Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Презентація "Пересопницьке Євангеліє"

Про матеріал
Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам’ятка староукраїнської літературної мови й мистецтва, переклад Євангелія мовою, близькою до народної. Пересопницьке Євангеліє являє собою розкішну книгу вагою 9 кілограмів 300 грамів, писану пізнім уставом на пергаменті форматом 380х240 мм. Всі 964 сторінки фоліанта написано на пергаменті — у XVI столітті цей матеріал був набагато міцнішим та дешевшим за папір.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

До 450-річчя української Першокниги (1556-1561 рр.)ppt_x

Номер слайду 2

Пересо́пницьке єва́нгеліє — визначна рукописна пам'ятка староукраїнської мови та мистецтва XVI ст. Один із перших українських перекладів канонічного тексту четвероєвангелія.style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 3

Появі книги покровительствували волинські князі: Анастасія Юріївна Заславська (Гольшанська-Дубровицька), її зять і дочка — Іван Федорович Чорторийський та Ганна Кузьмівна Чорторийська (Заславська). Анастасія Юріївна Заславськаstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 4

Відомо, що над перекладом, переписуванням і оформленням Євангелія працювала одна особа. Це Михайло Василієвич зі Сянока, що на Лемківщині. Крім нього, в записі до книги згадується ще архімандрит Пересопницького монастиря Григорій, щоправда його роль у створенні книги залишається нез'ясованою. Пересопницький монастирstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 5

Робота була розпочата 15 серпня 1556 р. в заславському Святотроїцькому монастирі на Волині (нині місто Ізяслав Хмельницької області), завершена — 29 серпня 1561 р. в Пересопницькому монастирі (тепер Рівненський район Рівненської обл.). Рівненська областьstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 6

Матеріал, виконання. Другим аспектом цінності книги є художнє оформлення, бо її орнаментація, створена в народному українському стилі, розміщення тексту, виписування кожної літери чітким гарним уставом (різновидом письма з чітко викінченими і оформленими літерами) свідчить про високий майстерний рівень національних митців. style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 7

Матеріал, виконання. Цим творці унікальної книги намагалися довести, що українська художня культура має вагомі цінності у світовому мистецтві, які не є гіршими від тих, що несли представники колоніалізму. Написане на пергаменті пізнім уставом чорним чорнилом і циноброю (червоною фарбою). У рукописі є ще «дробне» письмо, яким виписані всі приписки, післямови тощо. Вага книги 9 кг 300 г.style.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 8

Історична реліквія. Пам'ятка містить унікальний матеріал для вивчення історії української мови на всіх її рівнях та взаємодії народнорозмовних і книжних елементів в українській літературно-писемній мові XVI ст. style.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 9

Історична реліквія

Номер слайду 10

Історична реліквія. У ній чітко проступають риси живої народної мови. На фонетичному рівні це наявність народнорозмовної фонеми И переднього ряду високого підняття, українські рефлекси ятя, перехід о, е в і в новозакритому складі тощо. На морфологічному рівні засвідчено велику кількість варіантів за рахунок закінчень, властивих живомовній практиці. Синтаксична структура виразно українська.style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 11

Оригінал книги. Розворот із зображенням Євангеліста.ppt_x

Номер слайду 12

Мовознавче значення Євангелія. Книга свого часу стала дорогоцінним чинником утвердження живої української мови, бо появилася тоді, коли католицизм, що послуговувався латиною, підтримував колонізацію, тобто польське панство і короля, а православ'я з церковнослов'янською мовою, доповненою українськими народними елементами, стало релігією пригноблених верств українського народу. Боротьба між цими релігійними напрямами була, по суті, ідеологічною боротьбою. Для пригнобленої ідеології представники українського суспільства відчували потребу утверджувати живу українську мову в релігійних текстах. У той час здійснено чимало таких перекладів: Четія — 1489 р., Волинське Євангеліє — 1581 р., Крехівський апостол —XVI ст. та ін. Але найвизначнішою пам'яткою з мовного погляду став переклад канонічного Пересопницького Євангелія.style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 13

Мовознавче значення Євангелія. Мініатюра "Євангеліст Матвій"Мініатюра "Євангеліст Матвій"Мініатюра "Євангеліст Матвій"Мініатюра "Євангеліст Матвій"Мініатюра "Євангеліст Йоан з Прохором"

Номер слайду 14

Особливості мови. Народнорозмовну лексику введено до тексту переважно за допомогою глос. Вони, як правило, ставляться поряд із словами оригіналу, але обрамляються «прямокутниками»; виписані «дробним» письмом. Це, здебільшого, старослов'янські слова (наприклад, «чресла» — стегна, «бдѣти» — не спати), але є українські глоси до українських же слів. Вони свідчать про пошуки наддіалектного слова, вироблення загальноукраїнської лексичної норми («стрѣху» — дах, «через збожя» — через оранку тощо). На графіці рукопису позначився другий південнослов’янський вплив. Рукопис багато орнаментований: різнокольорові з золотом високохудожні мініатюри, заставки, ініціали, кінцівки з українськими мотивами.style.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 15

Сторінки книги, які постраждали від часу

Номер слайду 16

Культурознавча парадигма Євангелія. Пересопницьке Євангеліє засвідчує загальний високий рівень української культури, що виявляється у справі книговидання, яка в той час була однією з найвагоміших у суспільному розвитку, у виконанні писемних форм, розміщенні тексту, способі перекладу, створенні так званих сумаріїв, у яких викладено зміст розділів, витворенні високої перекладацької стилістики і участі у творенні книги представників різних українських суспільних прошарків — монахів, селян, що годували молодняк для шкірок, ремісників, що виготовляли пергамент, відомих волинських меценатів — українських шляхтичів князів Заславських та Чарторийських.style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 17

Історія. З часу свого завершення пам'ятка знаходилася в Пересопницькому монастирі. З 1600 р. до 1701 р. історія її побутування невідома. 17 квітня 1701 р. вона була подарована гетьманом України Іваном Мазепою до Переяславського кафедрального собору. З 1799 р. зберігалася в бібліотеці Переяславської семінарії, згодом — у Полтавській семінарії, в Полтавському історико-краєзнавчому музеї, в заповіднику «Києво-Печерська лавра». З 1948 року — у відділі рукописів Бібліотеки АН УРСР (нині Інститут рукописів Національної бібіліотеки України ім. В. Вернадського), де й зберігається.style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 18

Оригінал Пересопницького Євангелія

Номер слайду 19

Збереження. До наукового обігу пам'ятку ввів Осип Бодянський.24 грудня 1948 році Пересопницьке Євангеліє передали до Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (Київ), де зберігається і досі.style.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 20

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

Номер слайду 21

Дослідження. Якщо оригінал пам'ятки в бібліотеці Переяславської семінарії у тридцятих роках XIX століття відкрив для світу визначний український вчений Осип Бодянський, який був учнем Переяславської семінарії, то нове повнокровне життя дала їй Інна Чепіга — старший науковий співробітник Інституту української мови, яка понад 20 років присвятила вивченню цієї пам'ятки.style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 22

Факсимільні видання. У 2001 році Інститутом української мови НАН України здійснено факсимільне видання Євангелія із науковою обробкою — впорядкуванням, дослідженнями, словопокажчиками, загальний наклад книги склав 500 примірників. Із 700 сторінок опублікованої книги транслітерований текст займає 270, решту сторінок присвячено дослідженням. Дослідники виробили спеціальну систему для передачі виносних літер, різних діакритичних та синтаксичних знаків, відчитання відповідних слів.style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 23

Факсимільні видання. Вдруге факсимільне видання Євангелія здійснено 2008 року Українською православною церквою (Московського патріархату), видавничим домом «АДЕФ-Україна». Наклад — 1000 примірників.style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 24

Факсимільні видання. Наразі розпочато друк нової мовної редакції «Пересопницьке Євангеліє. Витоки та сьогодення». 9 листопада 2010, в День української писемності та мови, у місті Бучі на виробничому комплексі видавничого дому «АДЕФ-Україна» в урочистій обстановці був надрукований перший аркуш. Загалом же книга матиме понад 1800 сторінок. Планується видати 200 примірників. У книзі будуть художньо поєднані зменшені зображення оригінальних текстів, доповнені транслітерацією та сучасною українською мовою. Вручення факсимільного видання Пересопницького Євангелія Першому Президентові України Леоніду Кравчукуstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 25

Факсимільні видання. Зіставлення кольоропроб з оригіналом

Номер слайду 26

Символіка Євангелія. Починаючи з 1991 року, стало традицією під час присяги Президента на вірність народові України поряд з Конституцією України та Актом проголошення незалежності України класти Пересопницьке Євангеліє як найдорожчу духовну святиню.style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Відзначення 450-річчя створення. У серпні 2011 року в селищі Пересопниця планується зустріч президентів православних слов'янських країн (Білорусії, Болгарії, Росії, Сербії та України).style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 29

Пам'ятний знак на честь виходу в світ Пересопницького Євангелія

Номер слайду 30

Проекти храму-пам'ятника в селі Пересопниця Рівненського району на честь української Першокниги - "Пересопницького Євангелія"

Номер слайду 31

Текст читали: Слободянюк Настя. Король Аня. Ковальчук Іра. Малінка Катя. Куценко Оксанаstyle.colorfillcolorfill.type

pptx
Додано
24 січня
Переглядів
170
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку