Поурочно-тематичний план з предмета ,,Українська література’’ І КУРС (70 год) Кухар. Бармен

Про матеріал
№ Тема уроку К-сть годин 1 Тема №1. Вступ. Реалістична українська проза Українська література другої половини ХІХ ст. у контексті розвитку тодішнього суспільства, культури, мистецтва. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність «громад». Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Тодішні поезія, драматургія. Особливості реалістичної прози 1 2 Іван Нечуй-Левицький. Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І. Франко) 1 3 «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору. ТЛ: соціально-побутова повість, поглиблення поняття про реалізм 1 4 І. Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я». Колоритні людські характери в повісті 1 5 Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі в повісті «Кайдашева сім’я». Утвердження цінностей національної етики засобами комічного. ТЛ: засоби змалювання комічного 1 6 Розвиток мовлення №1. (письмово) Дискусія на тему: «Сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей», «Сім’я Кайдашів у сучасному світі» 1 7 Панас Мирний (П. Рудченко). Основне про життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості 1 8 Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» – перший соціально-психологічний роман в українській літературі. Співавторство з Іваном Біликом. ТЛ: соціально-психологічний роман 1 9 Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Широта представлення народного життя 1 10 Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні? Шлях Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва 1 11 Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Жіночі образи, утвердження народних поглядів на духовне здоров᾽я людини 1 12 Контрольна робота №1(тестові завдання) Вступ. Реалістична українська проза (творчість І. Нечуя-Левицького й Панаса Мирного) 1 Тематична 13 Тема №2. «Театр корифеїв» Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М.Старицького, М.Кропивницького, Панаса Мирного та ін. Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І.Франко). Перші театральні трупи М.Кропивницького та М.Старицького. Родина Тобілевичів та український театр. Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька. 1 14 Іван Карпенко-Карий. Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника. ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору 1 15 Комедія Карпенка-Карого «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю 1 16 Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі. Значення творчості І. Карпенка-Карого 1 17 Контрольна робота №2 Контрольний твір за творчістю Івана Карпенка-Карого (есе) 1 18 Тема №3. Іван Франко Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Франко-перекладач, публіцист. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І. Франка в музиці 1 19 Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки 1 20 Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі («Сікстинська мадонна»). ТЛ: терцини, гімн, сонет 1 21 Франкова концепція поступу людства, вираження незламного оптимізму («Гімн» («Замість пролога»)) 1 22 Місце любовної теми у творчості І.Франка. Поетична збірка «Зів’яле листя», загальне уявлення про її композицію. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня». «Чого являєшся мені...» Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості почуттів, ідеалу 1 23 Філософська поезія. Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» з поезією збірки «Зів’яле листя». Драматизм людських стосунків, роздуми про взаємність кохання. ТЛ: філософська поезія 1 Тематична 24 Поема «Мойсей» – одна з вершин творчості І.Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті 1 25 Пролог до поеми «Мойсей» – заповіт І.Франка українському народові 1 26 Проза І. Франка (ідеї, проблеми). Художні шукання прозаїка. Франко й український модернізм 1 27 Новела «Сойчине крило» – жіноча доля в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата – уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели 1 28 Роль І.Франка в розвитку драматургії й театру («Украдене щастя»). Значення творчості І.Франка, її актуальність. ТЛ: поняття про модернізм 1 29 ПЧ Бесіда за повістю Івана Франка "Перехресні стежки" 1 30 Розвиток мовлення №2. (усно) Дискусія щодо проблеми безвідповідальності в житті людини 1 31 Контрольна робота №3 (тестові завдання). Титан духу і думки (творчість Івана Франка) 1 32 Література рідного краю (поезія) 1 33 Література рідного краю (проза) 1 34 Узагальнення та систематизація вивченого 1 Тематична ІІ семестр 36 35 Тема №4. Модерна українська проза Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського прозового модернізму (О.Кобилянська, М.Коцюбинський, В.Стефаник, В.Винниченко). «Нова школа» у прозі 1 36 Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М.Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури 1 37 Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. ТЛ:психологічна новела, «поезія в прозі», імпресіонізм 1 38 М. Коцюбинський. «Іntermezzo». Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи. Поетика імпресіонізму 1 39 М. Коцюбинський. «Тіні забутих предків». Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією і дійсністю. Світ людини у зв’язку зі світом природи 1 40 М. Коцюбинський. «Тіні забутих предків». Фольклорне тло повісті. Образи Івана й Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання. Образи та символи в повісті 1 41 Розвиток мовлення №3. (письмово) Українська народна демонологія 1 42 Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї 1 43 Автобіографізм новели «Іmpromtu phantasie» («Фантазія-експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму 1 44 Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс») 1 45 «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс»). Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство О. Кобилянської 1 46 Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника. ТЛ: експресіонізм 1 47 Василь Стефаник. Новела «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного 1 48 В. Стефаник «Камінний хрест». Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець головного героя як символ трагізму й розпачу від прощання з рідним краєм 1 49 Розвиток мовлення №4 (усно) Доля людини в прозових творах Василя Стефаника 1 50 Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадська й політична діяльність. Винниченко-художник. Значення літературно-художньої спадщини В.Винниченка 1 51 Прозові і драматичні твори. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина» 1 52 Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності тощо). Образ панни (Мусі) – утілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели 1 53 Контрольна робота №4 (тестові завдання). Модерна українська проза (творчість М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В.Стефаника, В.Винниченка) 1 Тематична 54 Тема №5. ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ Альманах «З-над хмар і з долин», угруповання «Молода муза» – зв’язок із зарубіжною літературою, «нова» драма на межі століть 1 55 Леся Українка (Лариса Косач). Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці 1 56 Збірка поезій «На крилах пісень», її висока оцінка І.Франком. Основні цикли поезій 1 57 Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. «Contra spem spero!» як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту. ТЛ: неоромантизм 1 58 Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви («Слово, чому ти не твердая криця…»). Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети («Мріє, не зрадь»). Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну…» 1 59 Леся Українка. Драма-феєрія “Лісова пісня”. Фольклорно-міфологічна основа сюжету. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Природа і людина в творі. ТЛ: драма-феєрія 1 60 Леся Українка “Лісова пісня”. Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша 1 61 Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії 1 62 ПЧ Бесіда за драмою Лесі Українки "Бояриня" 1 63 Контрольна робота №5 Контрольний твір (есе) за літературною спадщиною Лесі Українки 1 Тематична 64 Тема №6. Микола Вороний. Коротко про життя і творчість, багатогранну діяльність митця. М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму 1 65 Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії («Блакитна Панна»). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»). ТЛ: символізм 1 66 Олександр Олесь. Коротко про життя і творчість, світоглядні переконання митця. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів в поезії «О слово рідне! Орле скутий!..») 1 67 Неоромантичні, символістські тенденції в поезії Олександра Олеся «З журбою радість обнялась...». «Чари ночі» – перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про гармонію людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій 1 68 Драматичний етюд «По дорозі в казку». Дорога в казку – символ духовних поривань до кращого життя. Маса, гурт людей і їх провідник. Лідер – сильна особистість. Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю. ТЛ: драматичний етюд 1 69 Контрольна робота №6 (тестові завдання). Образне слово поетичного модернізму (творчість М.Вороного, О.Олеся) 1 70 Підсумковий урок 1
Перегляд файлу

Поурочно-тематичний план

з предмета ,,Українська література’’

І КУРС (70 год)

Кухар. Бармен

Тема уроку

К-сть годин

1

 Тема №1. Вступ. Реалістична українська проза

Українська література другої половини ХІХ ст. у контексті розвитку тодішнього суспільства, культури, мистецтва. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність «громад». Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Тодішні поезія, драматургія. Особливості реалістичної прози

1

2

Іван Нечуй-Левицький. Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І. Франко)

1

3

«Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору.

ТЛ: соціально-побутова повість, поглиблення поняття про реалізм

1

4

І. Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я». Колоритні людські характери в повісті

1

5

Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі в повісті «Кайдашева сім’я». Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.

ТЛ: засоби змалювання комічного

1

6

 Розвиток мовлення №1. (письмово)

Дискусія на тему: «Сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей»,  «Сім’я Кайдашів у сучасному світі»

1

7

Панас Мирний (П. Рудченко). Основне про життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості

1

8

Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» – перший соціально-психологічний роман в українській літературі. Співавторство з Іваном Біликом.

ТЛ: соціально-психологічний роман

1

9

Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Широта представлення народного життя

1

10

Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?

Шлях Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва

1

11

Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Жіночі образи, утвердження народних поглядів на духовне здоров᾽я людини

1

12

Контрольна робота №1(тестові завдання)

 Вступ. Реалістична українська проза  (творчість  І. Нечуя-Левицького й Панаса Мирного)

1

 

Тематична

 

 

13

Тема №2. «Театр корифеїв»

Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М.Старицького, М.Кропивницького, Панаса Мирного та ін. Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І.Франко). Перші театральні трупи М.Кропивницького та М.Старицького. Родина Тобілевичів та український театр. Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька.

1

14

Іван Карпенко-Карий. Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника.

ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору

1

15

Комедія Карпенка-Карого «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю

1

16

Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі.  Значення творчості І. Карпенка-Карого

1

17

Контрольна робота №2

Контрольний твір за творчістю Івана Карпенка-Карого (есе)

1

18

Тема №3. Іван Франко

Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Франко-перекладач, публіцист. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І. Франка в музиці

1

19

Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки

1

20

Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі («Сікстинська мадонна»).

ТЛ: терцини, гімн, сонет

1

21

Франкова концепція поступу людства, вираження незламного оптимізму («Гімн» («Замість пролога»))

1

22

Місце любовної теми у творчості І.Франка. Поетична збірка «Зів’яле листя», загальне уявлення про її композицію. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня». «Чого являєшся мені...» Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості почуттів, ідеалу

1

23

Філософська поезія. Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» з поезією збірки «Зів’яле листя». Драматизм людських стосунків, роздуми про взаємність кохання.

ТЛ: філософська поезія

1

 

Тематична

 

24

Поема «Мойсей» – одна з вершин творчості І.Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті

1

25

Пролог до поеми  «Мойсей» – заповіт І.Франка українському народові

1

26

Проза І. Франка (ідеї, проблеми). Художні шукання прозаїка. Франко й український модернізм

1

27

 Новела «Сойчине крило» – жіноча доля в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата – уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели

1

28

Роль І.Франка в розвитку драматургії й театру («Украдене щастя»). Значення творчості І.Франка, її актуальність.

ТЛ: поняття про модернізм

1

29

ПЧ Бесіда за повістю Івана Франка "Перехресні стежки"

1

30

Розвиток мовлення №2. (усно)

Дискусія щодо проблеми безвідповідальності в житті людини

1

31

Контрольна робота №3 (тестові завдання). Титан духу і думки (творчість Івана Франка)

1

32

Література рідного краю (поезія)

1

33

Література рідного краю (проза)

1

34

Узагальнення та систематизація вивченого

1

 

Тематична

 

 

ІІ семестр

36

35

Тема №4. Модерна українська проза

Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського прозового модернізму (О.Кобилянська, М.Коцюбинський, В.Стефаник, В.Винниченко). «Нова школа» у прозі

1

36

Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М.Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури

1

37

Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу.

ТЛ:психологічна новела, «поезія в прозі», імпресіонізм

1

38

М. Коцюбинський. «Іntermezzo». Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану  людини. Символічні образи. Поетика імпресіонізму

1

39

М. Коцюбинський. «Тіні забутих предків». Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією і дійсністю. Світ людини у зв’язку зі світом природи

1

40

М. Коцюбинський. «Тіні забутих предків». Фольклорне тло повісті. Образи Івана й Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання. Образи та символи в повісті

1

41

Розвиток мовлення №3. (письмово)

Українська народна демонологія

1

42

Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї

1

43

Автобіографізм новели «Іmpromtu phantasie» («Фантазія-експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої  й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму

1

44

Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс»)

1

45

«Valse melancolique» («Меланхолійний вальс»).  Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство
О. Кобилянської

1

46

Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника.

ТЛ: експресіонізм

1

47

Василь Стефаник. Новела «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного

1

48

В. Стефаник «Камінний хрест». Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець головного героя як символ трагізму й розпачу від прощання з рідним краєм

1

49

Розвиток мовлення №4 (усно)

Доля людини в прозових творах Василя Стефаника

1

50

Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадська й політична діяльність. Винниченко-художник. Значення літературно-художньої спадщини В.Винниченка

1

51

Прозові і драматичні твори. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина»

1

52

Поєднання в новелі  «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності тощо). Образ панни (Мусі) – утілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели

1

53

Контрольна робота №4 (тестові завдання). Модерна українська проза (творчість М. Коцюбинського,

О. Кобилянської, В.Стефаника, В.Винниченка)

1

 

Тематична

 

54

Тема №5. ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

Альманах «З-над хмар і з долин», угруповання «Молода муза» – зв’язок із зарубіжною літературою, «нова» драма на межі століть

1

55

Леся Українка (Лариса Косач). Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці

1

56

Збірка поезій «На крилах пісень», її висока оцінка І.Франком. Основні цикли поезій

1

57

Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. «Contra spem spero!» як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту.

ТЛ: неоромантизм

1

58

Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви («Слово, чому ти не твердая криця…»). Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети («Мріє, не зрадь»). Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну…»

1

59

Леся Українка. Драма-феєрія “Лісова пісня”. Фольклорно-міфологічна основа сюжету. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Природа і людина в творі.

ТЛ: драма-феєрія

1

60

Леся Українка “Лісова пісня”. Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша

1

61

Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії

1

62

ПЧ Бесіда за драмою Лесі Українки "Бояриня"

1

63

Контрольна робота №5

Контрольний твір (есе) за літературною спадщиною   Лесі Українки

1

 

Тематична

 

64

Тема №6. Микола Вороний.  Коротко про життя і творчість, багатогранну діяльність митця. М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму

1

65

Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії («Блакитна Панна»). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»).

ТЛ: символізм

1

66

Олександр Олесь. Коротко про життя і творчість, світоглядні переконання митця. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів в поезії «О слово рідне! Орле скутий!..»)

1

67

Неоромантичні, символістські тенденції в поезії Олександра Олеся «З журбою радість обнялась...». 

«Чари ночі»  – перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про гармонію людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій

1

68

Драматичний етюд «По дорозі в казку». Дорога в казку – символ духовних поривань до кращого життя. Маса, гурт людей і їх провідник. Лідер – сильна особистість. Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю.

ТЛ: драматичний етюд

1

69

Контрольна робота №6 (тестові завдання). Образне слово поетичного модернізму (творчість М.Вороного, О.Олеся)

1

70

Підсумковий урок

1

 

docx
Додано
19 листопада 2019
Переглядів
120
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку