19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Проект "На галявині різнотрав’я "

Про матеріал

Проект "На галявині різнотрав'я " впроваджувався з учнями 2-а класу протягом І семестру 2017-2018 навчального року. Він мав на меті виховувати позитивне ставлення до здорового способу життя, дати дітям усвідомлення про необхідність дотримуватися

культури здоров'язбережування .

Перегляд файлу

                                   Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20

 

 

 

 

 

 

 

                                              Тема проекту:

«На галявині різнотрав’я .

Впровадження здоров ̓язберігаючих технологій

 в позаурочний час.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Автор проекту:

                  Добриця Л.О.

 

 

 

 

                                                         Маріуполь,2017

Тема проекту: «На галявині різнотрав’я. Впровадження здоров ̓язберігаючих технологій в позаурочний час».

Термін реалізації:  вересень – грудень  2017 р.

Мета:    

 • Формування в учнів мотивації щодо дбайливого ставлення до свого життя і        здоров’я;
 • застосування на уроках і в позаурочний час здоров’язберігаючих технологій;
 • валеологічне  виховання.

Завдання: 

 • вивчення та аналіз рівня сформованості  здоров’язбережуючої культури школярів;
 • розробка моделі  здоров’язберігаючої  субкультури учнів;
 • створення методичного комплексу щодо її реалізації;
 • формувати навички вільного орієнтування у природному, техногенному, побутовому, соціальному середовищі;
 • формувати емоційно-вольову компетентність  учнів;
 • залучати до співпраці батьків; 
 • впроваджувати інноваційні педтехнології;
 • узагальнити результати роботи над проектом .

Суб’єкти діяльності  в рамках реалізації проекту:

 • Учні та батьки 2-а  класу;
 • Класний керівник 2-а класу ;
 • Навчально-виховний процес школи.

Об’єкт діяльності: спільна діяльність вчителя ,батьків  та учнів.

Актуальність:  За останні роки в Україні відбулося погіршення здоров’я школярів. Проблема збереження та формування здоров’я дітей та молоді у сучасних умовах розвитку нашої держави  є виключно актуальною. За даними досліджень до першого класу вступають   15-16   % хворих дітей. За роки навчання їх кількість зростає до 54%.  Всього 10% випускників шкіл можуть вважатися здоровими, 40% мають різноманітну хронічну патологію. У кожного другого школяра виявлено сполучення кількох хронічних захворювань.

     Здоров’я школярів залежить від умов навчання, харчування, рухової активності, правильного чергування навантаження та відпочинку, умов сімейного виховання. Школярі отримують недостатньо знань про своє здоров’я, про те, як його зберегти, не мають практичних навичок піклування про своє здоров’я  . В навчально-виховній діяльності слід дотримуватись здоров’язберігаючих форм та методів роботи, бо основне завдання– забезпечити випускнику школи високий рівень здоров’я, сформувати культуру здоров’я.

Очікувані результати:

 • Реалізація проекту повинна забезпечити формування високого рівня  свідомості учнів   щодо збереження свого життя і здоров’я;
 • Виховання позитивного ставлення до здорового способу життя;
 • Особисте усвідомлення необхідності дотримування культури здоров’язбережування .

Етапи реалізації проекту:

 • Підготовчий етап (вересень 2017р.):
 • розробка змісту, форми та методів діяльності щодо створення проекту;
 • вивчення досвіду роботи інших вчителів у відповідності до теми проекту;
 • робота з методичною літературою;
 • робота з електронними носіями.
 • Практичний етап (жовтень-листопад 2017р.).
 •     анкетування учнів, батьків;
 •     накопичення матеріалів та засобів для роботи ;
 • створення пам’яток, рекомендацій, порад для учнів, їх батьків, вчителів;
 •     впровадження здоров’язберігаючої  педтехнології.
 • Заключний етап (грудень  2017 р.)
 • узагальнення результатів роботи;
 • створення презентації.

 

 

 

 

На галявині різнотрав’я .

Впровадження здоров ̓язберігаючих технологій

                                                            в позаурочний час.

                                        (опис досвіду роботи)

 І. Теоретичне обґрунтування теми.

 Шкільне життя насичене різноманітними стресовим факторами. Успіх освіти ґрунтується не лише на міцних знаннях, а і на міцному здоров’ї.   Збереження морального, фізичного та психічного здоров’я вихованців є одним із пріоритетних завдань загальноосвітньої школи, на чому наголошує  Концепція загальної середньої освіти. Сучасний навчальний заклад має створити оптимальні умови для зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу. 

 Вирішення саме цих завдань можна покласти  на роботу в позаурочний час ,  яка  за своїм змістом об’єднує питання здоров’я  та  безпеки життєдіяльності на основі діяльнісного підходу. Це    невід’ємна  частина загальної роботи класу  щодо формування  здоров’язберігаючої  компетентності.

 Центром впровадження здоров’язберігаючої  технології  є класні години , де розглядаються основні аспекти її застосування, наводяться приклади життєвих ситуацій, використовуються різні форми і методи.

 ІІ. Форми і методи роботи.

Найбільш ефективними методами вважаю:

 • обговорення великою групою;
 • робота в та виконання вправ у малих навчальних групах;
 • рольова гра;
 • дебати, дискусії;
 • розгляд та аналіз конкретних життєвих ситуацій;
 • виконання проектів;
 • перегляд тематичних мультфільмів ;
 • різні  конкурси.

Використання таких методів забезпечує творчу співпрацю між учнями та вчителем.

  При використанні ігрових  методів звертаю увагу на цікавий та інформаційно насичений зміст гри.  Якщо учні не зовсім активні, то форма гри може бути з «дитячим змістом», спрощена. Коли учні готові бути партнерами з вчителем, чекають  «дорослого помічника», то зростає їх самостійність поступово.

 Дуже важливо вірно організувати  самостійну роботу учнів, бо формування її механізму – один із основних ресурсів дитини не  тільки під час навчання у школі, але й у подальшому житті.

        ІІІ. Виховний потенціал  класних годин .

 Три основні напрямки реалізації виховного потенціалу класної години:

- відбір змісту матеріалу ;

- вдосконалення структури класної години  шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій  на ній  ;

- організація спілкування (пропаганда здорового способу життя , виховання вольової сфери особистості).

           Важливо, щоб класні години проходили  в атмосфері інтелектуальних, моральних, естетичних переживань, зіткнення різних поглядів та думок, пошуку істини та можливих шляхів вирішення задачі або проблеми, творчості вчителя та учнів.

                  Знання                    Ставлення            Система цінностей (ідей, поглядів)

                                                   Поведінки

 На таких класних годинах можна формулювати таку виховну мету:

 • формувати знання і навички до практичних дій, спрямованих на збереження здоров'я;
 • забезпечувати необхідною інформацією для формувань стратегій і технологій, що дозволяють зберігати і зміцнювати здоров'я;формувати уявлення про

відповідальність за власне здоров'я та здоров'я оточуючих;

 • виховання свідомого ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих, як головної життєвої цінності;
 • виховання вольової сфери особистості: рішучості, самостійності, цілеспрямованості, сміливості, витримки, самоконтролю, дисципліни, внутрішнього плану дій;
 • виховання емоційної сфери особистості;
 • інтелектуальне виховання;
 • виховання культури навчальної праці;
 • моральне виховання;
 • екологічне виховання;
 • трудове виховання;
 • естетичне виховання ;
 • розвиток творчих здібностей .

IV. Організація здоров язберігаючого процесу:

1. Санітарно-гігєнічні умови:

 • вологе прибирання кабінету;
 • провітрювання класної кімнати;
 • освітлювання кабінету;
 • відповідність меблів віковим особливостям учнів;

2. Психологічний напрям, клімат:

 • створення ситуацій успіху;
 • співпраця учнів ,учителя і батьків ;
 • доброзичлива атмосфера;
 • емпатія;
 • сміхотерапія.

3. Валеологічний напрям:

 • фізкультурні хвилинки, руханки;
 • релаксаційні паузи;
 • дихальні вправи;
 • масаж, гімнастика для очей пальців;
 • танцювальні вправи.

4. Позитивна мотивація до здорового способу життя.

5. Інтеграція знань про здоров я в предмети основ наук.

V. Досвід роботи  за проблемою.

 

 

 

 Один із методів здоров’язберігаючої  технології, який  я використовую у своїй практиці – це ароматерапія. Це  допомагає відчути в продовж дня дітям гармонію тіла і духа. Люди завжди запам’ятовують особливий аромат приміщення (якщо він є). Заняття принесе подвійний ефект, якщо обраний нами аромат відповідає  вимогам учбової діяльності, тобто стимулює мозкову активність, цікавість до навчання, концентрацію уваги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Також часто в період епідемій грипу чи вірусних захворювань використовується аромалампа з маслами вузького спектру дії   .

             І це ще не все. За допомогою батьків в класі організовано ще і «аптеку лікарських трав».

 

 

 

 

 

 

 

Батьки пошили полотняні мішечки, а ми з дітьми вклали до них різні сушені лікарські трави. Потім це все розклали на гарячі батареї і  насолоджуємося приємними та корисними ароматами. Та ж сама ароматерапія.

 

              Заняття на свіжому повітрі проводжу теж  регулярно, бо сучасні діти все менше перебувають на свіжому повітрі. Вони віддають перевагу   телебаченню, комп’ютерним розвагам або слуханню музики. А людині просто необхідно бувати на свіжому повітрі не менш 2-3 годин  на добу. Це зміцнює організм, нормалізує нервову систему, укріплює пам’ять та  уяву. Тому досить корисним для зміцнення здоров’я буде проведення деяких уроків та класних годин  на свіжому повітрі. Цей прийом дуже часто використовують вчителі американських шкіл.

          Дуже часто ще відбуваються у нашому класі інформаційні «вітамінні» п’ятихвилинки. Коли діти пригощають один одного або мене якимось фруктами, ми зазвичай починаємо ділитися інформацією про користь вживання того чи іншого продукту.  А коли проходять святкування Дня іменинника або якісь чергові солодкоїжки , то батьки намагаються принести для частування фрукти або фруктові соки.

          А коли ми вже беремося в зимовий сезон до висаджування цибульки на підвіконнях , тоді вже дітям взагалі дуже складно дочекатися результату. Вони на кожній перерві підбігають до ящиків і дивляться, на скільки підросли зелененькі пірця. І от  вже коли пагони виросли хоча б на 5 сантиметрів, перед кожним сніданком ми зрізаємо їх і беремо із собою в їдальню.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Діти зазвичай просиджують  і уроки, і перерви, замість того, щоб походити, розім’яти м’язи.  Я вважаю, що треба проводити різноманітні руханки та фізхвилинки.  Діти з великою радістю і бажанням відвідують щоденний шкільний флешмоб у спортивному залі, а також дуже полюбляють посеред уроку проводити пальчикові та дихальні гімнастики, а також звичайну зарядку  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  А релаксхвилинки взагалі викликають у них захват. Під час них вони переносяться у своїй уяві у різні куточки планети, або у якісь нафантазовані  місця.

Враховуючи індивідуальні та вікові особливості учнів, проводжу хвилинки малювання, де передають діти свої  враження, відчуття за певною темою.

Гра – завжди була найулюбленішою формою роботи для дітей, особливо молодшого шкільного віку. Необов’язково бути психологом, для того щоб грати з дитиною. Існують багато ігор, які ми можемо назвати терапевтичними і  ними ми сміливо можемо користуватися і під час уроків, факультативів, свят,класних годин або ж у групі тпродовженого  дня.

 • Сюжетно-рольові ігри;
 • Театралізовані  ігри;
 • Рухливі ігри ;
 • Психогімнастичні ігри;
 • Розвиваючі ігри .

        Разом з інтерактивними методами роботи та розвиваючими іграми,  я практикую  різноманітні методи релаксації:

 • психогімнастика;
 • казкотерапія;
 • арттехніка;
 • кольоротерапія.

 

 

VI. Висновок.

 Завдяки застосуванню здоров’язберігаючих технологій  у класі  зменшилась кількість учнів, що хворіють протягом навчального року. Зменшилась чисельність  школярів, що віднесені до спеціальної медичної групи з фізичної культури. Зростає кількість спортсменів, формується внутрішня мотивація до збереження свого  здоров’я та оточуючих. Учні більш зацікавлено сприймають інформацію щодо здорового способу життя, проявляють активність у шкільних позакласних заходах. 

 Звичайно, вирішення проблеми здоров’я  дітей та підлітків потребує пильної уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків та представників громадськості. Та розуміємо, що особливе місце, відповідальність в оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна і має всі можливості для того, щоб зробити  навчально-виховний процес здоровязбережувальним. Саме тому колектив  я буду  продовжувати  працювати над впровадженням здоровязберігаючої технології.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарій заходу

Мета:  поглибити поняття про те, що для людини головне − це здоров’я.

Розширити знання дітей про особисту гігієну, причини  виникнення різних хвороб.

Розвивати вміння берегти здоров’я, слідкувати за собою, дотримуватися

правил здорового способу життя . Виховувати життєву   потребу бути завжди здоровим

і   гарним.

Хід заходу

Звучить пісня  про здоровий спосіб життя .


Відомо всім на світі,
Усі :       Здоров’я – то найбільший скарб,

А як його нам зберегти,

Повинні знать всі діти.

 

Дорогі  гості, любі  друзі!

Сьогодні  тут  зібралися усі, хто  хоче бути здоровим!

Сильним! Веселим!

Ті, хто знає, що здоров’я за гроші не купити.

І дбати про нього треба, починаючи з дитинства.


Вранці ти роби …( зарядку).

З водою кожен день … ( дружи ).

Хай мило живе … (запашисте)

Та рушничок … ( пухнастий )

Порошок … ( зубний )

І гребінець … ( густий ).

 

Потрібні організмові продукти,

Дуже корисні овочі та  … ( фрукти ).

Дітям, дорослим дуже потрібно

Дихати часто свіжим…(повітрям).
 

Щоб зберегти здоров'я  найголовніше – профілактика. Пити чай з лимоном, їсти цибулю й часник,

загартовуватись і регулярно бувати на свіжому повітрі. А ще вживати багато вітамінів. Тоді ніякі хвороби вас не подолають.

 

На розвиток і ріст, і зір

Впливають вітаміни,

Що виростають в гарбузах,

Морквині, горобині.

У яйцях, маслі, молоці,

Вони ще проживають.

Це вітаміни групи А –

Їх так ще називають.

Ти ці продукти споживай,

Здоров’я добре й гарне май.

 

Щоб зміцнилися кістки

У дитинстві ранньому,

Більше кладіть у салати

Зелені звичайної.

Їжте часто ви лимони,

Пийте чай з шипшини.

Не забувайте ніколи

Про С- вітаміни.

 

Щоб здоровим було серце,

Нерви у порядку,

Надворі  ти погуляй

І зроби зарядку.

Їж печінку і сирок,

Масло, хліб, свинину,

Рибу, гречку і жовток,

Навіть картоплину.

Пам’ятай, школярику:

Знає  хай дитина:

Що в продуктах цих живуть

В–вітаміни.
 

У риб’ячому жирі,

Яйцях, молоці

Д- вітаміни містяться оці.

Їх дорослим й дітям треба     споживати,

Вони зубки і кістки будуть доглядати.

 

Разом:    Всі ці продукти споживайте,

Здоров’я добре й гарне майте.

 

Ось і подивіться, як ми в класі насичуємо наш організм корисними речовинами. Висаджуємо, вирощуємо , а потім споживаємо цибульку, яка є справжнім «вітамінним вибухом».

До речі , а ви знаєте, що лікарські трави мають перевагу   над   хімічними препаратами в тому,  що вони добре лікують і не шкодять організму..

 

 – при застуді готують відвар липи, калини, ромашки.

-щоб поліпшити  апетит, готують  відвар шипшини, деревію, полину.

-при  хворобах шлунку – звіробій, полин , ромашка.

– як жарознижувальний  засіб- гілочки малини,  квіти калини,  липи.

від зубного болю використовують відвари шавлії, ромашки.

 

А  ми розкладаємо  їх в мішечки , потім розміщуємо на гарячі батареї  в класі і насолоджуємося ароматами та корисними випарами.

 

А ще ми користуємося секретиками ароматерапії.

Ароматерапія — це стародавня наука по лікуванню захворювань рослинними маслами. Для цього навіть придбали аромалампу. І тепер дихаємо, а не приймаємо ліки.

 

Відомо, що сприятливо впливають на імунітет ефірні масла бергамоту, базиліка, гвоздики, 

 

Добре тонізують і відновлює організм після затяжних хвороб масла  імбиру, лимона, чебрецю, 

 

Заспокійливим і снодійним дією володіють масла, жасмину, лаванди, ладану і липи.

 

Дуже ефективно допомагає зняти втому і бореться зі стресом масло м’яти і лаванди. 

 

При застуді використовують  евкаліпт, масло  сосни, чайного дерева, ялиці.

 

А для зміцненняімунітету масло мандарина, лимона або апельсина.

 

Головний біль «боїться» розмарину, евкаліпта, лаванди.

 

Ароматичні олії застосовуються навіть в косметології. Наприклад, корисні ефірні масла, у тому числі, для волосся і шкіри голови. 

 

Щоб міцне здоров’я мати,

Треба добре-добре знати

Дітям правила прості,

А за змістом – золоті!

 

-Щоб  бути здоровим, треба щодня робити зарядку.

-Щоб  бути здоровим, треба щодня загартовуватися.

-Щоб  бути здоровим, треба щодня дотримуватися режиму дня.

-Щоб  бути здоровим, треба щодня митися.

-Щоб  бути здоровим, треба щодня чистити зуби.

-Щоб  бути здоровим, треба щодня гуляти на свіжому повітрі.

-Щоб  бути здоровим, треба щодня берегти зір.

-Щоб  бути здоровим, треба щодня одягатися по погоді.

-Щоб  бути здоровим, треба щодня вживати свіжі і корисні продукти.

-Щоб  бути здоровим, треба щодня багато рухатися.

-Щоб  бути здоровим, треба щодня не перевтомлюватися.

-Щоб  бути здоровим, треба щодня мати гарний настрій.

Звучить пісня про гарний настрій.

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

1.Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення України у 1999 році.// Стат. Біолог.-К., 2000.-39 с.

2.Зайцев В.П. Валеология: формирование и укрепление здоровья .-М., 1998.-88 с.

3. С.П. Тимофеев, В.В. Луханин, А.Г. Колесников «Здоровый образ жизни в современных образовательных  учреждениях».

4. И.В. Чупаха «Здоровьесберегающие технологии».

5 . О.В. Жмутська «Здоров я зберігаюча субкультура школяра сучасної школи».

 

doc
Додано
11 січня 2018
Переглядів
512
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку