12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Презентація "Формувальне оцінювання в НУШ"

Про матеріал

Презентація про НУШ, про основні зміни,які чекають вчителів з 2018-2019 н.р. Особлива роль відводиться формувальному оцінюванню,є порівняльний аналіз традиційного і формувального оцінювання.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Формувальне оцінювання в НУШ

Номер слайду 2

«Наші пани в раді шкільній захотіли,щоб школа народна була якимось маленьким університетом, щоби давала дітям усього потрошки... Дитині в пізнішім житті все се ні на що не придасться, в голові її воно не в’яжеться в ніяку цілість, а багато дечого в її літах є для неї зовсім недоступне». І.Я.Франко

Номер слайду 3

Сучасна система освіти

Номер слайду 4

Номер слайду 5

НУШ - це «школа компетентностей», яка співпрацюватиме з батьками і враховуватиме індивідуальність дітей Нова українська школа пропонує 9 змін Дитина — індивідуальність Батьки – партнери Умотивований вчитель Навчання збільшиться до 12 років Автономія школи Справедливе фінансування «Гроші ходять за дитиною» «Так» — інклюзивній освіті Нова школа — менше інтернатів

Номер слайду 6

НУШ

Номер слайду 7

НУШ

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Принципи Державного стандарту Всі діти обдаровані і талановиті. Тому завдання НУШ-підтримувати цю талановитість, плекати і розвивати індивідуальність кожної дитини. Забороняються будь-які форми дискримінації. Не допускається відокремлення дітей на підставі попереднього відбору.

Номер слайду 12

Відповідність освітніх вимог віковим особливостям дитини,визнання прав дитини на навчання через діяльність,зокрема гру.

Номер слайду 13

Радість пізнання Організація пізнавального процесу , який приноситиме радість дитині,обмеження обсягу домашніх завдань,збільшення часу на рухову активність і творчу діяльність. Широке використання в освітньому процесі дослідницької та проектної роботи

Номер слайду 14

Розвиток особистості Замість «навченої безпорадності» - плекання самостійності та незалежного критичного мислення. Підтримка з боку вчителя розвиватиме в дітей самоповагу та впевненість в собі

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Очікування батьків

Номер слайду 17

СПІЛЬНЕ Прийняття рішень Планування Вирішення проблем Оцінка виконання Розвиток команди Інформування Святкування досягнень Навчання

Номер слайду 18

Переконати батьків,що знання мають важливе значення в житті

Номер слайду 19

З 2018/2019 навчального року всі перші класи працюватимуть за компетентнісним навчанням. Згодом так навчатиметься вся початкова школа. Це означає, що учні замість запам’ятовування інформації (самоціль) опановуватимуть компетентності (навчання через практику і тому, що знадобиться в житті). Таке навчання передбачає не лише опанування академічних знань (з математики, мов, природничих наук тощо), а й так званих соціальних компетентностей (уміння працювати в команді, вирішувати складні проблеми, пропонувати нові ідеї тощо). Якщо академічну частину компетентностей у школах уміють оцінювати, то соціальну – ні. До того ж, академічна частина переважно оцінюється через призму кількості помилок, хоча на оцінювання мають впливати і, наприклад, обсяг докладених зусиль і прагнення учня. Тому для українських шкіл розробили нову модель оцінювання.

Номер слайду 20

В англійській мові є два слова, які позначають оцінювання: assessment та evaluation. Українською їх перекладають одним словом – оцінювання. У міністерстві освіти і науки розробили нову модель оцінювання Англійське assessment в українській трактують як оцінювання “формувальне”, “формативне”, “формуюче”, “формаційне”, “розвивальне”, “аналітичне” тощо. А evaluation перекладають як “традиційне”, “підсумкове”, “сумативне” оцінювання. Водночас, різні автори наділяють поняття різними якостями, інколи заплутуючи і розпорошуючи увагу читачів.

Номер слайду 21

формувальне оцінювання (assessment): Обидва: Вимагають критеріїв Застосовують засоби вимірювання Є доказовими Підсумкове оцінювання: Оцінює процес  Оцінює результат Завжди є позитивним Виносить оціночне судження Індивідуалізоване Застосовується відповідно до стандартів Є ціннісним Показує недоліки Дає зворотний зв’язок

Номер слайду 22

2. Формувальне і підсумкове оцінювання підпорядковані різним цілям: формувальне оцінювання (assessment) має на меті підвищити якість; підсумкове оцінювання (evaluation) має на меті оцінити якість.

Номер слайду 23

3. Формувальне оцінювання (assessment) здійснюється під час навчального процесу, підсумкове (evaluation) – по його завершенні. Формувальне оцінювання Підсумкове оцінювання Перевіряє, як триває навчання Перевіряє, що було вивчено Діагностувальне: ідентифікує сфери, де необхідне покращення Оціночне: вимірює досягнення певного рівня Ідентифікує недоліки і покращує навчання Судить про якість Здійснюється під час навчального процесу Відбувається в кінці навчального процесу Допомагає учням вчитися один в одного Змушує учнів конкурувати між собою

Номер слайду 24

Звісно, формувальне оцінювання передбачає діагностику прогалин чи недосягнутих результатів, але в звіті чи листі, в спілкуванні з дитиною перших класів чи її батьками це має відображатися винятково позитивними характеристиками: замість “не знає” чи “не вміє” потрібно писати “потребує додаткової роботи”, “варто приділити увагу”, “потенціал для зростання полягає в…” тощо.

Номер слайду 25

1. Робота вчителя в початковій школі – розкрити потенціал кожної дитини, а не перевірити її на відповідність певному стандарту. 2. Формувальне оцінювання не повинно містити частки НЕ, жодних негативних суджень чи критики. Формувальне оцінювання діагностує сфери, які потребують покращення, і допомагає покращити їх. Влучну аналогію навів експерт з оцінювання Пол Блек: коли кухар готує суп і куштує його, – це формувальне оцінювання. Коли страву пробує клієнт – це підсумкове оцінювання. 3. Формувальне оцінювання не може складатися з балу, цифри, букви чи лише одного слова. Батькам мають додавати обов’язково пояснення, розширену категорію чи словесну характеристику – написану самим вчителем чи складену із запропонованих варіантів.

Номер слайду 26

4. Формувальне оцінювання оцінює не результат, а процес. Відповідно, щоб здійснити формувальне оцінювання, не проводять спеціальні контрольні роботи. На превеликий жаль, протягом нашого дослідження ми знайшли за допомогою пошукових систем небагато докладних сучасних матеріалів, як вчителю здійснювати оцінювання в самому процесі роботи. 5. Коли говорять, що оцінювання в першому класі не буде, мають на увазі, що не буде традиційного для України оцінювання як вироку – з цифрою чи одним словом, які зовсім не передають суть того, що відбувалося з дитиною протягом року в школі. В Україні має змінитися ставлення до поняття “оцінювання” і як швидко це відбудеться – залежить від вчителів.

Номер слайду 27

Нове формувальне оцінювання вимагатиме і нового сприйняття з боку батьків: їм не варто згадувати свій досвід в школі (як вчителька чи їхні батьки дорікали поганими оцінками), не ставати в захисну позицію відносно вчителя і не нападати на дитину, якщо вона не досягла очікуваних ними результатів. Батькам також доведеться вчитися сприймати оцінювання як відверту розповідь учителя про те, що відбувається з дитиною в школі, як ресурс для розвитку, як цінну інформацію, як запрошення до співпраці з метою розкрити найкращі якості маленької особистості.

Номер слайду 28

Для здійснення формувального оцінювання робоча група МОН розробила Свідоцтво досягнень учня. Воно потрібне для того, щоб дати батькам і учням зрозумілий та стукруторований зворотний зв’язок про те, що відбувалося протягом навчального року чи семестру.

Номер слайду 29

У першій частині свідоцтва вчитель оцінюватиме так звані соціальні і робочі компетентності. Наприклад, чи дитина була активною на уроці, чи ставила запитання про щось нове і незрозуміле, чи виявляла самостійність у роботі, чи була доброзичливою до інших і вирішувала конфлікти мирним шляхом. У другій частині компетентності оцінюються попредметно. Проте навчальні досягнення сформульовано, виходячи не з кількості помилок чи негативної оцінки досягнень учня, а виходячи з його моделей поведінки і процесу навчання.

Номер слайду 30

Компетентності в обох частинах оцінюються за допомогою чотирьох рівнів: “має значні успіхи”, “демонструє помітний прогрес”, “досягає результати з допомогою вчителя”, “потребує значної уваги і допомоги”. Як бачимо, у цьому списку немає варіанту на кшталт “низький рівень”. У 1-2 класах оцінювання в обох частинах буде описовим. У 3 класі для оцінювання предметів з’являються бали. У кінці свідоцтва є поле для рекомендацій учителя, в якому він може написати, що потрібно робити дитині для покращення результатів. Наприклад, це може бути “щодня читати по 15 хвилин уголос”. Нижче є поле для зворотного зв’язку батьків. Вони отримують два екземпляри свідоцтва – один лишають собі, інший – повертають у школу. Саме в другому екземплярі вони можуть вказати свої побажання.

Номер слайду 31

Для розроблення такого зразка оцінювання створено робочу групу, в яку ввійшли вчителі пілотних шкіл та інші вчителі-практики, розробники нового Стандарту початкової освіти і представники Академії педагогічних наук. Також МОН підготувало методичні рекомендації щодо оцінювання. Обласним і київському департаментам освіти, інститутам післядплимної педагогічної освіти потрібно надати рекомендації до зразка оцінювання і методичних рекомендацій до 30 червня на [email protected]

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Номер слайду 35

Номер слайду 36

Номер слайду 37

Номер слайду 38

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.8
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
4.9
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 9
Оцінки та відгуки
 1. Кельманська Вероніка Антонівна
  Дуже дякую. Корисно, доступно, конкретно!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Тесленко Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Авраменко Ірина Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Красуцька Любов Леонідівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Земелько Ірина Сергіївна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Паламарчук Світлана Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Череднікова Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Дубина Лідія Володимирівна
  Актуальна, змістовна презентація. Дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. тернавська руслана
  Змістовна, цікава презентація. Дякую.
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
Показати ще 6 відгуків
ppt
Додано
30 липня 2018
Переглядів
41038
Оцінка розробки
4.8 (9 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку