Шкільне методичне об'єднання класних керівників

Про матеріал

Шкільне методичне об'єднання класних керівників на 2017-2018 н.р. (річний план)

ПАСПОРТ

шкільного методичного об'єднання класних керівників

Кожанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Фастівської районної державної адміністрації Київської області

Керівник методичного об'єднання Науменко Євгенія Олександрівна

Кількісний склад членів методичного об'єднання 9 чол.

 • Методична тема, над якою працює методичне об'єднання
 • Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору
Перегляд файлу

Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації

 

Кожанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

 

 

 

 

 

 

 

ШКІЛЬНЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

 

 

 

2017/2018 навчальний рік


ПАСПОРТ

шкільного методичного об’єднання класних керівників

Кожанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Золочівської районної державної адміністрації Харківської області

 

 

Керівник методичного об’єднання  Науменко Євгенія Олександрівна

 

Кількісний склад членів  методичного об’єднання   9 чол.

 

 

Методична тема, над якою працює методичне об’єднання

Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні шкільного методичного

об’єднання класних керівників

Протокол №__  від «__»________2017р.

 

ПЛАН РОБОТИ

ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

 

„Учитель повинен усе життя працювати над самовдосконаленням", - писав В.Сухомлинський. Відомо, що лише творчий учитель може сформувати творчу особистість. Тому головним завданням методичного об'єднання є розвиток у кожного вчителя того індивідуального стилю, який характеризує його професійну майстерність як складне соціально-педагогічне явище.

 

Вступ

Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, європоцентричність, пробудження громадянської і громадської ініціативи, виникнення різних громадських рухів, розповсюдження волонтерської діяльності, які накладаються на технологічну і комунікативну глобалізацію, міграційні зміни всередині суспільства, ідентифікаційні і реідентифікаційні процеси в особистісному розвитку кожного українця, відбуваються на тлі сплеску інтересу і прояву патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, релігії, традицій і звичаїв українського народу (Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді).

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають національно-патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу   як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.  

Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

Методичне об’єднання класних керівників – це структурний підрозділ внутрішньошкільної системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Робота класних керівників відповідає вимогам:

 •            Законів України «Про освіту»; «Про загальну середню освіту.
 • - Указів Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»; від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»; від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»; від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно патріотичного виховання дітей та молоді», від 12.08.2015 №471/2015 «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».
 •    постанови Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно патріотичного виховання дітей та молоді»
 •    розпоряджень Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року»; від 25.12.2015 № 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік»
 • наказів Міністерства освіти і науки України: від 31.10.2011 №1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»; від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді»; від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»; від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти»; від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»
  •    Листів Міністерства освіти і науки України: від 24.06.2015 №1/9-302 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнської ідеології в системі освіти»; від 05.02.2015 №1/9-51 «Щодо реалізації заходів, спрямованих на упередження негативного впливу інформаційної пропаганди»; від 13.08.2014 №1/9-412 «Про проведення уроків мужності»;

 Листів Інституту модернізації змісту освіти: від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»; від 29.07.2016 № 2.1/10-1855 “Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”.

Головне завдання методичної роботи з класними керівниками полягає в розвитку сучасного педагогічного мислення класного керівника, підвищенні його мотивації на самоосвіту, формуванні в педагога якостей інноваційної особистості. Члени МО вважають, що головною метою виховної роботи є:

- становлення та розвиток життєвих компетентностей вихованців, свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших;

- створення необхідних умов для розвитку творчих здібностей та формування особистості дитини;

- стимулювання пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності учнів, необхідної для формування, застосування та здобуття досвіду їх успішної подальшої адаптації у соціумі.

Методичне об’єднання працює над проблемою: «Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору». Класні керівники працюють над виховними темами, що відповідають рівню психофізичного розвитку та вихованості учнів, ступеня згуртованості класних колективів.

У роботі методичного об’єднання значна роль відводиться підвищенню наукової компетентності та професіоналізму педагогів. Тому роботу МО орієнтовано на практичне спрямування.  Її мета: ознайомити класних керівників із найбільш важливою актуальною інформацією з питань педагогічної теорії, досягнень сучасної науки, підвищити методичну підготовку вчителів. Заняття дають можливість значно підвищувати рівень науковості, сприяють розвитку їх аналітичного мислення, спонукають до аналізу конкретних педагогічних ситуацій.

Класний керівник має бути яскравою, інтелігентною, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, прагнути до постійного вдосконалення, духовного зростання. Становлення таких якостей особистості педагога має забезпечувати методична робота з класними керівниками як складова частина всієї методичної роботи закладу.

 


І. Методична тема, завдання ШМО класних керівників на 2017/2018 н.р.

 

Методична тема, над якою працює шкільне методичне об’єднання класних керівників:

Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору

Мета: Формування професійного співтовариства вчителів, здатних на засадах інтеграції й застосуванні сучасних виховних технологій забезпечувати новий рівень виховання.

Кредо:  Якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини.

Основні завдання шкільного методичного об’єднання класних керівників:

 •       підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки виховної роботи;
 •       організація програмно-методичного супроводу виховної роботи в класі, школі, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи;
 •       інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників;
 •       забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 •       формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;
 •       озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;
 •       координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах;
 •       всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;
 •       сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників;
 •       оцінювання виховної роботи членів педагогічного колективу;
 •       вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

 


ІІ. Персональний склад  шкільного методичного об’єднання  класних керівників

2017/2018 н.р.

№ зп

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата народження

Який ВНЗ закінчив,

 рік закінчення

Спеціальність за дипломом

Категорія, педагогічне звання

Загальний педстаж

У якому класі працює класним керівником

Виховна тема класного керівника

1.

 

19

Харківський державний університет ім.В.Н.Каразіна,

 

Російська мова і література

Спеціаліст вищої категорії,

 

1

Виховання колективізму у дітей

2.

 

19

Харківський державний педагогічний інститут ім.Г.С.Сковороди, 1985

Педагогіка і методика початкового навчання

Спеціаліст вищої категорії

31

2

Виховання ціннісного ставлення до людини

3.

 

19

Харківський державний педагогічний інститут ім.Г.С.Сковороди, 1985

Українська мова та література

Спеціаліст вищої категорії

47

3

Виховання колективізму у дітей

4.

 

19

Харківський державний педагогічний інститут ім.Г.С.Сковороди, 1988

Педагогіка і методика початкового навчання

Спеціаліст вищої категорії, Старший учитель

29

4

Творчий розвиток особистості через родинне виховання

5.

 

19

Харківський державний педагогічний університет
ім.Г.С.Сковороди, 1997

Математика та основи інформатики

Спеціаліст вищої категорії, Старший учитель

25

5

Виховання високоморальної особистості на основі відродження національних традицій українського народу

6.

 

19

Харківський національний педагогічний університет, ім.Г.С.Сковороди, 2009

Історія та географія

Спеціаліст
ІІ категорії

7

6

Виховання почуття толерантності один до одного

77

 

 

 

 

 

 

 

Проектна робота як ефективний засіб самостійної роботи учнів

8.

 

19

Харківський державний педагогічний інститут ім.Г.С.Сковороди, 1986

Біологія та хімія

Спеціаліст вищої категорії

30

8

Формування комунікативних якостей учнів, їхнього спілкування одне з одним

9.

Науменко Євгенія Олександрівна

1987

Національний педагогічний університет, ім.М.П. Драгоманова, 2010

Хімія та біологія

Спеціаліст

ІІ категорії

7

9

Формування групової згуртованості в класі на основі різних форм діяльності

 

 

 


 

IІІ. Засідання шкільного методичного об’єднання класних керівників

2016/2017 н.р.

 

№ з/п

Тематика засідань

Форма проведення

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

 1. засідання
 1. Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання класних керівників за 2016/2017 навчальний  рік                        
 2. Обговорення і затвердження плану роботи методоб’єднання на 2017/2018 н. р.
 3. Рекомендації щодо змістового наповнення планів виховної роботи та їх оформлення.

Методичний семінар

 

 

 

 

 

 

31.08.2017

Голова ШМО

 

 

 

 

 

 

 

 

2 засідання

 1. Потреба у здоровому способі життя як ознака компетентної особистості.
 2. Формування здорового способу життя школярів.

 

 1. Соціально-педагогічні умови захисту дитинства в діяльності школи. Організація роботи класних керівників з огляду на соціальний паспорт школи.

 

Обмін думками

Аукціон педагогічних ідей

Рекомендації

 

 

 

02.11.2017

Голова ШМО

Класні керівники

 

 

 

 

 

3 засідання

 1.  Формування духовно-патріотичної компетентності учнівської молоді.
 2.  Сучасний погляд на патріотичне виховання
 3. Громадянське виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема

Круглий стіл

 

 

 

 

 

 

11.01.2018

Голова ШМО

Класні керівники

 

 

4 засідання

 1.  Створення психолого-педагогічних умов для виховання загальнолюдських гуманістичних цінностей школярів.
 2. Модель виховної роботи класу як засіб формування компетентної особистості учня на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей.
 3. Вироблення рекомендацій щодо формування компетентної особистості учня на основі гуманістичних цінностей.

Педагогічний діалог

 

 

 

 

Творча робота

29.03.2018

Голова ШМО

Класні керівники

 

 

 

5 засідання

 1. Формування у школярів правової культури, виховання поваги до законів і норм співжиття у суспільстві.
 2. Основні засади формування самоосвітньої компетентності учнів.
 3. Про підсумки роботи ШМО за 2017/2018 н. р.

 

 1. Складання перспективного плану роботи ШМО на 2018/2019 н. р.

 

Обмін думками

 

 

Звіт голови ШМО

Панорама ідей

17.05.2018

Голова ШМО

Класні керівники

 

 


 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гутів Наталія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
24 вересня 2018
Переглядів
1553
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку