Презентація. Узагальнення й тематичний контроль за розділом «Українські землі в складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV — XV ст.)».

Про матеріал

Презентація допоможе вчителю здійснити узагальнення та систематизацію знань учнів з теми «Українські землі в складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV — XV ст.)».

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Узагальнення й тематичний контроль за розділом «Українські землі в складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV — XV ст.)».

Номер слайду 2

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 1 Варіант 2 Чи були сучасниками: А) Любарт та Казимир III Великий?Б) Ягайло та Федір Коріятович? Хто вони такі?Чи були сучасниками: А) Костянтин Острозький та Свидригайло?Б) Вітовт та Менглі-Герей? Хто вони такі?2. У результаті якої битви Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину, Поділля, Переяславщину?А) битви на Синіх Водах;Б) битви на р. Ворскла;В) Вількомирської битви;Г) Грюнвальдської битви.2. У результаті якої події Чернігово-Сіверщина відійшла до Московії?А) битви на Синіх Водах;Б) битви на р. Ворскла;В) Вількомирської битви;Г) литовсько-московських воєн.

Номер слайду 3

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 1 Варіант 23. 3. Визначте подію та сформулюйте історичне значення: А) 1471р., Київ;Б) 1410р., Свята. 3. Визначте подію та сформулюйте історичне значення: А)1385р., Крево;Б) 1481р., Київ.4. Юрій Дрогобич (Котермак) уславився: А) організацією звитяжних воєнних походів князів;Б) започаткуванням жанру полемічної літератури;В) ініціюванням укладення Люблінської унії;Г) науковою діяльністю в європейських університетах.4. Кримське ханство утворилось у результаті розпаду: А) Київської держави;Б) Великого князівства Литовського;В) Османської імперії;Г) Золотої Орди.

Номер слайду 4

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 1 Варіант 25. Остаточна ліквідація Волинського і Київського князівств у 1452 р. і 1471 р. призвела до: А) поширення воєводського управління на українських землях. Б) скасування магдебурзького права в українських містах. В) запровадження кріпацтва на українських землях. Г) входження українських земель до складу Польського королівства5. Збірник норм права Київської держави XI—XII ст. «Руська правда» активно використовувався у судочинстві: А) Речі Посполитої;Б) Великого князівства Литовського;В) Кримського ханства;Г) Польського королівства.

Номер слайду 5

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 1 Варіант 26. Які українські землі увійшли до складу Польського королівства раніше за інші?А) Галичини;Б) Західного Поділля;В) Волині;Г) Правобережжя.6. У якому році відбулася подія, описана М. Грушевським?«Литовські пани завзялися не давати Києва Олельковичам, а повернути його на звичайну провінцію й послати туди воєводою Литвина, Мартина Гаштовта. Казимир вчинив їх волю, дав Семеновій сім’ї князівство Слуцьке на Білоруси, а Київ дав Гаштовтови». А) 1387 р.;Б) 1434 р.;В) 1471р.;Г) 1482 р.

Номер слайду 6

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 1 Варіант 27. Фільварок — це форма господарювання: А) шляхти;Б) селян;В) міщан;Г) козаків.7. Цехи — це форма організації: А) шляхти;Б) селян;В) міщан;Г) козаків.8. Наприкінці XV ст. Кримське ханство потрапило у васальну залежність від: А) Османської імперіїБ) Речі ПосполитоїВ) Великого князівства Литовського. Г) Австрійських Габсбургів8. У якому столітті на українських землях почало поширюватися кріпосне право?А) XII ст. Б) XIII ст. В) XIV ст. Г) XV ст.

Номер слайду 7

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 1 Варіант 29. Князь Костянтин Іванович Острозький уславився як полководець у війнах: А) із кримськими татарами і Московським царством;Б) із Польським королівством і Великим князівством Литовським;В) з Угорським королівством і Молдавським князівством;Г) Османською імперією і Тевтонським орденом.9. Посаду ректора якого європейського університету займав Юрій Котермак (Дрогобич)?А) Сорбоннського; В) Болонського;Б) Паризького; Г) Празького.

Номер слайду 8

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 1 Варіант 210. У якому році укладено угоду, з якої наведена цитата? «... Вельмишановна пані, прийми князя Ягайла за сина та віддай йому в дружини свою дочку Ядвігу королеву Польщі... Государ Ягайло з усіма своїми ще нехрещеними братами ближніми, що проживають на його землях, просить прийняти їх у католицьку віру... обіцяє свої литовські і руські землі навік приєднати до королівства Польського». А) 1362 р.;Б) 1370 р.;В) 1385 р.;Г) 1392 р.10. «Кревська унія» — це угода, що передбачала: А) об’єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського у федеративну державу — Річ Посполиту;Б) повернення князеві Вітовту батьківських земель та визнання його «довічним правителем» Великого князівства Литовського;В) приєднання Великого князівства Литовського до Польського королівства та шлюб князя Ягайла з королевою Ядвігою;Г) відновлення «на віки вічні» Київського та Волинського удільних князівств у межах Польського королівства.

Номер слайду 9

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 111. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.1) шляхта;2) кріпацтво;3) магістрат;4) цехи. А) самоврядна громада вільних ремісників однієї чи кількох спеціальностей, що встановлювала правила й умови виробництва та продажу товарів, а також контролювала ці правила;Б) назва органу міського самоврядування, що здійснював адміністративно-судові функції;В) система суспільних відносин, за якою землевласник мав право на особу, працю і майно залежних від нього селян;Г) привілейований панівний стан у Польщі, Литві, на українських та білоруських землях у XIV—XVII ст. Д) громадські релігійні та культурно-просвітницькі організації міщанства.

Номер слайду 10

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 211. Установіть відповідність між назвами держав та українськими землями, які їм належали на середину XVI ст.1) Велике князівство Литовське;2) Польське королівство;3) Московське царство;4) Молдавське князівство (васал Османської імперії). А) Буковина;Б) Закарпаття;В) Галичина, Холмщина, Західне Поділля;Г) Чернігово-Сіверщина;Д) Київщина, Волинь, Підляшшя, Східне Поділля.

Номер слайду 11

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 1 Варіант 212. Установіть послідовність подій, поставивши дати. А) остаточна ліквідація Київського князівства;Б) битва на Синіх Водах ;В) утворення Кримського ханства;Г) початок закріпачення селян.12. Установіть послідовність подій, поставивши дати. А) вторгнення турецьких військ до Криму;Б) остаточна ліквідація Волинського князівства;В) битва під Оршею;Г) укладення Кревської унії між Польщею та Литвою.

Номер слайду 12

13. Що це за історичні пам’ятки та що ви знаєте про них? {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 1 Варіант 2 ААББ

Номер слайду 13

14. Пояснити поняття:{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Варіант 1 Варіант 21) Війт;2) “Похожі”;3) Султан;4) Пани.1) Бурмистр;2) “Непохожі”3) Хан;4) Зем’яни.

pptx
Додано
29 серпня 2018
Переглядів
991
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку