Презентація "Гіперактивні діти".

Про матеріал

Як управляти навчанням гіперактивної дитини.Забезпечення зв'язку школи з життям в процесі вивчення іноземної мови.

Слайд 1

Корекція труднощів дітей у навчанні - складний і багатогранний процес. Він торкається не лише усунення чи пом'якшення недоліків їхньої навчально-пізнавальної діяльності, а й потребує вирішення особистісних проблем кожної дитини, гармонізації її ставлень до самої себе, ровесників і дорослих.

Слайд 2

Ті чи інші труднощі дитини в навчанні негативно позначаються на її здатності працювати разом з класом. Через те вона більшою чи меншою мірою потребує індивідуалізації навчального процесу. Тим часом в умовах великої наповнюваності класу в масовій школі та напруженого темпу вивчення програмового матеріалу можливості індивідуальної роботи з дітьми дуже обмежені. Вони бувають достатніми для тих учнів, які мають легкі порушення навчальної діяльності, пов язані з недоліками переважно мотиваційної та емоційно-вольової сфер чи з вадами окремих функцій, наприклад, уваги, сенсомоторної координації, за належно сформованої пізнавальної діяльності в цілому.

Слайд 3

Типологія дітей з труднощами в навчанні:

1.Діти з розладами регуляції навчальної діяльності

*гіперактивні(з дефіцитом уваги)

*гіпоактивні(недостатня концентрація уваги, гальмування)

2.діти з відставанням в інтелектуальному розвиткові та достатніми передумовами научуваності

3.діти зі зниженою научуваністю(діти із затримкою психічного розвитку).

Слайд 4

Під гіперактивністю прийнято розуміти занадто неспокійну фізичну і розумову активність у дітей, коли збудження переважає над гальмуванням. Лікарі вважають, що гіперактивність є наслідком дуже незначного ураження мозку, яке не визначається діагностичними тестами.

Кажучи науковою мовою, ми маємо справу з мінімальною мозковою дисфункцією. Ознаки гіперактивності виявляються у дитини вже в ранньому віці. Надалі його емоційна нестійкість і агресивність часто приводять до конфліктів в сім'ї і школі.

Слайд 5

Ознаки гіперактивних дітей можна згрупувати за наступними напрямками:

надмірна рухова активність

імпульсивність

відволікання-неуважність

Однак, навіть при наявності цих ознак працювати можна і потрібно. У вас постане питання: ЯК САМЕ?

Слайд 6

Перша відповідь на питання «ЯК» міститься в самому змісті мого виступу,а саме забезпечити зв язок школи з життям в процесі вивчення іноземної мови.

Слайд 7

Також другою відповіддю є використання методів стимулювання і мотивації навчально-пізновальної діяльності:

1.методи формування пізнавальних інтересів учнів(вони викликають позитивні дії та настрій-образність, цікавість, здивування, моральні переживання).

2.метод стимулювання обов язку і відповідальності в навчанні(показ суспільної та особистої значущості учня, висунення вимог, заохочення, оперативний контроль).

Слайд 8

Звернемо увагу на такі види:

Слайд 9

метод створення ситуації новизни навчального матеріалу;

передбачає окреслення нових знань у процесі викладання, створення атмосфери морального задоволення від інтелектуальної праці. Відчуття збагачення знаннями спонукає учнів до самовдосконалення

слайд 10,11

н-д: створення умов, за яких учень,виконуючи навчальне завдання, несподівано для себе доходить висновку.

Підстановчі вправи (введення нової лексики у речення, текст).

Слайд 12

метод опори на життєвий досвід учнів;

полягає у використанні вчителем у навчальному процесі життєвого досвіду учнів (фактів, явищ, які вони спостерігали в житті, навколишньому середовищі або в яких самі брали участь) як опори при вивченні нового матеріалу. Це викликає в учнів інтерес, бажання пізнати явища, що вивчаються

слайд 13

н-д: побудова діалогів, монологів, завдань відносно дитячої особистості.

Слайд 14

метод пізнавальних ігор;

сприяє створенню емоційно-піднесеної атмосфери, засвоєнню матеріалу за допомогою емоційно насиченої форми його відтворення. Пізнавальні ігри(ділові, рольові, ситуативні) моделюють життєві ситуації, стосунки людей, взаємодію речей, явищ. Можуть бути основною чи допоміжною формою навчального процесу. Розвиваючий ефект досягається за рахунок імпровізації, природного вияву вільних сил учнів. У виховному значенні гра допомагає учням подолати невпевненість, сприяє самоствердженню, найповнішому виявленню своїх сил і можливостей

слайд 15,16

н-д: гра на формування моральних та ідейних переконань, гра ти сьогодні вчитель, гра зробимо новорічні подарунки.

Слайд 17

метод створення відчуття успіху в навчанні;

постійне відчуття учнем успіху в навчанні зміцнює впевненість у власних силах, пробуджує почуття гідності, бажання вчитись. Саме створення власних проектних робіт забезпечує створення емоційного стану

слайд 18,19,20

н-д: різнорівневі завдання, завдання з індивідуальним підходом.

Слайд 21 (псих.пед.модель)

Отже, школа не обмежує дитину(в тому числі дитину з гіперактивністтю), а сприяє розвитку її творчих сил, визнає право на свободу фізичного і духовного розвитку, поважає особистість, виховує в дусі поваги до прав людини. Опора на особистісно орієнтований підхід створює умови, за яких кожен учень у самому собі та в інших бачить індивідуальність, поважає особисту гідність та гідність інших.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Як управляти навчанням гіперактивної дитини. Забезпечення зв’язку школи з життям в процесі вивчення іноземної мови.

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Типологія дітей з труднощами в навчанні З відставанням в інтелектуальному розвиткові З розладами регуляції навчальної діяльності Зі зниженою научуваністю гіперактивні гіпоактивні

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Ознаки гіперактивних дітей Надмірна рухова активність імпульсивність Відволікання-неуважність

Номер слайду 7

Як саме?

Номер слайду 8

Методи стимулювання і мотивації діяльності Методи формування пізнавальних інтересів Методи стимулювання обов’язку і відповідальності

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Метод створення ситуації новизни навчального матеріалу

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Метод опори на життєвий досвід

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Метод пізнавальних ігор

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Метод створення відчуття успіху у навчанні

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

підходи гуманістичний Особистісно- орієнтовний конструктивний Гуманно-особистісний Психолого-педагогічна модель соціокультурного виховання

Номер слайду 28

ppt
Додано
23 листопада 2018
Переглядів
564
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку