Презентація до уроку "Тиск твердих. Одиниці тиску. Сила тиску".

Про матеріал

Дана презентація дозволить вдосконалити знання про взаємодію тіл, сформувати знання про тиск, силу тиску, одиниці тиску. Також дозволить дітям побачити відмінність тиску твердого тіла від сили тиску та площі поверхні та розвиватиме інтерес до фізики, розкриваючи на цікавих і важливих прикладах їх широкий прояв у природі, покаже застосування знань про механічні явища в побуті та техніці.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Презентація до уроку “Тиск твердих тіл. Одиниці тиску. Сила тиску.” Створена вчителем Карівської ЗШ І-ІІст. Климчак М. Є.

Номер слайду 2

Мета уроку: - Удосконалити знання про взаємодію тіл. - Формувати знання про тиск, силу тиску, одиниці тиску. - Показати відмінність тиску від сили тиску та площі поверхні. - Навчити учнів розв’язувати задачі на використання понять та формул тиску твердих тіл. - Розвивати інтерес до даного предмету, мотивуючи необхідність вивчення механічних явищ,розкриваючи на цікавих і важливих прикладах їх широкий прояв у природі, показувати застосування знань про механічні явища в побуті та техніці.

Номер слайду 3

“Навчання – це з’ясування того, що ти вже знаєш” Річард Бах,1990р. Тому пам’ятаймо: “Те, що ми знаємо – обмежене, Те, що ми не знаємо - безмежне”. (П’єр Лаплас)

Номер слайду 4

Сьогодні на уроці ми постараємося дати відповіді на такі запитання: По болоту пройшов лось і людина.Чиї сліди на болоті глибші?

Номер слайду 5

2. Якщо ви хочете врятувати людину, під якою провалився лід, то знайте, що підійти до неї не можна, а тільки підповзти. Чому?

Номер слайду 6

3. Чому кулаком не можна розбити товсту дошку, а ребром долоні можна?

Номер слайду 7

Індійський факір може виспатися на ліжку, з якого стирчить 1000 цвяхів. Чи легше буде йому заснути, якщо з ліжка стирчатиме тільки один цвях?

Номер слайду 8

Давайте ми з вами проведемо випробу- вання, яке дісталось індійському факіру. Експеримент: Роль факіра виконає шматок пластиліну з важком нагорі. Будемо укладати факіра спочатку на 10 цвяхів, потім на 9 і т. д. Вкінці порівняємо наслідки. Як бачимо – вони різні.Чому? Наприкінці випробування опорою факі- рові служило одне вістря, а спочатку таких опор було багато.

Номер слайду 9

Тиск і сила тиску. Дія одного тіла на інше характеризується фізичною величи ною, яку називають силою. Сила спричиняє зміну швидкості ті ла або його частин. Це відбувається завжди, без огляду на те, чи сила діє безпосередньо, чи через якесь проміжне тіло. Усі фізичні тіла в природі взаємодіють і наслідком цієї взаємодії є механічний тиск. Якщо ви натиснете на дерев’яний стіл доло нею, то сила вашої руки приблизно рівномірно розподілиться по всій поверхні і не спричинить помітної дії на стіл, але якщо ви таким самим зусиллям натискатимете на стіл гострим віст рям цвяха чи голки, така сама сила діятиме на маленьку по - верхню вістря, і цвях чи голка увійде в дерево. Отже, дія сили залежить ще й від площі поверхні, на яку вона діє. Дію сили на деяку поверхню характеризують тиском.

Номер слайду 10

Тиском називаємо фізичну величину , яка дорівнює від ношенню сили до площі поверхні , на яку вона діє, за умови, що поверхня перпендикулярна до напряму сили і сила розподіляється рівномірно на всю поверхню. р = F/S, де р - тиск; F-сила,що діє на поверхню, перпендикулярно до неї; S - площа поверхні. Силу,що діє перпендикулярно до поверх ні, називають силою тиску. F = рS; S = F/р

Номер слайду 11

Одиниці тиску За одиницю тиску взято тиск, що його створює сила тиску 1Н, діючи на поверхню площею1мІ. Цю одини- цю називають Паскалем (Па) на честь французького вченого Блеза Паскаля. 1 Па = Н/мІ На практиці використовують : кратні (для вимірювання великих тисків) – гектопаскаль (гПа), кілопаскаль (кПа), мегапаскаль (МПа); частинні (для вимірювання малих тисків) – міліпаскаль (мПа).

Номер слайду 12

Способи збільшення і зменшення тиску Тиск, якщо є потреба, Можна довільно змінювати, відповідно змінюючи силу тиску. Збільшення або зменшення сили тиску веде до відповідного збільшення або зменшення тиску. Змінювати тиск, змінюючи силу тиску незручно. Тому змінюють площу поверхні, на яку діє сила. Якщо площу збільшувати, то тиск відповідно зменшуватиметься. І навпаки, із зменшенням площі, тиск збільшується. Із формули тиску бачимо, що тиск прямопропорційно залежить від сили тиску і обернено пропорційно залежить від площі поверхні.

Номер слайду 13

Тиск у природі і техніці 1. Шини і гусениці машин, які мають рухатися по м’якому грунту, виготовляють значно шир- шими, ніж у тих самих машин, що працюють на твердому грунті.

Номер слайду 14

Номер слайду 15

2. Для руху по пухкому снігу застосо- вують лижі, які значно збільшують площу опори людини.

Номер слайду 16

3. Площа вістря голки становить всього 0,001ммІ. Тому навіть незначної сили, яка діє на голку, достатньо для того, щоб голка проколола щільну тканину.

Номер слайду 17

4. Шило для проколювання також має гостре вістря, як і голка. Велика ручка зменшує тиск шила на руку людини.

Номер слайду 18

5. Всі різальні інструменти – ножі, ножиці, різці – мають ріжучу частину дуже малої площі для створення значного тиску при помірних значеннях сили тиску.

Номер слайду 19

6. У живій природі також трапляються різальні та колючі пристрої, це – зуби, кігті, дзьоби, колючки. Усі вони дуже гострі, тверді і гладенькі.

Номер слайду 20

Висновок Як бачимо,тиск показує, яка сила діє на оди ницю площі (1м І, 1см І, 1мм І). Тому, якщо ми хочемо з’ясувати, як поведеться будь-яка речовина під впливом сили, потрібно виясни- ти, який при цьому виникає тиск. Більший тиск – більший вплив. Кожна речовина може витримувати тиск до певної межі (межі міцнос ті); якщо цю межу перевищити – речовина руй нується.Тепер, я думаю,що ви без особливих труднощів дасте відповіді на запитання 1-4 поставлені на початку уроку.

Номер слайду 21

Закріплення вивченого матеріалу проведемо у вигляді гри. Вам добре відома телегра “Що?.Де?. Коли?” Наші умови не дають змоги використати такі технічні засоби,але саму ідею та деякі елемен ти гри спробуємо втілити на наступному етапі нашого уроку. Ваше завдання - показати знання тих пи- тань, які ми сьогодні розглядали на уроці. Гра складатиметься з кількох етапів,які ми умовно назвемо: 1.“Що?”.2.”Як?”. 3.”Коли?”.

Номер слайду 22

Етап І “Що?” 1. Що ілюструє дослід,зображений на малюнку? Дати пояснення. 2. Що таке тиск і сила тиску? 3. Що підтверджує експеримент, проведений нами на початку уроку? 4. Що треба зробити, щоб збільшити або зменшити тиск?

Номер слайду 23

Етап ІІ “Як?” 1.Як визначити тиск рятувальника на лід, якщо він: а)іде до ополонки; б) повзе до ополонки?

Номер слайду 24

2.Як допомогти розвіднику,який повинен перетнути річку по тонкому льоду? Що треба зробити, щоб зменшити ризик такої переправи? 3.Як визначити тиск сталевої кулі на сталеву плиту? (Завдання 3 спільне для обох команд.)

Номер слайду 25

Перевіряємо наші відповіді 1. В першому випадку вагу рятувальника треба поділи- ти на площу його двох підошв, а в другому – його вагу поділити на площу його тіла, яку він займає, лежачи на льоді. Зрозуміло, що в другому випадку тиск буде менший. 2. В нашому випадку розвідник повинен чинити якомога менший тиск на лід. Значить нам треба, або зменши- ти силу, з якою розвідник тисне на лід,або збільшити площу опори. Зменшим силу тоді, коли при сильному вітрі розтягнемо над собою шматок матерії (одяг). Частина сили, з якою вітер буде діяти на одяг, буде спрямована вгору. Збільшити площу опори можна, натягнувши лижі або інші легкі предмети з великою площею, наприклад, тонкі аркуші фанери.

Номер слайду 26

Відповідь до третього (спільного) завдання 3. Щоб визначити тиск, треба знати силу тиску і площу опори. Сила тиску дорівнюєвазі кулі F=mg, масу знай демо зважуванням. Важче знайти площу опори. Може вона дорівнює нулю,адже куля стикається із плоскою плитою одною точкою? Але тоді тиск був би нескінчен но великим і зруйнував би саму кулю і плиту, а це су- перечить дійсності. Так в чому ж проблема? Зробимо так: уявимо, що на плиті знаходиться по- вітряна куля і вона, через деформацію, стикається з плитою не однією точкою, а ділянкою у формі круга. Сталева куля теж деформується, але ділянка де- формації дуже мала. Треба, щоб куля залишила слід свого контакту із плитою.А для цього треба покрити кулю сажею – тоді на плиті залишиться чорний слід. Якщо слід дуже малий для вимірювання, то його мож- на розглянути під мікроскопом або сфотографувати із збільшенням.

Номер слайду 27

Етап ІІІ “Коли?” 1. Коли людина чинить більший тиск: якщо стоїть на лижах, чи сидить на стільці? Поясніть.

Номер слайду 28

2. Коли тиск більший: коли ніж гострий чи тупий?

Номер слайду 29

3. Коли тиск більший: коли людина йде на лижах по снігу чи пішки?

Номер слайду 30

4. Коли треба збільшити тиск: коли машини рухаються по м’якому грунту чи працюють на твердому?

Номер слайду 31

Вчимося розв’язувати задачі даної теми 1.Виразіть в паскалях тиск: 0,05 Н/см2; 2 гПа; 3 кПа; 20 Н/см2; у гектопаскалях і кілопаскалях: 100000Па; 20000Па; 3200Па; 1400Па. 2. Як силою в 5 кН чинити тиск в 1 кПа? 3. Трактор масою 6000 кг має площу опори 2000 см2. Чому дорівнює тиск трактора на грунт?

Номер слайду 32

4. Тиск бетонної плити на горизонтальну поверхню дорівнює 11 кПа. Яка товщи- на плити? Розв’язання Дано: m=pv=pSh - маса плити p=11 кПа p=F/S= pShg/S=phg p=2200кг/м3 h=p/pg h -? h=11∙103 / 2200 ∙10=0,5(м)=50см Відповідь: h=50см

Номер слайду 33

Використана література С. М. Гавінський “Уроки фізики у 8 кл.”, 2009 р. О. Л. Камін, О. О. Камін “Фізика, розви- вальне навчання 7-8 кл.”, 2009 р. Л. А. Кирик “Збірник задач, 8 кл.”, 2010 р.

ppt
До підручника
Фізика 7 клас (Сиротюк В. Д.)
До уроку
§ 31. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску
Додано
27 грудня 2018
Переглядів
4142
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку