Професійне навчання, як умова розвитку навчального закладу в умовах євроінтеграції

Про матеріал
Розвиток світового, і зокрема, європейського освітнього простору, вимагає від професійних закладів освіти реакції на процеси, що відбуваються в провідних країнах світу. Загальною тенденцією розвитку профільної освіти являється її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію допрофесійної та професійної освіти.
Перегляд файлу

Професійне навчання, як умова розвитку навчального закладу в умовах євроінтеграції.

ДНЗ «Лисянський професійний аграрний ліцей»

(Черкаська область)

Викладач: Бузовський Анатолій Валентинович

Розвиток світового, і зокрема, європейського освітнього простору, вимагає від професійних закладів освіти реакції на процеси, що відбуваються в провідних країнах світу. Загальною тенденцією розвитку профільної освіти являється її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію допрофесійної та професійної освіти.

Важливою умовою досягнення успіхів в будь-якому виді діяльності вважається спеціалізація працівників, хоча сам процес спеціалізації може зазнавати суттєвих змін. Послідовники цієї тенденції вважають, що спеціалізація сприяє не тільки розвитку виробничих сил, науки, культури, але й відповідає різноманітності завдатків і здібностей людини, її індивідуальним нахилам до того чи іншого виду діяльності.

Разом з тим самоосвіта та самопідготовка сприяє розширенню загальної культури та поліпшенню професійної майстерності.

Осмислення продуктивних тенденцій профільної освіти свідчить про необхідність широкого врахування як суспільного контексту існування професійно-технічних навчальних закладів так і індивідуальних потреб і здібностей учнів.

Профільне навчання-це вид диференційованого навчання, який потребує врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і створення умов для навчання відповідно до їхнього самовизначення, що забезпечує за рахунок змін у цілях, змістові, структурі та організації навчального процесу.

Мета профільного навчання-забезпечення можливостей для рівного доступу молоді до здобуття допрофесійної та професійної підготовки, неперервної самоосвіти впродовж всього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Профільне навчання спрямоване на набуття навичок самостійної практичної, дослідницької роботи, розвитку їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних та соціальних якостей.

До основних завдань профільного навчання відносять створення умов для розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів у процесі їхньої підготовки, виховання любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору й оволодінням майбутньою професією, формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді до майбутньої професійної діяльності, забезпечення спадково-перспективних звязків між допрофесійною підготовкою і професійною освітою відповідно до обраного профілю, а також вплив батьків, родини чи просто оточуючого середовища на вибір професії.

Профільне навчання грунтується на принципах розподілу учнів за рівнем підготовки, інтересами, потребами, здібностями, нахилами, варіативністю й альтернативністю освітніх програм, технологій навчання, і нівчально-методичним забезпеченням, спадковістю та неперервністю навчання, гнучкістю змісту форм профільного навчання та професійної підготовки, у тому числі дистанційне навчання, та забезпечення можливості зміни профілю, діагностико-прогнозована реалізованість для попереднього виявлення здібностей з метою їх обгрунтованої орієнтації на профіль навчання.

Профіль навчання-це спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів. Профіль навчання визначається з урахуванням освітніх потреб замовників освіти, кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів інфраструктури району та регіону, а також здобуття подальшої освіти і всебічного розвитку життєвих можливостей учнівської молоді.

Практика сьогодення свідчить, що реалізація поставленої мети й основних завдань профілізації неможлива. Ось чому профілізація зводиться до означеної профільності, тобто до форсованого створення на місцях закладів нового типу.

Профільні предмети-це цикл предметів, що реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю. Профільні предмети вивчають поглиблено.

Зміст профільних предметів реалізується, як варіативна складова освіти, частково-як інваріантна складова.

У профільних загальноосвітніх закладах передбачається опанування змісту навчальнмх предметів за різними видами програм. Курси за вибором передбачають поглиблення і розширення змісту профільних предметів та забезпечення профільного, і професійного навчання.

Профільність не є новою для української школи з підготовки майбутніх робітничих кадрів. Щороку кількість закладів з різноманітною профільністю тільки зростає-це велика кількість ліцеїв, гімназій, закладів професійно-технічної освіти, навчально-виробничі комбінати.

До 2017 року  в профільних закладах освіти було близько 11% учнів, а вже у2018 року близько 14% учнів.

Модернізація освітніх закладів відбувається досить стрімко, але разом з тим і планомірно. Зміна системи оцінювання і термінів навчання має своє продовження оновленні змісту навчання. Профільне диференційоване навчання передбачає врахування потреб, нахилів, здібностей учнів і створення умов відповідно до їхнього профільного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального часу.

Під час вибору закладу професійної освіти для подальшого навчання молодь особливу увагу звертає на перспективи свого професійного зростання. Ось чому в Державному навчальному закладі «Лисянський професійний аграрний ліцей» для цього створюються найсприятливіші умови. Навчальний заклад готує робітників високої кваліфікації за інтегрованими професіями, яких вимагає сучасний ринок праці, створено навчально-виробничий комплекс «Сучасний фермер» в якому учні не тільки нашого навчального закладу мають можливість пройти додаткову теоретичну та практичну підготовку на сучасній техніці, а також проводиться протягом десяти років перепідготовка майстрів виробничого навчання професійно-технічних закладів освіти, коледжів південно-східного регіону нашої країни. Створено також комплекс для професійного зростання з Уманським аграрним коледжем, та Уманським і Вінницьким аграрними університетами де наші випускники за бажанням можуть здобувати вищу освіту. Частина таких випускників повертаються і продовжують працювати в нашому навчальному закладі на посадах майстрів та викладачів.

Нині на противагу тим часам коли існували базові підприємства, не потрібна масова підготовка, оскільки таких гігантів, які були колись, уже не має, орієнтуватися необхідно на те, що більшість підприємств у нашій країні за кількістю робочих місць являються середніми й малими, а затребуваними є часто фахівці з інтегрованих професій. Сама ідея інтеграції для професійно-технічних навчальних закладів не нова. Вплітання «інтегрованих ниток» до навчальних планів відбувається вже давно і вирішує одне з основних питань, яке домінує в освітніх закладах, за яких умов учні досягають максимальних результатів у навчанні і отримують навички, потрібні їм у реальному житті. Важко визначити, які професії та спеціальності найбільш популярні в закладах професійної освіти. Ситуація кожного року змінюється. Однак можна впевнено сказати, що обирають переважно інтегровані професії, адже це дає змогу працювати за різними професіями, а також урізноманітнює і допомагає відкривати різні напрямки власного бізнесу.

Враховуючи процеси модернізації структури та змісту професійно-технічної освіти, враховуючи потреби роботодавців, для того, щоб випускники були більш конкуренто-спроможними на ринку праці, їм пропонують здобувати інтегровані, чи взагалі нові для нашого регіону професії.

У навчальному закладі учні будівельних професій постійно працюють з сучасними матеріалами та виробами з них. Повсякденно оновлюються навчальні плани і програми оскільки ринок сучасних матеріалів постійно оновлюється і удосконалюється. І результат не забарився, якщо раніше були певні проблеми з набором учнів, то на сьогоднішній день необхідно проводити конкурси під час зарахування учнів на навчання. Крім того за зверненнями громадян більш старшого віку навчальний заклад проводить курсову підготовку, втому числі співпрацюючи з центрами зайнятості населення для зміни профілю, або для здобуття більш затребуваних професій.

На базі навчального закладу проводяться заняття, майстер-класи семінари, конференції, створюються умови не тільки для опанування професіями, а й для доброго відпочинку та відновлення фізичних і моральних показників. Зокрема створюються можливості для проведення спортивних змагань, працюють гуртки за інтересами. Наш навчальний заклад розпочав роботу на міжнародній арені, як результат наші випускники в цьому році проходять випускну практику в Польщі.

Такі показники роботи являються найвищою оцінкою діяльності навчального закладу, адже видно результат наполегливої роботи всього колективу. Я твердо переконаний, що ми йдемо правильним шляхом і не залежно від розвитку подій на ринку праці наші послуги завжди будуть затребувані, оскільки ми намагаємось іти в ногу з часом і сучасними запитами на висококваліфікованого робітника.

 

 

 

 

 

docx
Додано
13 травня 2020
Переглядів
223
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку