10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок географії 10 клас "Третинний сектор економіки. Сфера послуг. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли. Зв’язки України з країнами Європи Практична робота №1 «Пор"

Про матеріал
Тема: Третинний сектор економіки. Сфера послуг. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли. Зв’язки України з країнами Європи Практична робота №1 «Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох економічно розвинених невеликих країн Європи» Мета : сформувати в учнів уявлення про третинний сектор економіки (сфера послуг), найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли, сформувати поняття про реіндустріалізацію; вдосконалювати уміння використовувати інформаційні ресурси, здатність до пошуку та засвоєння нових знань; формувати пізнавальний інтерес, самостійність, уміння долати труднощі. Тип уроку: комбінований. Обладнання: «Політична карта Європи», атласи, підручник, картки з завданнями Хід уроку І. Організаційний момент ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів Бліцопитування 1. Які виробництва добувної промисловості набули розвитку в регіоні? 2. Які країни Європи мають найвищий показник ВВП на душу населення? 3. Чим відрізняється сільськогосподарська спеціалізація в субрегіонах Європи? 4. Перелічіть галузі які відносяться до первинного і вторинного сектору.
Перегляд файлу

Урок № 9

Тема: Третинний сектор економіки. Сфера послуг. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли. Зв’язки України з країнами Європи

Практична робота №1 «Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох економічно розвинених невеликих країн Європи»

Мета : сформувати в учнів уявлення про  третинний сектор економіки (сфера послуг), найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли, сформувати поняття про реіндустріалізацію; вдосконалювати уміння використовувати інформаційні ресурси, здатність до пошуку та засвоєння нових знань; формувати пізнавальний інтерес, самостійність, уміння долати труднощі.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: «Політична карта Європи», атласи, підручник, картки з завданнями

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

Бліцопитування

  1. Які виробництва добувної промисловості набули розвитку в регіоні?
  2. Які країни Європи мають найвищий показник ВВП на душу населення?
  3. Чим відрізняється сільськогосподарська спеціалізація в субрегіонах Європи?
  4. Перелічіть галузі які відносяться до первинного і вторинного сектору.

Картографічна лабораторія  (Додаток 1)

Позначити на контурній карті розміщення на території регіону «Центральної осі розвитку» та  найбільші промислові райони Європи: Рур, Великий Лондон,Іль – де – Франс, Верхньосілезький, Придніпров’я, Урал.

C:\Users\User\Downloads\14409_original.jpg

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Проблемне питання

1.Які напрями та види сфери послуг ви знаєте? Які з них розвинені у вашому регіоні?

2. Поясніть причини розвитку сфери послуг у розвинених країнах.

1. Третинний сектор економіки або сфера послуг — один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, повязану з послугами.

Поняття послуг охоплює всі види діяльності, що не завершуються виробництвом продукта, але сприяють процесу виробництва, покращуючи продуктивність.

Третинний сектор економіки — це транспорт, торгівля, туризм, наукова діяльність та освіта, фінансова діяльність, комп’ютерне програмування, інформаційні послуги. Це складова економіки будь-якої держави, яка не виробляє кінцевого продукту.

Третинний сектор — це підприємства й установи, які надають послуги не лише іншим підприємствам, а й кінцевим споживачам (транспортування, розподіл і продаж товарів від виробника до споживача, боротьба зі шкідниками). Товари як продукти харчування можуть бути перетворені в процесі надання послуги, як це відбувається в ресторанній індустрії. Але основна увага тут приділяється людям, які обслуговують клієнта.

Наведіть приклади галузей третинного сектора та вкажіть, які конкретні послуги вони надають.

Сфера послуг Європи охоплює понад 50 % зайнятого працездатного населення регіону. Спостерігається досить значний кореляційний зв’язок між загальним рівнем соціально-економічного розвитку країн і рівнем розвитку в них сфери послуг. Що він вищий, то більше розвинута й краще організована ця сфера. Навіть у субрегіоні Східна Європа сфера послуг уже переважає виробничі галузі господарства. Саме тут вона за останній період розвивалася найінтенсивніше, особливо якщо врахувати дуже низький її початковий рівень розвитку, який дістався в спадщину від радянської системи господарювання.

Темпи приросту ВВП у третинному секторі економіки європейських країн значно випереджають темпи приросту ВВП у вторинному секторі (у середньому — понад 4 % проти 2,5 %). Більшість європейських країн знаходиться на стадії постіндустріального суспільства. Найефективніше розвивається сфера послуг у найрозвинутіших країнах Західної Європи. Це передусім країни «Великої сімки», найбагатші малі держави, а також такі карликові країни, як Монако, Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

До складу сфери послуг належать: а) послуги сфери обслуговування: зв’язку, телекомунікації, ремонту цифрової та побутової техніки, страхування, торгівлі, громадського харчування, житлово-комунальні, будівельні, електро-, газо-, тепло-, водопостачання й каналізація, транспортні та технічного обслуговування транспорту, побутові послуги (кравецькі, перукарські, послуги прибирання та ремонту); б) послуги соціальної сфери: юридичні, фінансові, консалтингові, охоронні, медично-санаторні, освітні, перекладачів, оренди, готельні, туристичні, розваг і відпочинку. Франція, Італія, Іспанія, Велика Британія приймають найбільшу у світі кількість туристів з

усього світу, для яких головною є сфера послуг. Та й сам туризм належить до третинного сектора економіки. Останнім часом інтенсивно розвивається рекреація та туризм у країнах Центральної та Східної Європи. Найбільшою мірою це стосується країн, що мають вихід до морів, а особливо тих, у яких є гірські системи, придатні для цілорічного рекреаційно-туристичного використання.

Назвіть держави Європи, природні умови яких дають можливість приймати значні туристичні потоки протягом року.

До переорієнтації рекреаційно-туристичних потоків у Центральній і Східній Європі, Ізраїлі, Туреччині та збитків у сфері послуг цих регіонів призвела анексія Росією українського Криму, не кажучи вже про занепад цієї галузі на самому Кримському півострові. У країнах Європи, насамперед Західної, відбулася кардинальна зміна функцій сфери послуг. Цим же шляхом ідуть і країни інших європейських субрегіонів. Якщо раніше абсолютно домінувало побутове обслуговування населення, орієнтоване на задоволення потреб місцевого населення, то нині все більше починають переважати глобалізовані послуги — освіта, охорона

здоров’я, міжнародний туризм і рекреація, транзитне транспортне обслуговування тощо.

Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли. Європа — це регіон високого рівня розвитку всіх видів транспорту. Попереду тут, звичайно, знаходиться субрегіон Західної Європи. Головним внутрішнім видом транспорту є автомобільний. У країнах Західної Європи багато родин має не один, а декілька автомобілів. Чудові автомагістралі й невеликі віддалі роблять цей вид транспорту провідним у перевезенні пасажирів. Певний час навіть уважали, що залізничний транспорт в Європі не витримає конкуренції з автомобільним. Однак цього не сталося. Він донині залишається важливим у перевезенні вантажів. Упровадження швидкісних потягів, будівництво залізничних тунелів дають можливість цьому виду транспорту конкурувати з автомобільним у перевезенні пасажирів.

(Перегляд відео «Транспорт майбутнього»)

Добре розвиненим у світі є й річковий транспорт. З Північного моря річками й каналами можна потрапити до Середземного та Чорного морів. Реально можливо з Києва допливти річками й каналами, наприклад, до Парижа.

У міжконтинентальних перевезеннях вантажів основну роль відіграє морський транспорт. Навіть ті країни, які не мають безпосереднього виходу до моря, знаходяться недалеко від великих портів інших держав, а то й мають власний флот, який приписаний до портів інших держав, наприклад флот Чехії, який приписаний до польського Щецина та німецького Гамбурга, або Швейцарії, який складається з 49 суден і приписаний до віртуального порту міста Базель. Вони не тільки виконують морські перевезення вантажів, а й курсують Рейном. В острівній Великій Британії 90 % вантажообігу забезпечує морський транспорт, а в Ісландії та Ірландії — майже всі 100 %. В Європі знаходяться найбільші порти світу, такі як Роттердам, Антверпен, Гамбург, Гавр, Марсель, Трієст, Констанца, Тулон тощо. Регіон має густу мережу трубопроводів і повітряних ліній. Аеропорти Лондона, Парижа, Амстердама, Франкфурта-на-Майні належать до найбільших у світі.

У середині 90-х років ХХ ст. стало зрозумілим, що необхідно цілеспрямовано формувати в Європі міжнародні транспортні коридори (МТК). Вони мають перетворитися на своєрідні кровоносні судини господарського організму об’єднаної Європи. Їхнє завдання — поєднати різні види транспорту в одну систему й бути географічно найкоротшими та найсприятливішими для масових перевезень людей і вантажів. І в 1994 р. на острові Крит на ІІ Загальноєвропейській транспортній конференції ця ідея була реалізована.

Зв’язки України з країнами Європи розширюються через вступ у дію в повному обсязі угоди про асоціацію з ЄС. У вивченні цього питання перше місце належить географії. Значні обсяги зовнішньоторговельних операцій нашої держави належать країнам-сусідам, тобто країнам ЄС, Білорусі, Польщі, Угорщині, Росії.

Характерною особливістю зовнішньоекономічних зв’язків України з розвиненими державами Європи є перевага імпорту над експортом, хоча з року в рік ці показники змінюються. Це явище притаманне для торгівлі з Німеччиною, Норвегією, Францією, Швейцарією.

Україна відправляє до європейських країн велику кількість продукції рослинництва (пшеницю, кукурудзу), м’ясо, олію, кондитерські вироби, продукцію видобувної та металургійної промисловості — руди, чавун, прокат, продукцію хімічної промисловості тощо.

Натомість із розвинутих країн Європи ми отримуємо полімерні матеріали, пластмаси,машини, обладнання, у тому числі електротехнічне, транспортні та фармацевтичні засоби тощо.

ІV. Закріплення отриманих знань

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема: Порівняльна характеристика структури промислового виробництва

двох економічно розвинених невеликих країн Європи(за вибором учнів)

наприклад: Австрія  та Нідерланди, або Ісландія та Норвегія

Структура промислового виробництва

Країна

 

 

Добувна промисловість

 

 

Електроенерге-тика

 

 

 

Металургія

 

 

 

 

 

 

Чорна

 

 

 

Кольорова

 

 

Хімічна промисловість

 

 

Машинобудування та металообробка

 

 

Лісова та деревообробна промисловість

 

 

Виробництво будівельних матеріалів

 

 

Легка промисловість

 

 

Харчова промисловість

 

 

Чи мають країни подібні промислові виробництва?

 

 

 

V. Домашнє завдання

1. опрацювати §8

2. Випереджувальне завдання. Підготувати повідомлення «Цікаві факти про Німеччину»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Картографічна лабораторія

 

C:\Users\User\Downloads\14409_original.jpg

Позначити на контурній карті розміщення на території регіону «Центральної осі розвитку» та  найбільші промислові райони Європи: Рур, Великий Лондон, Іль – де – Франс, Верхньосілезький, Придніпров’я, Урал.

 

 

 

 

Картографічна лабораторія

 

C:\Users\User\Downloads\14409_original.jpg

Позначити на контурній карті розміщення на території регіону «Центральної осі розвитку» та  найбільші промислові райони Європи: Рур, Великий Лондон, Іль – де – Франс, Верхньосілезький, Придніпров’я, Урал.

 

 

docx
Додано
17 жовтня 2019
Переглядів
3479
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку