29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

презентація "Використання професійноспрямованих завдань на уроках англійської мови"

Про матеріал
Презентація на тему:"Використання професійноспрямованих завдань на уроках англійської мови" містить методичні рекомендації для викладачів англійської мови закладів професійної освіти. Тут представлені завдання з використанням професійної лексики для групи "Тракторист - машиніст сільськогосподарського виробництва", а також інтерактивні методи та прийоми, які успішно застосовуються при вивченні англійської мови.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Використання професійноспрямованих завдань на уроках англійської мови.

Номер слайду 2

Актуальність теми. Зовнішня і внутрішня політика України, спрямована на демократизацію всіх сфер життя і приєднання до європейської та світової спільноти, ставлять нові завдання перед освітянами в галузі навчання іноземних мов. Звідси зростають потреби у спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями, які вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту і методів навчання іноземної мови у професійно-технічних навчальних закладах.

Номер слайду 3

Форми, методи та прийоми роботи, які я використовую. Speaking skills ( competence)Interview Chainstory. Round table. Reflexive circle. Brainstorm

Номер слайду 4

Writing skills( competence)Fishboun Round table. Six thinking hats. Chainstory. Mind mape Ven`s diagram. Метод синквейн

Номер слайду 5

Reading skills ( competence)Truth – fall Find synonym, antonym. Put the word. Tests jigsaw

Номер слайду 6

Test Find the less worda)agriculture, b)cultivation, c) field, d)booka) farm, b) plant, c)student, d) animala) crop, b) plant, c) grass, d)developmenta) animal, b)livestock, c)cattle, d)graina) beef cattle, b)meat, c) sheep, d) pjultrya) rice, b) barley, c) potatoes, d)wheata)water, b) sunlight, c)wheat, d)air

Номер слайду 7

Synonyms 1. Landpasture, b) farm, c) ground, d)agriculture2. Agriculturecultivation, b)life, c) crop production, d)yield3. Cerealsa)legumes, b)tuber crops, c)grain, d)yield4. Grow a)go, b) raise, c)harvest, d) plant5. Livestocka)poultry, b)cattle, c)fish, d) sheep

Номер слайду 8

Antonymsto plantto grow, b) to raise, c)to use, d)to harvest2. Incomeprofit, b)expenses, c)output, d) cost3. diseasea)control, b)health, c)quality, d)insect4. privatestate, b) own, c)central, d) marketable5. Warma)cold, b) hot, c) cool, d) worm

Номер слайду 9

Find the translation 1 To growa) рости, в) збирати, с) іти, д) вчити. To useа) постачати, в) забезпечувати, с) використовувати,д) застосовувати. Applyа) забезпечувати, в) застосовувати, с) постачати, д) збільшувати. Dairy cattleа) молочна худоба, в) птиця, с) мясна худоба, д) вівціProfitа)ціна, в) вартість, с) оплата, д) прибуток

Номер слайду 10

Find the translation 2 Я буду працювати на фермі.a) I work on a farm, b)I`ll work on a farm, c)I worked on a farm2. У сільському господарстві є дві галузіa)Are two branches in agriculture, b) Two branches are in agriculture, c) There is two branches in agriculture3. Збір врожаю- фінальна ланка у сільськогосподарському виробництві. Harvesting is the final stage in agricultural production, b) Harvesting isn`t the primary stage in agricultural production, c) Harvesting is the primary stage in agricultural production.4. Є багато видів врожайно- збиральних машин.a)There is many kind of harvesting machinery, b) There are many kind of harvesting machinery, c) There many kind of harvesting machinery.

Номер слайду 11

Find the answer. Why is the agriculture impotent?a)It is an impotent branch of economics.b)It supplies people with food.c) It supplies industry with raw materials .2. What are the two branches of agriculture?Industry and economics. Crop production and animal husbandry. Crop production and cattle breeding.3. What are the two main parts of a plant?Foot and stem. Stem, leaves, flowers. Root, stem, leavs, flowers, seeds

Номер слайду 12

Complete the sentences Life is … without plants.possible, b) impossible, c) impotent, d) difficult.2. Agriculture …. people with food and clothing.a)applies, b) supplies, c) includes, d) use.3. The most important plants grown by people are grain crops, vegetables and ….fruit, b)trees, c) grasses, d) flowers.4. Agriculture and … are closely connected with each other.a)Cattle breeding, b) economics, c) environment, d) crop production5. Animal husbandry includes …. of farm and their use.a)breeding, b) feeding, c) selection, d)production.

Номер слайду 13

Find right tense My uncle often … on the Farm.works, b) is working, c) work, d) worked2. When I entered the room, children …read, b) reads, c) was reading, d)were reading.3. I … him today.saw, b) see, c)have seen, d) had seen/4. She … TV now.a)watchers, b)is watching, c) is watched, d) was watched/5. I … her up tomorrow.a) rang, b) ring, c) have rung, d)shall ring.

Номер слайду 14

Fishbone

Номер слайду 15

Метод синквейн ( 5 рядків) Topic Agriculture. Horticulture – садівництво. Important, delicate, healthy…To grow, to produce, to plan, to buy, to sell…Can eat, can drink, can enjoy…. Branch of industry.

Номер слайду 16

Як це зробити?Назва (іменник). Опис (прикметник). Дії (дієслово). Почуття (фраза)Повторення значення.

Номер слайду 17

Метод синквейн ( 5 рядків) Topic Agriculture. Horticulture – садівництво. Important, delicate, healthy…To grow, to produce, to plan, to buy, to sell…Can eat, can drink, can enjoy…. Branch of Industry.

Номер слайду 18

Діаграма Вена . Крок 1. Об’єднайте учнів в пари і дайте завдання. Крок 2. Попросіть дітей проаналізувати отриману інформацію і заповнити діаграму Вена. Крок 3. Для цього діти будують два або більше великих кола, які частково накладаються одне на одного так, що посередині утворюється спільний простір. Крок 4. Діти заповнюють дві частини кола, відведені для протиставляння ідей. Крок 5. У центральному секторі записуються спільні ознаки для обох елементів.

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Етапи роботи з методом. Учні класу поділені на  6 груп, кожна з яких представляє певний «капелюх»:«Фахівці» розкажуть про галузі сільського господарства в Україні;«Розвідники» поділяться знаннями про галузі, які можуть нести загрозу здоров'ю;«Господарі» поділяться досвідом про користь, яку приносить сільське господарство;«Науковці» розкажуть про механізацію та інтенсифікацію сільського господарства;«Користувачі» розкажуть про свій досвід роботи у сільському господарстві.«Пошуковці» підіб'ють підсумок;

Номер слайду 22

pptx
Додав(-ла)
Козубенко Юлія
Додано
16 червня
Переглядів
122
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку