Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Презентація до уроку фізики у 8 класі "Згоряння палива. ККД нагрівника"

Про матеріал

Презентація до уроку фізики у 8 класі на тему "Згоряння палива. Питома теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника" з використанням місцевого матеріалу

Зміст слайдів
Номер слайду 1

* Саївський НВК Фізика-8 Підготував: учитель фізики Дрозденко С. І. 2017 Багаж знань

Номер слайду 2

* Якщо хочеш, щоб життя тобі посміхалося, спершу сам посміхнися життю.

Номер слайду 3

* Думки знаменитих Мої учні будуть дізнаватися про нове не від мене: вони будуть відкривати це нове самостійно. Моє основне завдання – допомогти їм розкритися. Йоганн Песталоцці

Номер слайду 4

* Поміркуй! Які явища ми вивчали під час попередніх уроків? Наведіть приклади вивчених явищ.

Номер слайду 5

* Поміркуй! Що необхідно для нагрівання, плавлення, випаровування речовини?

Номер слайду 6

* Висновок Для нагрівання, плавлення, випаровування речовини необхідна енергія (кількість теплоти).

Номер слайду 7

* Пригадай! Як позначається кількість теплоти? В яких одиницях вимірюється кількість теплоти?

Номер слайду 8

* Кількість теплоти Кількість теплоти позначається Q. Основною одиницею кількості теплоти в СІ є джоуль (Дж) Як одиниця кількості теплоти використовується також калорія (кал) 1 кал ≈ 4,2 Дж

Номер слайду 9

* Поміркуй! Що є основним джерелом енергії для нагрівання, плавлення, випаровування речовини?

Номер слайду 10

* Висновок Основним джерелом енергії служить паливо.

Номер слайду 11

Способи отримання теплової енергії Використання електроенергії Спалювання палива Використання енергії Сонця

Номер слайду 12

* Поміркуй! Назвіть відомі вам види палива.

Номер слайду 13

* Види палива Основним джерелом енергії служить паливо, наприклад нафта, вугілля, дрова, природний газ, торф, брикет, солома, тирса, стружка та ін.

Номер слайду 14

*

Номер слайду 15

* Чи знаєш ти, що … Зараз 80 % енергії людство отримує, спалюючи вугілля, нафту і нафтопродукти, природний газ тощо.

Номер слайду 16

* Чи знаєш ти, що … В енергетиці світу домінує теплоенергетика – 63 %.

Номер слайду 17

* Чи знаєш ти, що … ТЕС потужністю 2,4 млн. кВт споживає 100 вагонів вугілля на добу! За рік використовується понад 2 млн. тонн! І це лише одна електростанція! Звідки брати необхідну кількість енергоносіїв і яким чином розраховуватися за них?

Номер слайду 18

* Поміркуй! На які типи можна поділити всі джерела енергії та види палива за здатністю відновлюватися?

Номер слайду 19

* Джерела енергії Джерела енергії Невідновлювані Відновлювані Спричиняють нагрівання атмосфери і гідросфери Не змінюють теплового балансу Землі

Номер слайду 20

* Види палива Невідновлювані Відновлювані Альтернативні

Номер слайду 21

* Людству час припинити шукати корисні копалини. Воно повинно їх створювати. В'ячеслав Левандовський, винахідник-одинак

Номер слайду 22

* Саївський НВК Фізика-8 Згоряння палива. Питома теплота згоряння. ККД нагрівника. Підготував: учитель фізики Дрозденко С. І.

Номер слайду 23

Очікувані результати уроку Під час уроку ви дізнаєтеся: про джерела енергії для процесів нагрівання, плавлення, випаровування; про фізичні та хімічні процеси згоряння палива; розрахунок кількості теплоти, яка виділяється при згорянні палива; ККД нагрівальної установки та його розрахунок; екологічні проблеми та шляхи їх вирішення.

Номер слайду 24

* Поміркуй! За рахунок чого виділяється енергія при згорянні палива? В чому полягає процес горіння?

Номер слайду 25

* Горіння Горіння – це процес з'єднання молекул палива з киснем, який супроводжується виділенням енергії і утворенням нових речовин.

Номер слайду 26

* Горіння В процесі горіння відбувається сполучення атома Карбону з двома атомами Оксигену, утворюється молекула вуглекислого газу і звільняється певна кількість теплоти: С + О2 = СО2 + Q

Номер слайду 27

* Схема реакції окислення Карбону

Номер слайду 28

* Поміркуй! Як утворюється запас енергії в паливі?

Номер слайду 29

* Горіння Усі види палива мають внутрішню енергію, яка накопичується під впливом сонячного випромінювання.

Номер слайду 30

* Поміркуй! Від чого і як залежить кількість теплоти, яка виділяється при згорянні палива?

Номер слайду 31

* Кількість теплоти, яка виділяється при згорянні палива, залежить від маси палива. Кількість теплоти, яка виділяється при згорянні палива, прямо пропорційна масі палива.

Номер слайду 32

* Поміркуй! Чи однакова кількість теплоти виділяється при спалюванні однакової маси різного палива?

Номер слайду 33

* Кількість теплоти, яка виділяється при згорянні палива, залежить від виду палива.

Номер слайду 34

* Поміркуй! Як з кількох видів палива вибрати найбільш енергетично вигідний?

Номер слайду 35

* Кількість теплоти при згорянні 1 кг різного палива Паливо Кількість теплоти Дрова 10 МДж Торф 14 МДж Вугілля 34 МДж Нафта 44 МДж

Номер слайду 36

* Питома теплота згоряння Для енергетичної характеристики того чи іншого палива вводиться фізична величина, яка називається питомою теплотою згоряння палива.

Номер слайду 37

* Питома теплота згоряння Питома теплота згоряння – фізична величина, яка показує, яка кількість теплоти виділяється при повному згорянні палива масою 1 кг.

Номер слайду 38

* Питома теплота згоряння Питома теплота згоряння позначається q (кю) Одиниці вимірювання питомої теплоти згоряння:

Номер слайду 39

* Розрахунок кількості теплоти Кількість теплоти, яка виділяється при згорянні палива, прямо пропорційна масі палива. Кількість теплоти, яка виділяється при згорянні палива, залежить від виду палива.

Номер слайду 40

* Питома теплота згоряння палива Питома теплота згоряння – q, [q]=Дж/кг – це фізична величина, яка показує, яка кількість теплоти виділяється при повному згорянні 1 кг палива.

Номер слайду 41

* Питома теплота згоряння палива

Номер слайду 42

* Питома теплота згоряння палива

Номер слайду 43

* Розрахунок кількості теплоти при згорянні палива Q ~ m Q ~ q

Номер слайду 44

* Поміркуй! Чи всю кількість теплоти від згоряння палива ми здатні використовувати?

Номер слайду 45

* ККД нагрівальної установки Однак не всю енергію, що виділилася під час згоряння палива, ми можемо використати.

Номер слайду 46

* Поміркуй! Чому не всю енергію, що виділилася під час згоряння палива, ми можемо використати?

Номер слайду 47

* ККД нагрівальної установки Частина енергії від згоряння палива передається довкіллю

Номер слайду 48

* ККД нагрівальної установки Величина, яка показує, яку частину становить використана теплота від усієї, що виділилася під час згоряння палива, називається ККД нагрівача:

Номер слайду 49

* Екологічні проблеми Що є необхідною умовою горіння палива?

Номер слайду 50

* Висновок Необхідною умовою згоряння палива є наявність кисню в повітрі.

Номер слайду 51

*

Номер слайду 52

* Чи знаєш ти, що … Легковий автомобіль при швидкості руху 60 км/год на шляху 2 км спалює добову норму кисню однієї дорослої людини.

Номер слайду 53

* Чи знаєш ти, що … На згоряння різноманітного палива витрачається від 15% до 30% кисню, який виробляється зеленими рослинами.

Номер слайду 54

* Паливо Витрати Кисню Повітря 10 кг деревини 7 м3 35 м3 10 кг вугілля 18 м3 90 м3 Витрати кисню та повітря при спалюванні палива

Номер слайду 55

* Екологічні проблеми Які компоненти входять до складу продуктів згоряння?

Номер слайду 56

* Склад продуктів згоряння Оксиди вуглецю Продукти згоряння Сполуки сірки Сполуки азоту

Номер слайду 57

* Екологічні проблеми За даними ЮНЕСКО, на Землі сьогодні промисловістю, енергетикою, транспортом поглинається стільки кисню, що його вистачило б для життя 45 млрд. людей.

Номер слайду 58

* Екологічні проблеми Зараз 80 % енергії людство отримує, спалюючи вугілля, нафту і нафтопродукти, природний газ тощо.

Номер слайду 59

* Екологічні проблеми Енергетичні установки викидають в атмосферу щорічно 230-290 млн. м3 золи і близько 60 млн. м3 оксиду сірки (SO2).

Номер слайду 60

* Екологічні проблеми За останні 120 років вміст вуглекислого газу в повітрі збільшився на 17 %.

Номер слайду 61

* Екологічні проблеми Як відомо, теплова енергетика належить до екологічно найбрудніших джерел енергії. Маючи низький коефіцієнт корисної дії, ТЕС розсіюють у навколишній простір величезну кількість теплоти -42*1012 кДж.

Номер слайду 62

* Екологічні проблеми Один літак Боїнг за одну годину польоту спалює 16 тон гасу, а при зльоті він витрачає 7,8 тон. При кожному старті літак викидає в атмосферу до 100 кг оксиду вуглецю та 50 кг оксиду азоту. За трансатлантичний переліт Боїнг витрачає 35 тонн кисню. Повітряний транспорт споживає 14% світового виробництва палива. Особливо небезпечно те, що продукти спалювання авіаційного палива потрапляють у верхні шари атмосфери. Сюди завдяки літакам щорічно потрапляє до 200 тисяч тонн сірчистого газу та 1,5 млн. тонн оксидів азоту.

Номер слайду 63

* Поміркуй! Як згоряння палива впливає на зміну клімату на планеті?

Номер слайду 64

* Поміркуй! Запропонуйте заходи боротьби із забрудненнями атмосфери

Номер слайду 65

* Заходи боротьби із забрудненням атмосфери Зменшення кількості ТЕС за рахунок будівництва потужних, забезпечених новітніми системами очищення й утилізації газових і пилових викидів.

Номер слайду 66

* Заходи боротьби із забрудненням атмосфери Очищення вугілля до його надходження до топки від піриту (сірчаного колчедану, FeS2).

Номер слайду 67

* Заходи боротьби із забрудненням атмосфери Регулювання двигунів внутрішнього згоряння, установка каталізаторів, заміна етильованого бензину на екологічно менш шкідливий.

Номер слайду 68

* Заходи боротьби із забрудненням атмосфери Озеленення міст і селищ. Правильне планування житлових і промислових районів у межах міста. Використання альтернативних видів палива.

Номер слайду 69

* Енергозбереження чи енергоефективність?

Номер слайду 70

* Енергозбереження — це коли замість одного відра палива ми використовуємо піввідра і у класі чи палаті стає 12 градусів тепла. Енергоефективність — це коли піввідра досить, аби в тих же класі чи палаті було 20 градусів. Марк Берфман

Номер слайду 71

* Ми звикли, що газ і нафта здатні озолотити країну, в якій вони добуваються. «Кров» енергетики давно стала політичною валютою. Але ця історична доба добігає кінця. Зміниться не тільки паливно-енергетичний комплекс планети, а й політична карта світу. В усьому світі — й Україна не виняток — триває бурхливе зростання наукових досліджень, спрямованих на нові енергетичні технології. енергозбереження енергоефективність

Номер слайду 72

* енергозбереження енергоефективність Сьогодні вже зрозуміло: здешевіння газу не буде. І так чи інакше, потрібно нагнутися й підняти те, що досі лежало під ногами як непотріб.

Номер слайду 73

* Біоенергетика

Номер слайду 74

* Біоенергетика

Номер слайду 75

* Біоенергетика Відходи рослинної біомаси в Україні складають 40 млн. т, що еквівалентно 25 – 30 млрд. м3 газу на рік.

Номер слайду 76

* Хату обігрівають... дві корови Чотирнадцятий рік поспіль проблеми із газом не турбують сім'ю Джуманчуків із села Ковалівка на Івано-Франківщині. Отримуючи біогаз із гною, сільський винахідник заощаджує щомісяця 300 гривень. + =

Номер слайду 77

* енергозбереження енергоефективність В області за рік після головних та санітарних рубок лісу залишають чи спалюють на виробничих ділянках близько 50 тисяч кубометрів відходів лісокористування. А це дорівнює 12 мільйонам кубометрів газу.

Номер слайду 78

* енергозбереження енергоефективність 50 000 м3 відходів лісу = 12 000 000 м3 газу

Номер слайду 79

* енергозбереження енергоефективність Щороку на Сумщині пропадає близько 590 тисяч тонн соломи. Енергетична цінність такої кількості відповідає 240 мільйонам кубометрів газу! Сумщина презентувала «пілотний» проект переходу на енергозберігаючі технології, які можуть розповсюдити на всю Україну.

Номер слайду 80

* енергозбереження енергоефективність 590 000 т соломи = 290 000 000 м3 газу

Номер слайду 81

* енергозбереження енергоефективність На січневій сесії Сумської обласної ради 2009 р. прийняли «Програму організації виробництва та використання місцевих поновлювальних видів палива на 2009-2015 роки»

Номер слайду 82

* енергозбереження енергоефективність Досі Сумщина споживала 1,2 мільярда кубометрів «блакитного палива» за рік. Зараз стоїть завдання зменшити цей показник на третину.

Номер слайду 83

* енергозбереження енергоефективність

Номер слайду 84

* енергозбереження енергоефективність Відходи деревини, солома, просто побутові відходи. З таких — викинутих ялинок, старих меблів чи гілок — уже робить паливні брикети компанія «Сумикомунтранс». У селі Бездрик Сумського району брикети виготовляють із лушпиння насіння.

Номер слайду 85

* Фізика і економіка Чи однакова кількість теплоти необхідна для нагрівання склянки (200 г) води і повного чайника (3 л) від кімнатної температури до кипіння? Чи завжди ми раціонально використовуємо паливо?

Номер слайду 86

Очікувані результати уроку Під час уроку ви дізналися: про джерела енергії для процесів нагрівання, плавлення, випаровування; про фізичні та хімічні процеси згоряння палива; розрахунок кількості теплоти, яка виділяється при згорянні палива; ККД нагрівальної установки та його розрахунок; екологічні проблеми та шляхи їх вирішення.

Номер слайду 87

* Запам'ятай!

Номер слайду 88

* Домашнє завдання  Опрацювати: § 41;  опрацювати записи в зошиті; *** - розробити заходи економії палива при опалюванні житлового будинку.

Номер слайду 89

* Чи сподобався тобі урок? Сподобався Не сподобався Байдуже

Номер слайду 90

* Дякую за активну роботу.

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
ppt
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Розробки уроків
Додано
14 лютого 2018
Переглядів
983
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку