29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Презентація на тему: "Оцінка витрат на охорону праці" з елементами англійської мови

Про матеріал
Для популяризації іноземної мови, для мотивації її вивчення було проведене інтегроване заняття в рамках ООН на тему: "Let′s talk about the economic expenses on the Labour Safety". Відбулась інтеграція предмету "Іноземна мова" в дисципліну "Охорона праці".
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Тема зарита під сосною. Тема зарита не тут. Тема зарита під березою

Номер слайду 3

Оцінка ВИтрат на охорону праці Let's talk about the economic expenses on the Labour Safety

Номер слайду 4

Девіз заняття: «Покажи мені – і я запам’ятаю,дай мені діяти самому  – і я навчусь»Китайська мудрість

Номер слайду 5

Нещасний випадок на виробництвіРаптове погіршення стану здоров'я чи настання смерті працівника під час виконання ним трудових обов'язків внаслідок короткочасного (тривалістю не довше однієї робочої зміни) впливу небезпечного або шкідливого чинника) Безпечні умови праці; безпека праціСтан умов праці, за якого вплив на працівника небезпечних i шкідливих виробничих чинників усунуто, або вплив шкідливих виробничих чинників не перевищує гранично допустимих значень. Шкідливий (виробничий) чинник. Виробничий чинник, вплив якого за певних умов може призвести до захворювання, зниження працездатності i (або) негативного впливу на здоров'я нащадків. Виробнича травма - травма, що сталася внаслідок дії виробничих чинників. Умови праціСукупність чинників виробничого середовища i трудового процесу, які впливають на здоров'я i працездатність людини під час виконання нею трудових обов'язків. Непрацездатність Повна чи часткова втрата загальної або професійної працездатності внаслідок захворювання, нещасного випадку або вродженої фізичної вади. Професійне захворювання. Патологічний стан людини, обумовлений надмірним напруженням організму, або дією шкідливого виробничого чинника під час трудової діяльності. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - соціальне страхування) - система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення, страхові виплати та надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Прибуток – як об’єкт оподаткування в Україні визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду. Податкового кодексу України, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду. Рентабельність – один із головних відносних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва. Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.  Робочим часом вважається час, протягом якого працівник згідно із законодавством, колективним і трудовим договором, з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку повинен виконувати свої трудові обов'язки на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи - роботодавця. 

Номер слайду 6

Правило: Порушувати вимоги правил охорони праці економічно невигідно, однаковою мірою як для роботодавця, так і для працівника!

Номер слайду 7

Дотримання норм охорони праці позитивно впливає не тільки на збереження життя і здоров'я працівників, а й на фінансово-економічний стан підприємства в цілому.

Номер слайду 8

При сприятливих умовах працездатність людини підвищується, тому що немає необхідності у витрачанні сил на захист організму від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Номер слайду 9

Унаслідок поліпшення умов праці та впровадження заходів щодо гарантування безпеки праці скорочуються професійні захворювання і виробничий травматизм, збільшується ефективний фонд робочого часу, що призводить до істотного економічного ефекту.

Номер слайду 10

Плинність кадрів завдає великих збитків підприємству.

Номер слайду 11

Необхідно запроваджувати систему управління охороною праці (СУОП).

Номер слайду 12

Методика оцінки економічної ефективності заходів удосконалення умов та охорони праці

Номер слайду 13

Номер слайду 14

 

Номер слайду 15

 

Номер слайду 16

 

Номер слайду 17

 

Номер слайду 18

 

Номер слайду 19

 

Номер слайду 20

 

Номер слайду 21

 

Номер слайду 22

 

Номер слайду 23

 

Номер слайду 24

 

Номер слайду 25

 

Номер слайду 26

 

Номер слайду 27

 

Номер слайду 28

 

Номер слайду 29

Home assignment «Безпеку не приносять на таці – подбай про охорону праці» - “Safety isn’t served on a tray – you need to take care of the labour safety, I should say”«Про заходи безпеки дбай – економіку країни піднімай». – “Take care of safety measures - boost the economic”.

pptx
Додано
23 жовтня 2019
Переглядів
437
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку