23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Презентація на тему: "Геологічна історія Землі".

Про матеріал

Презентація на тему: "Геологічна історія Землі".

Мета: Ознайомити учнів із геологічною історією Землі. Розвивати вміння аналізувати, робити висновки та узагальнення.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема: Геологічна історія Землі

Номер слайду 2

Геологія - комплекс наук про будову й розвиток Землі, що вивчає склад, будову, рухи та історію розвитку земної кори.1. Відносний За послідовністю нашарування гірських порід За скам'янілостями - викопні рештки рослин і тварин, що збереглися в товщах гірських порід. 2. Абсолютний За допомогою радіоактивного методу. Уран розпадається зі сталою швидкістю на свинець і гелій (повний розпад 710 млн. років) Абсолютний і відносний вік гірських порід показаний у геохронологічній таблиціВік гірських порід

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Геохронологічна таблиця. Це шкала, яка відображає хід геологічної історії ЗемліВік Землі – 4,6 млрд. років. Поділ на ери та періоди. Епохи горотворення

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Загальна характеристика Геологічний час поділяють на п’ять ер: 1. Архейську2. Протерозойську(загальна назва докембрій), 3. Палеозойську 4. Мезозойську 5. Кайнозойську . Кожну еру поділяють на періоди,а періоди на епохи.

Номер слайду 9

Архейська ера. Найдавніша ера в геологічній історії Землі; нижній підрозділ докембрію ( почалась 4‚5 млрд. закінчилась 2,5 млрд. років тому). Перші залишки живих організмів відносять до архейської ери це були прокаріоти, у викопному стані представлені залишками оболонок колоній ціанобактерій. Перші осадові породи значною мірою є наслідком життєдіяльності залізобактерій, зелених і пурпурових бактерій. Унаслідок фотосинтезуючої діяльності ціанобактерій у кінці архейської ери в атмосфері накопичилась значна кількість вуглецю та утворився озоновий шар.

Номер слайду 10

Архейська ера Перші осадові породи: 1. Зелениі і пурпурні бактерії поклади S 2. Залізобактерії поклади залізної руди 3. Зелені і пурпурні бактерії поклади нафти та природного газу.

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Архейська ера

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Протерозойська ера. Це верхній підрозділ докембрію, почався після архея. Протерозойський еон є найдовшим в історії Землі, він тривав понад 2 млрд років, почався 2‚5 млрд. – закінчився 0‚6 млрд. років тому. Під час протерозою сталася киснева катастрофа внаслідок якої на планеті почали домінувати аеробні організми, які витіснили анаеробів. Під час протерозою відбулися значні деформації земної кори (докембрійські епохи складчастості), з якими пов'язані процеси магматизму й метаморфізму. Органічний світ протерозою бідний, виявлено рештки залізобактерій і синьо-зелених водоростей. Серед корисних копалин протерозою головне місце займають руди заліза, манґану, нікелю, кобальту, міді, хрому, поліметалів, урану, золота, алмазів.

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Палеозойська ера. Геологічна ера почалась 600млн. - 240 млн років тому,  що підрозділяється на шість геологічних періодів; від найранішого до найпізнішого: Кембрій,Ордовик, Силур, Девон, Карбон і Перм. Внаслідок тектонічних рухів палеозойської ери відбулися значні трансгресії й регресії моря. На початку палеозойської ери у Південній півкулі виник материк Гондвана. У морських басейнах були поширені безхребетні, зокрема форамініфери, корали, молюски тощо; з'явились перші морські хребетні — рибоподібні й риби. В середині палеозою виникли перші наземні рослини — псилофіти й плауноподібні. Пізніше розвинулись деревоподібні папороті, хвойні. Геологічні відклади, що утворилися протягом палеозойської ери, становлять палеозойську групу.

Номер слайду 24

Номер слайду 25

600млн. -500 млн. р.т.

Номер слайду 26

500млн.- 440млн. р.т.

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Номер слайду 30

440млн. – 400 млн. р.т.

Номер слайду 31

Перші наземні біоценози. Риніофіти. Плауноподібні.

Номер слайду 32

400млн. - 350млн. р.т.

Номер слайду 33

Номер слайду 34

«Вік риб» хрящові(акули),кісткові,кистепері,дводишніПерші голонасінні,насінні папороті. Плауни,хвощі,папороті. Риніофіти,трилобіти панцирні і щиткові риби вимерли.

Номер слайду 35

Номер слайду 36

Номер слайду 37

Номер слайду 38

Номер слайду 39

Перші земноводні

Номер слайду 40

350млн. -280млн. р.т.

Номер слайду 41

Безкрилі та крилаті комахи

Номер слайду 42

Номер слайду 43

Номер слайду 44

Перші плазуни

Номер слайду 45

280млн.- 240млн. р.т.

Номер слайду 46

Ящірки,черепахи

Номер слайду 47

Номер слайду 48

Номер слайду 49

Номер слайду 50

Мезозойська ера. Почалась 240млн.- 65 млн років тому. Тривалість мезозойської ери — 175 млн років. Поділяється вона на тріасовий період(252,2—201,3 млн років тому), юрський період (201,3—145,0 млн р. тому) і крейдяний період (145,0—66,0 млн р. тому). Кожен з цих періодів відзначається своїми, властивими тільки йому фізико-географічними умовами, певним розподілом моря і суші, а в межах останньої — гірських хребтів і рівнин, специфіч. краєвидами, складом органічного життя, проте зберігає загальні риси, характерні для мезозою в цілому.

Номер слайду 51

Тріасовий періодпочався 240млн. -185млн.р.т. Перший геологічний період мезозо́йської ери. Розпад Пангеї. На початку тріасового періоду існували материки Гондвана і Лавразія, їх розділяв океан Тетіс. Внаслідок герцинської складчастості утворилися великі гірські системи. у середині та наприкінці тріасового періоду відбулися великі трансгресії. У тріасовому періоді надзвичайно розвинулися рептилії, не лише сухопутні, але й пристосовані до життя у воді іхтіозаври, нотозаври, плакодонти та в повітрі (птерозаври). Вперше з'явилися динозаври -30м., черепахи, крокодили та перші ссавці 5-15см.

Номер слайду 52

Номер слайду 53

Номер слайду 54

Черепахи

Номер слайду 55

Крокодили

Номер слайду 56

185млн. - 130млн. р.т.

Номер слайду 57

Юрський період Період геологічної історії Землі, середній геологічний період мезозойської ери. Тектонічні рухи на планеті протягом юрського періоду була інтенсивніші, ніж в тріасі. Для цього періоду типові процеси складко- і гороутворення, що відбувалися в результаті зіткнення літосферних плит. Утворення горстових піднятть і грабенів супроводжувалося інтенсивним наземним вулканізмом. В цей же час Австралія і Антарктида відділилися від Африки та Індії, і виник новий Індійський океан, який з'єднався зі східною околицею океану Тетіс. Найбільш великим в юрському періоді був Тихий океан. В юрському періоді остаточно вимер ряд груп тварин палеозою, виникла нова, характерна для мезозойської ери група голкошкірих— неправильні їжаки. В морських басейнах розвинулись амоніти, белемніти, на суходолі — рептилії. Наприкінці юрського періоду з'являється новий клас хребетних— птахи. Серед рослинного світу продовжували панувати голонасінні

Номер слайду 58

Номер слайду 59

Номер слайду 60

Номер слайду 61

Номер слайду 62

Номер слайду 63

Номер слайду 64

Номер слайду 65

Номер слайду 66

Номер слайду 67

Номер слайду 68

Перший птах археоптерикс

Номер слайду 69

Номер слайду 70

Номер слайду 71

130млн. - 65млн.р.т.

Номер слайду 72

Крейдяний період. Перша половина крейдового періоду характеризується великим поширенням в межах материків мілководних морів та заболочених низовин.  Для флори цього періоду характерні папоротеподібні й голонасінні, з'явились перші покритонасінні, а в пізньокрейдову епоху — багато сучасних їх родів.  Великого розвитку набули черевоногі молюски, губки, мохуватки, деякі види кісткових риб, у фауні наземних хребетних переважали плазуни, хижаки та інші, вимерлі морські й наземні ящери.

Номер слайду 73

Номер слайду 74

Номер слайду 75

Номер слайду 76

Трицераптоси

Номер слайду 77

Номер слайду 78

Ігуанодони

Номер слайду 79

Іхтіорніс

Номер слайду 80

Тиранозавр

Номер слайду 81

Номер слайду 82

Номер слайду 83

Номер слайду 84

Номер слайду 85

Кайнозойська ера. Найновіша ера в геологічній історії Землі. Настала близько 65 млн років тому, триває й досі. У середині палеогену відбулися значні трансгресії моря, пізніше — інтенсивне гороутворення. У кайнозої сформувались у сучасних обрисах материки й океани. Орографічні зміни зумовили зміни клімату і ландшафтів. На початку антропогену внаслідок похолодання значного розвитку набуло материкове зледеніння. Серед рослин були поширені покритонасінні, з'явились злакові. Наприкінці мезозою вимерли гігантські рептилії, динозаври, іхтіозаври.

Номер слайду 86

65млн. -23млн.р.т.

Номер слайду 87

Епохи Палеогенового періоду1. Палеоценова епоха(65 -56млн.) була теплою та вологою. Рослини: квіткові кипарисові, соснові, гінкгові, магнолії, дуби,буки. Види тварин : першозвірі, сумчасті, плацентарні, копитні.

Номер слайду 88

Номер слайду 89

Номер слайду 90

Еоценова епоха 56млн. -34 млн.р.т. Були сформовані всі материки.80 родин птахів, парнокопитні, непарнокопитні,безкільові птахи: пінгвіни,страуси,всі сучасні плацентарні ссавці,мартишкоподібні мавпи.

Номер слайду 91

Номер слайду 92

Олігоценова епоха34млн. – 23млн. р.т. Хвойні,покритонасінні,клен,в’яз,тополя,береза, дуб,ялина, сосна,кедр,смерека,секвоя,кипарис,пальми,бук,каштан. Тварини:ряд ластоногі,широконосі мавпи,зайцеподібні,хоботні.

Номер слайду 93

Номер слайду 94

23млн. -2‚6млн.р.т. Людиноподібні мавпи – австралопітеки, які вимерли - 1‚7млн.рт.

Номер слайду 95

Рання епоха23 млн. -5‚3млн.р.т. Гіпаріон. Дріопітеки,романопітеки

Номер слайду 96

Пізня епоха5‚3млн. – 2‚6млн.р.т.

Номер слайду 97

«Шаблезубі кішки»

Номер слайду 98

Антропогеновий період2‚6млн.р.т. і до сьогодення2‚6млн. - 11 тис.р.т. 5 зледенінь5- 6 тис.р.т. виникли перші держави і міста

Номер слайду 99

300 тис.р.т. неондертальці,кроманьйонці.

Номер слайду 100

Сталось 5 зледенінь

Номер слайду 101

Номер слайду 102

Мамут – рід викопних слонів

Номер слайду 103

1‚7млн.р.т. вимирають австралопітеки

Номер слайду 104

Номер слайду 105

Номер слайду 106

Дріопітеки, австралопітек,пітекантроп,синантроп,неандерталець, кроманьйонець

Номер слайду 107

Еволюція людини

Номер слайду 108

Яка людина буде в майбутньому?

Номер слайду 109

Номер слайду 110

Номер слайду 111

Номер слайду 112

Номер слайду 113

Номер слайду 114

Номер слайду 115

Номер слайду 116

Номер слайду 117

Номер слайду 118

Кайнозойська ера. Клімат переважно був помірно теплим і вологим. Рослинність і тваринний світ поступово набули сучасних рис, з’явилася людина. В антропогені відбулося загальне охолодження й осушення клімату, що призвело до кількох льодовикових епох у Європі. Найбільше – дніпровське зледеніння – поширилося на значну частину території України. Після танення льодовика сформувався сучасний вигляд природного середовища – рельєфу, річкової мережі, ґрунтів, рослинності та тваринного світу. В результаті альпійської епохи гороутворення остаточно формуються Карпатська і Кримська гірські споруди. У четвертинному періоді відбулося підняття майже всієї території України, крім Причорномор’я.

Номер слайду 119

І. Завдання з однією правильною відповіддю1. Формування земної кори розпочалось понад … років тому: А) 4 млрд. Б) 4 млн. В) 400 тис. Г) 4 тис. 2. Найстарішою ерою є: А) кайнозой; Б) мезозой; В) палеозой; Г) архей.3. До якої ери відноситься кам’яновугільний період? А) кайнозой; Б) мезозой; В) палеозой; Г) протерозой.4. Як називають останній період кайнозойської ери? А) неоген; Б) палеоген; В) антропоген (четвертинний); Г) кембрійський.5. В якому періоді виникла людина і відбулось дніпровське зледеніння? А) неоген; Б) палеоген; В) антропоген (четвертинний); Г) кембрійський.*6. До якої ери відноситься антропогеновий геологічний період? А) протерозойська; Б) палеозойська; В) мезозойська; Г) кайнозойська.7. Наймолодшою ерою є: А) кайнозой; Б) мезозой; В) палеозой; Г) архей8. В якій ері найбільше періодів? А) кайнозой; Б) мезозой; В) палеозой; Г) протерозой.9. В яку епоху горотворення (складчастості) утворились Карпатські та Кримські гори? А) альпійську; Б) мезозойську; В) герцинську; Г) каледонську.*10.1. Вкажіть еру утворення тріасових, юрських та крейдових відкладів у Кримських горах. А) протерозойська; Б) палеозойська В) мезозойська; Г) кайнозойська.10.2. Склад, походження та розвиток земної кори вивчає наука …ІІ. Завдання на встановлення відповідності11. Встановіть відповідність між геологічними періодами та ерами до яких вони належать:1 Силурійський А Архейська 2 Крейдовий Б Нижній палеозой3 Неогеновий В Середній палеозой4 Кембрійський Г Мезозойська Д Кайнозойська 12. Встановіть відповідність між геологічними періодами та ерами до яких вони належать:1 Кам’яновугільний А Протерозойська 2 Ордовицький Б Нижній палеозой3 Палеогеновий В Верхній палеозой4 Юрський Г Мезозойська Д Кайнозойська 13. Встановіть відповідність між епохами горотворення та ерами, коли вони відбувалися:1 Каледонське А Протерозойська 2 Герцинське Б Нижній палеозой3 Кіммерійське В Верхній палеозой4 Альпійське Г Мезозойська Д Кайнозойська

Номер слайду 120

ІV. Завдання, які вимагають математичних обрахунків*14. Розгляньте таблицю, яку склали геологи, досліджуючи відслонення. Визначте сумарну товщину (м) гірських порід палеозойського віку. Порода Геологічний період Товщина (м)Пісок Палеогеновий 10 Вапняк Юрський 6 Вугілля Кам’яновугільний 3 Глина Кембрійський 1115. Розгляньте таблицю, яку склали геологи, досліджуючи відслонення. Визначте сумарну товщину (м) гірських порід мезозойського віку. Порода Геологічний період Товщина (м)Пісок Крейдовий 10 Вапняк Юрський 6 Вугілля Кам’яновугільний 3 Глина Кембрійський 11

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Шевчук Сергій Євгенович
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
9 грудня 2018
Переглядів
10823
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку