Проведення нетрадиційні засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів

Про матеріал

Нетрадиційні засідання методичних об»єднань вчителів доводять перевагу інтерактивного навчання для подальшої роботи з учнями, залучають кожного вчителя до самовдосконалення, формують професійні уміння на конструктивно-творчому рівні, розвивають культуру мовлення вчителів, виховують бажання працювати творчо. Інтерактивні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті. Їх перевага в тому, що учні засвоюють всі рівні пізнання ( знання, розуміння, застосування, оцінка) в класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні знань. Значно підвищується особистісна роль вчителя – він виступає фасилітатором (вчителем, який має за мету допомагати дитині в усвідомленні себе як самоцінності). Але треба зазначити, що проектування і проведення уроку за інтерактивними технологіями потребують, перш за все, компетентності в цих технологіях учителя, його вміння переглянути і перебудувати свою роботу з учнями. Освітні процеси в Україні завжди відзначалися неординарністю пошуків нових підходів до навчання і виховання дітей у школі. Інтерактивна майстерність педагога, наявний і збережений професійний рівень являються основними чинниками в опитуванні нових вимог. Вирішальними факторами успіху стають професійні переконання вчителя та глибина освоєння ним інноваційності, інтерактивності, ступінь спорідненості з особистим потенціалом

Перегляд файлу

 

СЛАЙД № 1

Проведення нетрадиційних засідань

 методичного об’єднання

вчителів початкових класів

Вчитель початкових класів

НовогригорівськогоНВК

Полуциган Надія Григорівна

 

 

СЛАЙД № 2

Нетрадиційні засідання методичних об»єднань вчителів доводять перевагу інтерактивного навчання для подальшої роботи з учнями, залучають кожного вчителя до самовдосконалення, формують професійні уміння на конструктивно-творчому рівні, розвивають культуру мовлення вчителів, виховують бажання працювати творчо. Інтерактивні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті. Їх перевага в тому, що учні засвоюють всі рівні пізнання ( знання, розуміння, застосування, оцінка) в класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні знань. Значно підвищується особистісна роль вчителя – він виступає фасилітатором (вчителем, який має за мету допомагати дитині в усвідомленні себе як самоцінності). Але треба зазначити, що проектування і проведення уроку за інтерактивними технологіями потребують, перш за все, компетентності в цих технологіях учителя, його вміння переглянути і перебудувати свою роботу з учнями.

Освітні процеси в Україні завжди відзначалися неординарністю пошуків нових підходів до навчання і виховання дітей у школі.  Інтерактивна майстерність педагога, наявний і збережений професійний рівень являються основними чинниками в опитуванні нових вимог. Вирішальними факторами успіху стають професійні переконання вчителя та глибина освоєння ним інноваційності, інтерактивності, ступінь спорідненості з особистим потенціалом, що включає:

 1. інтелектуальний компонент – проінформованість про технології здійснення певного виду освітньої діяльності, розуміння їхніх концептуальних та процесуальних особливостей;
 2. дієво-практичний компонент – володіння набором дидактичних методів, прийомів та організаційних форм, які закладають підвалини фахової майстерності; надбання власної педагогічної техніки, ті елементи і прийоми, що виробились у процесі індивідуальної професійної діяльності й стали змістовими характеристиками особистого досвіду;
 3. емоційно-особистісний компонент – способи пристосування своїх професійних можливостей до контингенту учнів та врахування їхніх індивідуальних запитів, особистий досвід спілкування з ними; характерні риси вдачі (темперамент, інтуїція, акторські та організаторські здібності), що підсилюють дієвий вияв професійних умінь.

Важлива роль також належить самореалізації особливості вчителя як людини, творця, громадянина і його всебічному сприянню подібній самореалізації учня.

 Сьогодні я пропоную розширити, уточнити, вивчити поняття «креативний вчитель» і подискутувати з питання: «Креативність вчителя – необхідність чи данина моді?». Без педагога з неординарним мисленням сучасна школа просто неможлива. Адже лише такі вчителі здатні виховувати творчу особистість.

Високого рівня в своїй роботі педагог досягає на основі творчості і обов’язково за рахунок сумлінності, завзятості, працелюбства, подолання труднощів, перетворення умінь у навички.

В.О.Сухомлинський наголошував, що тільки творчий вчитель може розвинути творчі можливості, творчі здібності, привити життєві навички.

 

‘’У наших руках – найбільша з цінностей світу – Людина. Ми творимо Людину, як скульптур творить свою статую з безформного шматка мармуру:  десь в глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які належить добути, очистити від усього зайвого’’.

В.О.Сухомлинський

СЛАЙД № 3

 

Методичне об’єднання у формі ділової гри

Мета. Розширити знання педагогів про інтерактивні технології навчання, активізувати їх впровадження в практику роботи. Розвивати комунікабельність, виховувати інтерес до самовдосконалення.

Обладнання. Таблиця з 9-ма категоріями та добірка питань до кожної з них.

Правила гри: перед початком гри вибирається фасилітатор і експерти (2-4 особи), які оцінюють відповіді гравців. У грі може брати участь необмежена кількість гравців.

Зміст гри. Перед учасниками – таблиця з назвами категорій

 

Перший гравець робить свій хід – вибирає категорію, а фасилітатор (ведучий) ставить запитання з цієї категорії. Правильна відповідь на всі запитання категорії дає учаснику 5 балів. За кожне запитання – по 1 балу. Виграє той, хто до використання у грі всіх категорій, набере більшу кількість балів.

СЛАЙД № 4

Категорія «Сучасний урок»

 1. Які типи уроків розрізняють за дидактичною метою?
 2. Один із найголовніших напрямків удосконалення навчання учнів?
 3. Чому сучасна педагогіка пропонує впроваджувати у навчання інтерактивні технології?
 4. Що значить слово інтерактивний?
 5.  Яку конкретну мету реалізує інтерактивне навчання?

СЛАЙД № 5

Категорія «Робота в парах»

 1. На яких етапах уроку особливо ефективна робота в парах?
 2. Яке значення має робота в парах?
 3. Які завдання можуть отримувати учні при роботі в парах на уроках читання? математики?
 4. Які завдання можуть отримувати учні при роботі в парах на уроках української мови?
 5. Які завдання можуть отримувати учні при роботі в парах на уроках математики?
 6. Як організувати роботу в парах?

СЛАЙД № 6

Категорія «Робота в групах»

1. На яких етапах уроку застосовують роботу в групах?

2. Як можна об»єднати учнів для роботи в групах?

3. Які можливі завдання можуть пропонуватися в групах при роботі над текстом на уроці читання?

4. При якій кількості осіб буде ефективною групова робота?

5. Як учитель повинен ставитись до виступів представників груп

( доповідачів)

СЛАЙД № 7

Категорія «Карусель»

 1. В чому полягає ефективність технології «Карусель»?
 2. Коли застосовується технологія «Карусель»?
 3. Як організувати роботу, використовуючи технологію «Карусель»?
 4. Які завдання можуть отримувати учні на уроках математики, використовуючи технологію «Карусель»?
 5. Які завдання можуть отримувати учні на уроках читання, використовуючи технологію «Карусель»

СЛАЙД № 8

Категорія «Мікрофон»

 1. Які можливості надає технологія «Мікрофон»?
 2. Як організовувати роботу за цією технологією?
 3. Як повинні поводити себе слухачі під час висловлювання в «Мікрофон»?
 4. Який прийом часто можна поєднати з інтерактивною технологією «Мікрофон»?

СЛАЙД № 9

Категорія «Метод Прес»

 1. Коли використовується технологія «Метод Прес»?
 2. Чому вчаться учні, працюючи за цим методом?
 3. Скількох етапів потрібно дотримуватись, запроваджуючи технологію «Метод Прес»?
 4. Назвати етапи, яких необхідно дотримуватись при застосуванні «Метод Прес».
 5. До чого привчає учнів «Метод Прес»?

СЛАЙД № 10

Категорія «Технології навчання у грі»

 1. Що відноситься до технології «Навчання у грі»?
 2. Яка мета рольової гри?
 3. Назвати різні види лялькових театрів.
 4. Скільки етапів, як правило, має ігрова модель навчання?
 5. Назвати етапи ігрової моделі навчання?

СЛАЙД № 11

Категорія «Критичне мислення»

 1. Що таке мислення?
 2. Що таке критичне мислення?
 3. У якому віці можливе критичне мислення?
 4. Яка структура розвитку критичного мислення?
 5. Яке значення має розвиток критичного мислення?

СЛАЙД № 12

Категорія «Форми роботи по розвитку критичного мислення»

 1. Розкрийте поняття АУР?
 2. Які форми роботи з розвитку критичного мислення можна запровадити на етапі усвідомлення?
 3. Які форми роботи з розвитку критичного мислення можна використовувати на етапі актуалізації?
 4. Які форми роботи з розвитку критичного мислення можна використовувати на етапі рефлексія?
 5. Яких обов’язкових умов треба дотримуватись при проведенні таких форм роботи, як «мозкова атака», «кероване читання»?

Основна характеристика «інтерактива»:

 • це спеціальна форма пізнавальної діяльності;
 • навчальний прцес організовано так, що практично всі слухачі заохочені до прцесу              пізнання, вони мають можливості розуміти і рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають;
 • має бути атмосфера доброзичливості, взаємопідтримки – форма кооперації та співпраці;
 • на занятті організовується індивідуальна, парна, групова робота;
 • застосовуються дослідницькі процеси, ділові ігри, робота з документами, різними джерелами інформації, використовувати творчі завдання.

Задачі, які можна використовувати одночасно:

 • розвиток комунікативних умінь і навичок;
 • емоційний контакт  між слухачами;
 • вчитись працювати у команді, прислухатись до думки свого товариша;
 • знімає нервове навантаження слухачів, пробуджують в них інтерес та мотивацію.

Інтерактивні методи захоплюють слухачів, пробуджують в них інтерес та мотивацію, навчають самостійному мисленню та діям.

СЛАЙД № 13

Навчальна піраміда

Люди запам’ятовують:

5% - лекції

10% - того, що читають

20% - того, що бачать

50% - того, що бачать і слухають одночасно

70% - того, що пишуть і обговорюють

80% - того, що роблять практично власноруч

90% - того, що роблять і обговорюють одночасно

95% - того, чому навчають інших

Суть інтерактивного навчання

Інтерактивне навчання – це діалогове начання, яке заперечує домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над іншою.

Додатки

Категорія «Сучасний урок»

 1. Застосовується на:
  • Уроках вивчення нового матеріалу;
  • Уроках формування і вдосконалення вмінь і навичок;
  • Уроках закріплення та застосування знань, умінь, навичок;
  • Уроках узагальнення та систематизації знань;
  • Уроках контролю і корекції знань, умінь та навичок;
  • Комбінованих уроках.
 2. Одним із найважливіших напрямків удосконалення навчання учнів початкових класів є пошуки і впровадження у навчально-виховний процес інтерактивних технологій.
 3.  Сьогодні вже неможливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного поцесу має бути учень. Від його творчої активності на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтувати свої думки, вміння спілкуватися з учителем, учнями класу залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми.
 4. Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської мови від слова «ineract», де «іnter» - взаємний і «act» - діяти. Отже, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу.
 5.  Інтерактивне навчання реалізує конкретну мету – створити комфортні умови навчання та виховання, які забезпечать активну взаємодію всіх учнів. Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємо навчання, де учень і учитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання.

Категорія «Робота в парах»

 1. Ця технологія особливо ефективна на початкових етапах навчання учнів роботи у малих групах. Її можна використовувати для досягнення будь-якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірка знань тощо.
 2. За умов парної роботи всі діти в класі отримують рідкісну за традиційним навчанням можливість говорити, висловлюватись. Робота в парах дає учням час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом.
 3. На уроках читання при роботі в парах учні можуть отримувати такі завдання:
  • читати в парі «ланцюжком» (з виправленням помилок під час читання);
  • підготуватися до читання в особах чи інсценізації;
  • запитати один в одного про значення виділених слів;
  • висловити своє міркування щодо змісту виділеного рядка;
  • перевірити вірш напам»ять;
  • поставити один одному запитання за прочитаним.
 4. На уроках української мови при роботі в парах учні можуть отримувати такі завдання:
  • Скласти діалог з теми.
  • Вчитися складати діалог(завдання за текстом, вправи).
  • Читати правило.
  • Ставити один одному запитання за його змістом та відповідати на них.
 5. На уроках математики при роботі в парах учні можуть отримувати такі завдання:
  • Перевірити один в одного знання таблиць додавання, віднімання, множення, ділення.
  • Скласти математичний діалог за умовою задачі.
 6. Організація роботи в парах:
  • Запропонуйте учням завдання. Після пояснення дайте їм 1-2 хвилини для продумування можливих відповідей або рішень індивідуально.
  • Об»єднайте учнів у пари, визначте, хто з них буде висловлюватись першим.
  • По закінченні часу на обговорення кожна пара представляє результати роботи, обмінюється своїми ідеями та аргументами.

Категорія «Робота в групах»

 1. Цей варіант інтерактивного навчання сприяє активному аналізу та обговоренню нового матеріалу з метою осмислення, закріплення та засвоєння.
 2. Учнів можна об»єднати в групи, використовуючи назви днів тижня, назви пір року, вільний вибір дітей. Можна зробити так: виготовити емблеми декількох груп (метелики, квітки, листочки). Діти розподіляються по групах за бажанням або за однаковими емблемами. Можна використовувати метод «пазлів»

Один з нетрадиційних методів роботи із учнями початкових класів у формі гри є використання у навчальному процесі пазлів. Склалась хибна думка, що пазли можуть бути лише іграшкою та розвагою. Пазли можуть стати чудовим плацдармом для навчання, якщо правильно підібрати тему малюнка. Діти мають гарну можливість покращити пам'ять, спів ставляти частинки на основі форми, кольору, малюнку. Вони використовують короткотривалу пам'ять для сортування частин головоломки. Деякі пазли потребують підключити логічне мислення та зробити неодноразове переміщення елементів. Для виконання завдання не обов’язково розбирати пазл повністю, іноді достатньо видалити лише декілька елементів. Правильно підібраний пазл може стати не тільки розвагою, а й джерелом інформації та розвитку. Також, складання пазлів - це гарне тренування моторики рук, візуального сприйняття, розвиток логічного мислення, а також когнітивних умінь, що відповідають за організацію і стратегію процесу складання. 

 1. Можливі завдання в группах при роботі над текстом:
  • Прочитати текст.
  • Обговорити твір, відповідаючи на запитання.
  • Зробити висновок і підготуватися до презентації спільної думки, якої ви дійшли думки, якої ви дійшли у процесі роботи в групі.
  • Оберіть у групі доповідача, який зуміє відстояти думку групи.
  • Презентація думок. Виступи представників групп.
 2. Ефективною групова робота буде в групі з кількістю не більше 5-6 осіб. Більші групи потребують інших технологій.
 3.  Усе, що пропонують учні, має бути прийняте і обговорене. Не слід казати їь, що це правильна чи неправильна відповідь, треба лише допомогти опрацювати інформацію і прийняти власні рішення. Спостерігайте, щоб ніхто з учнів не залишився поза обговорень.

Категорія «Карусель»

 1. Варіант кооперативного навчання «Карусель» найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами.
 2. Технологія «Карусель» застосовується:
  • Для обговорення будь-якої гострої проблем из діаментрально протилежних позицій;
  • Для збирання інформації з будь-якої теми;
  • Для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань;
  • Для розвитку вмінь аргументувати власну думку.

 

 1. Організація роботи за технологією «Карусель»:
 • Розтавте стільці для учнів у два кола;
 • Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в зовнішньому – обличчям. Таким чином, кожен з учасників сидить один навпроти другого.
 • Внутрішнє коло  - нерухоме, а зовнішнє – рухоме: за сигналом ведучого всі його учасники пересуваються на один стілець вправо і опиняються перед новим партнером. Мета- пройти все коло, виконуючи поставлене завдання.
 1. Використовуючи технологію «Карусель» на уроках математики, можна давати такі завдання: повторення таблиць множення, компонентів арифметичних дій та Зв»язків між ними.
 2. Використовуючи технологію «Карусель» на уроках читання,                  

можна давати такі завдання: повторити вірш, попрацювати скоромовкою, лічилкою, провести розчитку.

 1. Використовуючи технологію «Карусель» на уроках української  

мови можна повторити відмінки.

Категорія «Мікрофон»

 1. Технологія «Мікрофон» надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі відповідати на запитання, висловлюючи свою думку чи позицію.
 2. Організація роботи за данною технологією:
  • Поставте запитання класу.
  • Запропонуйте классу якийсь прдмет, який виконуватиме роль уявного мікрофона. Учні передаватимуть його один одному по черзі, беручи слово.
  • Надавайте слово тільки тому, хто отримує «уявний» мікрофон.
  • Запропонуйте учням говорити лаконічно і швидко.
  • Не коментуйте і не оцінюйте подані відповіді.
 3. Коли хтось висловлюється, інші не мають права перебивати,      щось говорити, викрикувати з місця.
 4. З інтерактивною технологією «Мікрофон» поєднується прийом «Незакінчені речення».
 5. Використовуючи уявний мікрофон, учитель формулює незакінчене речення і пропонує учнім, висловлюючись, закінчувати його. Кожний наступний учасник обговорення повинен почати свій виступ із запропонованої формули.

Категорія «Метод Прес»

 1. Технологія «Метод Прес» використовується при обговоренні дискусійних питань та при проведенні вправ, у яких потрібно зайняти і чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється.
 2. Метод навчає учнів виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших.
 3. «Метод Прес» можна запропунувати до будь-якої проблеми  з умови дотримання чотирьох етапів.
 4. Чотири етапи,яких необхідно дотримуватись при застосуванні «Методу Прес».
  • висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору;
  • наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку вашої позиції;
  • узагальніть свою думку;
 5. Засвоєння учнями етапів «Метод Прес» привчіть до логічного висловлювання своєї думки.

Категорія «Технології навчання у грі»

 1. До технологій навчання у грі відносяться імітації, рольові ігри, драматизація.
 2. Мета рольової гри – визначити ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри, допомогти навчатися через досвід та почуття.
 3. Види лялькових театрів: пальчикові, рукавичкові, настільні, тіньові.
 4. Ігрова модель навчання має 4 етапи:
  • орієнтація (ознайомлення з правилами гри);
  • підготовка до проведення гри (визначення ігрових завдань);
  • основна частина – проведення гри;
  • обговорення.

Категорія «Критичне мислення»

 1. Мислення – це процес, подібний до читання, письма, розмови, слухання.Це активний процес, який передбачає міркування з приводу якихось сутнісних питань.
 2. Критичне мислення – це результат навчання, активний прцес, який надає учневі можливість контролювати інформацію, ставити під сумнів, об'єднувати її, переробляти, адаптувати.
 3. Критичне мислення можливе у будб-якому віці. Молодші школярі можуть бути залучені дл критичного мислення на відповідному рівні.
 4. Структура розвитку критичного мислення:
 • Актуалізація – фаза уроку, протягом якої учням пропонують подумати про те, що вони вже знають з теми, поставити власні запитання та встановити мету навчальної роботи.
 • Рефлексія – фаза уроку, протягом якої учні роблять прегляд ідей, значення яких вони усвідомили; учні запитують дискутують, інтерпретують, піддають сумніву поширюють номе значення.
 • Усвідомлення – фаза уроку протягом якої учні здійснють пошукову діяльнісьб, і в результаті контролюють чи усвідомлюють нове значення.
 1. Розвиток критичного мислення дозволяє учням:
 • чітко сформулювати мету навчання;
 • підтримує активну участь дітей в обговоренні;
 • провокує дискусії;
 • заохочує учнів мислити творчо і шукати відповіді на власні запитання;
 • полегшує висловлювання учнями власних думок;
 • підтримує в учнях бажання читати;
 • забезпечує атмосферу поваги до всіх думок;
 • дозволяє учням розвивати в собі здатність проникнути в сутність твору;
 • слугує як стимул для змін;
 • дає надію на те, що учні будуть здатні займати критичну позицію.

Люди, що мислять критично, менше піддаються впливові та мають більш захищену систему поглядів, менше залежать від випадкового тиску.

Категорія «Форми роботи з розвитку критичного мислення»

 1. АУР – це актулізація, усвідомлення, рефлексія.
 2. На світі актуалізації застосовують «мозкову атаку», «сенкан», «гронування».
 3. На етапі усвідомлення застосовують такі форми роботи з розвитку критичного мислення, як кероване читання, читання з позначками.
 4. На етапі рефлексія можна використовувати такі форми роботи, як «сенкан», «кубування», «гронування».
 5. При проведенні таких форм роботи, як «мозкова атака», «кероване читання» обов'язковими умовами є:
 • бути доброзичливим;
 • дотримуватись регламенту;
 • прийняти і записати всі ідеї;
 • не критикувати;
 • запропонувати свою думку повинен кожен.

Отож, розвиток творчих здібностей вчителів у системі методичної роботи - може бути досягнутий тільки тоді, коли сама робота буде творчою.

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
24 вересня 2018
Переглядів
1368
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку