Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Андрушівського НВК Кравчук Надії Вікторівни

Про матеріал

В даному портфоліо представлено систематизацію й узагальнення набутого досвіду вчителя початкових класів Кравчук Н.В. Андрушівського НВК Тернопільської області.

Портфоліо представлене у вигляді презентації педагогічного досвіду вчителя початкових класів. У ньому викладачка постає не тільки в образі педагога, а і як звичайна людина. Вона розповідає про власну педагогічну філософію, своє кредо та головне завдання своєї роботи. Серед іншого досвіду роботи вчителя НУШ було також презентовано тему, над якої працює педагогиня: «Впровадження елементів інформаційних технологій – як засіб розвитку творчих здібностей школярів». Учителька детально розповідає про тему та наочно демонструє результати її впровадження у класі. У презентації авторка розробки використвує також світлини своїх учнів, а наприкінці додає золоті правила педагога та пише про власні плани на майбутнє. Пропонована презентація може стати орієнтиром під час підготовки виступу вчителя, що атестується. 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Портфоліо вчителя початкових класів. Андрушівського НВК Кравчук Надії Вікторівни

Номер слайду 2

Запрошую Вас у свій маленький, але світ

Номер слайду 3

Кравчук Надія Вікторівна 1979 рік народження1986-1996-навчання у Андрушівській середній школі2006-2011-навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література»2011-2013- навчання на факультеті довузівської підготовки та післядипломної освіти Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю «Початкове навчання»2009-2014- Андрушівський НВК, практичний психолог2010 – Андрушівський НВК – вчитель початкових класів

Номер слайду 4

Учитель - вічний учень

Номер слайду 5

Педагогічне кредо«ВІДКРИТИ В КОЖНІЙ ДИТИНІ ДУШУ ТВОРЦЯ. ДАТИ ЇЙ ЗМОГУ ПРОБУДИТИСЯ І РОЗКВІТНУТИ» В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ.

Номер слайду 6

Життєве кредо “Любити життя і цінувати кожну його хвилину. Нести радість. У книгах шукати істину, у людях – мудрість.”

Номер слайду 7

«Діти, як квіти. Доторкнись до кожної з них –і вона задзвенить, і розсиплеться аромат, не схожий один на одного».

Номер слайду 8

Моє завдання. Зробити навчання цікавим. Виростити дітей активними співбесідниками, впевненими у своїх силах та можливостях. Як садівник доглядає молоді саджанці, так і я – одопомагаю своїм учням тягнутися до світла знань, бо вірю, що вони виростуть мудрими, творчими, здатними примножувати добро. Я вірю в своїх учнів!style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 9

Моя педагогічна філософія. Розвивати, навчати, виховувати одночасно. Максимально враховувати індивідуальні здібності учня. Створювати позитивний мікроклімат. Всебічно розвивати творчі здібності дітей. Формувати свідому, активну особистість та громадянина своєї країни. Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити.

Номер слайду 10

Тема, над якою працюю:«Впровадження елементів інноваційних технологій – як засіб розвитку творчих здібностей школярів"

Номер слайду 11

Актуальність проблеми. Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти учитель початкових класів повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому, я вважаю, доцільно використовувати інтерактивні технології.

Номер слайду 12

Застосування інноваційних підходів. На сучасному етапі роль учителя стає роллю одного з партнерів у навчальному процесі, адже просто необхідно залучати всіх учнів до активного одержання знань, до творчої діяльності. Тому доповнення традиційних методів та прийомів роботи інноваційними, дає значно кращий результат: активізує мислення, мотивує навчання, заохочує самовираження учнів.

Номер слайду 13

Інновація – це реалізоване нововведення, що має високу ефективність. Є кінцевим результатом інтелектуальної діяльності людини, її фантазії, творчого процесу, відкриттів, винаходів і раціоналізації. Термін «інновація» походить від латинського «innovato», що означає «оновлення» або «поліпшення». Освітні інновації – це вдосконалені чи нові освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи або їх компоненти; освітні технології, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності. Л. ДаниленкоІнновацiйна освiтня дiяльнiсть є процесом внесення якiсно нових елементiв в освiту

Номер слайду 14

Інтерактивні технологіїПрацюючи в початковій школі я намагаюся знайти такі шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу, що сприяли б самовираженню учнів, їх особистісно-ціннісному ставленню до навчання, вмінню виконувати творчі завдання. Таким шляхом є проведення уроків на основі інтерактивного матеріалу. Це є інновацією у освіті.

Номер слайду 15

Ґрунтовно аналізувати навчальну інформацію; творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу;Навчитися слухати іншу дитину, поважати думку іншого;Моделювати і розв’язувати пізнавальні та життєві ситуації;Вчитися працювати в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, прагнути до діалогу, знаходити спільне рішення. Застосування інтерактивних технологій у навчанні дає змогу учням:

Номер слайду 16

Складання і читання асоціативного куща. Робота в групах. Робота в парах. Вправа “Мікрофон”.“Акваріум”.“Авторське крісло”Мозкова атака. Застосовую такі інтерактивні методи навчання:

Номер слайду 17

Вчимося граючись

Номер слайду 18

Маленькі читачі

Номер слайду 19

Схема моєї професійної діяльностіМетодична робота. Методичні розробки уроків, заходів. Семінари, педради. Робота в МО вчителів початкових класів. Самоосвіта. Навчальна робота. Позакласна робота. Урок. Стандартний НестандартнийІндивідуальні бесіди. Робота з обдарованими дітьми. Робота з учнями по підготовці до конкурсів. Робота з батьками

Номер слайду 20

Принципи роботиІндивідуальність. Науковість. СистематичністьЄдність вимог. Наочність. Об’єктивність. Різноманіття форм, методів. Наступність. Доступність. Диференційований підхід

Номер слайду 21

Напрямки роботи. Розвивати творчі здібностіВпроваджувати інноваційні методи навчання та виховання. Здійснювати диференційований підхід до навчання. Створити умови для всебічного розвитку дитини

Номер слайду 22

Правила педагогічної майстерності

Номер слайду 23

Нагороди вчителя примножуються нагородами його учнів

Номер слайду 24

Кращі з кращих…

Номер слайду 25

Участь у методичній роботіНавчальний рік. Участь в МОУчасть в педрадах, семінарах2012-2013 Виступ на тему «Естетична творчість як джерело предметно-перетворювального ставлення особистості до навколишньої дійсності»2013-2014 Виступ на тему «Практичне використання інноваційних технологій на уроках в початкових класах»2014-2015 Відкритий урок математики на тему «Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на кратне порівняння двох добутків. Складання задачі за коротким записом»Доповідь на тему «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання як засіб формування ключових компетентностей»Виступ на тему «Орис досвіду роботи із застосуванням інноваційних елементів»

Номер слайду 26

Творчі доробки

Номер слайду 27

Основні напрямки виховної роботи. Взаєморозуміння. Творчий підхід. Формування учнівського колективу. Толерантність. Співпраця вчитель-батьки. Виховна робота з класом має не менше значення, ніж навчальна діяльність. Діти з великим задоволенням приймають участь у позакласних заходах, дуже активні.

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Робота з батьками

Номер слайду 31

Мій кабінет

Номер слайду 32

Творча лабораторія

Номер слайду 33

З досвіду Початкова школа – це перша сходинка, на яку стають шестирічні школярі, піднімаються все вище й вище на шляху до знань. Спогади про першу вчительку, про шкільних друзів, про дзвінкі перерви, екскурсії будуть все життя зігрівати вже дорослих людей, які досягли чогось у житті. Тому так важливо в молодшому шкільному віці закласти в дитину тягу до знань, відчуття шкільного товариства, повагу до старших наставників. Ось чому на вчителеві початкових класів лежить особлива відповідальність за подальші успіхи своїх вихованців.

Номер слайду 34

ВИСНОВКИ: Інноваційні технології дозволяють розв'язати одразу кілька завдань: розвивають комунікативні вміння й навички, допомагають встановленню емоційних контактів між учасниками процесу;забезпечують виховне завдання, оскільки змушують працювати в команді, прислухатися до думки кожного; знімають нервове напруження, дають можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання.

Номер слайду 35

Золоті правила педагога. Підтримуй і допомагай тому, хто цього потребуєРозвивай в дитині допитливість, творчу фантазію. Умій зацікавити. Переймай цікаве з досвіду інших. Люби дітей і вони віддячать тобі тим же. Дитині потрібна свобода думки

Номер слайду 36

Плани на майбутнєСприяти участі дітей у шкільних конкурсах, олімпіадах. З метою підвищення педагогічної майстерності займатися самоосвітою. Поповнювати матеріали уроків, шкільних та позашкільних заходів. Приймати участь в професійних конкурсах. Підвищувати професійну категорію

Номер слайду 37

«Не зупиняйся, Вчителю, не треба!Іди вперед, бо в цьому суть життя. Ти робиш чистим і безхмарним небо,Ти твориш віру в краще майбуття» (Д. Павличко)

Номер слайду 38

Дякую за перегляд!Можна зорі розсипати в небі,Можна вітер спинити на мить. Та для цього всміхатися требаІ світ дитини любить!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 9
Оцінки та відгуки
 1. Буянова Наталія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Пунейко Надія
  Хай вогник Вашого бажання творити не згасає. Творчості, натхнення Вам!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Глушко Валентина
  Дякую. Творчих успіхів та натхнення Вам, колего.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Латай Оксана Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Ткаченко Юлія Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Олішкевич Валентина Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Паркалабова Олена Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Полюхович Галина Петрівна
  Дуже доступно. Гарні доробки. Творчих злетів
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Шверненко Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 6 відгуків
pptx
Додано
7 лютого 2018
Переглядів
64788
Оцінка розробки
5.0 (9 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку