2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Презентація "Єгипет" (10 клас)

Про матеріал
Презентація до уроку з теми "Єгипет" містить інформацію про географічне положення, природні умови та ресурси країни, її працересурсний потенціал. Може бути використана учителем при поясненні нового матеріалу
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Єгипет

Номер слайду 2

Офіційна назва – Арабська Республіка Єгипет

Номер слайду 3

Склад території – 29 губернаторств (мухафаз)

Номер слайду 4

Член міжнародних організацій – ООН, Ліга арабських держав (ЛАД)

Номер слайду 5

Офіційна мова – арабська Релігія – мусульманство (іслам)

Номер слайду 6

Столиця - Каїр

Номер слайду 7

Форма правління - змішана республіка Адміністративний устрій - унітарна держава Тип країни - країна, що розвивається, країна великого потенціалу Площа країни - 1001,5 тис. кмІ Кількість населення (на 2017 р.) - 95,6 млн. чол.

Номер слайду 8

Місце країни у світі та регіоні

Номер слайду 9

Єгипет – батьківщина однієї із найдавніших цивілізацій світу, країна, якою проходять важливі торговельні шляхи між багатою капіталом Європою та багатою ресурсами Азією. За розміром ВВП Єгипет – у третьому десятку країн світу, а за ВВП на душу населення – у другій сотні. Проте серед африканських країн Єгипет посідає помітне місце. За розміром ВВП він поступається лише нафтодобувній країні Нігерії. Збройні сили Єгипту є найбільшими в Африканському регіоні та одними з найбільших у світі. Не будучи членом НАТО, Єгипет залишається військовим і стратегічним партнером цієї військово-політичної організації.

Номер слайду 10

Чинники економічного розвитку Сучасний Єгипет – країна, що розвивається з індустріальним типом економіки. Місце Єгипту в міжнародному поділі праці визначають такі чинники економіки.

Номер слайду 11

Економіко- географічне положення

Номер слайду 12

Єгипет розташований у Північній Африці Він має унікальне ЕГП, лежить на межі двох материків та двох частин світу Більша частина терито-рії Єгипту географічно розташована в Африці, менша (північно-східна) – на Синайському півост-рові в Азії.

Номер слайду 13

Економіко-географічне положення Країна на півночі омивається водами Середземного моря Атлантичного океану, на північному сході – Червоного моря Індійського океану. Моря сполучені збудованим у другій половині ХІХ ст. Суецьким каналом, що скоротив морський шлях кораблів з Європи до країн Азії, Східної Африки та Австралії на 8 тис. км. Найбільшим морським портом в країні є Александрія, що розташований на березі Середземного моря.

Номер слайду 14

Країни-сусіди Єгипет межує з трьома країнами. З них дві – арабські країни Північної Африки, які належить до країн що розвиваються та є союзниками Єгипту у Лізі арабських держав (ЛАД): Лівією – на заході, Суданом – на півдні. В азійській частині на північ-ному сході Єгипет має спільні кордони з високорозвинутою державою Ізраїлем та час-тиною Палестинської авто-номії – Сектором Газа.

Номер слайду 15

Геополітичне положення

Номер слайду 16

Цим визначається його важлива геополітична роль як трансконтинентальної країни, яка ще з найдавніших часів була вкрай важливим осередком для народів Близького Сходу, Африки та Європи. Нині зовнішня політика Єгипту діє за принципом помірного нейтралітету. Єгипет - політико-географічний міст між Північною Африкою та Західною Азією

Номер слайду 17

Каїр - центр соціального і культурного розвитку всього арабськомовного світу. У Каїрі розміщується штаб-квартира Ліги арабських держав. Генерального секретаря цієї організації традиційно обирають з числа єгипетських лідерів. Єгипет був першою мусульманською державою, що в 1979 р. встановила дипломатичні стосунки з Ізраїлем, надавши приклад встановлення політичного порозуміння в такому складному регіоні світу. Через це на вісім років було призупинено членство Єгипту в ЛАД.

Номер слайду 18

Природно- ресурсний потенціал

Номер слайду 19

Природні умови більшої частини країни складні для освоєння. Через посушливий клімат 95 % країни вкрито пустелями з поодинокими оазисами. Ці пустелі ще за часів Стародавнього Єгипту захищали королівства фараонів від західної загрози кочівників. Рельєф країни переважно рівнинний. Більшу частину території Єгипту займають плато з висотами 300 – 1000 м.

Номер слайду 20

Клімат На північному узбережжі шириною 30-40 км субтро-пічний середземноморський з жарким сухим літом та м’якою дощовою зимою. Сезон дощів триває з жовтня по березень. Випадає близько 400 мм опадів на рік.

Номер слайду 21

На більшій частині території країни клімат тропічний континентальний з різки-ми добовими коливаннями температури: від +50°С, до 0° ... +3°С. Взимку t рідко опускається нижче від +20°С. Повітря дуже сухе, опадів вкрай мало, а в деяких районах бездощів’я триває роками Сильні вітри спричиняють піщані й пилові бурі по всій території країни

Номер слайду 22

Мінеральні ресурси У надрах Єгипту виявлений цілий ряд мінеральних ресурсів. Найбільше значення мають запаси нафти і природного газу. Серед країн Африки Єгипет посідає 5-те місце за запасами нафти та 3-тє на покладами газу. В країні є придатні для відкритої розробки запаси залізних руд осадового та метаморфічного походження. Знайдено значні запаси

Номер слайду 23

Значні запаси марганцевих руд на Синайському півострові. Є родовища руд урану, титану, міді, олова, золота, молібдену, ніобію, вольфраму. В Аравійській пустелі є алюмінієві руди – нефелінові сієніти. Єгипет багатий на фосфорити (5,2 % від світових) Значні запаси кухонної солі та будівельних матеріалів: вапняків, глини, мергелю. Всесвітньою популярністю користуються асуанські граніти.

Номер слайду 24

Практично усі поверхневі водні ресурси пов’язані з Нілом. Рівень води в річці сильно коливається протягом року Під час літньої спеки Ніл виходить з берегів Родючий мул дає змогу щороку збирати високі врожаї. У зимовий сезон Ніл міліє.

Номер слайду 25

Багато територій позбавлено ґрунтового покриву. На заході країни панують рухливі й мало закріплені піски та кам’янисті поверхні. Найбільш родючими є алювіальні ґрунти долини Нілу та болотно-лучні в його дельті.

Номер слайду 26

Ще з початку ХІХ ст. зріс інтерес до єгиптології. Основні пам’ятки єгипетської архітектури та історії зосереджено уздовж Нілу.

Номер слайду 27

Морські узбережжя з чудовими піщаними пляжа-ми, теплим протягом року клі-матом, мальовничими краєви-дами, фантастичним підвод-ним світом стали підґрунтям для розвитку оздоровчого туризму

Номер слайду 28

Працересурсний потенціал

Номер слайду 29

За межею бідності пере-буває близько 1/4 населен-ня країни. для країни характерне негативне сальдо міграцій з незначним перевищенням кількості емігрантів над іммігрантами. Частина людей працездатного віку виїжджає до високо-розвинутих країн Європи, водночас у Єгипті перебуває кілька десятків тисяч полі-тичних біженців з Палестини, Судану, Сирії, Сомалі.

Номер слайду 30

Трудові ресурси Ѕ економічно активного населення зайнято у сфері послуг. Значна частка працює в первинному секторі економіки: аграрному, лісовому та рибному господарстві. Рівень безробіття високий: близько 12 % працездатного населення. Державні витрати на освіту становлять 3,8 % ВВП. Рівень писемності дорослого населення дорівнює 73,8 %.

Номер слайду 31

Національний склад Єгипет – однаціональна країна. Араби-єгиптяни становлять 99,6 %, переважна більшість яких – мусульмани. Іслам є державною релігією в країні. Офіційна мова Єгипту – арабська. Місцева мова – коптська – зберег-лася завдяки літургійному вико-ристанню православною коптською церквою, послідовниками якої є близько 10 % єгиптян

Номер слайду 32

Національні меншини Бербери (мешкають в оазах) нубійці (живуть уздовж Нілу на півдні країни), бедуїни арабських племен Синайського півострова та Аравійської пустелі.

Номер слайду 33

Система розселення

Номер слайду 34

Середня густота населення становить 95,6 осіб/кмІ. Приблизно 95 % населення живе лише на 5,5 % загальної площі країни. Населення сконцентровано у вузькій долини Нілу, на узбережжях Червоного моря, Синайського півострова й навколо Суецького каналу. Там густота населення сягає 400 – 700 осіб/кмІ. Найменше заселено південні пустельні райони, де є навіть «білі плями».

Номер слайду 35

Урбанізація Рівень урбанізації середній – 43,1 %, понад 40 великих міст, 4 міста-мільйонери: Каїр (10,2 млн осіб), Александрія (4,5 млн осіб), Ель-Гіза (3,4 млн осіб) , Шубра- ель-Хейма (1,1 млн осіб). Найбільші міські агломерації: Каїрська (16,2 млн осіб), Александрійська (4,9 млн осіб).

Номер слайду 36

Особливості структури економіки країни, що розвивається

Номер слайду 37

Види діяльності, що визначають міжнародну спеціалізацію країни

Номер слайду 38

У структурі ВВП Єгипту переважають третинний та вторинний сектори економіки У вторинному секторі провідними є виробництва тканин, харчових продуктів, будівельних матеріалів, хімічних речовин. Країна повністю забезпечує внутрішні потреби в електроенергії завдяки використанню місцевої нафти, природного газу та гідроелектроенергії. На підприємствах широко використовується бездоменна металургія, для якої не потрібне імпортне коксівне вугілля. В останні роки виплавка сталі в країні дещо скоротилася. Підприємства не забезпечують повною мірою потреби країни у сталевому прокаті.

Номер слайду 39

Третинний сектор переважають : міжнародний туризм; транспорт; телекомунікації. Основні комунікаційні центри розміщуються в Александрії, Каїрі, Суеці та пов’язані поміж собою цифровим кабелем.

Номер слайду 40

Первинний сектор Переважають: видобування мінеральних ресурсів; сільське господарство

Номер слайду 41

Транспорт

Номер слайду 42

Морський транспорт У міжнародних перевезеннях першочергове значення має морський транспорт, найбільші морські порти на Середземноморському узбережжі в штучних бухтах: Александрія, Порт-Саїд Суецький канал керований державною компанією є другим після туризму джерелом наповнення бюджету Єгипту, забезпечує 7 % світового морського вантажообігу, відіграючи ключову роль у забезпеченні Європи близькосхідною нафтою.

Номер слайду 43

Найстаріша залізнична мережа Африки загальною протяжністю близько 6,7 тис. км, більша частина якої перебуває в незадовільному технічному стані. автошляхів з твердим покриттям – лише третина. 83 аеропорти. Найбільші з них розміщуються в Каїрі (аеропорт-хаб), Луксорі, Шарм-ель-Шейху, Хургаді. Інші види транспорту

Номер слайду 44

Міжнародний туризм

Номер слайду 45

Прибутки від туризму випередили надходження від видобутку та продажу нафти. Країну щорічно відвідують близько 10 млн іноземних туристів. Вкладаються кошти в розвиток туристичної інфраструктури: зведено сучасні автомагістралі, комфортабельні готелі, нічні клуби, аквапарки, швидкісні залізниці, сучасні аеропорти.

Номер слайду 46

Оздоровчого (пляжного) спрямування: розташовані на узбережжі Червоного моря: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Нувейба, Ель-Гуна. Пізнавального туризму: піраміди Гізи, Каїр, Луксор, Александрія, Синайські гори з горою Мойсея. Відпочинок для туристів-мусульман (халяль - туризм)

Номер слайду 47

Видобування мінеральних ресурсів

Номер слайду 48

Нафта, газ: за видобутком нафти посідає 4-те місце, за видобутком газу – 3-тє. Зростає видобуток нафти у Лівійській пустелі та на Синайському півострові. Експортує: в Йорданію, Ліван, Сирію, Туреччину. Рудна сировина: видобувають на узбережжі Червоного моря та на Синайському півострові. Золото: здійснюється розробка на трьох ділянках на узбережжі Червоного моря. Фосфорити: на узбережжі Червоного моря Кухонна сіль: в дельті Нілу

Номер слайду 49

Сільське господарство

Номер слайду 50

Рослинництво Переважає у виробничій структурі аграрного виробництва Посівні площі: у долині та дельті Нілу, в Ель-Фаюмській оазі на півночі країни існує потреба у штучному зрошенні земель. основна експортна культура - довговолокнистий бавовник (3 %. у світовому виробництві бавовни) Вирощують: зернові (пшениця, рису кукурудза, бобові), технічні культури (цукрова тростина), овочі та фрукти. В оазисах доглядають за фініковою пальмою.

Номер слайду 51

Фрукти Манго Ешта Фініки Інжир Гуава

Номер слайду 52

Тваринництво Має допоміжне значення розводять буйволів як тяглову силу для будівництва іригаційних споруджень та для одержання молока існує молочне поголів’я великої рогатої худоби розводять овець, кіз, домашню птицю (курей, голубів, гусей).

Номер слайду 53

Міжнародні зв’язки України з Єгиптом

Номер слайду 54

Між країнами підписано угоду про співробіт-ництво у сфері мирного використання космосу. У 2007 р. було здійснено запуск першого єгипет-ського штучного супутника Землі українським ракет-ним носієм «Дніпро». Найглибші стосунки встановлено в нафтогазовій сфері Єгипет є однією з країн, в якій наша держава здійснює один з найбільших інвестиційних проектів за кордоном.

Номер слайду 55

Номер слайду 56

У 2010 р. єгипетська армія отримала за контрактом від України літак від українського підприємства «Антонов» Між Україною та Єгиптом існують угоди у сфері інформації, освіти, культури, туризму тощо. У навчальних закладах України навчаються єгипетські фахівці, які беруть участь у космічній програмі Єгипту

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 11
Оцінки та відгуки
 1. Орел Зоя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Крячко Наталія Вікторівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Орлова Галина
  Дякую, презентація КЛАСНА, бери і працюй; навіть в умовах дистанційного навчання.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Соосар Алла Василівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Бринько Віталій Миколайович
  Презентація розроблена на високому рівні! Неодмінно нею скористаюсь! Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Кондратюк Катерина Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Федоренко Лілія Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Галкіна Леся Валеріївна
  Дякую, відкривши - втратила мову від захвату. Скористаюсь Вашою розробкою, зараз це неймовірна допомога під час дистанційного навчання
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Романенко Раїса Олексіївна
  Чудова презентація. Дуже дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Димарчук Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Бортнічук Тетяна Яківна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 8 відгуків
ppt
Додано
9 жовтня 2019
Переглядів
9038
Оцінка розробки
4.9 (11 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку