12 квітня о 18:00Вебінар: Навчаємо дітей мистецтва розповідати історії за допомогою PowerPoint

Презентація "Технологія розвитку критичного мислення на уроках географії"

Про матеріал
Критичне мислення вважається однією зі складових «життєвих навичок». Сучасні освітні технології, що застосовуються для розробки уроків критичного та креативного мислення на уроках географії, призначені для вирішення проблем мотивації освіти, для створення звички критично отримувати інформацію,
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Технологія розвитку критичного мислення на уроках географії Підготувала: Вчителька географії Ропчанського ліцею : Карч Олена

Номер слайду 2

Критичне мислення КМ - під цим поняттям мається на увазі самостійне мислення, де відправною точкою є інформація. Воно починається від постановки питань, будується на основі переконливої ​​аргументації. Особливістю даної педагогічної технології є те, що учень в процесі навчання сам конструює цей процес, виходячи з реальних і конкретних цілей, сам відстежує напрямки свого розвитку, сам визначає кінцевий результат. З іншого боку, використання даної стратегії орієнтоване на розвиток навичок вдумливої ​​роботи з інформацією, з текстом Визначення КМ зазвичай включає в себе вміння прогнозувати ситуацію, спостерігати, узагальнювати, порівнювати, висувати гіпотези і встановлювати зв'язки, міркувати за аналогією і виявляти причини, а також передбачає раціональний і творчий підхід до розгляду будь-яких питань. Сприйняття інформації відбувається в три етапи, що відповідає таким стадіях уроку:

Номер слайду 3

Три фази технології розвитку критичного мислення 1 ФАЗА «ВИКЛИКУ». ЗАВДАННЯ ФАЗИ: • актуалізація наявних знань, уявлень; • пробудження пізнавального інтересу до теми, що вивчається; • учні визначають напрямки в темі, що вивчається; 2 ФАЗА «РЕАЛІЗАЦІЯ » (ОСМИСЛЕННЯ). ЗАВДАННЯ ФАЗИ: • організація активної роботи з текстом, • задоволення пізнавальних «запитів»; • формування ставлення до тексту; 3 ФАЗА «РЕФЛЕКСІЇ». ЗАВДАННЯ фази- • співвіднесення старих і нових уявлень; • узагальнення вивченого матеріалу; • визначення напрямків для подальшого вивчення теми.

Номер слайду 4

Функции ВИКЛИКУ Мотиваційна (пробудження інтересу і спонукання до роботи) Інформаційна (актуалізація (виклик «на поверхню») вже наявних знань) Комунікаційна (безконфліктний обмін думками)

Номер слайду 5

«Асоціація» 1)Озвучування теми; 2) Відповіді на питання: Про що може піти мова на уроці? - Яка асоціація у вас виникає коли ви чуєте словосполучення: «---»? 3) Всі асоціації учитель записує на дошці або аркуші ватману.

Номер слайду 6

«Вірю – не вірю» 1)На дошці написані вірні і не правильні твердження за новою темою; 2) Учні ставлять знак «+» там, де вони вважають твердження правильним, і знак «-» там, де, на їхню думку, воно невірно.

Номер слайду 7

Функції стадії осмислення Інформаційна (отримання нової інформації) Систематізаційна (класифікація, ранжування інформації)

Номер слайду 8

“ТОНКІ І ТОВСТІ ПИТАННЯ " Даний прийом може використовуватися на будь-якій фазі заняття. Він може бути застосований для самостійної навчальної та домашньої роботи. Тонкими питаннями називають прості, односкладові питання, які потребують простої відповіді на рівні відтворення. Товсті питання виводять учнів на більш високий рівень мислення: порівняння, аналіз, синтез, оцінку. Систематичне застосування даного прийому вчить учнів грамотно задавати питання і усвідомлювати їх рівень складності. Питання і відповіді можуть оформлятися в таблицю або задаватися усно.

Номер слайду 9

Товсті питання ? Тонкі питання ? Поясніть, чому ...? Чому Ви вважаєте ...? У чому різниця...? Припустімо, що буде, якщо ...? На що схоже? Хто? Що? Коли? Може ...? Буде ...? Чи міг ...? Чи було? Чи згодні ви? Чи вірно?

Номер слайду 10

Прийом "Кубик" Позитивні сторони прийому "Кубик": - дозволяє учням реалізувати різні фокуси розгляду проблеми, теми, завдання; - створює на уроці цілісне (багатогранне) уявлення про досліджуваному матеріалі; - створює умови для конструктивної інтерпретації отриманої інформації. Суть даного прийому. З щільного паперу склеюється кубик. На кожній стороні пишеться одне з наступних завдань:. Суть даного прийому. З щільного паперу склеюється кубик. На кожній стороні пишеться одне з наступних завдань: 1. Опиши це ... (Опиши колір, форму, розміри або інші характеристики) 2. Порівняй це ... (На що це схоже? Чим відрізняється?) 3. Проассоцііруй це ... (Що це нагадує?) 4. Проаналізуй це ... (Як це зроблено? з чого складається?) 5. Застосуй це ... (Що з цим можна робити? Як це застосовується?) 6. Приведи "за" і "проти" (Підтримай або спростуй це)

Номер слайду 11

Функції стадії рефлексії Мотиваційна (Спонукання до подальшого розширення інформаційного поля) Оціночна (Вироблення власної позиції) Інформаційна (Придбання нових знань) Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации) Комунікаційна (Обмін думками про нову інформацію)

Номер слайду 12

Кластер. Перший этап роботи: Учень виписує на окремий листочок все те, що йому згадалося по даної теми. (Виникає якийсь хаос різних даних). Другий етап роботи: Має бути виділити певні підстави, на яких буде відбуватися систематизація. Відбувається поділ матеріалу на окремі блоки Хаотичні записи об'єднуються в групи, в залежності від того, яку сторону змісту відображає ту чи іншу записане поняття, факт ... Встановлюються і виражаються графічно логічні зв'язки між блоками

Номер слайду 13

Поняття «кластер» перекладається як «пучок». Це спосіб систематизації інформації, який використовується на різних етапах роботи

Номер слайду 14

Глобальні проблеми Ознаки Рішення Причини виникнення Наслідки для Людини та навк. середов. Має загальне значення Підпорядкування Законам природи Пізнання Законів природи Раціональне природокористування Знищення природи Класифікація Збереження миру Экологіч. Сировинні Медичні Продвольства Энергетич. Мають взаємозв’язок Вирішуються Загальними зусиллями Не терплять зволікань Воєнні дії Потреба в енергії Відсутність здорового способу життя Відходи, забруднення Брак продуктів харчування Збільшення споживання ресурсів

Номер слайду 15

Фіш-бон ПРИЧИНА ПРИЧИНА ПРИЧИНА ФАКТи ФАКТи ФАКТи ПРОБЛЕМА ВИСНОВОК

Номер слайду 16

Фіш-бон Транскордонні переміщення атмосферних забруднень Забруднення вод Світового океана Медичні проблеми Аварія в Чернобилі, вулкан в Исландії Аварія в Мексиканській затоці Эпидемії пташиного та свиного гриппу Экологічні проблеми породжують проблеми між країнами Экологічні проблеми розширюються и мають глобальний характер

Номер слайду 17

Розробка уроку з географії з використанням критичного мислення Тема уроку: Україна та її сусіди. Зв’язки України з країнами Європи Мета: актуалізувати та розширити знання про особливості географічного положення, риси населення та господарства України; сформувати загальні уявлення про країни, що є сусідами України; вдосконалювати вміння складати характеристику країни за типовим планом; розвивати вміння організовувати навчальну діяльність з однолітками та учителем, свідомо виконувати способи раціональної навчальної діяльності: складати цілеспрямований опис об’єкта типовим планом; уміння використовувати мовні засоби відповідно до завдань комунікації виховувати почуття патріотизму, поваги до національних особливостей, традицій та способу життя інших народів; Обладнання: політична карта Європи, фізична карта України, карта адміністративного поділу України, підручники, атласи, контурна карта, мультимедійна презентація, дидактичні матеріали для роботи груп. Тип уроку: засвоєння нових знань. Очікувані результати: учні зможуть назвати та показати на карті країни — сусідів України, наводити приклади співпраці України із сусідніми країнами; складати характеристику окремих країн за планом, текстом підручника та тематичними картами ат

Номер слайду 18

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ Прийом «Географічна розминка» Не дивлячись на географічну карту, дайте відповіді на запитання. В якій країні протікає річка Рейн в Німеччині чи Італії? Східніше розташована: Німеччина чи Іспанія? Україна має спільний кордон із Франуією чи Польща? Столиця Великої Британії розташована на Темзі чи Рені? Які береги омиває Північне море Великої Британії західні чи східні? Якої країни Індія була колонією Великої Британії чи Франції? Гра «Вірю — не вірю» Чи вірите ви, що Україна є найбільшою за площею країною Європи? (Так) Чи вірите ви, що Лондон є столицею Великої Британії? (Так) Чи вірите ви, що гора Монблан яка є найвищою вершиною Європи знаходиться на території Франції? (Так) Чи вірите ви, що Італію вважають батьківщиною футболу? (Ні) Чи вірите ви, що територія Німеччини знаходиться на Балканському півострові? (Ні) Чи вірите ви, що в західній частині Європи розташована наша батьківщина ? (Ні) Чи вірите ви, що найбільший за протяжністю кордон Україна має з Росією ? (Так) ХІД УРОКУ

Номер слайду 19

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Прийом «Проблемне питання» Сьогодні ми дуже часто чуємо вислів, що «Україна — це Європа», або «Україна — держава європейська». Як ви розумієте ці вислови? IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1 Україна Робота з політичною картою Європи, фізичною картою України, адміністративною картою України, з мультимедійною презентацією Завдання. 1) Визначити, у якій частині Європи розташована Україна. 2) Які країни є сусідами України. 2 Країни — сусіди України Робота в групах Робота з текстом підручника та картами атласу. Прийом «П’ять речень» Завдання. П’ятьма реченнями охарактеризуйте особливості природи, населення та господарства однієї з сусідніх країн України. 3. Зв’язки України з країнами Європи Обговорення результатів домашньої співпраці з членами родини щодо зв’язків України з країнами Європи.

Номер слайду 20

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Робота в групах Прийом «Творча лабораторія» Обговоріть у групі та зробіть схему, що відображає приклади співпраці України із сусідніми країнами. Прийом «Картографічний практикум» Завдання. Позначте на контурній карті Європи кордони України, підпишіть назви країн-сусідів. Робота в групах Прийом «Творча лабораторія» Уявіть, що вам випала нагода відправити послання про свою країну жителям іншої планети. Однак розмір послання обмежений — усього десять речень. VI. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ «Мікрофон» Отже, подорож на сьогодні завершена. Чого ви навчилися ? Які труднощі виникали? Що сподобалось на уроці? Що нового ви дізналися ? VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 1. Опрацювати відповідний параграф підручника. 2. Випереджальне: виявити за допомогою членів родини сфери співпраці України із Китаєм, Індією, Японією.

Номер слайду 21

Результати застосування технології критичного мислення на уроках географії: -«Слабкі» учні відчувають впевненість в своїх силах; «Сильні» учні відчувають необхідність і користь допомоги товаришеві; вміння взяти відповідальність на себе, вміння дітей самостійно вирішувати невеликі, проблеми, самостійно досліджувати їх, прагнення аргументувати свої рішення; більш легке і міцне засвоєння програмного матеріалу; доброзичливе ставлення один до одного; ретельність і сумлінність у виконанні роботи; вміння працювати з різними джерелами інформації; вміння організувати не тільки свою роботу, але і роботу по парам (в групах).

Номер слайду 22

ВИСНОВОК - На кінець можна сказати, що критичне мислення вважається однією зі складових «життєвих навичок». Орієнтація на виховання здатності критично мислити є однією з домінант компетентності сучасної освіти, спрямованої на формування необхідних компетенцій протягом усього життя. Сучасні освітні технології, що застосовуються для розробки уроків критичного та креативного мислення на уроках географії, призначені для вирішення проблем мотивації освіти, для створення звички критично отримувати інформацію, сприяти формуванню культури письма та соціальної (життєвої) компетентності та, нарешті, підвищувати інтерес до участі у навчальному процесі.

Номер слайду 23

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

ppt
Додав(-ла)
Карч Олена
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
16 січня
Переглядів
129
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку