Презентація "Техніки формувального оцінювання"

Про матеріал
Техніки формувального оцінювання Оцінювання навчальних досягнень учнів є невід’ємною складовою освітнього процесу. Оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня/учениці в оволодінні змістом предмета відповідно до вимог чинних навчальних програм. Формувальне оцінювання - інтерактивне оцінювання прогресу учнів, що дає змогу вчителю визначати потреби учнів та відповідним чином адаптувати процес навчання. В основі формувального оцінювання лежить рефлексія (від лат. reflecio – відображення) в освіті – усвідомлення учнем своєї навчальної діяльності, аналіз власних результатів навчання з метою підвищення їх ефективності. Рефлексія привчає учня до систематичного аналізу результатів власної діяльності, зокрема й не пов’язаної із навчанням у школі. Різні техніки формувального оцінювання допоможуть досягненню таких цілей: мотивувати та надихати учнів, формувати позитивну самооцінку; визначити рівень індивідуального та групового поступу в навчанні; діагностувати зони росту; ідентифікувати слабкі місця; виміряти емоційну атмосферу класу тощо.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Техніки формувального оцінювання Підготувала: вчитель початкових класів Жидкова М. О. 24 листопада 2022

Номер слайду 2

Оцінювання навчальних досягнень учнів є невід’ємною складовою освітнього процесу. Оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня/учениці в оволодінні змістом предмета відповідно до вимог чинних навчальних програм.

Номер слайду 3

Формувальне оцінювання - інтерактивне оцінювання прогресу учнів, що дає змогу вчителю визначати потреби учнів та відповідним чином адаптувати процес навчання.

Номер слайду 4

Формувальне оцінювання має: орієнтуватися на досягнення певної цілі. зосереджуватися на навичках мислення вищого порядку. передбачати відповідальність учнів за індивідуальну діяльність. бути «вшитим» в урок.

Номер слайду 5

В основі формувального оцінювання лежить рефлексія (від лат. reflecio – відображення) в освіті – усвідомлення учнем своєї навчальної діяльності, аналіз власних результатів навчання з метою підвищення їх ефективності. Рефлексія привчає учня до систематичного аналізу результатів власної діяльності, зокрема й не пов’язаної із навчанням у школі.

Номер слайду 6

Різні техніки формувального оцінювання допоможуть досягненню таких цілей: мотивувати та надихати учнів, формувати позитивну самооцінку; визначити рівень індивідуального та групового поступу в навчанні; діагностувати зони росту; ідентифікувати слабкі місця; виміряти емоційну атмосферу класу тощо.

Номер слайду 7

Техніки формувального оцінювання Візуальні Письмові Усні Рухові Креативні

Номер слайду 8

Візуальні техніки формувального оцінювання Техніки, які допомагають унаочнити процес оцінювання за допомогою знаків, сигналів, карток тощо, легкі у застосуванні, а також містять величезний потенціал для самооцінювання. Ці техніки створюють безпечну атмосферу і дозволяють учням бути максимально чесними щодо своїх відповідей. Учитель може швидко визначити й оцінити як рівень індивідуального та групового поступу в навчанні, так і діагностувати зони росту та проблемні сфери.

Номер слайду 9

Візуальні техніки формувального оцінювання Техніка із застосуванням карток. Сигнали рукою. Техніка із застосуванням піктограм/ смайлів. Шкалування.

Номер слайду 10

Письмові техніки формувального оцінювання Ці техніки оцінюють розуміння та вміння учнів формулювати ідеї письмово. Здібності до продукування письмових текстів та дрібна моторика різні у різних учнів. Враховуйте це, особливо якщо ви обмежуєте виконання таких завдань часовими рамками.

Номер слайду 11

Письмові техніки формувального оцінювання Вікторина. Соціологічне опитування (Діаграма думок).  Карта розуму (Інтелект карта).  З-ХД-Д (Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався) діаграма.  3-2-1 зворотній відлік.  Есе. Вхідні – вихідні квитки.  Журнал записів.  Одне речення.

Номер слайду 12

Усні техніки формувального оцінювання Спілкування віч-на-віч та взаємодія є одним з найкращих способів залучення та співпраці учнів.

Номер слайду 13

Усні техніки формувального оцінювання Кубування.  Трихвилинна пауза.  Вимірювання температури.  Дві зірки й побажання.  Дзиґа/спінер.  ППЗПП (Пригадай, Підсумуй, Запитай, Прокоментуй, Пов'яжи) Чотири кути.  Список «Топ-10».  Шпаргалки. 

Номер слайду 14

Рухові техніки формувального оцінювання Поєднання оцінювальних технік із фізичними рухами та активностями не тільки мають методичний потенціал, а й сприяють кращому самопочуттю дітей та підвищенню мотивації до навчання.

Номер слайду 15

Рухові техніки формувального оцінювання Бліц-побачення. Мозковий штурм «Карусель».  Обернись і обговори.  Панельна дискусія.  Підкаст. Інсценізація.  Перевірка помилок.  Вибувайлик. Голосування ногами. Робота в групах.   

Номер слайду 16

Креативні техніки формувального оцінювання Творчим особистостям будуть до смаку техніки, які передбачають створення певного продукту. Також такі техніки зацікавлять тих учнів, у яких домінуючим є кінестетичний (тілесний, фізичний, за допомогою відчуттів)  стиль навчання.

Номер слайду 17

Креативні техніки формувального оцінювання Ілюстрація/Ескіз/Скетч/Скрайбінг. Реклама/Памфлет/Мультимедійний плакат/Інфографіка.  Комікс. 

Номер слайду 18

Техніка «Індекс-картки» для узагальнення або запитань Учитель періодично роздає учням картки із завданнями, зображеними з обох боків (почергово перевертаючи певним боком): 1. Назвіть основні ідеї вивченого матеріалу, узагальніть їх. 2. Визначте, що з вивченого ви недостатньо зрозуміли. Сформулюйте свої думки

Номер слайду 19

Техніка «Сигнали рукою» Учитель просить учнів показувати сигнали, що позначають розуміння або нерозуміння матеріалу (у ході пояснення понять, принципів, процесу тощо). Попередньо потрібно домовитися з учнями про використання таких сигналів: – Я розумію _______ і можу пояснити (великий палець руки спрямовано вгору). – Я все ще не розумію _________ (великий палець руки спрямовано в сторону). – Я не зовсім упевнений у _________ (помахати рукою). Після ознайомлення із сигналами учитель опитує учнів кожної групи: Що саме ви не зрозуміли? У чому відчуваєте невпевненість? Що ви зрозуміли й можете пояснити? За результатами отриманих відповідей учитель приймає рішення про повторне вивчення, закріплення теми або продовження вивчення тем за програмою

Номер слайду 20

Техніка «Шкала» На полях зошита учень креслить шкалу і відзначає хрестиком на якому рівні, на його думку, виконана робота. Внизу – не впорався, посередині – впорався, але виникли проблеми, вгорі – все вийшло. Під час перевірки вчитель обводить хрестик, якщо згоден з оцінкою учня, або малює свій, якщо не згоден.

Номер слайду 21

Техніка «Світлофор» У кожного здобувача знань є картки трьох кольорів світлофора. Учитель просить учнів показувати карткою відповідного зеленого кольору розуміння , жовтим - неповне розуміння, червоним - нерозуміння матеріалу. Після сигналу учитель з’ясовує: Що зрозуміли? Що не зрозуміли?

Номер слайду 22

Техніка «Цеглинки» Зелений - було легко працювати. Жовтий - були незначні помилки. Червоний - було важко працювати, припускалися помилок.

Номер слайду 23

Техніка «Однохвилинне есе» Техніка, яка використовується з метою представлення учнями зворотного зв’язку про вивчене з теми. Для написання есе вчитель може поставити такі запитання: Що найголовніше ти дізнався сьогодні? Які питання залишилися для тебе незрозумілими?

Номер слайду 24

Техніка «Мовні зразки» (підказки) Учитель періодично дає учням мовні зразки (вислови, підказки), які допомагають будувати відповідь. Наприклад: Основною ідеєю (принципом, процесом) є _____, тому що_______

Номер слайду 25

Техніка «Тижневий звіт» У кінці навчального тижня кожному учневі пропонується дати відповіді на запитання: «Чому я навчився за тиждень?» «Що для мене залишилося нез’ясованим?» «Які запитання я б поставив учням, якби був учителем?» тощо. 

Номер слайду 26

Техніка «Незакінчене речення» Тепер я знаю… Тепер я вмію… Сьогодні я навчився/навчилася… Найбільш цікавим для мене виявилось… Найбільше мені сподобалось…

Номер слайду 27

Техніка «Трихвилинна пауза» Учитель надає учням трихвилинну паузу, яка дає можливість дітям обдумувати поняття, ідеї уроку, пов’язати з попереднім матеріалом, знаннями, досвідом, а також визначитися із незрозумілими моментами. Я змінив/змінила своє ставлення до…. Я дізнався/дізналася більше про…. Я здивувався/здивувалася тому, що … Я відчув/відчула… Я ставився/ставилася до …

Номер слайду 28

Техніка «Вимірювання температури» Метод використовують для виявлення того, наскільки учні правильно виконують завдання. Для цього діяльність учнів призупиняється запитанням: «Що ми робимо?». Відповідь на поставлене запитання – демонстрація розуміння завдання  або процесу його виконання. У разі роботи в парах або групах учитель просить пару або групу продемонструвати процес виконання завдання. Інші спостерігають.

Номер слайду 29

Техніка «Дві зірки й побажання» (взаємооцінювання) Застосовується для оцінювання творчих робіт учнів, творів, есе. Учитель пропонує перевірити роботу однокласника. Коли учні коментують роботи один одного, вони не виставляють оцінки, а вказують на два позитивні моменти – «дві зірки» – і на один момент, який потребує доопрацювання – «побажання».

Номер слайду 30

Техніка «Рюкзак» Зібрати досягнення, здобуті на уроці. Від учня до учня передається «рюкзак», у який кожен «кладе» свої досягнення здобуті на уроці.

Номер слайду 31

Навчання й оцінювання – нероздільні процеси. Педагогічне оцінювання є одним із важливих елементів сучасного освітнього процесу. Від правильної організації оцінювання більшою мірою залежить ефективність управління навчальним процесом. Формувальне оцінювання – це цілеспрямований неперервний процес спостереження за навчанням учнів; воно є необхідною умовою інтерактивного навчання! Таке оцінювання підтримує впевненість здобувачів освіти у тому, що кожен із них – успішний та особливий, здатний покращити свої результати!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 13
Оцінки та відгуки
 1. Ткач Алла Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Маркіна Неля Юріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Мальована Оксана Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Каліщук Ольга Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Литвинець Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Oбревко Лариса Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Снаговська Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Ярова Валентина Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Брич Марія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Шмагун Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Симонець Наталія Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Свистун Ольга Яківна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Теребіленко Людмила Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 10 відгуків
ppt
Додано
25 листопада 2022
Переглядів
26152
Оцінка розробки
5.0 (13 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку