Промисловість. Географія енергетики, металургія, машинобудування та хімічні промисловості світу. Основні райони розміщення

Про матеріал

Основною метою цієї розробки є набуття вміння охарактеризувати структуру промисловості світу, дати характеристику найважливішим її галузям – електроенергетиці, чорній металургії, машинобудуванню та хімічній промисловості, поглиблювати і систематизувати знання про основні райони розміщення сировинних ресурсів для розвитку цих галузей, а також їх основні центри.

Перегляд файлу

 

10 клас

 

Тема: Промисловість. Географія енергетики, металургія, машинобудування та хімічні промисловості світу. Основні райони розміщення.

Мета: Охарактеризувати структуру промисловості світу, дати характеристику найважливішим її галузям – електроенергетиці, чорній металургії, машинобудуванню та хімічній промисловості.

             Поглибити і систематизувати знання про основні райони розміщення сировинних ресурсів для розвитку цих галузей, а також їх основні центри.

            Вчити аналізувати за допомогою картографічних та статистичних матеріалів особливості розвитку цих  галузей в різних регіонах світу.

            Розвивати уміння самостійно визначати основні закономірності розміщення провідних галузей промисловості, уміння працювати із картами атласу, таблицями.

     Виховувати аналітичне мислення, комунікабельність, творчий підхід до розв’язання логічних задач, повагу до думки інших.

Обладнання: Політична карта  світу, підручник, атласи, таблиці, практичні зошити, презентації по запропонованій характеристиці галузі, індивідуальні картки.

Тип уроку: Комбінований

Методи: Словесні, репродуктивний, частково пошуковий

Форми роботи: Робота в групах, індивідуальна робота з картками, робота з підручником, презентації, робота з  контурними картами, робота з таблицями та діаграмами.

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

Діяльність учителя (викладання)

Діяльність учнів (учіння)

Діяльність учителя (ОУНПДУ)

I. Організаційний момент

  • Перевірка готовності всього необхідного обладнання для роботи на уроці.
  • Ознайомлення із критеріями оцінювання діяльності на уроці.
  • Психологічне налаштування на співпрацю на уроці.

 

Самоперевірка готовності до уроку

 

Усвідомлення основних вимог щодо активної пізнавальної діяльності на уроці та її оцінюванням.

 

 

Учитель вітається, відмічає відсутніх, дає відповіді на запитання учнів.

II.  Актуалізація опорних знань учнів

     «Географічний крос»

Самостійна робота над запитаннями, представленими на мультимедійній дошці (по рядах)                    

                                 1 ряд :

  • Які чинники впливають на розміщення промислових підприємств?
  • Назвіть види ресурсів (сировини), що використовується в енергетиці та металургії.

 

 

 

 

                           2 ряд:

  • Назвіть галузі машинобудування за матеріаломісткістю.
  • Які види продукції випускають  підприємства машинобудування цих галузей.

              3 ряд:

  • Які особливості розміщення галузей хімічної промисловості?
  • Які чинники найбільш впливають на їх орієнтацію? 

 

 

 

III. Мотивація  навчально-пізнавальної діяльності учнів.                  Проблема:

Без електроенергії неможливо уявити роботу жодної галузі. Тому в ХХст. її було віднесено до так званої «авангардної трійки» галузей промисловості, які визначають і забезпечують розвиток  усієї виробничої сфери. Які це галузі?  Чому визначальна їх роль?

 

 

 

 

IV. Повідомлення теми,  мети уроку та  ознайомлення із планом його проведення

Завдання уроку

  • Охарактеризувати  вказані галузі промисловості, визначити їх основні райони та центри розміщення

V. Вивчення нового матеріалу

      1. Робота з підручником в групах

   Учні першої групи по змісту матеріалу  підручника на контурній карті практичного зошита виділяють країни, де найбільш виробляють електроенергії на ТЕС,

Другої групи – на ГЕС,

Третьої групи - АЕС 

    2. Індивідуальна робота з картками в парах

В кожній групі 2 учні отримують картку на якій потрібно з допомогою підручника, атласу, додаткової літератури вказати:

А) позитивні риси роботи цього виду  електростанцій – 1 учень

Б) Негативні наслідки діяльності електростанції – 2 учень

  3.  Проблемне завдання:

Недоліки існуючих типів електростанцій змушують людей шукати нові джерела отримання електроенергії із якими із них людство пов’язує найбільші надій в майбутньому?  Ваше завдання на наступний урок – відшукати матеріал про використання альтернативних  видів електроенергії. 

4. Презентація інформації про розвиток чорної та кольорової металургії світу

 

 

 

 

 

 

 

5. Гра «Я добрий картограф»

 

 

 

 

 

 

 

6. Обговорення питання  в загальному колі

Машинобудування, як і електроенергетика входить до складу «авангардної трійки» промисловості.  На початку ХХІст. Ця галузь дає 35% вартості її  продукції. За її загальною вартістю явним лідером є США, а далі йдуть  Японія та Німеччина, їх намагається наздогнати Китай. Ці 4 країни іще з групою інших виробляють понад 90% усіх машин та обладнання.

                               Завдання:

На кольоровій картосхемі рівень розвитку машинобудування світу розгляньте  та випишіть 4 великі райони, а в них країни, де зосереджені підприємства цієї галузі (див. додаток 6)

7. Перевірка виконаного завдання  за поданою схемою презентації

(див. додаток  7

 

 

 

 

8. Робота із картосхемою (див. додаток 8)

Визначіть    країни – лідери  у випуску продукції хімічної промисловості, вкажіть  регіони.

 

 

 

9. Ігрова хвилинка

Поясніть, як ви розумієте вислів: «Хімічна промисловість – ілюзіоніст економіки»

 

Коротко письмово записують відповіді на поставлені запитання. На перші  2 запитання відповідають учні І ряду, наступні 2 – другого, наступні 2 - учні  третього ряду

 

 

 

 

 

 

Основне завдання учнів ряду  дати повну й правильну відповідь(по черзі відповідають всі учні в групі - ланцюжком) потім передають естафету учням другої групи і так далі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спілкування у групах. Висловлювання припущень щодо правильності відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Запис теми уроку в зошиті, визначення мети діяльності на уроці та її озвучення

 

 

 

 

 

З допомогою своїх позначень називають країни, виробники електроенергії на ТЕС, ГЕС, АЕС

(див. додаток 1)

Наприклад: країни виробники електроенергії на ТЕС – Лівія, Алжир і т.д.

(див. додаток 2)

Кожен учень, що отримав картку, вказує на ній основні позитивні чи негативні риси діяльності різного виду електростанцій, висловлює власні міркування

(див. додаток 3 )

 

 

Учень, що отримав випереджаюче завдання презентує результати своєї роботи з теми: «Чорна та кольорова металургія світу»

Всі останні  учні складають опорний конспект  за змістом інформації

(див. додаток 4)

На демонстраційній карті троє учнів із кожної з груп отримують завдання: показати записані країни, вибрані під час показу презентації,  із найбільшими центрами чорної та кольорової металургії.

(див. додаток 5 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На мультимедійній дошці демонструється кольорова карта розвитку машинобудування світу.

Самостійний вибір учнями 4 великих ареалів її розвитку.

Перевірка запису виконаного завдання за вказаним зразком

 

 

 

За  картосхемою в підручнику – ст..107 виділяють регіони та країни розвитку хімічної промисловості світу.

 

 

 

Висловлювання думок щодо цього припущення

 

 

 

 

 

 

 

Стимулювання учнів до зорового і слухового зосередження на змісті відповідей з метою внесення корективів в разі необхідності.

 Оцінює вчитель точність, повноту відповіді, її логічність, тільки тоді надає слово іншій групі, коли учні групи, що відповідає дали вичерпну відповідь або доповнили її.

 

Учитель на мультимедійні дошці виставляє оцінку відповіді за допомогою умовних позначень:

«П.в.» - повна відповідь

     «!-»- потрібні доповнення та уточнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення найбільш вдалої повної відповіді на проблемне запитання. Висвітлення результатів:

«П.в.» - повна відповідь

«!» - потребує доповнення

 

 

 

 

По записах на мультимедійній дошці учні знайомляться із основними завданнями уроку.

 

 

 

 

 

Стимулювання учнів до чітких, конкретних відповідей, перевірка показу країн по карті.

 

 

 

 

 

Узагальнення міркувань учнів. Формулювання висновку

 

 

 

 

 

 

Стимулювання учнів до виконання творчого завдання самостійно з  використанням додаткових джерел інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дотримання часового регламенту

Контроль за правильністю відповідей біля карти

 

 

 

 

 

 

Консультування учнів

 (за потреби)

Узагальнення їх міркувань

Короткий коментар щодо виконаного завдання

 

 

 

 

 

 

Контроль за дотриманням

часового регламенту.

 

 

 

 

 

Стимулювання учнів до слухового і зорового зосередження під час виконання завдання

VI. Закріплення вивченого на уроці

Бесіда:

1.  Які існують проблеми, що пов’язані з використанням традиційних видів енергії?

2. Чи є  перспективи розвитку альтернативним видам енергетики?

3. Назвіть основні країни, що плавлять чорні і кольорові метали.

4. Виділіть провідні галузі машинобудування.

5. Назвіть країни – основні виробники автомобілів

6. Вкажіть основні регіони з розвитку хімічної промисловості 

 

 

VII. Оцінювання діяльності учнів  на уроці

 

 

 

 

VIII. Домашнє завдання

1. Опрацювати по підручнику Кобернік С.Г

 Коваленко Р.Р. «Географія 10 клас» матеріал параграф 17

2. Завдання по групах. Показати на контурній карті основні країни- виробники: електроенергії, машинобудування, продукції хімічної промисловості. Підготувати усний коментар – пояснення до показаного на карті.

3. Використовуючи мережу Інтернет підготувати повідомлення про використання нових джерел для отримання електроенергії, наприклад енергії Сонця «Преобразование солнечной энергии в тепло и электричество»  http://www.phtf.spb.ru/files/Lecture6_ELMF2008_final.pdf

 

4. Індивідуальне випереджаюче завдання: підготувати презентацію про лісову і деревообробну   промисловість світу, легку промисловість світу.

 

 

 

 

 

Висловлювання власних міркувань

 

 

 

 

 

 

 

Самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності своєї роботи на уроці

 

 

 

Учні самостійно вибирають запропоноване завдання по варіантах та виконують його на контурній карті. За бажанням об’єднуються в групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення думок учнів.

Коментування пізнавальної активності учнів на уроці.

 

 

 

 

 

 

Оцінювання  діяльності учнів.

Підбиття підсумків роботи.

 

 

 

 

 

 

Консультування учнів (за потребою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cтимулювання учнів до активної творчої роботи по створенню презентації

 

 

 

 

Додаток 1

 

C:\Documents and Settings\UserXP\Мои документы\Мои рисунки\MP Navigator\2012_04_18\IMG_0001.jpg

 

 

Додаток 2

C:\Documents and Settings\UserXP\Мои документы\Мои рисунки\MP Navigator\2012_04_18\IMG_0002.jpg

 

 

 

Додаток 3

C:\Documents and Settings\UserXP\Мои документы\Мои рисунки\MP Navigator\2012_04_18\Копия IMG_0002.jpg

 

Додаток 4

 

C:\Documents and Settings\UserXP\Мои документы\Мои рисунки\MP Navigator\2012_04_18\IMG_0003.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

C:\Documents and Settings\UserXP\Мои документы\Мои рисунки\MP Navigator\2012_04_18\IMG_0004.jpg

 

 

 

 

 

Додаток 7

C:\Documents and Settings\UserXP\Мои документы\Мои рисунки\MP Navigator\2012_04_18\IMG_0005.jpg

 

Додаток 8

C:\Documents and Settings\UserXP\Мои документы\Мои рисунки\MP Navigator\2012_04_18\IMG_0006.jpg

 

ДОДАТОК 5

ДЕСЯТКА НАЙБІЛЬШИХ КРАЇН – ВИРОБНИКІВ СТАЛІ У СВІТІ (2008)

(ЗА ДАНИМИ ВСЕСВІТНЬОЇ АСОЦІАЦІЇ ВИРОБНИКІВ СТАЛІ (WSA)).

 

МІСЦЕ

КРАЇНА

ВИПЛАВЛЯННЯ СТАЛІ, МЛН. Т.

1.

КИТАЙ

502

2.

ЯПОНІЯ

118.7

3.

США

91.5

4.

РОСІЯ

68.5

5.

ІНДІЯ

55.1

6.

ПІВДЕННА КОРЕЯ

53.5

7.

НІМЕЧЧИНА

45.8

8.

УКРАЇНА

37.1

9.

БРАЗИЛІЯ

33.7

10.

ІТАЛІЯ

30.5

 

 

docx
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
2 квітня 2018
Переглядів
729
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку