Презентація з біології для учнів 7 класу "Тварини та їхня життєдіяльність"

Про матеріал
Презентація з біології для учнів 7 класу "Тварини та їхня життєдіяльність" створена за підручником В.Соболя та висвітлює питання: особливості живлення, руху та прояви життєдіяльності тварин
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тварини та їхня життєдіяльність

Номер слайду 2

Життєдіяльність - сукупність процесів, які відбуваються в живому організмі й підтримують у ньому життя. Вікіпедія

Номер слайду 3

Пригадайте сутність проявів життєдіяльності живих організмів і зіставте визначення процесу з його назвою: Вступна вправа{E8 B1032 C-EA38-4 F05-BA0 D-38 AFFFC7 BED3}АЗміна положення частин або тіла в просторі1 Живлення. БВідтворення собі подібних, що веде до збільшення кількості особин2 Дихання. ВНадходження поживних речовин, необхідних для життєдіяльності3 Транспорт речовин. ГПереміщення речовин в організмі за допомогою певних рідин4 Виділення. ДВидалення з організму продуктів обміну речовин5 Рух. ЕФормування кількісних змін, збільшення розмірів, маси істот6 ПодразливістьЄСприйняття впливів довкілля і відповідь на них7 Розмноження. ЖНадходження в організм кисню і виділення вуглекислого газу8 Ріст. ЗФормування якісних змін організмів упродовж життя9 Розвиток

Номер слайду 4

План. Особливості живлення тварин. Особливості руху тварин. Прояви життєдіяльності тварин{E8 B1032 C-EA38-4 F05-BA0 D-38 AFFFC7 BED3}Білі ведмеді у пошуку їжі здатні пересуватися по кризі та можуть пропливати до 600 км без відпочинку. Колібрі

Номер слайду 5

Особливості живлення тварин{68 D230 F3-CF80-4859-8 CE7-A43 EE81993 B5}Геторотрофне живленнявід грец. ἕτερος (гетерос) - інший, τροφή (трофос) - їжа);процес надходження в організм готових органічних речовин, які використовуються для життєдіяльності{E8 B1032 C-EA38-4 F05-BA0 D-38 AFFFC7 BED3}В залежності від їжі розрізнять організми. РослиноїдніМ’ясоїдніВсеїдніспоживають тільки рослини;живляться тільки іншими тваринами;вживають рослинну та тваринну їжу;олень, заєцьвовк, лисицяворони, ведмеді буріОлень. Лисиця. Ворона

Номер слайду 6

Особливості живлення тварин{E8 B1032 C-EA38-4 F05-BA0 D-38 AFFFC7 BED3}За споживанням їжі розрізняють. Мікофаги. Бактеріофаги. Сапрофагиживляться грибами;живляться за участю бактерій;живляться органічними речовинами відмерлих решток організмів;личинки комарівглибоководні червидетритофаги – споживають дрібні нерозкладені рештки (дощовий черв’як, личинки деяких комах);некрофаги, або мертвоїди (жук-гробарик, гієна);копрофаги, або послідоїдні (жуки-гнойовики, личинки мух)Личинки комара. Погонофори. Дощовий черв’як. Жук-гробарик. Жук-гнойовик

Номер слайду 7

Особливості живлення тварин{E8 B1032 C-EA38-4 F05-BA0 D-38 AFFFC7 BED3}У тварин виділяють. Організмове травлення. Позаорганізмове травлення. Риби, птахи, рептиліїПавуки Личинки комара. Дощовий черв’як. Жук-гнойовик

Номер слайду 8

Особливості живлення тварин. Жук-гробарик{68 D230 F3-CF80-4859-8 CE7-A43 EE81993 B5}готова їжа надходить в організм і зазнає під час травлення перетворень у травній системі;органи, що входять до її складу, забезпечують подрібнення, хімічне розщеплення складних речовин на прості та їхнє всмоктування в кров;травної системи в певних тварин може не бути;деякі паразитичні черви споживають уже розщеплену їжу в кишечнику хазяїна, де вони живуть, через покриви шляхом всмоктування простих органічних сполук. Схеми будови травних систем представників різних груп тварин{E8 B1032 C-EA38-4 F05-BA0 D-38 AFFFC7 BED3}Риба. Амфібія. Рептилія. Птах. Ссавець{68 D230 F3-CF80-4859-8 CE7-A43 EE81993 B5}Кольорами позначеностравохідволошлунокдругий шлуноккишечникпечінкажовчний міхурпідшлункова залозасліпа кишкапряма кишкаклоака{68 D230 F3-CF80-4859-8 CE7-A43 EE81993 B5}Бичачий ціп’як

Номер слайду 9

Прояви життєдіяльності тварин. Жук-гробарик{E8 B1032 C-EA38-4 F05-BA0 D-38 AFFFC7 BED3}Диханнякисень, який надходить під час дихання необхідний для розщеплення їжі в клітинах та отримання енергії. Таке дихання називають аеробним. У багатьох безхребетних тварин (наприклад, у медуз, дощового черв’яка) кисень надходить через покриви шляхом дифузії, а в складнорганізованих тварин є органи дихання: зябра (водні молюски, риби), трахеї (комахи), легені (плазуни, птахи, ссавці). Паразитам, які живуть у кишечнику, кисень взагалі не потрібен. Вони отримують енергію за допомогою анаеробного безкисневого розщеплення їжіТранспорт речовинтранспорт кисню, вуглекислого газу, гормонів, поживних сполук у тілі більшості тварин здійснюється за допомогою дифузії (у багатьох дрібних безхребетних тварин) або кровоносної системи (наприклад, у хребетних тварин), у якій циркулює рідина. Рідиною кровоносної системи може бути кров або гемолімфа. Виділенняпозбавляє тварину від кінцевих продуктів обміну речовин (вуглекислий газ, надлишок води), шкідливих сполук (амоніак, сечова кислота), що утворюються в результаті хімічних реакцій. У більшості тварин для організації виділення є спеціалізовані органи - нирки, видільні залози, видільні трубочки тощо

Номер слайду 10

Прояви життєдіяльності тварин. Жук-гробарик{E8 B1032 C-EA38-4 F05-BA0 D-38 AFFFC7 BED3}Подразливістьсприйняття впливів середовища забезпечують чутливі клітини покривів або органи чуттів, якими є очі, вуха, ніс, язик. Відповідь тварин на різні подразнення відбувається у вигляді рухових реакцій. У тварин без нервової системи такі реакції називаються таксисами, а в тварини з нервовою системою відбуваються рефлекси. Рістбільшості тварин обмежений, але досить часто спостерігається й необмежений. Наприклад, молюски, риби, земноводні, черепахи, слони ростуть усе своє життя. Розмноженняосновна властивість живих організмів, сутність якої у відтворенні собі подібних. Тварини можуть розмножуватися нестатево й статево. Нестатеве розмноження відбувається поділом тіла на фрагменти (наприклад, у червів), брунькуванням (наприклад, у гідри). Для більшості тварин характерне статеве розмноження, яке здійснюється за допомогою статевих клітин (сперматозоїдів і яйцеклітин)Гідра Слон Черепаха

Номер слайду 11

Прояви життєдіяльності тварин. Жук-гробарик{E8 B1032 C-EA38-4 F05-BA0 D-38 AFFFC7 BED3}Розвитокіз заплідненої яйцеклітини починається розвиток, у якому виділяють два основних періоди: зародковий та післязародковий. Період зародкового розвитку проходить усередині материнського організму або в яйці. Після вилуплення з яйця або народження починається післязародковий період. Виділяють два типи такого розвитку - прямий і непрямий. При прямому розвитку народжується організм, схожий на дорослий, але значно менший за розмірами (птахи, ссавці). За непрямого розвитку народжується личинка, яка за будовою та способом життя відрізняється від дорослого організму (бджоли, жаби, тритони)Регуляція розрізняють нервову й гуморальну регуляцію функцій. Нервову регуляцію забезпечує нервова система, побудована з нейронів. Гуморальну регуляцію здійснює ендокринна система, органами якої є залози внутрішньої секреції. Вони виділяють особливі речовини - гормони, які можуть сповільнювати або пришвидшувати життєві функції організму в залежності від умов середовища. Розвиток амфібіїНародження крокодила

Номер слайду 12

Висновки. У тварин гетеротрофне живлення, яке пов'язане з травленням. На відміну від рослин, більшість тварин здатна до активних рухів, які здійснюються завдяки скороченню м'язів. Основні прояви життєдіяльності визначаються типом живлення та здатністю до активного руху

Номер слайду 13

Домашнє завданняопрацювати §2; стор. 13-17 (розв’язати завдання та відповідати на питання усно); опанувати конспект

Номер слайду 14

Навчаємося пізнавати. У рослинному світі відомі рослини-хижаки (наприклад, росичка, венерина мухоловка), які живуть у воді прісних водойм, на болотах, бідних сполуками Нітрогену. Неминуче в таких умовах азотисте голодування хижі рослини компенсують за рахунок перетравлювання невеликих тварин. Подумайте, почитайте й підготуйте повідомлення про подібність й відмінність живлення тигра й венериної мухоловки. Тигр Венерина мухоловка

Номер слайду 15

Біологія + Техніка. Біоніка - це наука, яка використовує принципи побудови тіла організмів й організацію життєвих функцій для створення технічних систем. Запропонуйте свій варіант технічного пристрою, у якому було б використано один із різноманітних способів активного руху тварин. Венерина мухоловка Особливу увагу біоніки приділяють вивченню механізмів пересування тварин з метою створення пристроїв, роботів, які б ефективно переміщалися в різноманітних умовах: по морському дні, в печерах, горах, висотних спорудах.

Номер слайду 16

Біологія + Фізика. Учені виявили, що кров у тваринному світі може мати різне забарвлення. Наприклад, у певних багатощетинкових червів - фіалкового, у окремих морських зірок - зеленого, у жука-сонечка - жовтого, а у восьминогів вона має красивий блакитний колір. Як пишуть у дитячій енциклопедії, «кров у тварин буває всіх кольорів веселки»А що таке веселка і які сім кольорів вона має? Спробуйте пояснити, від чого ж залежить забарвлення крові тварин. Венерина мухоловка

Номер слайду 17

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Бурдейна Вікторія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Юр Наталія Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
7 серпня 2021
Переглядів
7706
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку