Протокол загального аналізу уроку

Про матеріал
Протокол загального аналізу уроку може бути використаний заступниками директорів під час відвідування уроків вчителів.
Перегляд файлу

ПРОТОКОЛ ЗАЛЬНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ

Предмет _______________________________________________ 

Учитель _______________________________________________________________________________ 

Дата  _______________ Клас ______________ Урок _______   День тижня _____________________

Кількість учнів у класі __________ Присутні _________ Рівень навчальних досягнень класу _______

Тема уроку  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

Мета уроку __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

Тип уроку  засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок, узагальнення та систематизація, перевірка знань, комбінований урок, нестандартна форма ________________________________________

Обладнання __________________________________________________________________________

Мета відвідування _____________________________________________________________________

 

Зміст уроку

Виконання

Примітка

Організація початку уроку

 • початок уроку(своєчасно, несвоєчасно)
 • мета та завдання уроку, підготовка до навчальної діяльності
 • мотивація навчальної діяльності (низька, середня, висока)

 

 

Актуалізація попередніх знань, перевірка домашнього завдання

 • зміст та методика
 • повнота та ґрунтовність перевірки
 • диференціація завдань
 • кількість задіяних перевіркою учнів
 • об’єктивність оцінювання
 • аргументація оцінювання
 • доцільність перевірки домашнього завдання

 

 

Вивчення нового матеріалу

 • виконання програмових вимог
 • відповідність навчального матеріалу основним дидактичним принципам:наукове спрямування, зв’язок з життям, системність і послідовність, забезпечення міжпредметних зв’язків, наступності, доступність викладу, свідомість засвоєння, активність учнів
 • відповідність матеріалу меті та завданням уроку
 • оптимальність вибору матеріалу обсяг, повнота
 • методи контролю:усні,практичні. письмові, індивідуальні, групові, фронтальні, репродуктивні, пошукові
 • оптимальність форм навчання:індивідуальні, групові, фронтальні
 • диференційований підхід

 

 

Засвоєння нового матеріалу

 • добір матеріалу для формування умінь і навичок
 • кількість нових понять ____________________
 • складність матеріалу (низька серденя, висока)
 • самостійна робота під час закріплення
 • зворотній зв’язок
 • оцінювання відповідей
 • час на засвоєння нового матеріалу __________
 • час на практичне застосування знань __________

 

 

 

Завдання додому

 •       обсяг (доцільний, недоцільний)
 •       характер (творчий, репродуктивний)
 •       раціональність пропонованих видів робот
 •       доступність
 •       наявність та ефективність інструктажу, мотивація виконання
 •       наявність диференційованих завдань

 

 

Методики навчання

 • використання інтерактивних технологій
 • активізація пізнавальної діяльності
 • застосування ІКТ
 • використання методів проблемного навчання

 

 

Методи навчання

 • словесні, репродуктивні,індивідуальні, наочні, пошукові,самостійні, практичні, проблемні, дослідницькі
 • обґрунтування вибору методів

 

 

Модель уроку

пасивна         активна        інтерактивна

 

 

Обладнання навчального процесу

 • немає, часткове, повне
 • наочні посібники, дидактичні матеріали
 • характер використання (ілюстративний, науково-пізнавальний)
 • ефективність використання наочності, технічних засобів навчання ТЗН

 

 

Організаторська, управлінська діяльність вчителя

 • теоретичний рівень викладання
 • мова вчителя, загальний стиль його поведінки
 • діяльність вчителя як консультанта, координатора навчання
 • педагогічний такт
 • педагогіка співробітництва     є,   частково,   немає
 • урахування вікових і психологічних особливостей
 • індивідуальний підхід
 • темп уроку
 • насиченість уроку
 • раціональне використання часу

 

 

Ефективність роботи з підручником

 • підручник не використовується
 • використання на достатньому, середньому рівнях, в повному обсязі.

 

 

Узагальнення та систематизація

 • виділення головного
 • використання схем, таблиць, планів, тощо
 • відповідність рівня засвоєння меті уроку: відповідає, відповідає частково, не відповідає

 

 

Результативність уроку

 • ступінь опанування учнями ЗУН  низька,  середня,  висока

 

 

Умови навчання

 • санітарно-гігієнічні
 • естетичні
 • дисципліна
 • дотримання учителем єдиних вимог до учнів

 

 

Психологічний режим

 • емоційний фон
 • система стимулювання діяльності учнів    є,   частково,   немає
 • взаємонавчання учнів на уроці  є,   частково,   немає
 • виховання на уроці є,   частково,   немає
 • культура спілкування є,   частково,   немає
 • інтерес учнів низький, середній, високий
 • працездатність учнів низька, середня, висока
 • увага учнів низька, середня, висока
 • методи й прийоми мобілізації розумових, фізичних,вольових зусиль

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Підпис перевіряльника ____________________    Підпис учителя _______________________

doc
Додано
7 травня 2019
Переглядів
246
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку