7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Річна контрольна робота з хімії 7 клас

Про матеріал

Даний матеріал містить різнорівневі та різнотипові завдання з тем курсу хімії 7 класу. В розробці представленні різні форми роботи: тестові завдання, закінчи речення, теоретичні та розрахункові завдання.

Перегляд файлу

Варіант I

1. Про кисень як просту речовину йдеться в реченні:

а) кисень входить до складу повітря;

б) крейда — складна речовина, що містить Оксиген.

2. У III періоді, V групі, головній підгрупі знаходиться хімічний елемент:
a)Y;   6) In;  в) P.

3. Закінчіть речення

  Розчин це…

  Розчинник це …

4. Із запропонованого переліку виберіть формули простих речовин:Fe(OH)3, Au, N2, H2S, F2, HC1, P205, S8, PbS, C, ZnO, Mg.

5.Обчисліть валентності елементів у їх сполуках з Оксигеном:

   a) Ag20;   б) С1207;  в) Сг03;  г)СаО;

Д) С02;        е) As205.

6.Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції KClO3= KCl + O2   дорівнює    А) 5 Б)7 В) 9 Г) 11

7.Охарактеризуйте фізичні  та хімічні властивості кисню.

8.Обрахуйте масові частки елементів в даній сполуці HNO3  .

9. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції:

a)  Al +  S->  A12S3

 б)  AlCl3+ NaOH->  Al(OH)3+NaCl

10. Складіть рівняння реакцій:

а) S + О2  б) Н2S + О2  в) Fe + О2

11.  Здійсніть ланцюжок перетворень за схемою:

MnMnО→ MnО2

12. Обчисліть масову частку солі в розчині, одержаному в результаті розчинення 150 г солі у 400 г води.

 

Варіант ІІ

1. Про Сульфур як хімічний елемент ідеться в реченні:

а) до складу сульфатної кислоти входить Сульфур;

б) сірка жовтого кольору.

2. У III періоді, IV групі, головній підгрупі знаходиться хімічний елемент:
а) Gа; б) Sс; в) Sі.

3. Закінчіть речення

  Розчин складається з таких компонентів .

  Розчинена речовина …

4. Із запропонованого переліку виберіть формули складних речовин:HNO3, К20, S, Вг2, ZnO, 03, С3Н8,     Hg,  Са(ОН)2, Fе, Fе203, Н2.

5.Обчисліть валентності елементів у їх сполуках з Оксигеном:

       а)СО;   б)N20;   в) W03;

г) N02;   Д) SО2; е) В203.

6.Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції KNO3= K NO2 + O2 дорівнює  А) 5 Б)7 

В) 9  Г) 11

7.Охарактеризуйте фізичні та хімічні  властивості води.

8. Обрахуйте масові частки елементів в даній сполуці  Fe(OH)3 .

9. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції:

a)  Fe +  02 ->  Fe203 

б)  Mg +  Н3Р04 ->  Mg3 (Р04 )2 + Н2

10.  Складіть рівняння реакцій:

а) С + О2  б) СН4 + О2  в) Al + О2

11 Здійсніть ланцюжок перетворень за схемою:      AsAs2O3As2O5

12. Обчисліть масову частку цукру в розчині, одержаному в результаті розчинення 50 г цукру у 300 г води.

Варіант I

1. Про кисень як просту речовину йдеться в реченні:

а) кисень входить до складу повітря;

б) крейда — складна речовина, що містить Оксиген.

2. У III періоді, V групі, головній підгрупі знаходиться хімічний елемент:
a)Y;   6) In;  в) P.

3. Закінчіть речення

  Розчин це…

  Розчинник це …

4. Із запропонованого переліку виберіть формули простих речовин:Fe(OH)3, Au, N2, H2S, F2, HC1, P205, S8, PbS, C, ZnO, Mg.

5.Обчисліть валентності елементів у їх сполуках з Оксигеном:

   a) Ag20;   б) С1207;  в) Сг03;  г)СаО;

Д) С02;        е) As205.

6.Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції KClO3= KCl + O2   дорівнює    А) 5 Б)7 В) 9 Г) 11

7.Охарактеризуйте фізичні  та хімічні властивості кисню.

8.Обрахуйте масові частки елементів в даній сполуці HNO3  .

9. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції:

a)  Al +  S->  A12S3

 б)  AlCl3+ NaOH->  Al(OH)3+NaCl

10. Складіть рівняння реакцій:

а) S + О2  б) Н2S + О2  в) Fe + О2

11.   Здійсніть ланцюжок перетворень за схемою:

MnMnО→ MnО2

12. Обчисліть масову частку солі в розчині, одержаному в результаті розчинення 150 г солі у 400 г води.

 

Варіант ІІ

1. Про Сульфур як хімічний елемент ідеться в реченні:

а) до складу сульфатної кислоти входить Сульфур;

б) сірка жовтого кольору.

2. У III періоді, IV групі, головній підгрупі знаходиться хімічний елемент:
а) Gа; б) Sс; в) Sі.

3. Закінчіть речення

  Розчин складається з таких компонентів .

  Розчинена речовина …

4. Із запропонованого переліку виберіть формули складних речовин:HNO3, К20, S, Вг2, ZnO, 03, С3Н8,     Hg,  Са(ОН)2, Fе, Fе203, Н2.

5.Обчисліть валентності елементів у їх сполуках з Оксигеном:

       а)СО;   б)N20;   в) W03;

г) N02;   Д) SО2; е) В203.

6.Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції KNO3= K NO2 + O2 дорівнює  А) 5 Б)7  В) 9  Г) 11

7.Охарактеризуйте фізичні та хімічні  властивості води.

8. Обрахуйте масові частки елементів в даній сполуці  Fe(OH)3 .

9. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції:

a)  Fe +  02 ->  Fe203 

б)  Mg +  Н3Р04 ->  Mg3 (Р04 )2 + Н2

10.  Складіть рівняння реакцій:

а) С + О2  б) СН4 + О2  в) Al + О2

11 Здійсніть ланцюжок перетворень за схемою:      AsAs2O3As2O5

12. Обчисліть масову частку цукру в розчині, одержаному в результаті розчинення 50 г цукру у 300 г води.

 

 

Варіант I

1. Про кисень як просту речовину йдеться в реченні:

а) кисень входить до складу повітря;

б) крейда — складна речовина, що містить Оксиген.

2. У III періоді, V групі, головній підгрупі знаходиться хімічний елемент:
a)Y;   6) In;  в) P.

3. Закінчіть речення

  Розчин це…

  Розчинник це …

4. Із запропонованого переліку виберіть формули простих речовин:Fe(OH)3, Au, N2, H2S, F2, HC1, P205, S8, PbS, C, ZnO, Mg.

5.Обчисліть валентності елементів у їх сполуках з Оксигеном:

   a) Ag20;   б) С1207;  в) Сг03;  г)СаО;   Д) С02;        е) As205.

6.Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції KClO3= KCl + O2   дорівнює    А) 5 Б)7 В) 9 Г) 11

7.Охарактеризуйте фізичні  та хімічні властивості кисню.

8.Обрахуйте масові частки елементів в даній сполуці HNO3  .

9. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції:  a)  Al +  S->  A12S3

 б)  AlCl3+ NaOH->  Al(OH)3+NaCl

10. Складіть рівняння реакцій:

а) S + О2  б) Н2S + О2  в) Fe + О2

11.  Здійсніть ланцюжок перетворень за схемою:  MnMnО→ MnО2

12. Обчисліть масову частку солі в розчині, одержаному в результаті розчинення 150 г солі у 400 г води.

 

Варіант ІІ

1. Про Сульфур як хімічний елемент ідеться в реченні:

а) до складу сульфатної кислоти входить Сульфур;

б) сірка жовтого кольору.

2. У III періоді, IV групі, головній підгрупі знаходиться хімічний елемент:
а) Gа; б) Sс; в) Sі.

3. Закінчіть речення

  Розчин складається з таких компонентів .

  Розчинена речовина …

4. Із запропонованого переліку виберіть формули складних речовин:HNO3, К20, S, Вг2, ZnO, 03, С3Н8,     Hg,  Са(ОН)2, Fе, Fе203, Н2.

5.Обчисліть валентності елементів у їх сполуках з Оксигеном:

       а)СО;   б)N20;   в) W03;

г) N02;   Д) SО2; е) В203.

6.Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції KNO3= K NO2 + O2 дорівнює  А) 5 Б)7 

В) 9  Г) 11

7.Охарактеризуйте фізичні та хімічні  властивості води.

8. Обрахуйте масові частки елементів в даній сполуці  Fe(OH)3 .

9. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції:

a)  Fe +  02 ->  Fe203 

б)  Mg +  Н3Р04 ->  Mg3 (Р04 )2 + Н2

10.  Складіть рівняння реакцій:

а) С + О2  б) СН4 + О2  в) Al + О2

11 Здійсніть ланцюжок перетворень за схемою:      AsAs2O3As2O5

12. Обчисліть масову частку цукру в розчині, одержаному в результаті розчинення 50 г цукру у 300 г води.

 

doc
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
973
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку