Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Практична робота в 11 класі за темою: "Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань"

Про матеріал
Практична робота в 11 класі з предмету "Біологія та екологія". Містить практичні завдання на основі новітніх даних, з посиланням на офіційні джерела - МОЗ України.
Перегляд файлу

11 клас

Біологія та екологія

Практична робота №2

Тема: Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань

Мета: розробити рекомендації щодо профілактики інфекційних, неінфекційних, інвазійних захворювань людини.

Обладнання: інструкційні картки, підручник, додаткові інтернет-джерела, сайт МОЗ України https://moz.gov.ua .

Хід роботи;

1. Проаналізуйте таблицю (додаток 1) кількості померлих в Україні осіб від окремих хвороб. Складіть список 10 хвороб, від яких за цей період померло найбільше осіб (від найбільшої кількості до найменшої). На якому місці серед усіх хвороб знаходиться коронавірусна інфекція (Covid - 19)?

2. За допомогою підручника заповніть таблицю:

№ з/п

Тип хвороб

Приклад хвороб

Симптоми

Заходи профілактики

1

Інфекційні

 

 

 

2

Неінфекційні

 

 

 

3

Інвазійні

 

 

 

3. Ознайомтеся із календарем обов´язкових профілактичних щеплень в Україні. Перевірте, чи достатньо захищені Ви від інфекційних хвороб, згідно Національного календаря щеплень?C:\Users\Админ\Desktop\календар щеплень 2018.png

Зробіть висновки щодо необхідності профілактики інфекційних, системних, інвазійних захворювань. Поясніть твердження, про те, що краще запобігти захворювання, ніж його лікувати.

Додаток 1

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-вересні 2020 року1

 

Коди причин смерті
за МКХ-10/
Death cause codes by ICD-10

Осіб/
Persons

 

Усього

A00–Y89

426687

Total 

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

5288

Class I. Certain infectious and parasitic diseases

з них

 

 

of which

туберкульоз

A15–A19

2248

tuberculosis

  xвороба, зумовлена вірусом
  імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

2268

human immunodeficiency virus disease (HIV)

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

58516

Class ІІ. Neoplasms

з них злоякісні

C00–C97

57983

of which: malignant

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

147

Class ІІІ. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

1671

Class ІV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases

з них цукровий діабет

E10–E14

1505

of which: diabetes mellitus

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

753

Class V. Mental and behavioral disorders

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

560

of which: mental and behavioural disorders due to use of alcohol

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

3188

Classс VІ. Diseases of the nervous system

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

287501

Class ІХ. Diseases of the circulatory system 

з них

 

 

of which

ішемічна хвороба серця

I20–I25

199095

ischaemic heart diseases

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

2625

alcoholic cardiomyopathy 

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

55876

cerebrovascular diseases

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

8657

Class Х. Diseases of the respiratory system

з них грип і пневмонія

J10–J18

4820

of which: influenza and pneumonia

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

17269

Class ХІ. Diseases of the digestive system

з них алкогольна хвороба печінки

K70

1388

of which: alcoholic liver disease

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

385

Class ХІІ. Diseases of the skin and subcutaneous tissue

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

333

Class ХІІІ. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

1957

Class ХІV. Diseases of the genitourinary system

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

30

Class ХV. Pregnancy, childbirth and the puerperium

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

861

Class ХVІ. Certain conditions originating in the perinatal period

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

727

Class ХVІІ. Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

14382

Class ХVІІІ. Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified 

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

20701

Class ХХ. External causes of mortality

з них

 

 

of which

транспортні нещасні випадки

V01–V99

2753

transport accidents

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

1259

accidental drowning and submersion

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

757

exposure to smoke, fire and flames

  випадкове отруєння,
  спричинене отруйними
  речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

1136

  accidental poisoning caused by toxic
  substances (other than alcohol)

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

1504

accidental poisoning by and exposure to alcohol

навмисне самоушкодження

X60–X84

4708

intentional self-harm

  наслідки нападу з метою
  убивства чи нанесення 
  ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

993

  the consequences of an assault for
  the purpose of killing or damaging

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

4300

Class XXII. Codes for special purposes

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

4072

  COVID-19, virus identified

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

228

COVID-19, virus not identified

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Товстолес Лариса
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Биндю М.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
22 листопада 2020
Переглядів
13241
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку