Практична робота. "Поняття логічних змінних і логічних виразів. Робота з випадаючими списками. Поняття глобальних і локальних змінних в середовищі програмування Лазарус".

Про матеріал
Завдання практичної роботи. Створити форму з 4-ма запитаннями на які потрібно відповісти Так \ Ні в вигляді випадаючих списків. Всі запитання формуються на основі 103 статті Конституції України. Хто має право бути президентом України?
Перегляд файлу

Тема. Поняття логічних змінних і логічних виразів.

Робота з випадаючими списками. Поняття глобальних і локальних змінних в середовищі програмування Лазарус

 

Практична робота № 10.

 Хто має право бути президентом України? 

Завдання практичної роботи. Створити форму з 4-ма запитаннями на які потрібно відповісти Так \ Ні в вигляді випадаючих списків. Всі запитання формуються на основі 103 статті Конституції України.

PR1.PNG

 

Якщо ви обрали 4 відповіді "Так" і натиснули на кнопку форми "ПЕРЕВІРИТИ", то виводимо на екран повідомлення: “Вітаємо, Ви маєте право бути президентом України!

PR3.PNG

 

Якщо хоча б одна відповідь “Ні” то виводимо повідомлення: “На жаль Ви не маєте право бути президентом України!

PR2.PNG

 

Таким чином реалізується логічна функція AND для чотирьох глобальних логічних змінних, які в програмі мають імена GlobalA, GlobalB, GlobalC, GlobalD .  Спочатку всі змінні знаходяться в стані FALSE.  В залежності від вибору відповіді змінні змінюють своє значення на TRUE або FALSE.

Приклад створеного застосунку можна завантажити тут.

Ви можете змінити або додати запитання, вивести при правильній відповіді прапор або герб України, тобто це тільки шаблон програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal source code

 

unit Unit1;

 

{$mode objfpc}{$H+}

 

interface

 

uses

  Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls,

  ExtCtrls;

 

type

 

  { TForm1 }

 

  TForm1 = class(TForm)

    Button1: TButton;

    ComboBox1: TComboBox;

    ComboBox2: TComboBox;

    ComboBox3: TComboBox;

    ComboBox4: TComboBox;

    Image1: TImage;

    Label1: TLabel;

    Label2: TLabel;

    Label3: TLabel;

    Label4: TLabel;

    procedure Button1Click(Sender: TObject);

    procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);

    procedure ComboBox2Change(Sender: TObject);

    procedure ComboBox3Change(Sender: TObject);

    procedure ComboBox4Change(Sender: TObject);

      private

    { private declarations }

  public

    { public declarations }

  end;

 

var

  Form1: TForm1;

  GlobalA: boolean = False;

  GlobalB: boolean = False;

  GlobalC: boolean = False;

  GlobalD: boolean = False;

 

implementation

 

{$R *.lfm}

 

{ TForm1 }

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

  if ( GlobalA  AND GlobalB AND GlobalC AND GlobalD) then

  begin

    Form1.Color:=clGreen;

    ShowMessage ('Вітаємо! Ви маєте право бути президентом України! :-)');

    end

    else

    begin

      Form1.Color:=clRed ;

    ShowMessage ('На жаль ви не маєте права бути президентом України :-(');

  end;

 

end;

 

procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);

var text1: string;

 

begin

    text1:= Combobox1.Text;

    if (text1 = 'Так' ) then

    begin

      GlobalA:= True;

     end

    else

    begin

      GlobalA:= False;

     end;

end;

 

  procedure TForm1.ComboBox2Change(Sender: TObject);

  var text1: string;

  begin

      text1:= Combobox2.Text;

      if (text1 = 'Так' ) then

      begin

        GlobalB:= True;

        end

      else

      begin

        GlobalB:= False;

       end;

  end;

 

  procedure TForm1.ComboBox3Change(Sender: TObject);

var text1: string;

begin

    text1:= Combobox3.Text;

    if (text1 = 'Так' ) then

    begin

      GlobalC:=True;

     end

    else

    begin

      GlobalC:=False;

       end;

end;

 

procedure TForm1.ComboBox4Change(Sender: TObject);

var text1: string;

begin

    text1:= Combobox4.Text;

    if (text1 = 'Так' ) then

    begin

      GlobalD:=True;

     end

    else

    begin

      GlobalD:=False;

        end;

end;

 

end.

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Інформатика 8 клас (Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
28 лютого
Переглядів
197
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку