Презентація: "Формування ключової компетентності «Ініціативність і підприємливість» під час вивчення природничо-математичних дисциплін

Про матеріал

Презентація: "Формування ключової компетентності «Ініціативність і підприємливість» під час вивчення природничо-математичних дисциплін" (фізика, хімія, трудове навчння/технології) Для формування ключової компетентності «Ініціативність і підприєм- ливість» у зміст кожного предмету закладено наскрізну змістову лінію: «Підприємливість і фінансова грамотність». Знання перестають бути головною метою навчання, пріоритет надається формуванню здатності застосовувати їх у різних життєвих ситуаціях.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11м. Бердичів. Формування ключової компетентності «Ініціативність і підприємливість» 2021 р. Комісія природничо-математичних дисциплін. Виконала Лойко Л.Є.

Номер слайду 2

Роберт Кійосакі – американський підприємець, інвестор, письменник та вчитель економіки« …Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності. Кожен із нас приходить у життя з природженою здатністю жити успішно й щасливо. А ми повинні збагатити цю здатність знаннями і навичками, які допомогли б нам її реалізувати якомога ефективніше».

Номер слайду 3

Ключова компетентність – це знання, уміння і навички у комплексі зі сформованою життєвою позицією учня. У формуванні ключових компетентностей беруть участь усі навчальні предмети, інтегруючи процес навчання навколо них. Кожен предмет, маючи власний компетентнісний потенціал, вносить свій внесок у формування ключових компетентностей, тобто у творення навчального середовища української школи. Для формування ключової компетентності «Ініціативність і підприємливість»у зміст кожного предмету закладено наскрізну змістову лінію: «Підприємливість і фінансова грамотність».

Номер слайду 4

Компетентність «ініціативність і підприємливість» має на увазі здатність особистості втілювати власні задуми в життя. Вона охоплює такі аспекти, як креативність, потяг до різноманітних інновацій, здатність ризикувати, а також уміння планувати заходи і реалізувати їх. Дана компетентність є грунтовною підтримкою для особистості не тільки в їхньому щоденному власному і суспільному житті, а й у їхній професійній діяльності, допомагаючи їм усвідомити всю важливіть та зміст роботи і здатність до використання усіх шансів; вона є базою більш конкретних умінь і знань, які необхіді тим, хто бере безпосередню участь у заходах суспільного або комерційного характеру.

Номер слайду 5

Наскрізна лінія«Підприємливість і фінансова грамотність» націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидко змінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних задач щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів. Вона реалізується під час вивчення відсоткових обчислень, рівнянь та функцій.

Номер слайду 6

Формування ключових компетентностей. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Спілкування іноземними мовами. Математична компетентність. Основні компетентності у природничих науках і технологіяхІнформаційно-цифрова компетентність. Уміння вчитися впродовж життяІніціативність і підприємливість. Соціальна та громадянська компетентностіОбізнаність і самовираження у сфері культури. Екологічна грамотність і здорове життя. Кожнийнавчальний предмет має формувати не лише суто предметну компетентність, але й вносити свій вклад у формування ключовихкомпетентностей

Номер слайду 7

Компоненти ключової компетентності «Ініціативність і підприємливість»Уміння: - проектувати власну професійну діяльність відповідно до своїх схильностей, переваг і недоліків, мислити творчо, генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя для підвищення власного добробуту і для розвитку суспільства та держави;- формулювати цілі і завдання, розробляти план для їх досягнення, прогнозувати і нівелювати ризики; - ухвалювати рішення й оцінювати їх ефективність, раціонально використовувати ресурси;- аналізувати помилки; - знаходити вихід з кризових (критичних) ситуацій. Ставлення: - впевненість під час реалізації власних ідей, визнання своїх талантів, здібностей, умінь і демонстрація їх у праці та творчості;- здатність брати на себе відповідальність за кінцевий результат власної та колективної діяльності, ініціативність, відкритість до нових ідей. Навчальні ресурси:- планування та виконання завдання (індивідуального і колективного), розроблення проекту, його реалізація, зустрічі з успішними підприємцями, екскурсії на виробництво

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

«Ініціативність і підприємливість»на уроках хімії

Номер слайду 11

Використання природних ресурсів і синтетичних матеріалів

Номер слайду 12

Використання різних підручних засобів для проведення дослідів

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Впевненість під час реалізації власних ідей, визнання своїх талантів, здібностей, умінь і демонстрація їх у праці та творчості

Номер слайду 15

Метою даної компетентності є допомогти учням зрозуміти, як можна застосовувати набуті на уроках математики та фізики знання, уміння та власний досвід у підприємницькій діяльності, у життєвих ситуаціях. Завдання: складання проектів; розв’язування задач на відсотки, економічного змісту, задач практичного змісту; використання інтерактивних методів навчання; - проведення інтегрованих уроків; позакласна робота з предмета.«Ініціативність і підприємливість»на уроках математики та фізики

Номер слайду 16

«Ініціативність і підприємливість»на уроках трудового навчання. У процесі трудового навчання під час проектно-технологічної діяльності учнів навчають планувати свою діяльність;проводити міні-маркетингові дослідження з метою визначення попиту та пропозиці на товар; навчають добирати матеріали і технології їх обробки з метою виготовлення конкурентоспроможного та якісного виробу; визначати необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу; формування уміння раціонально використовувати матеріали в процесі виготовлення виробу; визначати орієнтовну вартість виробу як готового продукту; розробляти рекламу готового продукту чи послуги.

Номер слайду 17

Інноваційні методи навчання. Використання мультимедійних технологій на уроках :1. Комп'ютерних презентацій;2. Відеороликів із поетапним виконанням практичної роботи;3. Комп'ютерних програм;4. Створення учнівських комп'ютерних презентаційІнтерактивні методи навчання: Групові: малі групи; робота в парах; робота в трійках;Фронтальні: мозковий штурм; незакінчені речення; аналіз ситуації. Інтерактивне навчання –рухливе, жваве, енергійне (учні: активно спілкуються, сперечаються, не погоджуються з співрозмовником, перечать один одному).

Номер слайду 18

Інтерактивні методи роботи. Переважають практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, самооцінка, самоконтроль. Наочні методи: ілюстрація (картинки, моделі), демонстрація (презентацій), словесні (розповідь, пояснення, бесіда).Інтерактивні методи: проєкт (дослідження), мозковий штурм, мозаїка, мікрофон, робота в парах, малих групах.

Номер слайду 19

При викладанні нового матеріалу – розповідь, бесіда з поясненням, лекція, демонстрація, ілюстрація (плакати, схеми), відео метод, робота з книгою. У практичній роботі – вправи, застосування знань на практиці, творча або самостійна (практична) робота, спостереження, особистий показ, обхід учнів, інструктаж. Заключна частина уроку – усне опитування, діалог, самооцінка, самоконтроль, зауваження. Використовуємо методи навчання

Номер слайду 20

Навчальні досягнення учнів за компетентнісним підходом Знання. Я знаю (уявлення, факти, відомості, ознаки, поняття)Діяльність Я знаю, як це зробити… я вмію…, я можу… я роблю…Творчість Я створюю, я придумую… я змінюю… я знаходжу… я доповнюю…Ставлення. Я прагну до… я хочу досягти… я ціную… я схвалюю… я заперечую… я думаю інакше…

Номер слайду 21

Урок гра «У світі казки»

Номер слайду 22

Проєкт «М'яка іграшка»

Номер слайду 23

Роботи учнів. Проєкт«Новорічна іграшка»

Номер слайду 24

Проєкт «Текстильна лялька»

Номер слайду 25

Проєкт «Новорічна рукавичка»

Номер слайду 26

Знання перестають бути головною метою навчання, пріоритет надається формуванню здатності застосовувати їх у різних життєвих ситуаціях. Сформованість ключових і предметних компетентностей - найважливіше надбання випускника школи. Висновки 

pptx
Пов’язані теми
Презентації
Додано
22 серпня 2023
Переглядів
698
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку