Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Презентація "Інновації в патріотичному та громадянському вихованні учнів у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил (ООС)"

Про матеріал

Презентація «Інновації в патріотичному та громадянському вихованні учнів у зоні Операції Об'єднаних Сил (ООС)» знайомить із методикою дослідження і діагностики рівня сформованості патріотичної вихованості учнів, містить рекомендації класним керівникам щодо підвищення рівня національно-патріотичної свідомості учнів.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Виступ голови м/к класних керівників. Маркович Н. Г. Золотівський професійний ліцейІнновації в патріотичномута громадянському вихованні учнів у зоні проведення ООС

Номер слайду 2

Девіз: Любов до Батьківщини і любов до людей є два швидких потоки, які, об’єднуючись, утворюють могутню ріку патріотизму В. Сухомлинський

Номер слайду 3

Заходи, спрямовані на формування нового українця в системі патріотичного виховання молодіна основі національних та європейських цінностей:- повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);- участь у громадсько-політичному житті країни;- повага до прав людини;- верховенство права;- толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;- рівність усіх перед законом;- готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Номер слайду 4

Мета патріотичного виховання за Концепцією Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2016-2020 рр. конкретизується через систему таких виховних завдань:- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя;- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;сприяння набуттю молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;- культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережливого ставлення до природи;- формування мовленнєвої культури;- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

Номер слайду 5

"Педагогічна драма виховання, – за висловом академіка С.І. Гончаренка, – стрімко перетворюється на загальнонаціональну трагедію". Патріотизм (від грецького “патріс”) – це любов до Батьківщини, відданість Вітчизні, народу. Але в умовах українських реалій, коли багато речей викликають у суспільстві негативне ставлення, виховувати справжніх патріотів дуже складно.

Номер слайду 6

Лабораторія виховної роботи Патріотизм. Взяли участь - 86 учнів.

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Що для вас означає поняття «батьківщина»?Рідний край Країна, де народився Рідний дім Рідна земля Родина, сім’я Утримались від відповіді - 17 %

Номер слайду 10

2. Закінчіть речення «Патріот – це людина, яка…» (оберіть не більше 3-х варіантів відповідей) народилася та живе в Україні – 47 учнів (54,7%)спілкується українською мовою - 22 учня (24,6%)наслідує національні традиції - 42 учня (48,9%)працює на добробут своєї країни - 31 учень (36%)інтереси своєї країни ставить вище за власні (сімейні) - 19 учнів (22,1%)готова захищати інтереси своєї Батьківщини ціною власного життя - 43 учня (50%)інше, а саме: - дбати про процвітання країни – 1 учень; - яка любить свою Україну – 1 учень

Номер слайду 11

3. На вашу думку, в чому полягає різниця між поняттями «громадянин» та патріот»? Громадянин – це той, який народився і проживає в країні. Патріот – це людина, готова захищати інтереси країни ціною власного життя, вболіває за країну і живе для неї, любить країну, пишається країною, віддасть за неї життя, ставить інтереси країни вище за власні; поважає традиції, символіку і свою мову; вірний країні; розмовляє рідною мовою, все робить для блага країни. Громадянин проживає, а патріот – захищає. Патріот – стан у душі, громадянин – запис у паспортіНе знаю – 7 учнів (8%)Утримались від відповіді -27 учнів (31,4%)Немає різниці – 1 учень

Номер слайду 12

8. Скажіть, що для вас є предметом гордості за свою країну, свій народ? (оберіть не більше трьох варіантів відповідей)місце, де я народився (-лася) й виріс (-росла) – 36 учнів (42%);наше минуле, наша історія – 21(24%); великі люди моєї національності - 16(19%);наша земля, територія, на якій ми живемо – 27 (31%);наші пісні, свята, звичаї - 22(26%);наша працьовитість, уміння господарювати – 9(10%);держава, у якій я живу – 7(8%);мова мого народу – 24(28%);рідна природа – 18(21%);душевні якості мого народу – 4(5%);могили предків, пам'ять про них – 6(7%);віра, релігія мого народу – 1(1%);наші література, мистецтво – 10(12%);перемоги спортсменів нашої країни – 8(9%);прапор, герб, гімн – 17(20%);наша військова потужність – 2(2%);мужність, героїзм наших військових – 8(9%);важко відповісти – 10(12%);інше, а саме:родина - 1я не маю гордості зa свою країну – 1 нічого із зазначеного вище – 1утримались від відповіді – 2

Номер слайду 13

14. Коли ви чуєте (співаєте) гімн України, яке почуття у вас виникає?Гордість – 15 учнів (17%)Упевненість – 12 учнів (14%)Спокій - 28 учнів (33%)Байдужість – 16 учнів (19%)Злість -7 учнів (8%)Розгубленість – (0 %)Роздратованість – 4 учні (5%)Радість -2 учні (2%)Піднесення –2 учні (2%)Утримались – 1 учень

Номер слайду 14

18. Як ставляться Ваші батьки до проведення заходів національно-патріотичного спрямування у вашому навчальному закладі?схвалюють, підтримують усе, що проводиться в навчальному закладі – 34 (40%);не виявляють ніякої цікавості – 16 (19%);беруть активну участь у заходах патріотичного характеру, що проводяться в закладі – 5 (6%);вважають, що патріотичним вихованням має займатися лише сім’я, а навчальний заклад тут ні до чого – 4 (5%);уникають розмов на цю тему – 18 (21%);інше, а саме: Не знаю – 2 (2%)Утримались від відповіді – 5 (6%)Байдуже – 1 (1%)Спитаю сьогодні – 1 (1%)

Номер слайду 15

Висновки щодо результатів анкетування “Патріотизм у розумінні сучасної молоді ”:1. Виховання почуття патріотизму - досить актуальне питання. Воно не може бути турботою тільки педагогічного колективу ліцею. Це проблема й турбота і батьків, і громадськості, і всієї країни!2. Негативні відповіді респондентів збуджуються правовою, соціальною незахищеністю, занепадом моралі, політичною нестабільністю в державі, не досить відповідальним ставленням батьків до виховання своїх дітей.3. Учні мають не тільки ідентифікувати себе з українським народом, але й прагнути жити в Україні, розбудовувати свою країну, служити Вітчизні на шляху її національного демократичного відродження; працювати на її благо, захищати її; поважати закони України і дотримуватися Конституції; володіти державною мовою; визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість.

Номер слайду 16

Пріоритетний напрямок роботи класних керівників: Формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави. Система національно - патріотичного виховання потребує нових підходів, матеріально-технічного забезпечення, використання інноваційних методів і форм роботи з учнями.

Номер слайду 17

Переваги засобів ІКТ(медіазасоби, комп’ютерні технології, відеоролики, програми, шоу зі спецефектами тощо):можливість моделювання і демонстрації наочності, підвищення якості її використання;логізація та структурування поданого матеріалу, що значно підвищує рівень сприйняття учнями нової інформації;урізноманітнення форм проведення виховних заходів;інформаційна насиченість матеріалу; можливість зацікавити більшу кількість учнів до участі у виховних заходах;активізація інтересу кожного учня;можливість публікувати результати досліджень, висвітлювати поточну інформацію, спілкуватися з широкою аудиторією у мережі Інтернет, здійснювати пошук інформації, обмінюватися думками, враженнями;розширення можливостей учителя, удосконалення його діяльності, поштовх до творчого пошуку.

Номер слайду 18

Виховні інноваційні технології – це мистецькі засоби і прийоми впливу педагога на свідомість особистості учня з метою формування в нього особистісних цінностей поряд із загальнолюдськими. До таких належать:– рання соціалізація учнів;– національна спрямованість навчально-виховного процесу;– наскрізний підхід до громадянського виховання учнів;– духовний розвиток учнів тощо.

Номер слайду 19

Інноваційні методи і форми проведення роботи з учнями в системі національного і громадянського вихованняреалізуються шляхом проведення активних колективних творчих справ. Учнівський колектив. Класні керівники. Органи учнівського самоврядування

Номер слайду 20

Колективні творчі справи з патріотичного та громадянського виховання: Проекти:“Хоробрі серця”“Війна і мир”“Великі українці”Тижні: До Дня захисника України. Української писемності та мови. Шевченківський тиждень. Тиждень національно-патріотичного виховання. Акції:“Україна – це Я!” (патріотичне оформлення міста)“Лист воїну” (“Польова пошта”)“Оберіг для солдата”“Дерево побажань” захисникам України. Всеукраїнська акція “Голуб миру”“Запали свічку” до Дня пам’яті жертв голодомору та річниці “Революції гідності”

Номер слайду 21

Волонтерська діяльність. Вогники-зустрічі з ветеранами Другої світової війни і воїнами АТОДень СоборностіКуточок Бойової слави “Наша гордість”Патріотичний кінозал. Уроки мужностіІнформаційні міські листівки “Героям слава”Флешмоби. Проведення міських мітингів до Дня Перемоги. Урок-реквієм до Дня пам’яті Героїв Крут. Тематичні “музичні” перерви. Робота з батьками (батьківський всеобуч)Висвітлення виховної роботи на сайті ліцею zplicey.ucoz.ua та на сторінці в Контакті “Мой любимый ЗПЛ», у ЗМІ (газета “Попаснянський вісник”)Колективні творчі справи до Тижня національно-патріотичного виховання:

Номер слайду 22

Виступ волонтерів-родини Печених. Виступ вокального гурту викладачів “Злагода”Проект “Хоробрі серця” до Дня Збройних Сил України

Номер слайду 23

Проект “Війна і мир”Євген Степаненко – ведучий однойменного проекту на Першому національному телеканаліВолонтер О. Розвадовська та воїни АТО

Номер слайду 24

Проект “Великий українець – Борис Грінченко”

Номер слайду 25

Патріотичний кінозал Урок-реквієм“Крути – пам’ятай їх подвиг”

Номер слайду 26

День Соборності України

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Загальноліцейна лінійка «Сила нескорених»Акція «Україна - це Я!» - патріотичне оформлення міста

Номер слайду 29

Листівки-привітання до Дня захисника України. Акція «Дерево побажань» і польова пошта «Лист Захиснику»Куточок слави «Наша гордість»

Номер слайду 30

Міські листівки-привітання

Номер слайду 31

Покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам в м. Золоте. Конкурс“Козацькі розваги”“Солодкий” стіл для гостей заходу

Номер слайду 32

Привітання воїнів ЗСУ на блокпостах сувенірами і солодощами

Номер слайду 33

Пошуково-дослідницька робота

Номер слайду 34

День пам’яті і скорботи, День Перемоги

Номер слайду 35

Заходи до Тижня української писемності та мови. Гасло: «Мова єднання – українська!»Година єдності «Українська мова – серце нації»

Номер слайду 36

Мовно-літературне шоу «Я знаю українську…»Фестиваль «Віночок українських пісень»

Номер слайду 37

Конкурс стіннівок «Будуймо державу вкраїнського слова» Акція «Моя мова – кольорова»Стенд «Моя країна – Україна»

Номер слайду 38

Конкурс-виставка малюнків «Мальовнича Україна моя»Церемонія нагородження переможців конкурсів Тижня до Дня української мови і писемності

Номер слайду 39

Шевченківський тиждень

Номер слайду 40

Статті в ЗМІ

Номер слайду 41

Напрями роботи з батьківським активом щодо національно-патріотичного виховання дітей у сім’їроз’яснення батькам завдань національно – патріотичного виховання учнів;ознайомлення батьків з основними методами національно – патріотичного виховання дітей;залучення батьків до участі в позакласній роботі (допомога в проведенні походів, екскурсій, змагань, бесіди з учнями на патріотичні теми тощо);допомога батькам в розв’язанні проблем національно – патріотичного виховання

Номер слайду 42

Робота з батьками. Конкурс сімей-ерудитів

Номер слайду 43

Рекомендації батькам щодо національно-патріотичного виховання дітей у сім’їознайомлення дітей із сімейними бойовими та трудовими традиціями;читання та обговорення з дітьми книг на патріотичну тематику;бесіди про героїчні подвиги українського народу;спільний перегляд героїко – патріотичних фільмів, телевізійних передач;заохочення дітей до участі в догляді за могилами воїнів та надання допомоги інвалідам війни;розвиток інтересу до військових професій та служби в Збройних Силах України;фізична підготовка та загартування дітей.

Номер слайду 44

Висновки. Використання сучасних методів і форм національно-патріотичного і громадянського виховання розширює формування когнітивного компоненту патріотичної вихованості учнів: знань про свій родовід, усвідомлення себе членом сім’ї, родини, учнем, жителем свого міста (села); знань про мову, традиції, культуру українського народу, свій етнос; значно впливає на формування емоційно-ціннісного компоненту – любові до батьків, своєї родини, Батьківщини, відчуття гордості за неї, свій рід; терпиме ставлення до представників інших національностей, шанобливе ставлення до їх релігій, культури, традицій; сприяє формуванню діяльнісно-поведінкового компоненту патріотичної вихованості учнів – участь у громадській діяльності з метою зробити свій внесок у розвиток рідного краю, оволодіння рідною мовою; ініціативність, активність, участь у традиційних та сучасних святах. Виховуючи патріотичну молодь сьогодні, ми будуємо Україну, в якій будемо жити завтра!

Номер слайду 45

Дякуємо за увагу!

pptx
Додано
13 серпня 2018
Переглядів
1063
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку