12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Презентація "Оператори введення-виведення в Python"

Про матеріал
Яким чином здійснюється діалог користувача з комп‘ютером? Щоб зробити можливим такий діалог, необхідно передбачити в програмі введення даних користувачем за допомогою миші або клавіатури і виведення комп‘ютером інформації на екран. Введення даних — це передача інформації від зовнішнього носія (клавіатури) в оперативну пам′ять для опрацювання. Виведення — зворотній процес, коли дані передаються після опрацювання з оперативної пам′яті на зовнішній носій (на екран).
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Мова програмування. PYTHON Навчання заради успіху. Оператори введення-виведення. Вчитель інформатики В. Д. Партіка

Номер слайду 2

2 Ціле число : Символьний рядок :s = input()або так:s = input('Введить им’я:')n = int (input())або так:n = int (input(' Введіть ціле число :'))Дійсне число :x = float (input())або так:x = float (input('Введіть число:'))За замовчуванням всі вхідні дані в Пітоні - рядки, якщо не вказано інше. Введення даних з клавіатури

Номер слайду 3

3 Два цілих числа (кожне в окремому рядку):a = int (input())b = int (input())в одному рядку :a,b = map(int, input().split())розділити рядок на частини по пробеламввести рядок з клавіатури. Перетворити в ціліВведення даних з клавіатури

Номер слайду 4

4 Значення змінних з пам'яті : Текст:print ( "a", "b" );print ( a, b );Арифметичні вирази :print ( a + 2*b );Всі разом:print ( a, "+", b, "=", a+b );З пробілами :print ( a, b );Без пропусків :print ( a, b, sep = "" );Без переходу на новий рядок :print ( a, b, end = "" );Вивід на екран

Номер слайду 5

Функція print може виводити не тільки значення змінних, але і значення будь-яких виразів. Наприклад, допустима запис print (2 ** 3 + 2). Також за допомогою функції print можна виводити значення не одного, а декількох виразів,для цього потрібно перерахувати їх через кому: a = 1 b = 2 print(a, '+', b, '=', a + b) В даному випадку буде надрукований текст 1 + 2 = 3 Спочатку виводиться значення змінної a, потім рядок зі знака "+", потім значення змінної b, потім рядок зі знака "=", нарешті, значення суми a + b. Вивід даних : функція print()

Номер слайду 6

Виведені дані поділяються одним пропуском;Якщо знадобиться змінити це правило, то застосовують спеціальний параметр sep (separator - роздільник);Наприклад: Результат:2-3-1 Для того, щоб зовсім прибрати роздільник при виведенні потрібно передати параметр sep, рівний порожній рядку: print(a, '+', b, '=', a + b, sep = '')Висновок значень а, b, c розділених символом '-'a,b,c = 2,3,1print(a, b, c, sep='-')Особливості функції print ()

Номер слайду 7

Для того, щоб значення виводилися з нового рядка, потрібно як параметр sep передати рядок, що складається зі спеціального символу нового рядка, яка задається так: print(a,b,sep='\n')Символ '\' в текстових рядках є зазначенням на позначення спеціального символу, в залежності від того, який символ записаний після нього. Найбільш часто вживається символ нового рядка '\ n’. Для того, щоб вставити в рядок сам символ, потрібно повторити його двічі: '\\'. Особливості функції print ()

Номер слайду 8

Другим корисним іменованих параметром функції print є параметр end, який вказує на те, що виводиться після виведення всіх значень, перерахованих в функції print. За замовчуванням end дорівнює '\ n', тобто наступний висновок буде відбуватися з нового рядка. Цей параметр також можна виправити, наприклад, для того, щоб прибрати всі додаткові виводяться символи можна викликати функцію print так:print(a, b, c, sep = '', end = '')Особливості функції print ()

Номер слайду 9

1. Використовуйте кому. Можна вивести кілька значень, розділивши їх комами.print ("Привіт", "мене звуть", "Іван")2. Параметр sep. Крім того, що можна побачити, є ще й параметр sep, який розділяє кожне значення зазначеним роздільником.print ("Model S", "Model 3", sep = "-")3. Параметр end. За замовчуванням функція додає символ нового рядка після кожного виконання. Цього можна уникнути за допомогою параметра end. Йому також можна привласнити будь-яке значення.print ("Model S", "Model 3", end = "|")print ("100", "200", end = "|")print ("USA", "France", end = "|")Поради:

Номер слайду 10

Варіанти організації виведення. Варіант організації виведення. Оператор виведення. Результат За замовчуваннямprint (1, 20, 300)1 20 300 Прибрати роздільники - прогалиниprint (1,20,300, sep="")120300 Додати ще один роздільникprint (1,20,300, sep=", ")1, 20, 300

Номер слайду 11

Перша програмаr = 5.4c = 2 * 3.14 * rs = 3.14 * r * rprint ('c=', c)print ('s=', s)

Номер слайду 12

Покращена програмаr = float(input('Введіть радіус :'))c = 2 * 3.14 * rs = 3.14 * r * rprint ("c=", "{:6.4f}". format(c))print ("s=", " {:6.4f}". format(s))

Номер слайду 13

d - висновок цілого значення f - висновок речового значення. Формат виведення. Формат виведення дозволяє встановити кількість позицій на екрані, займаних виведеної величиною. Оператор виводу. Результат виконання оператораa = 4print("a=","{:5d}{:5d}". format(a, a*a))a=◦◦◦◦4◦◦◦16a =1/3b =1/9print("{:7.3f}{:7.3f}".format(a, b))◦◦0.333◦◦0.111

Номер слайду 14

14а = 6 # змінної а присвоіти значення 6b = 4а = 2*а + 3*b # a=2*6+3*4=24b = a / 2 * b # b=(24/2)*4=48а += 1 # a = a + 1b += a # b = b + aа *= 2 + 3*b # a = a*(2 + 3*b)b /= 2 * a # b = b / (2*a)Скорочена запис операцій : Присвоєння

Номер слайду 15

Типи даннихint # ціле float # дійснеbool # логічні значенняstr # символьний рядок. Арифметические операцииint # +, -, *,/, **, %, // float # +, -, *, /bool # not, or, xor, andstr # символьний рядок

Номер слайду 16

Класичного діленння:a = 9; b = 6x = 3 / 4 # = 0.75 x = a / b # = 1.5x = -3 / 4 # = -0.75 x = -a / b # = -1.5 Цілочисельне ділення (округлення «вниз»!):a = 9; b = 6x = 3 // 4 # = 0 x = a // b # = 1x = -3 // 4 # = -1 x = -a // b # = -2 Залишок від ділення – %a = 1234d = a % 10; print( d ) # 4a = -7 d = a % 2 # 1-7 = (-4)*2 + 1залишок  0 Ділення

Номер слайду 17

https://learningapps.org/watch?v=pckwb8wfk20 Вправа Розташуйте рядки програми в правильній послідовності для наступного результату: Мене звати Іванов Іван. Я навчаюся у 8 класіМені 13 років. Я вивчаю програмування

Номер слайду 18

В інтерактивному режимі використайте Python для обчислення свого віку (роки) в секундах. В інтерактивному режимі використайте Python для обчислення свого віку (роки) в тисячоліттях. В інтерактивному режимі використайте Python для виведення на екран 100 речень "Програмувати - це круто!"Використовуючи встановлене IDLE (Python) напишіть програму, яка виведе відомості про вас у 3 стрічках (1. Прізвище, ім'я, по батькові; 2. Дата народження; 3. Моя улюблена справа)Використовуючивстановлене IDLE (Python) напишіть програму, яка виведе на екран 10 стрічок тексту: "Я люблю програмувати!". Кожна стрічка повинна виводитися з нового рядка. Використовуючи встановлене IDLE (Python) напишіть програму, яка виведе на екран варіант підписання Вашого зошита з інформатики (5 стрічок тексту)Всі створені програми, збережіть та перевірте їх на працездатність!Зовсім трішки задач:)!

Номер слайду 19

!Завдания. Вивести на екран три введених з клавіатури числа в порядку, зворотному їх введення. Ввести з клавіатури два числа і вивести цілу частину від ділення першого на друге. Ввести з клавіатури підставу і висоту трикутника і вивести площу трикутника. Ввести з клавіатури два катета і вивести гіпотенузи. (Квадратний корінь - це зведення в ступінь (1/2))Згенерувати випадкове двозначне число, вивести на екран це число, а також суму і твір його цифр. Для отримання чисел використовуйте цілочисельне ділення на 10 і взяття залишку від ділення на 10. Приклад для числа 47: 47//10=4 47%10=7

Номер слайду 20

Задачі для самостійного виконання:1. Створіть в інтерактивному режимі (без додаткових повідомлень) дві змінні - одну для вашого імені, а другу для вашого прізвища. Потім за допомогою однієї інструкції print виведіть їх на екран в один рядок.2. Напишіть програму, яка спочатку запитує ваше ім'я, потім ваше прізвище, а потім виводить на екран повідомлення з вашими особистими даними.3. Напишіть програму, яка запитує розміри прямокутної кімнати (в сантиметрах) і виводить на екран площу килима, який закриває всю підлогу.4. Напишіть програму, яка робить все перераховане в завданні 3, запитуючи вартість килима за квадратний метр. Після виведіть на екран наступні дані:загальну площу килима в квадратних сантиметрах;загальну площу килима в квадратних метрах (1 квадратний метр = 10 000 квадратних сантиметрів);підсумкову ціну килима.

Номер слайду 21

Задачі для самостійного виконання:5. Напишіть програму для підрахунку дрібних грошей. Вона повинна питати:«Скільки у вас монет по 50 копійок?»;«Скільки у вас монет по 25 копійок?»;«Скільки у вас монет по 10 копійок?»;«Скільки у вас монет по 5 копійок?». Після цього на екрані повинна з'явитися загальна сума.6. Обчисліть добуток перших 20 натуральних чисел. Виведіть на екран обчислене значення.7. Запишіть букву 'A' (латинську, велику) 100 разів поспіль. 8. Запишіть слово 'Python' 100 раз поспіль. 9. Число 179 записали 50 раз поспіль. Отримане 150-значне число піднесли до квадрату. Скільки вийшло?10. Напишіть програму, яка вітає користувача, виводячи слово Hello, введене ім'я і розділові знаки за зразком (Hello, Harry!). Програма повинна зчитувати в текстову змінну значення і писати відповідне вітання. Зверніть увагу, що після коми повинен обов'язково стояти пробіл, а перед знаком оклику пробілу немає.

Номер слайду 22

Дяку. Ю ЗА УВАГУ!mahalaschool.com.ua. Python - це маленький початок великих справ.

pptx
Додано
21 березня
Переглядів
182
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку