Річна підсумкова контрольна робота з історії - 7 клас

Про матеріал
Методична розробка допоможе вам перевірити знання своїх учнів з історії, оцінити їх вміння та навички аналізувати історичні події. Містить завдання, спрямовані на перевірку фактичних знань, уміння працювати з історичними джерелами, зіставляти і оцінювати події та явища, діяльність історичних осіб, застосовувати і пояснювати історичні поняття, формулювати власну позицію та обгрунтовувати свою точку зору.
Перегляд файлу

Річна підсумкова контрольна робота з історії (7 клас)

I рівень (по 0,5 б)

 1. За великого князя Ярослава Мудрого було запроваджено…

А християнство як державну релігію Русі-України

Б писаний збірник давньоруських законів

В систему збирання данини з підвладних племен

Г традицію скликання з’їздів руських князів

 

 1. У якому році відбувся Любецький з’їзд князів?

А 1068 р В 1072 р

Б 1072 р Г 1097 р

 

 1. Галицьке та Волинське князівства було об’єднано в єдину державу в…

А 1111 р В 1199 р

Б 1185 р Г 1240 р

 

 1. Наприкінці 15 ст. Кримське ханство потрапило у васальну залежність від…

А Османської імперії                         В Великого князівства Литовського

Б Речі Посполитої Г австрійських Габсбургів

 

 1. Кревську унію уклали між собою…

А Польща і Литва                  В Польща і Чехія

Б Угорщина і Чехія                           Г Угорщина і Польща

 

 1. Вкажіть воєначальника, який очолив рух гуситів у Чехії

А Ян Гус В Ягайло

Б Ян Жишка Г Іржі з Подебрад

II рівень (по 1 балу)

 1. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями

1 шляхта

2 кріпацтво

3 магістрат

4 цехи

 

А самоврядна громада вільних ремісників однієї чи кількох спеціальностей, що встановлювала правила та умови виробництва і продажу товарів, а також контролювала ці правила

Б назва органу міського самоврядування, що здійснював адміністративно – судові функції

В система суспільних відносин, за якою землевласник мав право на особу, працю, майно залежних від нього селян

Г привілейований, панівний стан у Польщі, Литві, на українських, білоруських землях у 14-17 ст.

Д громадські релігійні та культурно – просвітницькі організації міщанства

 1. Установіть послідовність подій

А остаточна ліквідація Київського князівства

Б Кревська унія

В утворення Кримського Ханства

Г перша згадка про козаків у писемних джерелах

 

 1. Зістав країни і віросповідання

1 Італія А православ’я

2 Індія           Б католицизм

3 Візантія                 В мусульманство

4 Османська імперія Г індуїзм

III рівень (по1 б)

 1.  Співставте ім’я історичного діяча із його зображенням

1Картинки по запросу чингисхан2Похожее изображение3Картинки по запросу ян гус4Картинки по запросу святослав

   А Володимир Мономах      В Чингісхан Д Вітовт

   Б Ян Гус                                              Г Святослав

 1. Впізнай постать за описом

 

Ректор Празького університету. Проповідник,  який засуджував зловживання католицької церкви. Був спалений за наказом інквізиції.

 

 1. Вставте пропущене.

 

У_________р. у замку Крево було укладено__________унію між _________ і ________, яка передбачала обєднання Литви та Польщі в __________державу внаслідок шлюбу польської королеви _______з литовським князем________. По тому у Великому князівстві Литовському вводилася ____________віра. Князь Ягайло стає королем Польщі, і Велике князівство Литовське приєднуються до Польщі.

IV рівень (по 1,5 б)

 1.  Складіть перелік із 10 подій, які були визначальними для середньовічної історії України. Обґрунтуйте свій вибір.

 

 1.  Назви і охарактеризуй основні досягнення людства в епоху середніх віків.

 

docx
До підручника
Історія України 7 клас (Гупан Н.М., Смагін І.І., Пометун О.І.)
Додано
23 липня 2019
Переглядів
719
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку