Практична робота "Додавання, редагування та форматування таблиць"

Про матеріал

Дані матеріали допоможуть вчителям інформатики при проведенні практичних робіт, допоможуть учням на практиці оволодіти навичками роботи з основними програмами сучасного програмного забезпечення.

В даній роботі міститься необхідний, при виконанні роботи теоретичний матеріал, тестові завдання для перевірки рівня навчальних досягнень учнів з даної теми за 12-бальною системою оцінювання, а також завдання та зразки практичної роботи.

Перегляд файлу

Потапенко І.М. 5 клас Інформатика

 

 

Тема. Опрацювання текстових даних.

Практична робота №5.

Тема. Додавання, редагування та форматування таблиць.

Мета:

 • навчальна: продовжити знайомство з роботою текстового редактора Word, навчитися працювати з таблицями, створювати таблиці, заповнювати їх даними,  навчитися форматувати таблиці;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення, підтримувати постійний інтерес до досліджуваного предмету та прагнення до засвоєння нових знань;
 • виховна: виховувати культуру спілкування з прикладним програмним забезпеченням комп’ютера. 

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь..

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація.

Програмне забезпечення:  текстовий процесор___________

Хід уроку.

І. Необхідний теоретичний мінімум.

Текстовий процесор MS Word дозволяє створювати таблиці, які складаються зі стовпців і довільної кількості рядків, на перетині яких розташовані клітинки.

Стовпці, рядки, клітинки є об’єктами таблиці.

У клітинках можуть розміщуватися дані різного типу: текст, цифри, формули, рисунки і навіть інші таблиці.

Таблиця в MS Word може містити до 63 стовпців і довільну кількість рядків. Клітинки таблиці відокремлюються одна від одної лініями сітки.

Способи створення таблиці

№ з/п

Способи створення таблиці

Алгоритм створення таблиці

 1.  

Вставлення таблиці простої структури

Таблиця  Вставити  Таблицю... або кнопка Вставити таблицю на панелі інструментів Стандартна

 1.  

Накреслення таблиці довільної структури

Таблиця  Намалювати таблицю або за допомогою олівця панелі інструментів Таблиці та межі (кнопка Створити таблицю)

 1.  

Вставлення таблиці Excel

Вставка  Об’єкт...  Аркуш Microsoft Excel або кнопка Додати таблицю Excel панелі інструментів Стандартна

 1.  

Перетворення фрагмента тексту на таблицю

Таблиця  Перетворити  Текст на таблицю... (текст уводиться з використанням символу Tab)

Текст уводиться в поточну клітинку таблиці за відомими правилами введення тексту. Для переміщення курсора між клітинками необхідно клацнути курсором миші потрібну клітинку або використати клавіші →, ←, ↓, ↑, Tab, Enter.

Способи переміщення по таблиці за допомогою клавіш

Комбінація клавіш

Переміщення

 або 

На один символ праворуч або ліворуч

 або 

На один символ вгору або вниз

Tab

Наступна клітинка

Shift + Tab

Попередня клітинка

Alt + PageUp або

Alt + PageDown

Перша або остання клітинка стовпця

Alt + Home або Alt + End

Перша або остання клітинка рядка

Текст у таблиці, саму таблицю та її об’єкти можна редагувати і форматувати. Для виконання цих операцій об’єкти таблиці, над якими виконуються дії, необхідно зробити поточними або виділити.

Виділення елементів таблиці

Об’єкт

Спосіб виділення

Клітинка

Установіть курсор миші в лівому нижньому куті клітинки (курсор набуде вигляду маленької чорної стрілочки, нахиленої вправо) та натисніть ліву клавішу миші

Рядок

Установіть курсор миші біля лівої межі рядка таблиці (курсор набуде вигляду білої стрілочки, нахиленої праворуч) та натисніть ліву клавішу миші

Стовпець

Установіть курсор миші біля верхньої межі стовпця (курсор набуде вигляду маленької чорної стрілочки, напрямленої вниз) та натисніть ліву клавішу миші

Таблиця

Комбінація клавіш Alt + NumLock + 5

Кілька суміжних об’єктів таблиці

Натисніть ліву клавішу миші й перемістіть вказівник миші по тексту в одній чи декількох клітинках або, утримуючи клавішу Shіft, натисніть одну з клавіш керування курсором

Кілька несуміжних об’єктів таблиці

Виділіть несуміжні об’єкти зазначеними вище способами, утримуючи клавішу Ctrl

Для виділення тексту в клітинці використовують звичайні способи виділення тексту.

Щоб зняти виділення об’єкта, слід обрати місце поза межами виділення.

Редагування таблиць

До редагування таблиць належать:

 • додавання та видалення об’єктів;
 • об’єднання інформації, що міститься в кількох клітинках;
 • поділ таблиці на кілька частин.

Усі елементи керування, які використовуються для виконання зазначених операцій, можна викликати командою меню Таблиця. Більшість відповідних команд розміщено в контекстному меню об’єктів таблиці.

Форматування таблиці та її об’єктів

У текстовому процесорі MS Word можна відформатувати текст, що міститься в таблиці, і саму таблицю. Форматування тексту в клітинках таблиці виконується так само, як і форматування символів і абзаців.

До форматування таблиці належать:

 • зміна розмірів окремих об’єктів таблиці;
 • додавання обрамлення;
 • форматування внутрішньої області об’єктів таблиці;
 • розташування таблиці відносно тексту;
 • вирівнювання тексту в клітинках.

За допомогою діалогового вікна Властивості таблиці меню Таблиця, у якому встановлюється ширина одного чи кількох рядків таблиці, вчитель демонструє зміну висоти рядків таблиці (встановлює 1,5 см), а за допомогою повзунків лінійки змінює ширину стовпців. Скориставшись контекстним меню, вчитель встановлює обрамлення таблиці (ширина ліній сітки — 1 см) та заливку клітинки, яка містить заголовок. Використовуючи кнопки панелі інструментів Форматування, вирівнює текст у клітинках По центру (крім першого стовпця); встановлює вирівнювання таблиці на сторінці По центру та застосовує параметр Обтікання  немає (меню → Таблиця  Властивості таблиці…).

Для форматування таблиці також можна застосувати один із вбудованих стилів. Стиль об’єкта — це набір певних значень властивостей об’єкта, який має власне ім’я.

ІІ. Перевірка знань теоретичного матеріалу, необхідного для виконання даної практичної роботи.

Тестування.

 1. Для виділення рядка куди потрібно поставити покажчик миші? 

 а) зверху над рядком;   в) зліва від рядка;

 б) знизу під рядком;  г) справа від рядка.  

 1. Для виділення стовпця куди потрібно поставити покажчик миші? 

 а) зверху над рядком;   в) зліва від рядка;

 б) знизу під рядком;  г) справа від рядка.    

 1. Яку клавішу необхідно натиснути, щоб повернутись на попередню комірку?

             а) Tab;  г)  ;

 б) Shift+Tab;     д) Alt+Home;

             в)     ;     е) Alt+End.

 1. Яку клавішу необхідно натиснути, щоб повернутись на першу комірку рядка?

              а) Tab;                                  г)   ;

 б) Shift+Tab;  д) Alt+Home;

             в)    ;  е) Alt+End.

 1. У якому пункті меню знаходяться команди Объединить ячейки, Разбить ячейки?

 а) Файл;  г) Таблица;

 б) Правка;  д) Формат;

 в) Вид;  е) Сервис.

IІІ. Фізкультхвилинка.

ІV. Виконання практичної роботи.

Інструктаж з БЖ при роботі за комп’ютером.

1. Під час занять не вставайте і не ходіть по класу!!!

2. Строго виконуйте вказівки викладача.

3. Під час роботи дотримуйтесь інструкції і не відкривайте не потрібних вам файлів і програм так, щоб не змінювати макроси і шаблони.

4. Не робіть різких ударів при роботі з клавіатурою.

5. Припиняйте роботу при появі незвичайного звуку, запису або самовільного включення ПК і негайно повідомте про це викладача.

6. Після виконання завдання коректно вимкніть комп’ютер.

Завдання.

Завдання 1.

 1. Відкрити програму ___________
 2. Створити таблицю за зразком (шрифт 14)

 

Прізвище

Ім'я

По батькові

1

Іванов

Іван

Іванович

2

Петров

Петро

Петрович

3

Сидорів

Сидір

Сидорович

 1. Додайти у таблицю післю другого рядка пустий рядок та заповніть його даними Ковальов Ігор Ігорович
 2. Видаліть рядок Іванов Іван Іванович
 3. Додайти після стовпця По батькові стовпець рік народження та заповніть його будь-якими даними

Завдання 2.

 1. Створити таблицю за зразком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. У таблиці об’єднайте комірки, що зафарбовані одним кольором (окрім білого)

Завдання 3.

 1. Створити таблицю за зразком (шрифт 14)

Овочі, плоди, ягоди

Вода

Вуглеводи

Білки

Калорійність

Кислотність

Картопля

78

21

2

91

5,5

Капуста

90

5

2

29

6,1

Редис

91

5

3

30

5,8

Буряк

86

10

1,5

48

5,2

Морква

88

9

1

41

5,1

 

 1. У таблиці заголовок вирівняйте заголовків по центру
 2. У таблиці змініть напрямок заголовків на вертикальний
 3. Залийти перший ряд будь-яким кольором

5. Результат виконання продемонструвати вчителю.

6. Збережіть текстовий документ у своїй папці.

Вправи для очей.

VІ. Запитання для захисту практичної роботи.

 1. Для чого в документі використовують таблиці? Із чого вони складаються? Які об'єкти містять?
 2. Які властивості таблиці та їх можливі значення?
 3. Якими способами можна вставити таблицю в текстовий документ?
 4. Якими способами можна вставити таблицю в текстовий документ?
 5. Як можна видалити або вставити рядки чи стовпці в таблиці? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VII. Підведення підсумків практичної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата «__» ____________ 20___ року                  Оцінка ______

 

Практична робота №5.

Тема. Додавання, редагування та форматування таблиць.

Тестування.

 1. Для виділення рядка куди потрібно поставити покажчик миші? 

 а) зверху над рядком;   в) зліва від рядка;

 б) знизу під рядком;  г) справа від рядка.  

2. Для виділення стовпця куди потрібно поставити покажчик миші? 

 а) зверху над рядком;   в) зліва від рядка;

 б) знизу під рядком;  г) справа від рядка.    

3. Яку клавішу необхідно натиснути, щоб повернутись на попередню комірку?

             а) Tab;  г)  ;

 б) Shift+Tab;     д) Alt+Home;

             в)     ;     е) Alt+End.

4. Яку клавішу необхідно натиснути, щоб повернутись на першу комірку рядка?

              а) Tab;                                  г)   ;

 б) Shift+Tab;  д) Alt+Home;

             в)    ;  е) Alt+End.

5. У якому пункті меню знаходяться команди Объединить ячейки, Разбить ячейки?

 а) Файл;  г) Таблица;

 б) Правка;  д) Формат;

 в) Вид;  е) Сервис.

Виконання практичної роботи.

Інструктаж з БЖ при роботі за комп’ютером.

1. Під час занять не вставайте і не ходіть по класу!!!

2. Строго виконуйте вказівки викладача.

3. Під час роботи дотримуйтесь інструкції і не відкривайте не потрібних вам файлів і програм так, щоб не змінювати макроси і шаблони.

4. Не робіть різких ударів при роботі з клавіатурою.

5. Припиняйте роботу при появі незвичайного звуку, запису або самовільного включення ПК і негайно повідомте про це викладача.

6. Після виконання завдання коректно вимкніть комп’ютер.

Завдання.

Завдання 1.

 1. Відкрити програму ___________
 2. Створити таблицю за зразком (шрифт 14)

 

Прізвище

Ім'я

По батькові

1

Іванов

Іван

Іванович

2

Петров

Петро

Петрович

3

Сидорів

Сидір

Сидорович

 

 1. Додайти у таблицю післю другого рядка пустий рядок та заповніть його даними Ковальов Ігор Ігорович
 2. Видаліть рядок Іванов Іван Іванович
 3. Додайти після стовпця По батькові стовпець рік народження та заповніть його будь-якими даними

Завдання 2.

 1. Створити таблицю за зразком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. У таблиці об’єднайте комірки, що зафарбовані одним кольором (окрім білого)

Завдання 3.

 1. Створити таблицю за зразком (шрифт 14)

Овочі, плоди, ягоди

 

Вода

Вуглеводи

Білки

Калорійність

Кислотність

Картопля

 

78

21

2

91

5,5

Капуста

 

90

5

2

29

6,1

Редис

 

91

5

3

30

5,8

Буряк

 

86

10

1,5

48

5,2

Морква

 

88

9

1

41

5,1

 

 1.  У таблиці заголовок вирівняйте заголовків по центру
 2. У таблиці змініть напрямок заголовків на вертикальний
 3. Залийти перший ряд будь-яким кольором

5. Результат виконання продемонструвати вчителю.

6. Збережіть текстовий документ у своїй папці.

Запитання для захисту практичної роботи.

 1. Для чого в документі використовують таблиці? Із чого вони складаються? Які об'єкти містять?
 2. Які властивості таблиці та їх можливі значення?
 3. Якими способами можна вставити таблицю в текстовий документ?
 4. Якими способами можна вставити таблицю в текстовий документ?
 5. Як можна видалити або вставити рядки чи стовпці в таблиці? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

docx
Додано
12 квітня 2018
Переглядів
3913
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку