АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Про матеріал

вивчити та проаналізувати особливості впровадження інноваційних стратегій розвитку освіти.

Перегляд файлу

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Мета статті - вивчити та проаналізувати особливості впровадження інноваційних стратегій розвитку освіти.

Ключові терміни: освіта, інноваційні стратегії,

Метою інноваційного розвитку закладу освіти є забезпечення якісних змін його освітньої діяльності, які забезпечуватимуть зростання якості загальної середньої освіти, сприятимуть формуванню особистості учня, здатного до подальшої успішної життєвої самореалізації. Бачимо, що мета є справді складною та потребує багато часу, зусиль та відповідного фінансуванні для її повноцінної реалізації.

Зрозуміло, що досягнення мети це не миттєва дія, яка протікає через призму різних завдань. Виходячи із вище сказаного варто наголосити, що досягнення мети передбачає реалізацію наступних завдань:

 • визначення об’єктів, механізмів, організаційно-педагогічних умов інноваційного розвитку закладу освіти;
 • актуалізацію інноваційної діяльності педагогічних працівників закладу освіти;
 • розроблення науково-методичного забезпечення та механізмів інноваційного розвитку закладу освіти;
 • реалізацію визначених механізмів і створення умов для ефективного і стійкого інноваційного розвитку закладу освіти. [14, c. 86]

Після виконання вище перелічених завдань можна досягнути наступного:

 • підвищення якості загальної середньої освіти;
 • урахування суспільного запиту, освітніх запитів різних цільових груп населення щодо надання освітніх послуг;
 • створення умов для впровадження та ефективного використання інноваційних освітніх технологій;
 • адекватний вибір регіонального і шкільного компонентів змісту загальної середньої освіти з урахуванням культурних і соціально-економічних запитів на місцевому і регіональному рівнях;
 • підвищення ефективності діяльності педагогічного колективу закладу освіти, використання його інноваційного потенціалу;
 • підвищення ефективності управління закладом освіти;
 • залучення учнів до творчої діяльності, включення їх до суспільно значущої діяльності на благо міста (села), області, країни;
 • створення і впровадження ефективних механізмів фінансового і ресурсного забезпечення інноваційної освітньої діяльності закладу освіти.[20, c. 83]

Варто наголосити, що системні інноваційні зміни навчального закладу, що забезпечуватимуть доступність, якість, неперервність надання освітніх послуг і конкурентоспроможність закладу освіти, повинні відбуватися на основі принципів інноваційного розвитку закладу освіти.

Важливо, також, звернути увагу і на вивчення ефективність інноваційного розвитку освітнього закладу, котре повинно забезпечуватися комплексом умов, створення яких сприятиме формування єдиної державної політики, спрямованої на підвищення якості загальної середньої освіти. Ця політика має враховувати пріоритетні для закладу освіти об’єкти та механізми інноваційного розвитку, реалізація яких дасть змогу забезпечити інтеграцію інтересів держави, регіону, громади і окремого закладу освіти.

Слід зауважити, що  серед науково-методичних умов інноваційного розвитку закладу освіти провідними є наступні:

 • запровадження моделей загальної середньої освіти, орієнтованих на потреби всіх категорій громадян у вибудовуванні власних освітніх траєкторій;
 • забезпечення відповідальної автономії і підзвітності ЗНЗ, які здійснюють перехід до режиму інноваційного розвитку; забезпечення розвитку особистісного потенціалу учня та підтримки його здоров’я в ході здійснення неперервного освітнього процесу;
 • систематичний аналіз, моніторинг освітньої системи окремого закладу освіти;
 • організація роботи закладу освіти у рамках всеукраїнського і регіонального експериментів з модернізації системи освіти. Упровадження цієї Концепції дасть змогу забезпечити створення організаційно-педагогічних умов інноваційного розвитку закладу освіти;
 • залучення педагогічних колективів, окремих учителів, учених системи освіти до участі в державних цільових програмах, наукових, науково-технічних, інноваційних програмах і конкурсах грантів і проектів, спрямованих на інноваційний розвиток закладу освіти, що оголошуються Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, іншими міністерствами і відомствами, державними академіями, державними науковими фондами.

Організаційними умовами інноваційного розвитку закладу освіти є наступні:

 • внесення змін у структуру освітнього закладу відповідно до цілей його інноваційного розвитку; 
 • розроблення концепції, програми та планів інноваційного розвитку окремого закладу освіти; 
 • створення системи інформаційно-методичного та ресурсного забезпечення впровадження освітніх інновацій в закладі освіти;
 •  розроблення та застосування моделі інноваційного розвитку закладу освіти. [14, c. 86]

Педагогічними умовами, які забезпечують інноваційний розвиток закладу освіти виступають наступні: 

 • діагностику інноваційного потенціалу закладу освіти та рівня професійної компетентності вчителів; 
 •   розроблення та забезпечення навчально-методичного супроводу інноваційного розвитку закладу освіти;
 • індивідуально-творчий підхід до здійснення інноваційного розвитку закладу освіти;
 • розроблення індивідуальних планів і програм експериментальної роботи вчителів відповідно до концепції та програми інноваційного розвитку конкретного закладу освіти;  орієнтацію науково-методичних тем закладу освіти на методичне забезпечення їх інноваційного розвитку;
 • трансформацію методичної діяльності вчителів у науково-методичну та дослідно-експериментальну. [1, c. 76]

Серед вище наведеного комплексу умов інноваційного розвитку закладу освіти важливими також є фінансово-економічні. Підвищення соціально-економічної ефективності закладу освіти передбачає створення внутрішніх і зовнішніх умов максимально ефективного розподілу бюджетних і позабюджетних коштів, залучення для закладу освіти додаткових фінансових і матеріально-технічних ресурсів від підприємців, освітніх і благодійних фондів, громадських організацій, громади для спільної реалізації завдань соціально- економічного розвитку, розвитку людського капіталу.

Таким чином, інноваційний розвиток закладу освіти спрямований на впровадження ефективних фінансових і економічних умов, що забезпечують якість освітніх процесів, ефективність розподілу бюджетних коштів, підвищують інвестиційну привабливість загальної середньої освіти. Тому підвищення соціально-економічної ефективності закладу освіти є одним із важливих чинників інноваційного розвитку загальної середньої освіти.

Підвищення соціально-економічної ефективності закладу освіти вимагає вирішення таких завдань:

 • активного застосовування існуючих, проектування і апробації нових нормативно-правових механізмів ефективного використання бюджетних коштів загальної середньої освіти;
 • розроблення, апробування й упровадження ефективних технологій управління якістю загальної середньої освіти, які забезпечать її інвестиційну привабливість;
 • створення регіональних моделей багатоканального фінансування закладів освіти різних типів;
 • дослідження перспектив багатопрофільної підготовки педагогічних кадрів, які працюватимуть у нових соціально-економічних умовах.

Створення необхідних організаційно-економічних умов інноваційного розвитку закладу освіти передбачає забезпечення їхньої реальної фінансової самостійності, що вимагає:

 • добір і підготовка кадрів для забезпечення діяльності закладу освіти у нових соціально-економічних і фінансових умовах;
 • розроблення нормативного механізму розподілу бюджетних коштів між закладами освіти з урахуванням фінансових і матеріально-технічних потреб, зумовлених реалізацією ними концепцій і програм розвитку, освітніх програм;
 • залучення до системи загальної середньої освіти позабюджетних коштів (доходи від платних освітніх послуг, оренди, кошти піклувальних рад); забезпечення необхідною матеріально-технічною базою;
 • впровадження у  енергозберігаючих технологій. [4, c. 53]

До очікуваних результатів підвищення соціально-економічної ефективності закладів освіти відносяться:

 • раціональне використання бюджетних коштів, фінансових витрат на рівні закладу;
 • контрольована фінансова самостійність; підвищення відповідальності керівника за ухвалені управлінські (у т. ч. фінансові і кадрові) рішення;
 • залучення в систему загальної середньої освіти додаткових фінансових і матеріально-технічних ресурсів.

Принциповим для підвищення соціально-економічної ефективності закладу освіти є створення системи економічної мотивації педагогів до професійного зростання, реалізації у професійній практиці принципів і завдань інноваційного розвитку загальної середньої освіти. Доцільним є впровадження контрактів для педагогічних працівників і працівників органів управління освітою, оплата  діяльності яких має залежати від рівня якості загальної середньої освіти в регіоні та громаді.

 

docx
Додав(-ла)
Галадза Іванна
Пов’язані теми
Методичні рекомендації
Додано
23 серпня 2023
Переглядів
384
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку