Презентація "Еволюція нервової системи тварин"

Про матеріал
Філогенез нервової системи - це історія формування та вдосконалення структур нервової системи. Нервова система в процесі філогенезу проходить ряд основних етапів: Дифузна нервова система Вузлова нервова система Трубчаста нервова система
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Філогенез нервової системи. Підготувала: Галій Софія Миколаївна

Номер слайду 2

ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЗВИТОКНЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ФІЛОГЕНЕЗІФілогенез нервової системи - це історіяформування та вдосконалення структурнервової системи. Нервова система в процесі філогенезупроходить ряд основних етапів: Дифузна нервова система. Вузлова нервова система Трубчаста нервова система

Номер слайду 3

ДИФУЗНА НЕРВОВА СИСТЕМА Багатоклітинні тварини сприймають впливи зовнішнього середовища за допомогою ектодермальних клітин (рефлекторних і рецепторних), які дифузно розташовуються по всьому тілу, утворюючи примітивну дифузну нервову систему (гідра, амеба). При подразненні однієї клітини в процес відповіді на подразнення залучаються інші клітини. Це відбувається тому, що всі сприймаючі клітини цих тварин пов'язані між собою довгими відростками, завдяки чому утворюється нервова мережа.

Номер слайду 4

РЕАКЦІЯ ГІДРИ НА ПОДРАЗНИК

Номер слайду 5

Вузлова нервова система Вплив зовнішнього середовища сприймається за допомогою груп нервових клітин (нервових вузлів) і відходячих від них нервових стовбурів. При цьому в кожній клітині число відростків зменшується і вони отримують певний напрям. Відповідно сегментарній будові тіла тварини, наприклад у кільчастого хробака, в кожному сегменті є сегментарні нервові вузли і нервові стовбури. Останні з'єднують вузли в двох напрямках: поперечні стволи пов'язують вузли даногосегмента, а поздовжні - вузли різних сегментів.

Номер слайду 6

Завдяки цьому нервові імпульси, що виникають у будь-якій точці тіла, нерозливаються по всьому тілу, апоширюються по поперечних стовбурах в межах даного сегмента. Поздовжні стволи пов'язують нервові сегменти в одне ціле. На головному кінці тварини, який при русі вперед стикається з різними предметами навколишнього світу, розвиваються органи почуттів, у зв'язку з чим головні вузли розвиваються сильніше інших. Це є певним прообразом майбутнього головного мозку

Номер слайду 7

НЕРВОВА СИСТЕМА КІЛЬЧАСТОГОХРОБАКА

Номер слайду 8

Трубчаста нервова система Реакція реалізується за допомогою нервового тяжа з порожниною всередині(нервової трубки) і відходячих від неї нервових волокон. Така нервова система називається трубчастою (від ланцетників до ссавців). Поступово нервова трубка потовщується в головному відділі і врезультаті з'являється головний мозок,який розвивається шляхом ускладнення будови.

Номер слайду 9

Слід зазначити, що з ускладненням структури нервової системи попередні утворення не зникають. У нервовій системі вищих організмів залишаються і дифузна, і вузлова, і трубчаста структури, характерні для попередніх ступенів розвитку. По мірі ускладнення будови нервовоїсистеми ускладнюється і поведінка тварин.

Номер слайду 10

НЕРВОВА СИСТЕМА БЕЗХРЕБЕТНИХ Для безхребетних тварин характернанаявність декількох джерел походженнянервових клітин. У одного і того ж типутварин нервові клітини можуть одночасно інезалежно походити з трьох різнихзародкових листків. Полігенез нервовихклітин безхребетних є основоюрізноманітностю медіаторних механізмів їхнервової системи.

Номер слайду 11

Нервова система вперше з'являється укишковопорожнинних тварин. Кишковопорожнинні - це двошарові тварини. Їхтіло являє собою порожній мішок, внутрішняпорожнина якого є травною порожниною. Нервова система кишковопорожниннихналежить до дифузного типу. Схема будови дифузійноїнервової системи

Номер слайду 12

Наступним етапом є поява тришарових тварин- плоских хробаків. Вони так само вони маютькишкову порожнину, однак у них з'являєтьсятретій зародковий шар - мезодерма ідвосторонній тип симетрії, форумуєтьсяпередня частина тіла з органами чуття. НСналежить до дифузного типу. Схема будови НС війковогохробака (передній кінець):1 - щупальцевидний виріст;2 - нерв, що іннервує виріст;3 - мозковий ганглій;4 - бічний поздовжнійнервовий стовбур;5 - черевний поздовжнійнервовий стовбур;6 - коміссура

Номер слайду 13

Наступним етапом розвитку безхребетних тварин є поява сегментованих тварин – кільчастих хробаків. Їх тіло складається з сегментів. Структурною основою нервової системи кільчастих хробаків є ганглій - парне скупчення нервових клітин, розташованих по одному вкожному сегменті. У філогенетичному ряду кільчастих хробаків є групи з добре розвиненими органами почуттів. У цих тварин в надглотковому ганглії відокремлюються три відділи. Передній відділ іннервує щупальця, середня частина іннервує очі і антени. І нарешті, задня частина розвивається в зв'язку з удосконаленням хімічних органів почуттів. Подібну структуру має НС членистоногих, проте вона може досягати більш високого рівня розвитку

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Головний мозок членистоногих складається зтрьох відділів: переднього - протоцеребрума,середнього - дейтоцеребрума і заднього -трітоцеребрума. Схема будови головногомозку комахи (бджола): 1 - грибоподібне тіло; 2 - протоцеребрум; 3 - зорова лопать; 4 - дейтоцеребрум; 5 - трітоцеребрум

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Нервова система хребетних У хордових центральна нервова система представлена нервовою трубкою. Передній кінецьтрубки розширений- він утворює головний мозок, тим часом як задня циліндрична частина трубки є спинним мозком. У філогенетичному ряду ссавців проявляється не тільки цефалізація, але ікортіколізація функцій. Кортіколізація виражається в переважному розвитку кори кінцевого мозку, яка є похідним плаща великих півкуль. Вищі інтегративні функції у примітивних ссавців виконують стриатум і кора, у високоорганізованих - асоціативні зони нової кори.

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Дякую за увагу

pptx
Додано
21 липня
Переглядів
20
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку