10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Проектування виховної роботи в Очеретинському НВК

Про матеріал

«Справжня суть виховної роботи полягає зовсім не у ваших розмовах з дітьми, не в безпосередньому вашому впливі на дитину,

а в організації життя дитини». (А.С. Макаренко.)

Перегляд файлу

Проектування виховної роботи

в Очеретинському НВК

 

«Справжня суть виховної роботи

 полягає зовсім не у ваших розмовах з дітьми,

 не в безпосередньому вашому впливі на дитину,

 а в організації життя дитини».

 

(А.С. Макаренко.)

Виховання – це процес взаємодії вихователя і вихованців з метою формування в учнів як суб’єктів виховного впливу наукового світогляду, високих моральних, духовних, громадянських та інших рис, які забезпечують становлення особистості.

А.С. Макаренко, автор концепції виховання в колективі, зазначав, що виховання і навчання – поняття не тотожні, оскільки кожне з них має свою логіку. Отже, система виховної роботи Очеретинської ЗОШ IIII ступенів побудована на основі положень Конституції України, Законів України «Про освіту» та Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Основним змістом виховної системи стало створення в школі умов для формування цілісної всебічно розвинутої особистості учня.

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. Відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.

Проблема, над якою працює школа:

Створення відповідного виховного та соціального простору, необхідного для успішного розвитку життєвої компетентності учня.

Мета:

Створення умов для формування та розвиток свідомої особистості, готової до співпраці і конкурентного вибору свого місця в житті.

 

Схема виховної системи

 Очеретинської ЗОШ I-III ступенів

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Содержание (основные направления воспитательной работы)

 

Физическое воспитание

 

Гражданское воспитание

 

Моральное воспитание

 

Правовое воспитание

 

Экологическое воспитание

 

Эстетическое воспитание

 

Гендерное воспитание

 

Формы и методы воспитания

 • Организация жизни ученического коллектива.
 • Система самообслуживания, система ролей, норм, правил, поведения, традиций.
 • Система соответствия и стимулирования, система отношений, система досуга.
 • Коллективная творческая деятельность.
 • Познавательная деятельность.
 • Трудовая деятельность.
 • Общественно-полезная деятельность.
 • Общественная деятельность.
 • Художественно-эстетическая деятельность.
 • Спортивно-оздоровительная деятельность.

Условия эффективности воспитательной работы

Макросреда (общественные отношения, массовая информация)

Микросреда (социально-культурное окружение)

Группы неформального общения учащихся

Материальные условия

 

 

Модель організації виховної роботи школи

Компоненти виховної системи

Очеретинської ЗОШ I-III ступенів

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

Модель організації виховної роботи класу

Компоненти виховної системи класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкільне самоврядування «Світ», де залучені 5-11 класи. Учнівська організація «Світ» має Структуру Учнівського самоврядування та модель випускника.

План будування та розвиток  учнівського самоврядування

 

 • Вибір усіх органів самоврядування учнів;
 • Педагогічний колектив, який сприяє  розвитку дитячого самоврядування;
 • Розподіл обов’язків органів самоврядування школи та їхній взаємозв’язок;
 • Вибір змісту, структури, форм та методів діяльності на основі вимог школи;
 • Систематична зміна членів самоврядування, обновлення видів діяльності;
 • Пріоритетність  інтересів учнів.

 

Мета дитячого обєднання «Світ»:

Шкільне самоврядування – це режим протікання спільного  і самостійного життя, в якому кожен учень може визначити своє місце і реалізувати свої здібності і потреби.

 • Формування та розвиток лідерських якостей учня, навичок ефективної взаємодії, виховання творчої, самостійності,  ініціативної особистості учня.

Завдання учнівського самоврядування.

Мета конкретизується через систему завдань:

 • виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;
 • формування в учнів життєвої компетентності, здатності до усвідомленого вибору майбутньої професії;
 • формування екологічної культури, гармонізація відносин особистості з природою;
 • формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;
 • спонукання учнів до протидії проявам аморальності, правопорушень;
 • організація і координація діяльності учнівського самоврядування.
 • вироблення в учнів організаторських навичок, розвиток їх соціальної активності;
 • виховання в дітей почуття господаря навчального закладу;
 • формування вмінь налагоджувати взаємодію, співпрацю на принципах партнерства.

Основні напрямки роботи

Спрямування діяльності учнівського обєднання відповідно поставленим цілям і задачам, проводиться за такими напрямками.


 • Патріотичне виховання;
 • Сімейне виховання;
 • Трудове виховання;
 • Естетичне виховання;
 • Моральне виховання;
 • Правове виховання;
 • Екологічне виховання;
 • Формування здорового способу життя;
 • Превентивне виховання.

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА САМОВРЯДУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧНІВСЬКА РАДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії дисципліни і порядку

 

Голова комісії

прес-центру

 

Голова санітарної комісії

 

Голова шефської комісії

 

Голова спортивної комісії

 

Голова культурно-масової комісії

 

Голова навчальної комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комісія дисципліни і порядку

 

Комісія

прес-центру

 

Санітарна комісія

 

Шефська комісія

 

Спортивна комісія

 

Культурно-масова комісія

 

Навчальна комісія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕНЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель випускника

І ступінь (початкові класи)

Становлення свого “Я” у колективі:

 • ставлення до життя, здоровя;
 • ставлення до творчості, праці;
 • ставлення до прекрасного навкруги;
 • ставлення до школи як до другої домівки;
 • ставлення до сімї, рідного краю, Батьківщини;
 • ставлення до народних традицій, обрядів, звичаїв.

ІІ ступінь (середня ланка)

Ствердження та розвиток особистості:

 • осмислення значення набуття знань, вмінь, навичок;
 • формування морально-естетичних потреб, життєвих цінностей;
 • прагнення до здорового образу життя;
 • становлення громадянської позиції;
 • розвиток активної творчої самореалізації;
 • вміння спілкування та спільної діяльності.

ІІІ ступінь (старші класи)

Шкільна зрілість (готовність особистості до самостійного життя):

 • творчо активна, сильна особистість, розвинута інтелектуально і морально-естетично;
 • наділена почуттям власної гідності (поважає себе та інших);
 • відповідальна за своє здоровя;
 • збагачена духовно й морально-естетично;
 • займаючи тверду громадянську позицію;
 • здібна робити вибір й приймати рішення.

Робота учнівського самоврядування на рівні класних колективів  - робота з активами класів, допомога у проведенні різноманітних заходів, залученні учнів до роботи комісій. Учбова робота спрямована на організацію та проведення предметних тижнів, інтелектуальних конкурсів, участь в олімпіадах, проведення рейдів-перевірок дотримання учбової дисципліни. Класні керівники постійно  проводять виховні години або класне свято за даним напрямком роботи. У кожному класі є куточок гурта де є план роботи на майбутнє, та відображено поточну роботу учнів.

Форми та методи роботи органів учнівського самоврядування.

Для ефективної роботи учнівського самоврядування використовується різноманітні форми та методи.

 1. Засідання учнівської ради.

Навчання активу школи відбувається 1 раз на місяць, де розглядаються наступні питання:

 • Планування роботи;
 • Організація свят, конкурсів, соціальних справ;
 • Профілактика роботи з учнями з питань навчання і поведінки;
 • Співпраця «учень-учитель-батьки».
 1. Лінійки.

Проводяться:

 • Урочисті: До Дня Знань; До побачення, школа;
 • Тематичні:
 • До Дня визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників;
 • До Дня Космонавтики;
 • До Дня Перемоги.
 • Робочі лінійки щодо підведення підсумків роботи класів на протязі навчального року;
 • Навчальні лінійки.
 • Дисциплінарні лінійки.
 1. Зустрічі з працівниками різних сфер.
 • Обговорення актуальних питань правової тематики з представниками прокуратури;
 • Профілактика правопорушень і організація роботи під час зустрічей з органами міліції;
 • Зустрічі з працівниками лікарні з питань здорового способу життя, профілактики наркоманії, паління, СНІДу.
 1. Виставки.
 • Виставки малюнків «Виконуй ПДР», «Небезпечний вогонь»;
 • Фотовиставки «Моя родина», «Мої улюблені тварини»;
 • Конкурси «Мої права (малюнки, вірші, твори)»;
 • Екологічний конкурс «Збережемо ялинку», «Збережемо первоцвіти».
 1. Спортивні змагання, турніри.

Сімейне спортивне змагання «Тато, мама, я – спортивна сімяі» та інші.

 1. Конкурсно-розважальні програми.
 • «Осінній бал»;
 • «Найрозумніший»;
 • Тиждень початкових класів;
 • Новорічні та Різдвяні свята;
 • Вечір зустрічі випускників;
 • До Дня Святого Валентина;
 • Школа має таланти;
 • Вікторина «Улюблені казки» для початкових класів.
 • Святковий збір «Ми стали кобзарятами».
 1. Інтелектуальні ігри.
 • Правовий брейн-ринг;
 • Турнір юних математиків.
 1. Ярмарки.
 • Масляна.
 • «Дари осені».
 1. Робота додаткової освіти.

Успішно членами учнівського самоврядування впроваджується нові форми роботи.

 • Участь у конференціях серед учнів 8-11 класів;
 • Екологічні акції;
 • Розробка проекту.

Учнівське самоврядування діє на підставі Закон про освіту та має Статут  школи і Положення про Раду.

Зміст структурних складових

органів учнівського самоврядування

 1. Склад Учнівської Ради.
 • Повноваження членів Ради;
 • Графік Учнівської Ради;
 • План роботи.
 1. Комісії:
 • Права та обовязки комісій;
 • Графік роботи;
 • Куратори комісій;
 • План роботи.

Взаємозвязок між структурами учнівського самоврядування.

Педагог-організатор доводить до відома вихованців план навчально-виховного процесу. Подає орієнтований зміст плану. Учнівська Рада складає відповідно плану організаційно-масові заходи. По комісіях розподіляються обов’язки. Обговорюється термін проведення заходу. Голови комісії працюють  з активом та отримують від кураторів консультацію. Взаємозв’язок з другими організаціями, ДК та дитячий садок №7 «Аленький цветочек».

Учнівська організація «Світ» співпрацює з дитячою організацією «Братство імені Тараса Григоровича  Шевченка», де залучені початкові класи. Ця організація створена 1 вересня 1999 році, а 24 листопада 1999 року було видано свідоцтво про легалізацію  в Очеретинській   міській  ради, зареєстрована рішенням №89.

Мета організації:

 • Формування духовно багатого покоління, засвоєння дітьми духовного надбання рідного народу, виховання доброго громадянина України.

Завдання:

 1. Згуртування дітей з метою виконання добрих і корисних справ.
 2. Виховувати у дітей любов до рідного краю.
 3. Знайомити з історичним минулим України.
 4. Поглиблення вивчення життя і творчості Т.Г. Шевченка.
 5. Збереження та примноження традицій свого народу.
 6. Виховання дітей в дусі поваги до старших, рідних, друзів.
 7. Пізнання та примноження краси природи.
 8. Виховувати любов до праці.

Учні 5-11 класів допомагають вчителям початкових класів в проведенні виховних заходів, перевірок зошитів, підручників. Шефська комісія, яка складається з учнів 5-11 класів допомагають проводити музичні перерви для учнів 1-4 класів.

Висновок

Коли плануємо і організовуємо позаурочну виховну роботу з дітьми, ми вивчаємо індивідуальні особливості учнів, які сприяють розвитку їх здібностей, талантів, навичок самодіяльності. Спільно з педагогічним колективом, колективами установ культури, сімєю  розвиваємо мережу гуртків, секцій, обєднань за інтересами, і залучаємо в них дітей. Настановленням і особистим прикладом затверджуємо повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства. Виховуємо повагу до батьків, жінок, стимулюємо дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готуємо дітей до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, злагоди між людьми. Разом з вчителями створюємо емоційні, здорові умови в навчально-виховному процесі. 

Головне завдання учнівської асоціації «Світ», полягає в тому, щоб через розвиток соціальної активності учнів виховувати в них почуття власної гідності, надати їм можливість виявити себе надалі.


 


 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Пінькевич Інна Миколаївна
  Проектування виховної роботи в Очеретинському НВК
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
8 січня 2018
Переглядів
502
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку