10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Протокол загальношкільних батьківських зборів №1 вересень

Про матеріал
Протокол загальношкільних батьківських зборів №1 вересень. На допомогу класному керівнику та вихователю.
Перегляд файлу

ПРОТОКОЛ №1

батьківських зборів у 7 класі

комунального закладу « Харківська загальноосвітня школа – інтернат І – ІІ

ступенів  №14 Харківської міської ради »

 

 

20 вересня 2019 року

Вихователі:  Постельник В.Ю.

  Пшенична Л.Г.

Присутні:   10 осіб (список додається)

Відсутні: 1

 

    Порядок денний:

 

 1. Про організацію освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році (Доповідач Постельник Вікторія Юріївна - вихователь 7 класу).
 2. Про організацію харчування учнів у 2019/2020 навчальному році (Доповідач Пшенична Лідія Геннадіївна - вихователь 7 класу).
 3. Про форми навчання в школі-інтернаті №14 у 2019/2020 навчальному році (Доповідач Постельник Вікторія Юріївна - вихователь 7 класу).
 4.  Про забезпечення учнів підручниками у 2019/2020 наавчальному році. (Доповідач Нікітіна Ольга Вікторівна – бібліотекар школи-інтернату)
 5. Про збільшення годин на вивчення предмету "Трудове навчання" у 5-9 класі (Доповідач Постельник Вікторія Юріївна - вихователь 7 класу.).
 6.  Про правила внутрішньошкільного розпорядку та режим роботи закладу . (Доповідач Пшенична Лідія Геннадіївна - вихователь 7 класу.).
 7. Про охорону життя та здоров'я дітей, профілактику дитячого травматизму, проведення місячника "Увага! Діти на дорозі". Запобігання дитячого травматизму в школі та позаурочний час. (Доповідач Постельник Вікторія Юріївна - вихователь 7 класу.).
 8. Про виконання ст. 59 Закону "Про освіту", ст. 150 Сімейного кодексу, ст. 184 Кодексу України про адміністративні порушення. (Доповідач Пшенична Лідія Геннадіївна - вихователь 7 класу.).
 9. Про кримінальну відповідальність неповнолітніх  (Доповідач Пшенична Лідія Геннадіївна - вихователь 7 класу.).
 10. Про відвідування учнями навчальних занять (Доповідач Постельник Вікторія Юріївна - вихователь 7 класу.).
 11. Про зовнішній вигляд учнів  (Доповідач Постельник Вікторія Юріївна - вихователь 7 класу).
 12. Про дотримання мовного етикету у спілкуванні з дітьми в сім'ї (Доповідач Пшенична Лідія Геннадіївна - вихователь 7 класу)
 13. Про заборону користуватися учнями мобільними телефонами під час освітнього процесу в школі. (Доповідач Пшенична Лідія Геннадіївна - вихователь 7 класу)
 14. Про лист МОНУ від 21.06.2017 №1/9-342 "Щодо документа, що посвідчує особу" (Доповідач Пшенична Лідія Геннадіївна - вихователь 7 класу)
 15. Про участь учнів школи-інтернату у проекті "Арт - проект "Народні ремесла"(Доповідач Постельник Вікторія Юріївна - вихователь 7 класу.)
 16. Вибори батьківського активу класу. (Доповідач Малашенко Олена Геннадіївна.)

 

1. СЛУХАЛИ:

Постельник Вікторію Юріївну - вихователя 7 класу, яка ознайомила батьків з організацією освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році. Постельник В.Ю., нагадала, що навчальний рік складається з двох семестрів:

 І семестр 2 вересня - 27(28) грудня 2019 року;

 ІІ семестр 13 січня - 29(30) травня 2020 року;

Орієнтовні терміни канікул: 

 Осінні - 28.10 - 03.11.2019 - 7 днів;

 Зимові - 28.12. 2019 - 12.01.2020 - 16 днів;

 Весняні - 06.04. - 12.04.2020 - 7 днів.

 

2. СЛУХАЛИ

 

Пшеничну Лідію Геннадіївну - вихователя 7 класу, яка ознайомила батьків з організацією харчування учнів школи-інтернату у 2019/2020 навчальному році. Що на виконання  статті 5 закону України "Про охорону дитинства"; статті 25 Закону України "Про освіту"; Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальношкільних та професійно-технічних навчальних закладах..., у закладі організовано  безкоштовне ( у разі наявності відповідних довідок які підтверджують можливість учнів харчуватись безкоштовно )чотирьох разове харчування.

В закладі встановлено такий режим харчування

7.45 - 8.15 - І сніданок,

11.05 - 11.20 - ІІ сніданок,

14.00 - 14.30 - обід,

18.30 - 19.00 - вечеря.

Організоване також дієтичне харчування для учнів, які цього потребують з а станом здоров'я, та наявності відповідних медичних довідок.

 

УХВАЛИЛИ

1. Батькам своєчасно надавати відповідні довідки та документи, які необхідні для того, щоб діти харчувались безкоштовно.

 

3. СЛУХАЛИ

 

Постельник Вікторію Юріївну - вихователя 7 класу, яка ознайомила батьків з формами навчання в школі-інтернаті №14 у 2019/2020 навчальному році.

Комунальний заклад "Харківська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №14 Харківської міської ради і" здійснює здобуття загальної середньої освіти за інституційною формою- очна (денна).

Також, заклад освіти може організовувати здобуття загальної середньої освіти за індивідуальними формами: екстернатний та педагогічний петронаж, але лише за наявності заяв батьків та відповідних документів.

4. СЛУХАЛИ

Нікітіну Ольгу Вікторівну – бібліотекаря школи-інтернату №14, яка повідомила батькам, що учні 7 класу повністю забезпечені підручниками  на 2019/2020 навчальний рік відповідно до освітньої програми.

5. СЛУХАЛИ

Постельник Вікторію Юріївну - вихователя 7 класу - яка повідомила батькам, про те що, з 2019 року у закладі збільшується кількість годин на викладання предмету  "Трудове навчання" у 5-9 класі. Відповідно до типових  освітніх програм для закладів загальної середньої освіти на вивчення предмета трудове навчання (технології) у 2019/2020 навчальному році відводиться:

у 5 – 7 класах – 3 год. на тиждень;

у 8 – 9 класах – 2 год. на тиждень;

Кількість годин трудового навчання в усіх класах  збільшилась за рахунок годин варіативної складової навчальних планів, передбачених на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації. Впровадження курсів за вибором технологічного спрямування також може здійснюватися за рахунок варіативної складової.

Вивчення трудового навчання в 2019/2020 навчальному році здійснюватиметься за такою навчальною програмою:

5 – 9 класи – «Навчальна програма з трудового навчання для закладів загальної середньої освіти 5 – 9 класи» (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804;

6.СЛУХАЛИ

Пшеничну Лідію Геннадіївну - вихователя 7 класу, яка нагадала батькам про правила внутрішньошкільного розпорядку та режим роботи школи-інтернату №14.

Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, власного Статуту, «Навчального плану на 2019/2020 навчальний рік», «Плану роботи закладу на 2019/2020 навчальний рік» загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів №14 Харківської міської ради,  «Режиму роботи загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів №14 Харківської міської ради», погодженого заступником начальника Харківського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, з метою чіткої організації навчально-виховного процесу у 2019/2020 навчальному році.

Згідно статуту у школі-інтернаті 5 денний робочий тиждень. Учні приходять до школи у понеділок, а у п'ятницю їх забирають батьки.

УХВАЛИЛИ

1. Батькам приводити дітей дітей у понеділок не пізніше 8 ранку, а забирати у п'ятницю до 18.00.

2. Вихователям перевіряти наявність учнів у школі-інтернаті  та надавати дані про відстуніх Десятник Н.О.,

7. СЛУХАЛИ

Постельник Вікторія Юріївна - вихователя  7 класу - яка провела бесіду з батьками про охорону життя та здоров'я дітей, профілактику дитячого травматизму, проведення місячника "Увага! Діти на дорозі". Запобігання дитячого травматизму в школі та позаурочний час.

Дитячий травматизм в усьому світі ще великий. На дитячий вік припадає 25% всіх пошкоджень, які отримує людство. У нашій державі приділяється багато уваги профілактиці дитячого травматизму та виділяються великі матеріальні кошти, щоб підростаюче покоління виросло здоровим.

Однак ще дуже часто діти отримують ушкодження (травми), які іноді ведуть до інвалідності. Нещастя з дитиною відволікає батьків від трудової діяльності, негативно діє на їхнє здоров’я. Найбільше число травм відбувається у хлопчиків, в 2-3 рази частіше, ніж у дівчаток, що можна пояснити більшою активністю хлопчиків.

Для того щоб уберегти дітей від травм, дорослі повинні дотримуватися наступних правил безпеки:

суворо стежити за тим, щоб під час прийому гарячої рідкої їжі діти не перекидали на себе чашки, тарілки і т.п.;

з підвищеною увагою і обережністю переносити посуд з гарячою рідиною в місцях квартири (або дитячих установ), де раптово можуть з’явитися діти;

не дозволяти дітям перебувати поруч під час приготування їжі, миття посуду, прання білизни, прасування;

ховати в недоступних місцях сірники, запальнички;

зберігати їдкі кислоти, луги та інші отруйні речовини в місцях, недоступних для дітей;

не допускати дітей близько до топлення печі і напруженим предметів (електроплитці, праски, чайнику та ін);

У дітей дошкільного віку травми можуть бути найрізноманітнішими. У побуті це можуть бути опіки, падіння в сходовий проліт, при катанні на поручнях, падіння з велосипеда, з парканів, дахів, гаражів, дерев, дорожньо-транспортні пригоди. Вуличний травматизм частішає навесні, влітку, коли діти багато часу проводять на вулиці. У величезній більшості випадків дитячого транспортного травматизму винним виявляється дитина. Більшу частину свого часу дитина проводить у товаристві батьків та дорослих. Природно, що приклади поведінки на вулиці він бере, перш за все, зі своїх рідних.

Батьки! Життя та здоров’я дитини у ваших руках! Щодня нагадуючи дитині елементарні правила безпеки, ви застерігаєте його від можливих травм.

УХВАЛИЛИ

1.Батькам слідкувати за безпекою дітей на вихідних та канікулярний час.

8. СЛУХАЛИ

Пшеничну Лідію Геннадіївну - вихователя 7 класу, яка зачитала батькам:

 Стаття 59. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

1. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. Заклади освіти, в яких працюють педагогічні та науково-педагогічні працівники, сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації.

2. Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини

1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

4. Батьки зобов'язані поважати дитину.

5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї.

6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей — тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, — тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, — тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини,  - тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачене частиною п’ятою цієї статті, вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, — тягне за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та тимчасове обмеження того з батьків, з ким проживає дитина, у праві виїзду за межі України та обмеження у праві керування транспортним засобом — до виконання рішення в повному обсязі.

Умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України у разі самостійного вирішення питання про тимчасовий виїзд дитини за межі України тим із батьків, з яким рішенням суду визначено або висновком органу опіки та піклування підтверджено місце проживання цієї дитини, — тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

УХВАЛИЛИ

1. Вчителям та вихователям постійно підвищувати свою професійну кваліфікацію.

2. Батькам неухильно дотримуватись ст. 150 Сімейного кодексу, ст. 184 Кодексу України про адміністративні порушення.

9. СЛУХАЛИ

Пшеничну Лідію Геннадіївну - вихователя 7 класу, яка поговорила з  батьками про кримінальну відповідальність неповнолітніх.  

Кримінальна відповідальність – це обов’язок особи дати звіт про свої дії уповноваженим на те державним органам (дізнання, попереднього розслідування, прокуратури, суду), а також претерпіти певні обмеження, страждання, відчути примусову дію кримінального закону. Частиною кримінальної відповідальності є застосування покарання до винного.

Згідно з ч. 1 ст. 22 Кримінального Кодексу України, кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років.

Відповідно до ч. 2 ст. 22 ККУ, особи, які вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності за такі види злочинів: умисне вбивство; посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги, представника іноземної держави; умисне тяжке тілесне ушкодження; умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження; диверсія; бандитизм; терористичний акт; захоплення заручників; зґвалтування; насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом; крадіжка; грабіж; розбій; вимагання; умисне знищення або пошкодження майна; пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів; угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна; незаконне заволодіння транспортним засобом; хуліганство.

Згідно ст. 97 ККУ, неповнолітній, який вперше вчинив злочин невеликої або  необережний злочин середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо його виправлення можливе без застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою статті 105 цього Кодексу.

 Відповідно до ст. 105 ККУ, суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи виховного характеру: застереження; обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього; передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання; покладення на неповнолітнього, який досяг п’ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків; направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років.

УХВАЛИЛИ

1. Батькам вести з дітьми роз'яснювальні бесіди про кримінальну відповідальність та наслідки її настання. 

10. СЛУХАЛИ

Постельник Вікторію Юріївну - вихователя 7 класу, яка повідомила батькам, що у школі створено систему роботи щодо обліку відвідування учнями навчальних занять. Для чіткої організації контролю складено циклограму заходів на 2019-2020 н/р., за якою працює педагогічний колектив школи:

класні керівники ведуть щоденний облік відвідування учнями навчальних занять, про що роблять відмітки на відповідній сторінці класного журналу і в журналі обліку відсутності учнів на уроках. Також класні керівники в журналі оперативного контролю за відвідуванням учнями навчальних занять записують інформацію про причини відсутності учнів;

класні керівники в журналі обліку відвідування навчальних занять учнів постійно вносять корективи щодо відсутніх учнів, що дозволяє їм наприкінці робочого дня отримати повну інформацію щодо відсутності учнів свого класу на уроках;

у класних керівників обов'язково зберігаються документи, що пояснюють причини пропуску учнями навчальних занять. Перевірка відповідності цих документів відміткам пропусків у класних журналах та журналі обліку відвідування проводиться щомісячно;

всі пропуски навчальних занять підтверджені довідками про хворобу або записками від батьків про причини пропусків.

УХВАЛИЛИ:

1. Вихователям

1.1 Забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням.

1.2 Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання.

1.3 У    кожному    конкретному    випадку    відсутності    учнів    на уроках   невідкладно   з'ясовувати   причину,    встановлювати місце перебування  дитини. Інформувати батьків або осіб,які їх замінюють.                                                                                                                                                                

1.4 На класних батьківських зборах проаналізувати відвідування учнів та рекомендувати батькам систематично інформувати класних керівників про необхідну відсутність їх дитини на занятті.

2. Батькам забезпечити присутність учнів на навчанні в продовж навчального року. В разі відсутності дитини на заняттях, своєчасно інформували вихователів, та своєчасно надавати довідки про відсутність дитини.

11. СЛУХАЛИ

Постельник Вікторію Юріївну - вихователя 7 класу, яка нагадала батькам, про зовнішній вигляд учнів. Що  у кожному навчальному закладі діє свій статут, в якому прописуються основні положення і вимоги. Дотримання встановлених правил і положень обов’язково як для учнів, так і для педагогічного складу. Шкільна форма далеко не в кожній школі є обов’язковим атрибутом учня, хоча в останні роки знову впроваджується в шкільний процес, видозмінюючись у фасоні і стилістиці. Якщо ж у навчальному закладі не принципова шкільна форма, то, безумовно, зовнішній вигляд учня є важливим елементом у загальноосвітньому процесі і грає важливу роль. Допустимий і прийнятний в рамках шкільного процесу вигляд учнів дозволяє підтримувати статус та імідж в школі, а також зобов’язує до дисципліни і відповідальності. Положенням, прийнятим педагогічною радою і затвердженим директором школи, регламентується зовнішній вигляд учня в школі. Відповідно до  прописаних пунктів, учень повинен відвідувати заняття в охайному і чистому одязі, яка відповідає строгому і діловому стилю і орієнтована суто для занять.

Вимоги до зовнішнього вигляду учня в будь-якій школі стандартні і єдині. Охайність, акуратність і охайність у всьому. Не прийнятні зухвалі, помітні і яскраві одяг та атрибути. Волосся повинні мати чистий і причесаний вигляд. Для хлопчиків оптимальним варіантом буде коротка стрижка, для дівчаток – зібране волосся в зачісці. Розпускати волосся і використовувати об’ємні шпильки не дозволяється. Фарбування волосся в яскраві неприродні кольори не допускається.

Чистими повинні бути також руки і нігті. Ніяких довгих нігтів і яскравих лаків, тільки коротко підстрижені і не нафарбовані нігті. Можливе використання в цілях особистої гігієни спеціальних засобів, які не повинні мати різкий і неприємний запах, щоб не дратувати оточуючих. Дівчатам старшокласниць дозволяється робити легкий макіяж з використанням натуральних відтінків. Виключені яскраві губні помади, рум’яна і тіні.

Немає категоричних заборон для носіння прикрас, але їх не повинно бути багато, і мають бути зроблені в класичному стилі. Громіздкі кулони і величезні кільця, кліпси і пірсинг суворо заборонені.

Одяг як у хлопчиків, так і у дівчаток має бути чистим та випрасуваним. У разі відсутності шкільної форми прийнятний поширений варіант зовнішнього вигляду – світлий верх, темний низ. Не повинно бути відірваних гудзиків, недбало загорнених рукавів на сорочках і блузках.

До взуття такі ж вимоги, як і до всього іншого. Повинне бути чистим, зручним, гармоніювати з одягом. Високі підбори суворо заборонені для безпеки самих же учнів. Можлива наявність змінного взуття для приміщення.

Вимоги до зовнішнього вигляду учнів хоч і суворі на перший погляд, але, тим не менш, вони логічні та обґрунтовані. В межах школи нічого не повинно відволікати від занять, тому допустимі мінімалізм і простота.

УХВАЛИЛИ

1. Батькам неухильно дотримуватись вимог що  до зовнішнього вигляду учнів.

2. Вихователям слідкувати за зовнішнім виглядом учнів під час навчального процесу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12.  СЛУХАЛИ

Пшеничну Лідію Геннадіївну, яка поговорила з батьками про необхідність дотримання мовного етикету у спілкуванні з дітьми в сім'ї.

Сучасна молодь у теперішньому ХХІ столітті  майже повністю вичерпала усі вміння та властивості простого спілкування. У цьому лексиконі (а ніяк інше таку «мову» назвати неможливо!) більше переважають брутальні вислови, жаргони та інші «слова-паразити», які так чи інакше локально засмічують звичайне спілкування.

На превеликий жаль, молоді люди вважають, що такий тип мовлення є актуальним у сучасному суспільстві і подекуди «модним». Проте, реальність зовсім інша…

Молода людина завжди повинна пам’ятати про словесний бруд, якого взагалі не варто використовувати і важливо оберігати нашу мову. Для української мови притаманні лайливі слова та вирази, яких теж варто обходити стороною.

Мовленнєвий етикет та  культура мовлення не дається людині від народження, все набувається в процесі спілкування. Тому, перш за все, молода людина повинна дбати про якість свого мовлення в будь-якій ситуації спілкування: у побуті чи на виробництві, у науковій чи освітньо-виховній роботі, висловлюючись усно чи письмово.

УХВАЛИЛИ

1. Батькам слідкувати за мовою вдома, та проводити бесіди з дітьми про використання ненормативної лексики.

13. СЛУХАЛИ

Пшеничну Лідію Геннадіївну - вихователя 7 класу, яка поговорила з батьками про необхідність ввести заборону на мобільні телефони під час навчального процесу.

Мобільні телефони стали не лише повсякденним засобом спілкування, але, останнім часом, перешкодою для навчання школярів. Сучасні діти змалку можуть користуватися будь-яким гаджетом без допомоги батьків, тож не дивно, що вже у дошкільному віці більшість з них має мобільний телефон.

При чому, активно вони використовують їх і в школі: на уроках, під час перерв, виховної години тощо. Замість того, щоб концентрувати свою увагу на вчителеві і вивчати новий матеріал, школярі часто відволікаються на мобільні телефони, звертають увагу на неактуальну для них інформацію, соціальні мережі, ігри. Проблема «постійного зависання у телефоні» порушувалась у процесі дискусії між батьками, вчителями, психологами та експертами. Кожний з них дотримується своєї думки. З одного боку, телефон – це міні-комп’ютер у кишені і швидкий доступ до потрібної інформації, а з іншого – це ключ до розваг.

УХВАЛИЛИ

1. Дітям під час освітнього процесу заборонено користуватися мобільними телефонами.

14.СЛУХАЛИ.

Пшеничну Лідію Геннадіївну - вихователя 7 класу, яка ознайомила батьків з листом МОНУ від 21.06.2017 №1/9-342 "Щодо документа, що посвідчує особу".

Відповідно до статті 21 Закону паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України. Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Зазначаємо, що з 01 жовтня 2016 року набрали чинності зміни до статті 21 Закону в частині встановлення зобов’язання отримання паспорту громадянина України після досягнення чотирнадцятирічного віку.

УХВАЛИЛИ

1. Батькам своєчасно подати відповідні документи для оформлення паспорту при досягненні учнями 14 років.

15. СЛУХАЛИ

Постельник Вікторію Юріївну - вихователя 7 класу, яка повідомила батькам , що з 2 вересня на базі школи-інтернату №14 починає працювати Арт - проект "Народні ремесла". Мета цього проекту є створення умов для творчого розвитку дітей засобами декоративно-ужиткового мистецтва. Для учнів 7 класу гурток проходитиме у вівторок, четвер о 15.10.

УХВАЛИЛИ

1. Вихователям контролювати відвідування гуртка учнями класу.

16.СЛУХАЛИ

Малашенко О.Г., яка запропонувала батькам обрати членів батьківського комітету з метою допомоги вихователям класу, та організації комфортного навчання та перебування у закладі їх дітей.

Батьківський комітет класу — це об'єднання батьків, діяльність яких спрямована на всебічне сприяння педагогічному  колективові вчителів та вихователів , які працюють із класом,  співпраці родини та школи на користь учнів класу.

   Батьківський комітет обирається на батьківських зборах на початку навчального року терміном на один навчальний рік.   До батьківського комітету класу можуть бути обрані батьки будь-якого учня класу за їхнім бажанням або згідно з пропозицією більшості учасників батьківських зборів.

  Голова батьківського комітету обирається з числа членів батьківського комітету на першому засіданні. 

Про свою діяльність батьківський комітет звітує перед батьківськими зборами.

  Збори батьків мають право вимагати від батьківського комітету позачергового звітування, якщо існують підстави для сумнівів у діях останнього.

• Батьківський комітет класу бере участь у засіданнях ради школи шкільних конференціях, зустрічах батьківських комітетів класів з шкільною адміністрацією.

Засідання батьківського комітету класу відбуваються три-чотири рази за навчальну чверть. Ухвалені рішення фіксуються в протоколі, які зберігаються в голови батьківського комітету.

Батьківський комітет класу зобов'язаний:

- допомагати вихователю в налагодженні контакту з колективом батьків;    

- залучати батьків до спільної діяльності з дітьми;

-  впливати на формування культури батьківського спілкування;

-  за необхідності бути посередником між родиною, школою, громадськими організаціями;

-  стимулювати ініціативність і відповідальність у вихованні підростаючого покоління;

-  висувати пропозиції щодо поліпшення освітньо-виховного процесу в школі;

- дотримуватися етичних норм у спілкуванні з педагогами, учнями та батьками школярів.

Батьківський комітет має право:  

- брати активну участь в організації освітньо-виховного процесу класу;

- висловлювати свій погляд на проведення класних заходів;

-  разом із вихователем впливати на безвідповідальних батьків;

-  проводити бесіди з проблемними учнями;  

- підтримувати тісний контакт із правоохоронними органами та громадськими організаціями з метою захисту прав та інтересів дитини і родини. За необхідності залучати фахівців різних галузей для розв'язання проблем сімейного виховання.

УХВАЛИЛИ.

1. Обрати до батьківського комітету: Малашенко О.Г., - голова батьківського комітету;

          Мороз Л.А., - член батьківського комітету;

          Козленко Л.Ю., - член батьківського комітету.

 

docx
Додано
16 жовтня 2019
Переглядів
3754
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку