_____

4_____

5_____

6_____

                                                           7.         

7.

 

А

Б

В

Г

1 бал

 

 

А

Б

В

Г

1 бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

8.

 

А

Б

В

Г

1 бал

 

 

А

Б

В

Г

1 бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

2 бали

 

9.

2 бали

Тіло ставковика великого складається з________ відділів. Його черепашка має форму ____________.      З боків тулуб оточений складкою шкіри - _______________. Дихає ставковик за допомого __________________.

 

Тіло беззубки складається з ________ відділів. Її черепашка має ________ стулки. Вода потрапляє через _______________ сифон. Дихає беззубка за допомогою __________________.

 

                                                          10.                                    

 

10.  

 

Тип

 

1 бал

 

 

Тип

 

1 бал

 

Клас 

 

Клас 

 

11.

 

 

11.

 

1

2

3

4

1 бал

 

 

1

2

3

4

1 бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

12.

 

1

2

3

4

5

2 бали

 

1

2

3

4

5

2 бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бал

 

                                                  

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Більченко Олена
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
29 червня 2018
Переглядів
884
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку