Презентація "Основні завдання та пріоритетні напрямки роботи класного керівника"

Про матеріал
В даному матеріалі у вигляді презентації відображено основні функції класного керівника, вимоги до класного керівника, а також зміст роботи класного керівника
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Основні завдання та пріоритетні напрями роботи класного керівника

Номер слайду 2

Зміст роботи класного керівника Вивчення учнів.  Об'єднання учнів у колектив. Співпраця із дитячими та молодіжними організаціями. Робота з батьками, громадськістю. Співпраця із культурно-освітніми та позашкільними установами. Співпраця із шкільним психологом. Організація виховної діяльності: пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої, організаторської, ціннісно-орієнтаційної. Індивідуальна робота з учнями.

Номер слайду 3

Зміст виховної роботи класного керівника Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету на основі відродження національних традицій. 2.     Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я. 3.     Духовно-моральне виховання, домінантою якого є орієнтація на загальнолюдські цінності. 4.     Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів. 5.     Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності. 6.     Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій. 7.     Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі. 8.     Врахування інтересів дітей. 9.     Організація роботи з батьками.

Номер слайду 4

Вимоги до особистості класного керівника 1. Суспільно-гуманістична спрямованість, яка передбачає: високий рівень самосвідомості, суспільної та національної свідомості; усвідомлення громадянського обов'язку, високий рівень політичної культури та культури міжнаціонального спілкування; високий рівень моральної вихованості; соціальну активність і відповідальність; володіння навичками суспільно-гуманістичної роботи, вмінням творчо працювати, використовувати й цінувати колективний досвід, критично оцінювати досягнуте; володіння вмінням брати участь у співпраці, співтворчості; здатність до прояву громадянської активності на благо суверенної України.

Номер слайду 5

2. Професійно-педагогічна спрямованість, сутністю якої є: розуміння соціальної ролі педагогічної професії, інтерес до дитини як суб'єкта діяльності, вміння розуміти її потреби й особливості, складність і неоднозначність внутрішнього світу; педагогічна спостережливість; педагогічний такт.

Номер слайду 6

3. Високий рівень педагогічної майстерності, який передбачає: знання основ предмета, завдань і категорій педагогіки; знання вікових, анатомо-фізіологічних та психічних особливостей розвитку учнів, соціального формування особистості; розуміння суті, мети, завдань, форм і методів виховання; знання індивідуально-психологічних та індивідуально-типологічних особливостей вихованців; володіння вміннями й навичками організації виховної діяльності школярів, визначення рівня вихованості учнів, вміннями проектування розвитку особистості в колективі, планування, відбору, узагальнення навчально-виховного матеріалу; володіння прийомами й засобами педагогічної техніки, вмінням встановлювати педагогічне доцільні взаємовідносини з окремими учнями, малими групами, учнівським колективом, батьками, вчителями, аналізувати свою діяльність і діяльність колективу, результати роботи.

Номер слайду 7

Основні функції класного керівника Організаторські: планування і координація всієї виховної роботи з класом; надання допомоги активу в організації класу; встановлення зв'язків із учнівським та педагогічним колективами, батьками, громадськістю; забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів; ведення документації в класі; сприяння розвитку самоврядування в колективі.

Номер слайду 8

Аналітико-узагальнювальні: сприяння всебічному розвитку учнів на основі вивчення і врахування їхніх індивідуально-психологічних особливостей. Координаційно-узгоджувальні: У забезпечення узгодженості роботи учнівського, вчительського, батьківського колективів. Психологічні: У встановлення довірливих стосунків із вихованцями, зняття-психологічного напруження в учнівському колективі. Стимулювально-гальмівні: активізація чи гальмування учнівської діяльності залежно від її спрямованості.  

ppt
Додано
7 листопада
Переглядів
17
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку