21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Презентація на тему " Популяції. Класифікація популяцій."

Про матеріал
Конспект уроку №5 з теми " Популяція.Класифікація популяцій" для учнів 11 класу у вигляді презентації передбачає теоретичний матеріал, тести,ілюстрації, завдання на кожен етап уроку.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Популяції. Класифікація популяцій. Урок №5

Номер слайду 2

Мета: -повторити поняття популяції; --розглянути екологічну характеристику та структуру популяції; -ознайомитися з основними критеріями класифікації популяцій; -встановити значення характеристик мінімальної життєздатності популяції тварин для збереження виду.

Номер слайду 3

Актуалізація опорних знань учнів:■ 1. Серед наведених екологічних факторів оберіть біотичний. А. обмежена кількість материнського молока для кількох поросят; Б. магнітне поле Землі, за яким орієнтуються голуби; В. зменшення кількості водяної пари в шпаринах ґрунту; Г. течія, що відносить медуз у море;■ 2. Якщо інтенсивність дії екологічного фактора є більшою за максимальне значення інтенсивності в діапазоні толерантності, то організм: А. впадає в сплячку; Б. гине; В.повільніше розмножується; Г. швидше еволюціонує; ■ 3. Оберіть правильне твердження щодо мутуалізму. А. організми-мутуалісти витрачають частину ресурсів на підтримання взаємовигідних відносин; Б. прикладом мутуалізму є поїдання сорокою пташенят інших птахів; В. що більше в екосистемі мутуалістичних відносин, то менше в ній існує різних видів; Г. види-мутуалісти змагаються за доступ до однакового ресурсу;

Номер слайду 4

■ 4. Виділення часником сульфуровмісних фітонцидів із різким запахом: А. відбувається для підтримання мутуалістичних відносин; Б. є наслідком коеволюції; В. є поведінкою жертви; Г. захищає рослину від несприятливих абіотичних факторів; ■ 5. Приведіть у відповідніть тип симбіозу з його прикладом.1. мутуалізм; 2. коменсалізм; 3. рослиноїдство; 4. хижацтво; А. висмоктування попелицями рослинних соків; Б. поїдання попелиць сонечками; В. захист мурахами попелиць від поїдання сонечками; Г. висмоктування соку з однієї рослини попелицями й комарами; Д. використання мурахами хвоїнок для побудови мурашника; Подумайте! До яких екологічних факторів людина є евробіонтом, а до яких стенобіонтом?

Номер слайду 5

Мотивація навчальної діяльності учнів: Подумайте! Чи є популяція людей на сьогодні стабільною: а) в Україні? б) в усьому світі ?Від чого залежить стабільність популяції?Який розділ екології вивчає ці питання?

Номер слайду 6

Пригадайте! Демекологія- розділ екології, який вивчає умови формування, структуру, функціонування і динаміку розвитку популяцій окремих видів. Засновником демекології вважають англійського еколога Чарльза Елтона. Об’єктом дослідження демекології є популяція як група особин одного виду на конкретній території, що утворює самостійну генетичну систему й формує власну екологічну нішу. Предметом демекології є онтогенез особин, структура популяцій, їх динаміка, стійкість, стабільність, самовідновлення й саморегуляція. Методи демекології є досить різноманітними:- метод екологічного моделювання; - метод екологічного моніторингу; - метод прямого підрахунку; - метод пробних ділянок; - метод мічення й повторного відлову;

Номер слайду 7

Завдання демекології:1) підвищення щільності малих популяцій і популяцій, що зникають; 2) досягнення сталого рівня промислу для популяцій, які експлуатують; 3) зниження щільності надмірно численних популяцій і тих, що швидко зростають.(Наприклад, поширення популяції кроликів на Австралійському континенті та проблеми, які в зв'язку з цим виникли). Подумайте! Як демекологічні дослідження можуть впливати на прогнозування вилову риби, відстрілу мисливських видів тварин; вирубку лісів; спалаху чисельності шкідників сільськогосподарських рослин?

Номер слайду 8

Уявімо, що є два озера, у яких мешкає один вид риб. Між озерами наявний невеличкий канал, через який риби можуть потрапляти з одного озера в друге. Завдяки каналу стає можливим схрещування між рибами, народженими в різних водоймах. Але якщо ймовірність того, що риба знайде собі партнера зі свого озера, вища за ймовірність знайти партнера з іншого озера, то можна говорити про наявність двох популяцій. А от якщо ці ймовірності будуть однаковими, чи ймовірність зустрічі риб із різних озер більша, ніж з одного, тоді обидва озера населені однією популяцією риб. Оскільки ймовірність зустрічі особин із різних популяцій мала, то алелі з іншої популяції майже не потрапляють до генофондів кожної з них. Із другого боку, саме обмін алелями між популяціями об’єднує їх в один біологічний вид. Унікальність генофонду зумовлена частковою ізоляцією популяцій.

Номер слайду 9

Структура популяції -це поділ популяції на групи особин, які різняться за певними властивостями (розміри, стать, розташування, особливості поведінки ). Статева структура – співвідношення особин різних статей, тобто відношення кількості самців до кількості самок. -первинне співвідношення статей; -вторинне співвідношення статей; -третинне співвідношення статей;Вікова структура – розподіл особин популяції за віковими групами.1. зростаюча популяція (молодих особин більше, ніж старих) 2. стабільна (молодих і старих особин одинакова кількість)3. регресуюча (молодих особин менше, ніж старих)

Номер слайду 10

Просторова структура – розподіл особин популяції по території, яку вона займає. Існує декілька типів розподілу особин по території популяції: 1-рівномірний;2-випадковий;3- груповий;

Номер слайду 11

Етологічна структура – система взаємозв’язків між особинами, що проявляється в їхній поведінці.- поодинокий спосіб життя; - груповий спосіб життя;-родина;(слони,леви)-зграя;(вовки,перелітні птахи)-стадо;( коні,буйволи)-колонія; (чайки, мурашки)

Номер слайду 12

Класифікація популяцій. Багатьом видам рослин й тварин притаманні метапопуляції, тобто популяції, що складаються із часткових популяцій, між якими наявний обмін генетичним матеріалом. Агрегація – тимчасово просторово відокремлена група особин (наприклад, зграя мігруючої сарани, що пересувається, або вужі, що зібралися до купи на зимівлю). Агрегація в цілому сприяє виживанню популяції, але посилює антагонізм між особинами. Дем (локальна популяція) – відносно невелика частково відокремлена від інших група особин певного виду, які переважно схрещуються між собою.

Номер слайду 13

За критерієм здатності до самовідтворення розрізняють: незалежні, напівзалежні та залежні популяції. Незалежні популяції мають достатньо високий потенціал розмноження, завдяки якому постійно відновлюється чисельність особин без надходження їх з інших популяцій (наприклад, острівні популяції птахів). Напівзалежні популяції можуть існувати тривалий час завдяки розмноженню особин, але імміграція особин відчутно впливає на її чисельність та генетичну структуру (більшість існуючих популяцій). Залежні популяції – це популяції, в яких народжуваність не компенсує втрат. Вони можуть існувати тільки за умови надходження особин із сусідніх популяцій.

Номер слайду 14

Формування навичок. Метод мічення і повторного відлову полягає в тому, що з відведеної площі відловлюють деяку кількість тварин, мітять їх (за допомогою кольорових міток фарбою) і випускають знову в популяцію, звідки їх було взято. Розмір популяції за індексом Лінкольна оцінюють, використовуючи рівняння N = n1 ∙ n2 / n2*, де N – загальний розмір популяції; n1 – кількість тварин у 1-му відлові; n1 – кількість тварин у 2-му відлові; n2* – кількість мічених тварин у другому відлові. Вправа. Для оцінювання чисельності форелі озерної у невеликому озері було відловлено 625 особин. Їх помітили й випустили. Через тиждень відловили 873 особини, з яких у 129 було знайдено мітки. Визначте розмір популяції.

Номер слайду 15

Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 37 в підручнику. Індивідуальні завдання:1. Ознайомтеся з результатами останнього перепису населення України. Встановіть вікову та статеву структуру населення. Проаналізуйте як вона змінилася з часів попереднього перепису. Встановіть можливі причини таких змін.2. Ознайомтеся з віковою та статевою структурою населення Новомиколаївки. Встановіть позитивний чи негативний приріст населення в селищі за останні 5 років.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Холодар Людмила Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Волгина Наталия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
27 січня 2020
Переглядів
9221
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку