18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Протокол загального аналізу уроку

Про матеріал
Протокол загального аналізу уроку може бути використаний заступниками директорів під час відвідування уроків вчителів.
Перегляд файлу

ПРОТОКОЛ ЗАЛЬНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ

Предмет _______________________________________________ 

Учитель _______________________________________________________________________________ 

Дата  _______________ Клас ______________ Урок _______   День тижня _____________________

Кількість учнів у класі __________ Присутні _________ Рівень навчальних досягнень класу _______

Тема уроку  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

Мета уроку __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

Тип уроку  засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок, узагальнення та систематизація, перевірка знань, комбінований урок, нестандартна форма ________________________________________

Обладнання __________________________________________________________________________

Мета відвідування _____________________________________________________________________

 

Зміст уроку

Виконання

Примітка

Організація початку уроку

 • початок уроку(своєчасно, несвоєчасно)
 • мета та завдання уроку, підготовка до навчальної діяльності
 • мотивація навчальної діяльності (низька, середня, висока)

 

 

Актуалізація попередніх знань, перевірка домашнього завдання

 • зміст та методика
 • повнота та ґрунтовність перевірки
 • диференціація завдань
 • кількість задіяних перевіркою учнів
 • об’єктивність оцінювання
 • аргументація оцінювання
 • доцільність перевірки домашнього завдання

 

 

Вивчення нового матеріалу

 • виконання програмових вимог
 • відповідність навчального матеріалу основним дидактичним принципам:наукове спрямування, зв’язок з життям, системність і послідовність, забезпечення міжпредметних зв’язків, наступності, доступність викладу, свідомість засвоєння, активність учнів
 • відповідність матеріалу меті та завданням уроку
 • оптимальність вибору матеріалу обсяг, повнота
 • методи контролю:усні,практичні. письмові, індивідуальні, групові, фронтальні, репродуктивні, пошукові
 • оптимальність форм навчання:індивідуальні, групові, фронтальні
 • диференційований підхід

 

 

Засвоєння нового матеріалу

 • добір матеріалу для формування умінь і навичок
 • кількість нових понять ____________________
 • складність матеріалу (низька серденя, висока)
 • самостійна робота під час закріплення
 • зворотній зв’язок
 • оцінювання відповідей
 • час на засвоєння нового матеріалу __________
 • час на практичне застосування знань __________

 

 

 

Завдання додому

 •       обсяг (доцільний, недоцільний)
 •       характер (творчий, репродуктивний)
 •       раціональність пропонованих видів робот
 •       доступність
 •       наявність та ефективність інструктажу, мотивація виконання
 •       наявність диференційованих завдань

 

 

Методики навчання

 • використання інтерактивних технологій
 • активізація пізнавальної діяльності
 • застосування ІКТ
 • використання методів проблемного навчання

 

 

Методи навчання

 • словесні, репродуктивні,індивідуальні, наочні, пошукові,самостійні, практичні, проблемні, дослідницькі
 • обґрунтування вибору методів

 

 

Модель уроку

пасивна         активна        інтерактивна

 

 

Обладнання навчального процесу

 • немає, часткове, повне
 • наочні посібники, дидактичні матеріали
 • характер використання (ілюстративний, науково-пізнавальний)
 • ефективність використання наочності, технічних засобів навчання ТЗН

 

 

Організаторська, управлінська діяльність вчителя

 • теоретичний рівень викладання
 • мова вчителя, загальний стиль його поведінки
 • діяльність вчителя як консультанта, координатора навчання
 • педагогічний такт
 • педагогіка співробітництва     є,   частково,   немає
 • урахування вікових і психологічних особливостей
 • індивідуальний підхід
 • темп уроку
 • насиченість уроку
 • раціональне використання часу

 

 

Ефективність роботи з підручником

 • підручник не використовується
 • використання на достатньому, середньому рівнях, в повному обсязі.

 

 

Узагальнення та систематизація

 • виділення головного
 • використання схем, таблиць, планів, тощо
 • відповідність рівня засвоєння меті уроку: відповідає, відповідає частково, не відповідає

 

 

Результативність уроку

 • ступінь опанування учнями ЗУН  низька,  середня,  висока

 

 

Умови навчання

 • санітарно-гігієнічні
 • естетичні
 • дисципліна
 • дотримання учителем єдиних вимог до учнів

 

 

Психологічний режим

 • емоційний фон
 • система стимулювання діяльності учнів    є,   частково,   немає
 • взаємонавчання учнів на уроці  є,   частково,   немає
 • виховання на уроці є,   частково,   немає
 • культура спілкування є,   частково,   немає
 • інтерес учнів низький, середній, високий
 • працездатність учнів низька, середня, висока
 • увага учнів низька, середня, висока
 • методи й прийоми мобілізації розумових, фізичних,вольових зусиль

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Підпис перевіряльника ____________________    Підпис учителя _______________________

doc
Додано
7 травня 2019
Переглядів
1370
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку