Презентація до уроку з теми "Вплив електричного струму на організм людини. Робота та потужність електричного струму."

Про матеріал

Узагальнююча презентація допомагає вчителю профорієтувати учнів, ознайомити їх з цілим рядом профессій в народному господарстві, де застосовуються різні властивості електричного струму, впевнити їх в небезпеці його застосування, та навчити захищати себе від негативного його впливу.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інтегрований урок з фізики і біології в 10 – Б класі Пологівської зош I-III cт. №4. Тема «Закони постійного струму». 1. Умови винекнення і існування постійного струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідника. Електричні кола. Послідовні і паралельні з’єднання провідників. Вплив електричного струму на организм людини. Робота і потужність струму. Электрорушійна сила (ЭРС). Приролні та штучні джерела електрорушійної сили, струм у природі. Закон Ома для повного кола.

Номер слайду 2

ТЕМА. ВПЛИВ СТРУМУ НА ОРГАНИЗМ ЛЮДИНИ. РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬСТРУМУ. Епіграф: «Человек страшится только того, чего не знает, знанием побеждается всякий страх». В.Г.Белинський.

Номер слайду 3

Чи знаєте ви? 1. Що називають електричним струмом? 2. Які умови необхідні для існування електричного струму? 3. По яким признакам можна судити про наявність електричного струму?

Номер слайду 4

Чи знаєте ви? 4. Які величини характеризують електричний струм? 5. Що називають силою струму? 6. Що прийнято за одиницю сили струму? 7. Від чого залежить сила струму? Яким законом визначається? 8. Яким приладом вимірюють силу струму?

Номер слайду 5

Заповни таблицю № п/п Назва величини Позначення Формула Одиниця виміру Прилад 1. Сила струму 2. 3. 4. 5.

Номер слайду 6

№ п/п Назва величини Позна чення Формула Одиниця виміру Прилад 1. Сила струму І І=q/t 1 A Ампер- метр 2. 3. 4. 5.

Номер слайду 7

Чи знаєте ви? 9. Що називають напругою? 10. В яких одиницях вимірюється напруга? 11. Коли напруга дорівнює 1 В? 12. Яка напруга у нас в мережі? 13. Що це означає? 14. Яким приладом вимірюють напругу?

Номер слайду 8

№ п/п Назва величини Позначення Форму ла Одиниця виміру Прилад 1. Сила струму І І=q/t 1 A Ампер- метр 2. Напруга U U=A/q 1 В Вольт- метр 3. 4. 5.

Номер слайду 9

Чи знаєте ви? 15. Що називають опором? Чім він обумовлений? 16. Від чого залежить опір? Як саме? 17. Що називають питомим опором? 18. Яким приладом вимірюють опір?

Номер слайду 10

№ п/п Назва величини Позначення Форму ла Одиниця виміру Прилад 1. Сила струму І І=q/t 1 A Ампер- метр 2. Напруга U U=A/q 1 В Вольт- метр 3. Опір R R=U/I R=pl/S 1 Ом Омметр 4. 5.

Номер слайду 11

Чи знаєте ви? 17. Чи усі речовини пропускают електричний струм? На які категорії їх можна поділити? Чім вони відрізняються друг від друга? провідники Напів- провідники діелектрики речовина

Номер слайду 12

Чи знаєте ви ? 18. Чи є провідниками метали? Чому? Звідкіль у металлах вільні електрони? 19. До якої категорії відноситься тіло людини?

Номер слайду 13

Чи знаєте ви? Чи впливає електричний струм на организм людини і, якщо впливає, то як? Чи справляє електричний струм біологічну дію на живі організми? Розібратися в цьому нам допоможе вчитель біології … .

Номер слайду 14

Біологія – наука про живу природу. БіОЛОГіЯ Рослини Тварини Людина

Номер слайду 15

Вплив електричного струму на организм людини. Електричний струм, проходячи cкрізь тіло людини, може чинити дії: 1) біологічну; 2) теплову; 3) механичну; 4) хімічну. 1) Біологична дія - електричний струм подразнює і збуджує живі тканини организму; 2)теплова дія – викликає опіки тіла; 3)механична дія – приводить к розриву тканин; 4)хімічна дія – приводить к електролізу крову.

Номер слайду 16

Це небезпечно для життя! Небезпека ураження електричним струмом збільшується тим, що: 1) струм не має зовнішних ознак, і людина без спеціальних приладів не може передчасно виявити загрозуючу йому небезпеку; 2) Дія струму на людину в більшості випадків приводить до серйозних порушень найбільш важливих життедіяльних систем (центральної нервової, серцево-судинної і дихальної), що збільшує тяжкість ураження; 3) електричний струм здатний викликати інтенсивні судоми м’язів, які приводять до не відпускаючого еффекту, при якому людина самостійно не може висвободитися від дії струму; 4) дія струму викликає у людини різьку реакцію отдергіванія, а в ряді випадків і втрату свідомості, що при роботі на висоті може привести до травмування в наслідок падіння.

Номер слайду 17

Увага!!! Змінний струм ( 50 Гц ) Постійний струм Поріг відчутності 1,1 мА 6 мА Невідпускаючий струм (виникають непереборні судомі скорочення м’язів) 15мА 50-80 мА Фібріляційний струм (може викликати зупинку серця) 50мА-5 А 300мА-5 А

Номер слайду 18

Як же запобігти ураження струмом? Виконуйте правила охорони праці і жіттедіяльності!

Номер слайду 19

Енергія – що це? Електричний струм володіє енергією.

Номер слайду 20

Як же знайти цю роботу? Енергія – це здатність тіла виконувати роботу. Якщо електричний струм володіє енергією, то він здатний виконувати роботу.

Номер слайду 21

№ п/п Назва величини Позначення Форму ла Одиниця виміру Прилад 1. Сила струму І І=q/t 1 A Ампер- метр 2. Напруга U U=A/q 1 В Вольт- метр 3. Опір R R=U/I R=pl/S 1 Ом Омметр 4. 5.

Номер слайду 22

Як же знайти роботу струму? U=A/q A=U q (1) Відомо , що I=q/t , находимо q=It, подставивши в (1) A=UIt (2), Одиниця роботы: 1 Дж=1 ВAс,

Номер слайду 23

Приставки и множники Приставка Позначення Множники гіга Г 109 мега М 106 кіло к 103 гекто г 102 санті с 10-2 мілі м 10-3 мікро мк 10-6 нано н 10-9 піко п 10-12

Номер слайду 24

№ п/п Назва величини Позначення Форму ла Одиниця виміру Прилад 1. Сила струму І І=q/t 1 A Ампер- метр 2. Напруга U U=A/q 1 В Вольт- метр 3. Опір R R=U/I R=pl/S 1 Ом Омметр 4. Робота A A=UIt 1 Дж Електро лічиль ник 5.

Номер слайду 25

Формули роботи струму. U=A/q A=qU (1) відомо, що I=q/t , находимо q=It A=UIt (2), Одиниця роботы: 1 Дж=1 ВAс, Враховуя закон Ома I=U/R, підставляемо в формулу (2), маємо A=UtU/R , спрощуємо : A = U2t / R (3)

Номер слайду 26

Формулы работы тока. A=UIt (2), A=U2t/R (3) з закону Ома I =U/R знаходимо U U=IR, підставив в формулу (2) , маємо A=IRIt Спрощуємо: A=I2Rt (4)

Номер слайду 27

Як же знайти потужність? Чи однакову роботу виконує струм за один і той же час в лампочці лихтаріка і прожекторі для освітлення территорії мехзагону найближчої агрофірми? Де швидче виконується робота? Швидкість виконання роботи характерізують потужністю. Що показує потужність? Потужність показує, яку роботу виконує струм за одиницю часу;

Номер слайду 28

Формули потужності : Пусть за час t виконуеться робота А. Як знайти роботу, яку виконує струм за одиницю часу ? роботу А поділити на час t : Р = A/t (5) Одиниця потужності: 1 Вт = 1 Дж/с Але нам відомо, що A=U I t Підставимо в формулу для потужності (5) P = U I t /t, спрощуємо P= U I (6), Одиниця потужності: 1 Вт = 1 В А

Номер слайду 29

Приставки і множники Приставка Позначення Множники гига Г 109 мега М 106 кило к 103 гекто г 102 санти с 10-2 мили м 10-3 микро мк 10-6 нано н 10-9 пико п 10-12

Номер слайду 30

№ п/п Назва величини Позначення Форму ла Одиниця виміру Прилад 1. Сила струму І І=q/t 1 A Ампер- метр 2. Напруга U U=A/q 1 В Вольт- метр 3. Опір R R=U/I R=pl/S 1 Ом Омметр 4. Робота A A=UIt 1 Дж Електролічильник 5. Потуж- ність

Номер слайду 31

№ п/п Назва величини Позначення Форму ла Одиниця виміру Прилад 1. Сила струму І І=q/t 1 A Ампер- метр 2. Напруга U U=A/q 1 В Вольт- метр 3. Опір R R=U/I R=pl/S 1 Ом Омметр 4. Робота A A=UIt 1 Дж Електролічиль ник 5. Потужн ість P P=UI 1 Вт Ватт- метр

Номер слайду 32

Позасистемні одиниці роботи, які часто застосовуються на практиці. P =A/t A=P t (7) 1 Дж = 1 Вт * с 1 кВт * год = 103 Вт * 3600 с = 3,6 * 106 Дж 1 МВт *год = 106 Вт * 3600 с = 3,6 * 109 Дж

Номер слайду 33

Теплова дія струму. Що відбувається з провідником, по якому йде електричний струм? Чому провідник нагрівається? Яка дія струму при цьому спостерігається? Що при цьому виділяється? Кто відкрив закон, який дозволяє визначити цю кількість теплоти? Як називається цей закон?

Номер слайду 34

Закон Джоуля-Ленца Кількість теплоти, яка виділяється в проводнику при проходженні в ньому струму, пропорційно квадрату силі струму, опору провідника та часу проходження струму. Q=I2Rt

Номер слайду 35

Закон Джоуля - Ленца Q =I2 R t Одиниця кількості теплоти: [ Q ] = 1 A2 Ом с = = 1 A2 c B/A= = 1 B A c = = 1 Дж

Номер слайду 36

Основні формули. Формули роботи: A =q U A = U I t A = I2 R t A = U2 t / R A = P t Формули потужності: P = A / t P = U I Формула кількості теплоти: Q = I2 R t

Номер слайду 37

Завдання першої групи. Дослідити залежність кількості теплоти, яка виділяється електричним струмом в інкубаторах від сили струму і напруги.

Номер слайду 38

Завдання другої групи. Дослідити залежність кількості теплоти, яка виділяється електричним струмом в обогревателях для теплиць, від сили струму і опору.

Номер слайду 39

Завдання третьої групи. Як виміряти кількість теплоти, яка виділиться в електрогрілці за 5 хвилин ?

Номер слайду 40

Завдання четвертої групи. Як виміряти потужність електричного струму в лампі розжарювання для освітлення свіноферми и обчислити роботу струму за 3 хвилини?

Номер слайду 41

Шпаргалочка! A = U I t A = U2t/R A = I2 R t P = A / t P = U I A = q U Q =I2 R t ДОПОМОГА ДРУГА! A = Pt

Номер слайду 42

Подумай! Для освітлення операційної використовують три лампи розжарення. Обчислити роботу струму за 20 секунд. Розв’язування: P = A/t ; A = P t; (значення потужності взяти на цоколі лампи). А1 = 100Вт * 20 с = 2000Дж = = 2 кДж А = 3 А1 = 3 * 2 кДж = 6 кДж

Номер слайду 43

Выбери позицію і захисти ії. Ребята! Вот уже на протязі декількох уроків ми вивчаемо фізичне явище - електричний струм. Як ви гадаєте, в цьому явищі більше користі чи шкоди? У вас на партах знаходяться карточки зеленого і червоного кольору. При виборі відповіді : «корисне» - піднимить зелену карточку, «шкідливе» - червону карточку.

Номер слайду 44

Підводимо підсумки уроку. Вопрос на засыпку: Чи пригодяться вам в житті знання, одержані на інтегрованному уроці по фізике і біології? Давайте ще раз впевнемося в цьому.

Номер слайду 45

Біологія – наука про живу природу. Біологія – це наука про що?

Номер слайду 46

Що вивчає біологія? БІОЛОГІЯ РОСЛИНИ ЛЮДИНА ТВАРИНИ

Номер слайду 47

Біологія – наука про живу природу. БІОЛОГІЯ РОСЛИНИ ТВАРИНИ ЛЮДИНА РОСЛИННИЦТВО

Номер слайду 48

Біологія – наука про живу природу. БІОЛОГІЯ РОСЛИНИ ТВАРИНИ ЛЮДИНА РОСЛИННИЦТВО ТВАРИННИЦТВО

Номер слайду 49

Біологія – наука про живу природу. БІОЛОГІЯ РОСЛИНИ ТВАРИНИ ЛЮДИНА РОСЛИННИЦТВО ТВАРИННИЦТВО МЕДІЦИНА

Номер слайду 50

Люди яких професій працюють в сільскому господарстві? СІЛЬСКЕ ГОСПОДАРСТВО РОСЛИННИЦТВО ТВАРИННИЦТВО

Номер слайду 51

РОСЛИННИЦТВО.

Номер слайду 52

Професії в рослинництві Рослинництво Учений - агроном Инженер- механик Инженер- електрік Инженер - мелиоратор Инженер по перерабці с/х продукції

Номер слайду 53

Професії в рослинництві. Агроном- садовод Агроном- агрохімік Агроном по захисту рослин Агроном- семеновод Агроном- овощевод Агроном- рослиновод Ученый- Агроном

Номер слайду 54

Тваринництво.

Номер слайду 55

Професії в тваринництві Ветлікар Зоотехник Лаборант Фермер Біолог-дослідник Зооінженер Тваринництво

Номер слайду 56

Фізика на службі сільского господарства. Зерноочисні агрегати; Зерносушильні комплекси; Електротранспортери; Сінажні вежи; Електродоїльні апарати; Електросепаратори; Електрообогрівачи теплиць; Інкубатори для розведення птиці; Електронасоси; Електродвигуни; Кормозапарники: Кормораздатчики; Комп’ютерне управління сільгозптехникою и т.д.

Номер слайду 57

Медицина.

Номер слайду 58

Професії в медицині. Зубной техник Санітарний лікар Лікар- реаніматор Фізіо- терапевт Фізіолог Рентгенолог Стоматолог Хирург Медики

Номер слайду 59

Фізика на охороні здоров’я. Методи диагностики і лікування багатьох захворювань: Електрофорез; Радіотерапія; Ультрафіолетове опромінення; Рентгенівське обстеження; Ультразвукове обстеження; Генератори струмів високої частоти; УВЧ; Тепловізори; Измерители біопотенциалів (електромагнитні томографії) серця і головного мозку; Комп’ютерна діагностика (комп’ютерна томографія); Лазер-скальпель; Апарати штучного дихання, серця, печінки, почок; Датчики на напівпровідниках для виміру тиску в порожнинах внутрішніх органів, регистрації температури і кислотності шлунково-кишечного тракту і т.д.

Номер слайду 60

ЕВРИКА ! ! ! СТРАХ!!! ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ – ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!!!

Номер слайду 61

Як ви гадаете? Чи був прав В.Г. Белинський, стверджуючи: «Человек страшится только того, чего не знает, знанием побеждается всякий страх»?

Номер слайду 62

На дом: Параграф 33, 34 вивчити; Повторити параграфи 27 -32 (поняття, закони, формули); Пояснити наслідки досліду і відповісти : Які явища ви спостерігали? Чи будете ви зустрічатися з ними в своїй майбутньої професії?

ppt
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
До уроку
§ 33. Робота і потужність електричного струму
Додано
9 січня 2019
Переглядів
1191
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку