Презентація до уроку української мови у 6 класі "Відмінювання іменників ІІІ відміни" (за підручником Заболотного В.В.)

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Відмінювання іменників ІІІ відміниурок української мови6-Б класучитель: Федоров Сергій Іванович. Світ починається з матері.І. Драч

Номер слайду 2

Вправа із ключемІменники ІІ відміни чоловічого роду поставте в Р. в. однини й запишіть у дві колонки: із закінченням -а (назви чітко окреслених предметів і понять, а також назви населених пунктів); із закінченням -у (назви нечітко окреслених предметів і понять). Стимул, кут, смичок, сум, вівторок, атом, світ, талант, липень, отвір, скат (риба), Сибір, успіх, Конотоп, Тянь-Шань (гори), брат, сніг, Сенегал (країна), кит, пес, нюх. Ключ. Підкресліть другу літеру в кожному слові. Вислів Цицерона: «Потрібно не лише опанувати мудрість, а й … ».

Номер слайду 3

-а кутасмичкавівторкаатомалипняската. Конотопабратакитапса -устимулусумусвітуталантуотвору. Сибірууспіху. Тянь-Шанюснігу. Сенегалунюху. Вислів Цицерона: «Потрібно не лише опанувати мудрість, а й уміти користуватися нею».

Номер слайду 4

Робота зі словником-довідником

Номер слайду 5

Робота зі словником-довідником

Номер слайду 6

Робота зі словником-довідником

Номер слайду 7

Робота зі словником-довідником

Номер слайду 8

Робота зі словником-довідником

Номер слайду 9

Робота зі словником-довідником

Номер слайду 10

Робота зі словником-довідником

Номер слайду 11

Робота зі словником-довідником

Номер слайду 12

Робота зі словником-довідником

Номер слайду 13

Розподільний диктант. Розподіліть іменники І, ІІ, ІІІ відміни. Жирафа, єнот, бурхливість, любов, тополя, димар, небо, активність, тиша, гордість, епізод, яворина, обізнаність. Ключ. У словах підкресліть першу літеру; у першому слові першої колонки та другому слові другої колонки підкресліть першу і другу літери. Прочитайте вислів Сенеки. У вислові розставте розділові знаки.

Номер слайду 14

Розподільний диктант. Розподіліть іменники І, ІІ, ІІІ відміни. Вислів Сенеки: “ Життя – єдине благо”.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}ІІІІІІжирафаєнотбурхливість,тополядимарлюбовтишанебоактивністьяворинаепізодгордістьобізнаністьppt_x

Номер слайду 15

Орфографічна хвилинка. Запишіть слова, поясніть орфограми в них. Галуззю, повінню, мудрістю, жовчю, кров'ю, Об'ю, матір'ю, кіновар'ю.

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Що ми повинні вивчити на уроці?Поясніть, чому в орудному відмінку є різні варіанти написання: кров'ю, сіллю і повістю. У слові кров'ю пишемо апостроф, у слові сіллю — подвоєння л, а в слові повістю — приголосні не подвоюються.

Номер слайду 18

Мета нашої співпраці – навчитися правильно відміняти іменники ІІІ відміни та писати їх без помилок в орудному відмінку.

Номер слайду 19

1. Чи в кінці основи є лише один приголосний звук? Так Ні 2. Чи цей звук — губний або [р]?2. Чи перед кінцевим приголосним є звук [р]? Так Ні Так НіСтавимо апостроф:кров'ю, матір'ю. Подвоюються приголосні: сіллю, піччю. Ставимо апостроф:верф'ю. Приголосні не подвоюються: радістю, жовчю, Керчю. Як правильно написати закінчення орудного відмінка однини іменників III відміни

Номер слайду 20

Дослідження-спостереження. Провідміняйте іменники кров, ніч, тінь (за варіантами). Виділіть відмінкові закінчення. Чи залежать закінчення іменників ІІІ відміни в непрямих відмінках від того, яким є кінцевий приголосний основи – твердим, м'яким чи шиплячим?

Номер слайду 21

Мовознавча задача. Є два слова, які мають однакове значення, але по-різному пишуться: мама і мати. Визначте їхні відміни

Номер слайду 22

Пояснювальний диктант. Запишіть речення. Визначте відмінки іменника мати, і виділіть відмінкові закінчення.1) Рідна мати моя, ти ночей не доспала (А. Малишко). 2) Ходімо зараз до матері, нехай вона втішиться, що має таку добру дитину (М. Коцюбинський). 3) Леся задумала вишити сорочку своїй хрещеній матері, що дуже її любила та пестила (О. Косач-Кривенюк). 4) Чого тільки не насадить наша невгамовна мати (О. Довженко). 5) Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті (В. Симоненко). 6) Матері забуть не можу (П. Тичина).

Номер слайду 23

Творча робота. Підготуйте розповідь з описом: «Найрідніша людина», «Риси, які я найбільше ціную в матері/людях». Використайте подані іменники III відміни в різних відмінках. Мати, гордість, честь, чесність, вимогливість, людяність, гідність, любов, велич, радість, скромність, працьовитість, мудрість, фальш, наполегливість, майстерність, дисциплінованість.

Номер слайду 24

Дослідження-обґрунтування. Прочитайте. Подумайте, чому в одних словах у закінченнях давального, орудного й місцевого відмінків пишемо а, а в інших – я.1) Низький уклін усім матерям. 2) Ми пишаємося матерями-героїнями. 3) За час навчання ми побували в багатьох подорожах. 4) Літо запам'яталося цікавими подорожами. 5) У тінях дерев ховаємося у спеку. 6) Ночами мені мама співала колискові.

Номер слайду 25

Вправа з ключем у групах. Іменники ІІІ відміни поставте в О. в. однини і запишіть у три колонки: 1) з подвоєнням букв (подвоюються м’які зубні й пом’якшені шиплячі між голосними); 2) без подвоєння букв; 3) з апострофом.І. Совість, важливість, кров, твань, вісь, ожеледь, область, любов, єдність, роль, ціль, їдкість, емаль, мати, добрість, освіченість, легкість, мазь, ідейність. Ключ. Із перших букв слів перших двох колонок складеться закінчення вислову Саллюстія: «Будь-яка людина є … ».ІІ. Зніяковілість, емаль, шерсть, подорож, кров, смерть, ожеледь, жовч, верф, вживаність, снасть, Об (річка), радість, гниль, старість, далеч, мати. Ключ. Із других букв складеться закінчення вислову В. Сухомлинського: «Треба тонко відчувати три речі: …».

Номер слайду 26

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}подвоєннябез подвоєнняапострофтваннюсовістюкров’ювіссюважливістюлюбов’юожеледдюобластюматір’юроллюєдністюціллюїдкістюемаллюдобрістюмаззюосвіченістюлегкістюідейністю{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}подвоєннябез подвоєнняапострофемаллюзніяковілістюкров’юподорожжюшерстюверф’юожеледдюсмертю. Об’югниллюжовчюматір’юдалеччювживаністюснастюрадістюстарістю. Ключ. В. Сухомлинський: «Треба тонко відчувати три речі: можна, не можна, треба». Ключ. Саллюстій: «Будь-яка людина є творцем своєї долі».

Номер слайду 27

Розподільна робота. Розподіліть іменники І і ІІІ відміни. Воля, імовірність, пунктуальність, ікра, ідентичність, ера, ірреальний, мама, хоробрість, естетичність, осика, стабільність, казка, рішучість. Ключ. Підкресліть другу літеру в кожному слові. Прочитаєте продовження японського вислову: «Скромність – … ».

Номер слайду 28

І відмінаволяікраерамама осикаказка  ІІ відмінаімовірністьпунктуальністьідентичністьірреальнийхоробрістьестетичністьстабільністьрішучість«Скромність – окраса мудрості».

Номер слайду 29

Тренувальні вправи. Складіть речення з поданими словами та виконайте синтаксичний розбір.1. сонцем, світ, і, блакиттю, наповнений, ніжною. 2. відбилася, Дніпрі, висока, у, гора, тінню.

Номер слайду 30

У кожній групі слів виділити «зайве» слово1. Чесність, великодушність, гуманізм, шерсть.2. В'яз, подорож, галузь, нехворощ.3. Жовч, кіновар, верф, любов.4. Загибель, матір, ніч, відповідь.

Номер слайду 31

Домашнє завдання. Опрацювати § 32, виконати вправу 268, 267. Вивчіть зміст таблиці «Відмінювання іменників III відміни». Випишіть із української літератури 4 прислів’я з іменниками III відміни, виконайте повний морфологічний їх розбір.

Номер слайду 32

«Мікрофон». Сьогодні на уроці я дізнався/дізналася... Я зрозумів/ла... Я вивчив/ла... Я вмію…Мене зацікавило…Я ніколи не чув/не чула про... Мене вразило…

Номер слайду 33

Материна любов. Одного разу до матері прийшли її діти. Усі вони сперечалися між собою і ніяк не могли вирішити: кого з них мама любить найбільше?От і вирішили запитати у матері. Мати мовчки взяла свічку, запалила її і почала говорити: «Ось, свічка — це я! Її вогонь – моя любов!»Потім вона взяла ще одну свічку і запалила її від своєї: «Це мій первісток. Я дала йому частинку свого вогню, свою любов! Хіба від того вогонь моєї свічки став меншим? Вогонь моєї свічки залишився таким як і був до цього...»І так мама запалила стільки свічок, скільки у неї було дітей. А вогонь її свічки залишався таким же великим і теплим... Якби вам потрібно було охарактеризувати мамину любов усього трьома словами, які б ви обрали?

Номер слайду 34

Тест «9 крапок». Поєднайте чотирма прямими лініями 9 точок не відриваючи руку.. . . . . .. . .

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Могила Алла Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Терпак Ольга Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Жушман Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Селевко Віра Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Михайленко Ірина Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
pptx
Додано
24 грудня 2017
Переглядів
15260
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку