Річний план виховної роботи

Про матеріал

Річний план виховної роботи розроблен заступником директора з виховної роботи Лядсбкю Н.В. Основні напрями виховання сплановані відповідно до Концепції виховання дітей і молоді в національній системі виховання, Концепції громадянського виховання, Концепції національно - патріотичного виховання тощо

Перегляд файлу

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ

НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Тема виховної роботи: виховання активної самостійної особистості, свідомого патріота, громадянина України, соціально компетентного в нових умовах життя.

 

Головна мета: виховання високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої особистості, якій притаманні глибока громадянська відповідальність, високі духовні цінності, патріотичні почуття, яка є носієм кращих досягнень національної та світової культури, здатна до самоосвіти і самовдосконалення.

 

Зміст виховання - це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюється для ідентифікації вихованця із загально визначеними цінностями і якостями.

 

Основні завдання на 2017 – 2018 навчальний рік:

1. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.

2. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.

3. Розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.

4. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.

5. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.

6. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.

7. Формування особистості-патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, який підготовлений до життя, і чітко орієнтується в сучасних реаліях. 8. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.

9. Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

10. Розвиток колективної творчої діяльності школярів.

11. Залучати дітей до різних форм творчої діяльності.

12. Формувати морально-духовну, соціально компетентну особистість, яка успішно самореалізується в соціумі.

13. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.

 

Основні напрямки виховної роботи:

- ціннісне ставлення особистості до себе (превентивне виховання, правове виховання);

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (громадянське виховання);

- ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей (родинно-сімейне та моральне виховання);

- ціннісне ставлення особистості до природи (екологічне виховання);

- ціннісне ставлення особистості до праці (профорієнтаційне виховання);

- ціннісне ставлення особистості до мистецтва (художньо – естетичне виховання).

 

Основні напрямки виховання сплановані відповідно до:

 •  Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів ЗНЗ України», затвердженої наказом Міністерства освіти та науки України від 31.10.2011 № 1243;
 • Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді;
 • Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття»;
 • Національної доктрини розвитку освіти;
 • «Концепції превентивного виховання дітей і молоді»;
 • Стратегії  національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки;
 • Концепції національно – патріотичного виховання.

 

Перший тематичний період  (вересень-грудень)

Завдання періоду:

1. Розширення світогляду дітей завдяки вивченню національних традицій.

2. Реалізувати можливості  кожної дитини, допомогти  знайти своє місце в шкільному колективі.

3. Залучити школярів до активної суспільної діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища.

4. Виховувати  відповідальне ставлення до власного здоров’я.

5. Сприяти  розвитку прагнення до саморозвитку й інтелектуального росту.

6. Виховувати  любов до рідного краю.

ВЕРЕСЕНЬ 2017 року

01.09 – День знань                                                               22.09. – День партизанської слави

10.09 – День фізкультури та спорту                            30.09 – Всеукраїнський День бібліотек

21.09- Міжнародний день миру

 

№ з/п

Заходи

 

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

01.09

1

День знань

Свято першого дзвінка «Найсвітліша дорога – до школи».

01.09.

 

1-11

ЗДВР, педагог-організатор,

кл. керівники

 

2

Перший урок до 26-річниці незалежності України

 • «Історія нашого прапору»
 • «Національна символіка українського народу»

01.09.

 

 

1-4

5-11

 

Класні керівники

 

3

Засідання ради «Райдужна республіка»

 

Щомісячно

 

5-11

 

ЗДВР,

педагог-організатор,

вчителі-консультанти

 

4

Єдиний урок з Правил дорожнього руху «Дорожня грамота»

01.09.

1-11

Класні керівники

 

04. 09. – 08.09.

1

 Міжнародний день грамотності «Мово рідна, ти -  життя народу і культури рідної краса»

08.09.

 

1-11

Вч.укр.мови, вч.поч.класів, педагог-

організатор

 

2

 

 Поновлення банку даних учнів пільгових категорій та обдарованих дітей.

Протягом тижня

 

 

1-11

ЗДВР, класні керівники,

психолог

 

3

Цикл інструктажів з техніки безпеки перед початком 2017-2018 навчального року.

Протягом тижня

1-11

Класні керівники

 

4

Година спілкування «Правила поведінки в школі, вдома, на вулиці»

Протягом тижня

1-11

Класні керівники

 

5

 

День здоров’я, фізкультури та спорту. Спортивні змагання «Здоров’я і спорт поруч ідуть».

07.09.

1-11

 

Вчителі фізичної

культури, класні керівники

 

6

Залучення дітей до відвідування гуртків, секцій, клубів за інтересами)

Протягом тижня

 

1-11

 

Керівники гуртків та спортивних секцій

 

7

Операція „Турбота”. Уточнення та упорядкування списків учнів груп ризику та дітей, що потребують особливої педагогічної уваги.

Протягом тижня

1-11

 

ЗДВР, класні керівники

 

8

 Конкурс на кращий мистецький учнівський твір, присвячений історії боротьби українського народу за державний суверенітет та територіальну цілісність України.

Протягом тижня

7-11

Вч. історії

 

 9

Заходи, присвячені  Дню визволення Донбасу та Костянтинівки від німецько-фашистських загарбників(за окремим планом) та Дня міста (16.08)

08.09

1-11

ЗДВР, педагог-організатор, класні керівники

 

10

«Увага!Діти на дорозі». Проведення годин спілкування з попередження дорожньо - транспортного травматизму.

 Виставка малюнків «Ми – пішоходи!»

06.09-07.09

1-11

Класні керівники

 

 

Педагог-організатор

 

11

Створення на новий навчальний рік шкільної комісії з профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

Протягом тижня

 

ЗДВР

 

 

 

 

 

 

 

11.09 – 15.09.

1

Година спілкування «Поговоримо про шкідливі звички».

Протягом тижня

5-11

Класні керівники

 

 

2

Година спілкування «Зовнішній вигляд хлопчика і дівчинки».

Протягом тижня

1-4

Класні керівники

 

3

 Година спілкування «Загартовування та фізичні вправи – необхідні умови здорового способу життя».

Протягом тижня

1-11

Класні керівники

 

4

Операція „Сім’я”. Складання актів обстеження житлово-побутових умов сімей категорійних дітей .

Протягом тижня

1-11

ЗДВР, класні керівники

 

5

Аналіз організації літнього відпочинку школярів, зокрема дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених, дітей з сімей, що опинилися в скрутних життєвих обставинах, учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку.

Протягом тижня

1-11

ЗДВР

 

6

Операція „Підліток”. Рейд - перевірка умов проживання учнів, схильних до правопорушень, складання актів

Протягом тижня

1-11

ЗДВР, класні керівники

 

7

День знань щодо обережного поводження з вогнем.

Цикл бесід:

 • протипожежна безпека;
 • „Увага: обірваний провід!”;
 • „Обережно – вибухонебезпечні предмети”;

Вогонь – друг, вогонь – ворог. Причини виникнення пожеж, їх наслідки

Протягом тижня

1-11

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

18.09 -22.09

1

Міжнародний день миру.

 • Уроки миру «У мирі щастя пізнаємо».
 •  Конкурс дитячого малюнку на асфальті «Ми за мир на планеті Земля»

21.09

 

5-11

 

1-4

Класні керівники, педагог-організатор

 

2

 Година спілкування «Твій режим дня».

Протягом тижня

1-4

 

Кл. керівники

 

 

3

 Розмова в дружньому колі «Кого я наслідую в житті».

Протягом

тижня

5-11

 

Кл. керівники

 

 

4

День партизанської слави «А пам’ять народу не меркне”.

22.09

10-11

Класні керівники

 

5

Заходи щодо відзначення річниці партизанського руху в Україні.(«Партизанський подвиг у роки Другої Світової війни»)

22.09

1-11

ЗДВР, педагог-організатор, класні керівники

 

6

Трудовий десант «Шануймо природу усюди й завжди»

 

Протягом

тижня

 

1-11

Педагог-організатор,

вч. труд.навчання, класні керівники

 

7

Рольова гра «Шукаю свою професію».

 

Протягом

тижня

9-11

Кл. керівник

 

 

8

Рейд „Урок”. Аналіз стану відвідування

учнями шкільних занять.

Протягом тижня

 

ЗДВР

 

 

 

 

 

 

 

25.09 -29.09

1

 

Аналіз зайнятості в гуртках дітей, схильних до правопорушень, та з сімей, що опинилися в скрутних життєвих обставинах

Протягом тижня

1-11

ЗДВР

 

 

2

Профілактичні заходи з попередження правопорушень, бродяжництва та жебракування

Протягом тижня

1-11

Класні керівники, психолог

 

3

Аналіз стану відвідування школи учнями, схильними до правопорушень.

Протягом тижня

1-11

ЗДВР

 

4

Рейд-перевірка умов проживання учнів, які опинилися в скрутних життєвих обставинах „Операція „Турбота”.

Протягом місяця

1-11

ЗДВР

 

5

Засідання ради профілактики

30.09

1-11

ЗДВР

 

6

Виставка аплікацій з осіннього листя «Осінній дивограй»

28.09

1-4

Педагог-організатор, класні керівники

 

7

 

 

Всесвітній день бібліотек « Дім без книги – день без сонця».

30.09.

1-11

Бібліотекар,

класні керівники

 

 

8

Святковий концерт до Дня працівників освіти «Учительська доля – то сад у красі»

 

30.09

1-11

ЗДВР, педагог – організатор, класні керівники

 

9

День людей похилого віку. «Я до ніг прихилив би Вам небо…». Операція «Прийми мою допомогу» (відвідання і надання допомоги людям похилого віку, що потребують допомоги).

29.09

5-11

ЗДВР,педагог-організатор,

класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

ЖОВТЕНЬ 2017 року

01.10 – Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана

Перша неділя жовтня – День учителя    14.10 – Свято Покрови Пресвятої Богородиці

14.10 – День захисника України та українського козацтва

24.10 – Міжнародний день ООН              28.10 – День визволення України від фашистських загарбників

№ з/п

Заходи

 

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка про виконання

02.10 – 06.10

1

Морально-етичні бесіди “Право і мораль”.

Протягом тижня

9-11

Класні керівники

 

2

Круглий стіл «Україна та суміжні держави: проблеми та перспективи їх відносин».

Протягом тижня

7-11

Вч. історії

 

3

Проведення анкетування учнів і батьків з метою вивчення психологічного розвитку дитини

Протягом тижня

1,5,10

Психолог

 

4

Година спілкування «Про необхідність дотримання внутрішньошкільного розпорядку»

Протягом тижня

1-11

Класні керівники

 

5

Тиждень протипожежної безпеки (за окремим планом)

Протягом тижня

1-11

Класні керівники

 

6

Виставка дитячих малюнків «Чарівні фарби осені» (9 жовтня – день художника)

06.10

1-6

Учителі малювання

 

7

Доброчинна акція “Наша школа рідний дім - ми всі дружні діти в нім” (збір шкільного приладдя та іграшок для учнів пільгового контингенту та дітей із зони АТО).

Протягом тижня

1-11

Педагог-організатор

 

8

Конкурс – огляд класних куточків

Протягом тижня

1-11

Педагог-організатор

 

 

 

 

 

 

 

09.10 – 13.10

1

 

Всеукраїнська експедиція «Моя Батьківщина – Україна» (Конкурс пошуково-дослідницьких робіт за напрямами:

 • «Духовна спадщина мого роду»;
 • «Козацькому роду нема переводу»;
 • «Із батьківської криниці»;
 • «З попелу забуття»;
 • «Живи возрадуйся, роде наш красний»;
 • «Славні імена земляків»;
 • «Неологічними стежками України»;
 • «Географія рідного краю».)

Протягом тижня

 

1-11

 

 

Педагог-організатор,

вч. історії,

вч. географії,

вч. укр. мови та літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Свято «Подорож у країну казки» для молодших школярів.

09.10.

1-4

Педагог-організатор

 

3

 Бесіда «Правила харчування».

Протягом тижня

1-11

Медична сестра

 

4

Заходи до Дня українського козацтва. «Козаку найперше воля, козаку найперше честь». Козацькі забави (ігри, змагання).

Протягом тижня

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

 

5

Заходи до Дня захисника України:

 • Спортивні змагання «Готуємося стати захисниками України»
 • Виставка квіткових композицій до Дня захисника України
 • Конкурс малюнків «Захисникам України – Слава!»

13.10

1-11

 

Вч.фіз.культури

 

Класні керівники, педагог-організатор

 

6

Рейд-перевірка учнівських щоденників

Протягом тижня

2-11

ЗДВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Профілактичні заходи з попередження правопорушень, бродяжництва та жебракування

Протягом тижня

 

 

 

8

Засідання ради профілактики

13.10

 

ЗДВР

 

9

Аналіз стану відвідування школи учнями, схильними до правопорушень.

Протягом тижня

 

ЗДВР

 

10

Інструктаж «Правила поведінки під час осінніх канікул».

13.10

1-11

Класні керівники

 

ЛИСТОПАД 2017 року

04.11 – День національної Гвардії України                              20. 11- Всесвітній день дітей

09.11- День української писемності та мови                    

20.11 День Гідності та Свободи                                             25.11. – День памяті жертв голодомору

№ з/п

Заходи

 

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

06.11. – 10.11

1

Інструктаж «Правила поведінки на водних об’єктах в осінньо-зимовий період».

Протягом  місяця

1-11

Класні керівники

 

2

Диспут «Що таке громадянська зрілість», «Чи можливі права без обов`язків», «Любов і борг», «Закон і совість».

Протягом тижня

1-11

Вч. правознавства

 

3

День української писемності  та мови «Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п’янить».

 

09.11.

1-11

Кл. керівники, вч. укр..мови та літератури,педагог-організатор

 

4

Рейди-перевірки відвідування учнями навчальних занять.

Протягом тижня

 

ЗДВР

 

5

Уроки громадянської єдності «Українське державотворення».

Протягом тижня

9-11

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11 - 17.11.

1

Пісенно-розважальна програма «Алло! Шукаємо таланти!»

Протягом тижня

1-11

Вч. музичного мистецтва, педагог-організатор

 

2

Рейд-перевірка учнівських підручників.

Протягом тижня

1-11

ЗДВР

 

3

Рейди-перевірки запізнень учнів на навчання.

Протягом тижня

1-11

ЗДВР

 

4

Круглий стіл “Відповідальність і вік”.

Протягом тижня

9-11

Вч.правознавства

 

5

 Участь у Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика.

Протягом тижня

2-11

Вч.укр.мови

 

6

Заходи до Дня Гідності та Свободи. Єдиний урок «Україна починається з мене» до Дня Гідності та Свободи України

17.11

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

20.11. – 24.11.

1

Вшанування пам’яті жертв Голодомору «Криваве клеймо 33».

24.11

1-11

Класні керівники, педагог-організатор

 

2

Бесіда «Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини».

Протягом тижня

1-11

Кл. керівники

 

3

 Колективна творча справа (КТС) «Рід, родина, рідня». Презентація родинного альбому класу».

 

Протягом тижня

1-4

 

Кл. керівники

 

 

4

Перегляд відеосюжету «Славетні українці»

Протягом тижня

1-11

Кл. керівники

 

5

Година спілкування «Моя рідна Україна»

Протягом тижня

1-11

Кл.керівники

 

6

Конкурс на найкращу годівничку «Годівничка для синички».

 

Протягом тижня

1-4

Педагог-організатор

 

7

Засідання ради профілактики

24.11

 

ЗДВР

 

8

Акція «Запали свічку», присвячена Дню пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій 1932-1933 рр.

 

24.11

1-11

Класні керівники, педагог-організатор, ЗДВР

 

9

Година історичної пам’яті «Пам’ятаємо про жертв голодомору». 

Протягом тижня

9-11

Кл. керівник

 

27.11. – 30.11

1

Розмова в колі «Що я знаю про символи моєї держави?».

Протягом

тижня

1-4

Кл. керівники

 

2

Пошукова експедиція «Україна, рід, родина».

 

Протягом тижня

5-6

Кл. керівники

 

3

Рольова гра «Якби я був Президентом України…».

Протягом тижня

7-8

Кл. керівники

 

4

Усний журнал «Конвенція про права дитини».

Протягом тижня

1-11

Кл. керівники

 

5

Круглий стіл «Історія української державної символіки».

Протягом тижня

11

Кл. керівники

 

6

Година спілкування «Любов до людства чи Гуманізм до тих, хто поруч».

Протягом тижня

10

Кл. керівники

 

7

Профілактичні заходи з попередження правопорушень, бродяжництва та жебракування

Протягом тижня

 

Класні керівники

 

8

Аналіз стану відвідування школи учнями, схильними до правопорушень.

Протягом тижня

 

ЗДВР

 

ГРУДЕНЬ 2017 року

01.12. – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

09.12 – Міжнародний день пам’яті жертв геноциду, вшанування їх гідності і запобігання цьому злочину                                            

06.12. – Міжнародний день інвалідів, День Збройних Сил України             10.12. – День захисту прав людини

14.12. – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС                                    19.12. – Святого Миколая

№ з/п

Заходи

 

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка про виконання

01. 12.

1

 

 

 Акція «Молодь проти СНІДУ»

01.12

 

 

1-11

Вч. основ здоров’я, кл.керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

04.12. -08.12.

1

Виховна година “Наркоманія і дитина”.

Протягом тижня

1-4

Медична сестра

 

2

Рейди-перевірки відвідування учнями навчальних занять.

Протягом тижня

1-11

ЗДВР

 

3

Міжнародний день інвалідів «Даруйте теплоту сердець».

 

06.12

1-11

Педагог-організатор, кл. керівники

 

 4

Всесвітній день прав людини «Я маю право знати свої права». Уроки громадянськості до Дня прав людини «Я маю право… Кожна людина має право».

08.12.

1-11

Класні керівники

 

5

Бесіда «Твій режим дня».

Протягом тижня

1-4

Медична сестра

 

6

Уроки мужності, присвячені Дню Збройних Сил України «Чи готовий ти стати захисником своєї держави?»

Протягом тижня

1-11

Класні керівники

 

7

Екологічний десант «Нагодуй птахів».

 

Протягом тижня

1-4

Педагог-організатор, класні керівники

 

8

Міжнародний день пам’яті жертв геноциду, вшанування їх гідності і запобігання цьому злочину         

08.12

1-11

Класні керівники

 

11.12. – 15.12.

1

Конкурс композицій «Замість ялинки – новорічний букет»

 

Протягом тижня

1-11

 

Вчителі трудового навчання, педагог-

організатор

 

2

Майстерня Діда Мороза. Виготовлення подарунків-сюрпризів.

Протягом тижня

1-4

Класні керівники

 

 

3

Подорож у країну добрих справ.

Протягом тижня

1-4

Класні керівники

 

 

 

4

Трудова операція «Радість – людям».

Протягом тижня

9-11

 

 

Класні керівники

 

 5

Майстерня «Умілі руки».

Протягом тижня

5-8

Класні керівники

 

 

 

6

 КТС  «Вечір на Андрія».

11.12

5-11

Педагог-організатор, класні керівники

 

7

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС «Ще довго сіятиме світу Чорнобиль біль і самоту…»                                    

14.12

1-11

Класні керівники

 

18.12. – 22.12

1

Інструктажі «Правила поведінки на небезпечних ділянках дороги за маршрутом «Школа – дім», «Правила поведінки з піротехнічними та вибухонебезпечними предметами».

Протягом тижня

 

1-11

Класні керівники

 

 

 

2

Година спілкування «Виконуй свою справу добре сьогодні і можеш не турбуватись про завтра».

Протягом тижня

5-8

Класні керівники

 

3

Свято Миколая «Миколая зустрічаймо в цей святий величний час». Фольклорна експедиція     „Іде Святий Миколай”.

19.11

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

 

25.12. – 29.12.

1

Новорічно  – розважальні програми «У сяйві новорічної ялинки»

Протягом тижня

1-11

 

Педагог-організатор,

кл. керівники

 

2

Читацька конференція «Всі професії хороші, вибирай на смак».

Протягом тижня

5-11

 

Кл. керівники

 

3

Година спілкування «Мої обов’язки в родині».

Протягом тижня

1-4

Кл. керівники

 

4

Інструктаж «Правила безпеки під час новорічних свят та під час зимових канікул».

Протягом тижня

1-11

Кл. керівники

 

5

Майстерня з виготовлення сувенірів.

Протягом тижня

1-4

Кл. керівники

 

 6

Тренінг «Твій вибір – життєвий успіх».

Протягом тижня

9

Кл. керівники

 

7

Засідання ради профілактики

29.12

 

ЗДВР

 

8

Профілактичні заходи з попередження правопорушень, бродяжництва та жебракування

Протягом тижня

 

Класні керівники

 

9

 Аналіз стану відвідування школи учнями, схильними до правопорушень.

Протягом тижня

 

ЗДВР

 

 

Другий тематичний період  (січень-травень)

 

Завдання періоду:

1. Створити умови для розвитку творчих здібностей учнів.

2. Допомогти кожній дитині знайти своє місце в шкільному колек­тиві.

3. Залучити школярів до активної суспільної діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища.

4. Виховання здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я.

5. Виховання в учнів прагнення до саморозвитку й інтелектуального росту.

6. Виховання любові до рідного краю. 

7. Розширення світогляду дітей завдяки вивченню національних традицій.

 

СІЧЕНЬ 2018 року

01.01. – Новий рік                                                          07.01. – Різдво Христове

14.01. – Старий новий рік                                          

27.01 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

22.01. – День Соборності України                           29.01. – День памяті героїв битви під Крутами

№ з/п

Заходи

 

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

09.01. – 12.01.

1

Новорічні віршування.

 

Протягом

тижня

1-11

Педагог-організатор

 

2

Загальношкільний конкурс колядок і щедрівок «Різдвяна зірка».

Протягом

тижня

1-11

 

Педагог-організатор,

кл. керівники

 

 

3

Бесіда «Грип та його профілактика».

Протягом тижня

1-11

Медична сестра

 

 

 

 

 

 

 

15.01. – 19.01.

1

Конкурс малюнків «В хату входить коляда» для молодших школярів

15.01.

1-4

Педагог-організатор

 

2

Цикл бесід, спрямованих на формування у дітей та учнівської молоді поваги до Конституції України, законів української держави:

 • «Чому наш прапор синьо-жовтий»
 • «Про що розповідає наш Герб»
 • «Як слухають ГімнУкраїни і гімн інших держав»
 • «Жити за законами держави»,
 • „Держава та особа”, 
 • „Громадянином бути зобов’язаний»,
 • «Ти і закон».

Протягом

тижня

1-11

Вчитель права, класні керівники

 

3

Інструктаж «Обережно, ожеледиця!».

Протягом тижня

1-11

Класні керівники

 

4

Години толерантності «Відкритість та повага українців до інших культур».

Протягом тижня

9-11

Класні керівники

 

22.01 – 26.01

1

День Соборності України «Від роду до народу слався, Україно».

22.01.

1-11

 

ЗДВР, педагог-організатор, класні керівники

 

2

 Акція «Відродимо духовні скарби нашого краю».

Протягом тижня

9-11

1

Кл. керівники

.

 

3

 Виховна година «Звичаї і традиції в житті українців».

Протягом тижня

5-8

Кл. керівники

 

4

Година народознавства «Обряди та звичаї мого краю».

Протягом тижня

1-4

 

Кл.керівники

 

 

5

Засідання ради профілактики

26.01

 

ЗДВР

 

6

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Години спілкування:

 • «Табори смерті на Україні»,
 • «Історія Голокосту»,
 • «Якщо на землі є пекло…»,
 •  «Голокост на Україні»

 

 

26.01

 

 

5-7

1-4

8-9

10-11

 

 

Класні керівники, вч.історії

 

29.01 – 31.01

1

 

День пам’яті героїв під Крутами. «Нас тут триста, як скло, товариства полягло».

29.01.

 

 

1-11

 

ЗДВР, педагог-організатор,

класні керівники

 

2

Профілактичні заходи з попередження правопорушень, бродяжництва та жебракування

Протягом тижня

 

Класні керівники

 

3

 Аналіз стану відвідування школи учнями, схильними до правопорушень.

Протягом тижня

 

ЗДВР

 

ЛЮТИЙ 2018 року

14.02. – День святого Валентина                                            

15.02. – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (Афганістан)

20.02 - Герої Небесної Сотні

21.02. – Міжнародний день рідної мови 

22.02 - Міжнародний день підтримки жертв злочинів                                                                                   

№ з/п

Заходи

 

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка про виконання

01.02. - 02.02.

1

Бесіда «В здоровому тілі здоровий дух».

 

01.02

1-11

Медична сестра

 

2

Інструктаж «Правила поведінки в автономній ситуації».

02.02

1-11

Класні керівники

 

3

 Цикл лекцій:

 1. Забруднення продуктів харчування та питної води. Його вплив на здоров’я людини.
 2. Захворювання органів дихання та профілактика цих хвороб:
  • грип;
  • кір;
  • туберкульоз.
 3. Хвороби шлунково-кишкового тракту та їхня профілактика:
 • харчові отруєння;
 • сальмонельоз;
 • вірусний гепатит;

глистяні хвороби.

01.02

1-11

Шкільна медсестра,

вч. біології та основ здоров’я

 

 

 

 

 

 

 

 

05.02. – 09.02.

1

Цикл бесід :

 • „Ввічливість як основа вихованості”,
 • „Запрошення до люстерка”,
 • „Скромність прикрашає людину”,
 • „Коли яке слово мовити”

Протягом тижня

 

1-11

Кл. керівники,

 

 

 

2

Інформаційні повідомлення «Куріння чи здоров’я – вибирайте самі».

 

Протягом тижня

1-11

Медична сестра

 

12.02. – 16.02.

1

 Бесіда «Професії твоїх батьків».

Протягом тижня

1-4

 

Класні керівники

 

 

2

  Вітально- розважальна програма «Сила двох сердець»

 

14.02

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

 

3

 • Урок- пам’ять «Афганістан:біль душі і пам'ять серця».

 

- Виховні години:

 • « Вогненними дорогами чужих країн»,
 • «Цей далекий гірський край – Афганістан»,
 • «Афганськими дорогами»,
 • «Молодість у полум’ї війни»

15.02

1-4

 

 

 

5-7

8-9

 

10

11

Класні керівники

 

19.02. – 23.02

1

Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

Історична година «Злочин, якому немає прощення»

22.02.

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

 

2

Година профорієнтації «Чому люди різних професій не можуть обійтися один без одного».

Протягом тижня

1-8

 

Кл. керівники

 

 

3

Година спілкування «Світ професій: праця та покликання».

Протягом тижня

9-11

 

Кл. керівники

 

 

4

Година спілкування «Що я знаю про майбутню професію?».

Протягом тижня

9-11

Кл. керівник

 

5

Рольова гра «У світі професій».

Протягом тижня

 

5-8

Кл. керівники

 

 

6

Заходи до Дня рідної мови:

 • Година спілкування «Вчимося відчувати красу рідної мови».
 • Конкурс малюнків «Мова калинова»

21.02

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

 

7

Засідання ради профілактики

23.02

 

ЗДВР

 

26.02 – 28.02

1

Профілактичні заходи з попередження правопорушень, бродяжництва та жебракування

27.02

 

Класні керівники

 

2

Аналіз стану відвідування школи учнями, схильними до правопорушень.

28.02

 

ЗДВР

 

БЕРЕЗЕНЬ 2018 року

08.03. – Міжнародний жіночий день                                 

09.03. – День народження Т.Г. Шевченка

14.03 – День українського добровольця                                                      

17.03 – Створено Українську Центральну Раду (1917)

21.03 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації

24.03 – Всесвітній день боротьби проти туберкульозу                                  

25.03 – Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі

№ з/п

Заходи

 

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка про виконання

01.03. – 02.03.

 1

Альбом-естафета  «Як ми відпочиваємо» (досвід організації відпочинку в родині).

02.03

1-11

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

05.03. – 09.03.

1

Загальнощкільний конкурс  на кращого читця - декламатора віршів Т.Г.Шевченка «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській»

Протягом тижня

1-11

Вч.укр.мови, педагог-організатор, класні керівники

 

2

Година права “Чи має дитина право…”

Протягом тижня

1-11

Вч.правознавства , класні керівники

 

3

Виховна година “Загартування та фізичні вправи – необхідні умови здорового способу життя”.

Протягом тижня

1-11

Класні керівники

 

4

Свято 8 Березня.  «Жінка, весна, кохання».

 

07.03

 

Педагог – організатор, члени учнівської ради

 

13.03. – 16.03.

1

Конкурс малюнків «Я малюю Україну».

 

Протягом тижня

1-4

Класні керівники

 

2

 Урок гарної поведінки «Давайте жити дружно».

Протягом тижня

1-4

Кл. керівники

 

3

Виховна година «Шануй батька й неньку»

Протягом тижня

1-11

Кл. керівники

 

4

Спортивне свято «Мама, тато і я – спортивна сім’я».

Протягом тижня

5-8

Кл. керівники

 

5

Турнір знавців української поезії і прози «Земля моя, і в радості, і в горі…».

Протягом тижня

5-11

Вч.укр.мови

 

6

 День українського добровольця.

-   Інформаційні хвилини: "Люди доброї волі", "Україна - на плечах добровольців", "14 - березня - День українського добровольця", "З доброї волі за Україну", "Як це було" 

-    Твір - роздум "Хто такий доброволець"                                              

14.03

1-11

 

 

 

 

10-11

Класні керівники

 

19.03. – 23.03.

 1

Всесвітній день води. Екологічні уроки “Воду бережи, козаче, – і вона тобі віддячить”.

Протягом тижня

5-11

Вч.біології, екології

 

 2

Конкурс на кращу екологічну бригаду «На нас надіється Земля»

Протягом тижня

5-11

 

Вч. біології,

педагог-організатор

 

3

Розмова в колі «Мій вчинок – мої моральні переконання».

Протягом тижня

1-8

Кл. керівники

 

4

Година спілкування «Права і обов’язки людини».

Протягом тижня

1-11

Кл. керівник

 

5

Створено Українську Центральну Раду (1917).

Урок - презентація історії «Центральна Рада України»

17.03

10-11

Вч. історії

 

6

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. Виховна година ««ТОЛЕРАНТНІСТЬ –КРОК ДО СВОБОДИ»

21.03

1-11

Класні керівники

 

7

Всесвітній день боротьби проти туберкульозу.

-   Година здоров'я "Що потрібно знати про туберкульоз".

- Виховна година за темою: «Туберкульоз: запитання та відповіді»

- Конкурс малюнків «Бережи своє здоров’я»                          

24.03

 

5 -8

 

9 -11

 

1 -4

Класні керівники

 

8

Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі «Сучасне рабство. Торгівля людьми».

25.03

1-11

Класні керівники

 

9

Інструктаж «Правила поведінки під час весняних канікул».

24.03

1-11

Класні керівники

 

10

Засідання ради профілактики

23.03

 

ЗДВР

 

11

Профілактичні заходи з попередження правопорушень, бродяжництва та жебракування

Протягом тижня

 

Класні керівники

 

12

 Аналіз стану відвідування школи учнями, схильними до правопорушень.

Протягом тижня

 

ЗДВР

 

 

КВІТЕНЬ 2018 року

01.04. – День гумору                                                      07.04. – День здоровя

11.04- Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

17.04. – День довкілля                                                  18.04. – День памяток історії та культури

23.04. – Всесвітній день книги                                   26.04. – День памяті про Чорнобильську трагедію

29.04 – День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї

 

№ з/п

Заходи

 

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка про виконання

02.04 – 06.04.

1

Всесвітній день здоров’я. «Подорож у країну здоров’я»

06.04.

1-11

Класні керівники

 

2

Трудові десанти «Очистимо шкільне подвір’я», «Школа – місто – дім».

 

02.04.

1-11

 

Вч. Трудового навчання,

кл. керівники

 

 

3

Екологічна акція „Весну зустрічай” (виготовлення шпаківень).

 

Протягом тижня

1-11

 

Вч. Біології,

вч. Трудового навчання

 

 

4

Трудовий десант „Перетворімо школу на квітучий сад”

04.04.

9-11

 

Вч. Біології,

кл. керівники

 

 

5

Година спілкування «Природа – наш друг».

Протягом тижня

1-4

 

Класні керівники

 

 

 

6

Виставка великодніх композицій «А вже недалечко червоне яєчко».

 

06.04

1-11

Класні керівники, педагог - організатор

 

7

Інструктаж «Правила поведінки під час Великодніх свят».

Протягом місяця

1-11

Класні керівники

 

10.04. – 13.04.

1

Добродійна акція «Посади деревце біля школи»

Протягом тижня

5-11

 

Вч. Трудового навчання,

вч. Біології

 

2

Екологічна стежка «Досліджуємо природу рідного краю».

Протягом тижня

5-11

Вч. Біології,

вч. Географії

 

 

 

3

Виставка плакатів «А ми війни з тобою не знали».

Протягом тижня

5-11

Педагог-організатор, класні керівники

 

4

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.

 • Інформаційна хвилинка «Якщо на землі є пекло…»
 • Урок-реквієм «Пам’яті закатованих у нацистських таборах»
 • Година спілкування «Дитинство за колючим дротом»

 

 

 

11.04

 

 

1-4

 

9-11

 

5-8

Класні керівники

 

16.04. – 20.04.

1

Конкурс малюнків на тему «Професії моїх батьків».

Протягом тижня

1-4

Кл. керівники

 

2

Операція «Книжкова лікарня».

Протягом тижня

1-11

Бібліотекар, педагог-організатор

 

3

Конкурс агітаційних плакатів «Ми за здоровий спосіб життя».

Протягом тижня

1-11

Педагог-організатор

 

4

Урок – бесіда «Юні інспектори руху» для молодших школярів.

Протягом тижня

1-4

Класні керівники

 

5

Виставка матеріалів «Народна пам’ять героїв зберігає імена”.

Протягом тижня

5-11

Бібліотекар

 

6

День довкілля. Диспут «Заради життя на Землі».

17.04

1-11

Класні керівники

 

7

День памяток історії та культури

Виховна година на тему : «Культурні надбання українського народу»

18.04

1-11

Класні керівники

 

23.04. – 27.04.

1

Трудовий десант «Зробимо наше місто чистим».

Протягом тижня

1-11

 

Кл. керівники

 

 

 

2

КТС «Презентація професій».

Протягом тижня

5-8

Кл. керівники

 

3

Ділова гра «Я бізнесмен».

Протягом тижня

9-11

Кл. керівники

 

 4

26 квітня – День скорботи, приурочений річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС «Поріс чорнобилем Чорнобиль».

26.04

 

 

1-11

 

Кл. керівники

 

 

 

5

Тематична лінійка «Чорнобиль не має минулого»

26.04

1-11

ЗДВР, педагог-організатор

 

6

Засідання ради профілактики

27.04

 

ЗДВР

 

7

Профілактичні заходи з попередження правопорушень, бродяжництва та жебракування

Протягом тижня

 

Класні керівники

 

8

 Аналіз стану відвідування школи учнями, схильними до правопорушень.

Протягом тижня

 

ЗДВР

 

 

ТРАВЕНЬ 2018 року

08 -09.05. – День пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни

09.05 – День Перемоги, День Європи                                                  Друга неділя травня – День матері

18.05. –День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу

20.05 – День пам’яті жертв політичних репресій, День пам’яті померлих від СНІДу

№ з/п

Заходи

 

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка про виконання

03.05.-04.05.

1

Зустріч з працівниками навчальних закладів, соціальної служби зайнятості (9 – 11 кл.)

Протягом тижня

9-11

Адміністрація

 

2

  Трудовий десант  «Яке подвір’я, такий і  господар»

03.05

1-11

 

Вч. Трудового навчання,

класні керівники

 

07.05. – 08.05, 10.05 -11.05

1

Екскурсія до меморіалу загиблим воїнам „Подвиг в Ім’я майбутнього”

07.05

7

 

Кл. керівники,

педагог-організатор

 

 

2

Вітальний калейдоскоп  до Дня матері «Нехай волошками цвітуть для Вас світанки».

 

12.05.

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

 

3

День пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни. Хвилина мовчання «Набат пам’яті”. Допомога ветеранам Другої Світової війни

07.05.

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

 

4

Уроки мужності «День пам’яті та надії», присвячені Дню Перемоги. 

08.05

1-11

Класні керівники

 

5

Концерт «Свято зі сльозами на очах» (до Дня Перемоги)

08.05

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

 

6

«Вона – любов, вона – печаль і втіха» - Свято Матері.

11.05

1-11

Педагог-організатор

 

14.05. – 18.05.

1

День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу «Право на пам'ять»

17.05

1-11

Класні керівники

 

2

День пам’яті жертв політичних репресій.

- Учнівська конференція  "Політичним репресіям — ні!” 

- Усний журнал  "Пам’яті безвинно звинувачених”

- Виховна година «У сталінських жорнах»

18.05

 

10-11

 

5-9

 

1-4

Класні керівники, вч.історії

 

21.05. – 25.05

1

Година профорієнтації «Яка професія важливіша?»

Протягом тижня

1-11

Кл. керівники

 

2

Акції «Бур’ян», «Листя», «Затишок».

Протягом тижня

1-11

Вч. Трудового навчання,

Класні керівники

 

3

Тиждень з безпеки життєдіяльності:

      - тематичні класні години щодо профілактики травматизму, дотримань ПДР, пожежної безпеки, інфекційних захворювань та отруєнь;

-  виставка малюнків «Бережи життя»;

 

Протягом тижня

1-11

Класні керівники

 

28.05-31.05

1

Захист майбутніх професій «Всі професії хороші – вибирай на смак».

Протягом тижня

9-11

Кл. керівники

 

2

Година профорієнтації «Яка професія важливіша?»

Протягом тижня

 

1-11

Кл. керівники

 

3

Свято останнього дзвінка «Дзвінок останній продзвенить для Вас».

31.05

1-11

ЗДВР, педагог-організатор

 

4

Свято випускного вечора

Згідно графіка

 

 

ЗДВР, педагог-організатор, кл. керівник

 

5

Інструктаж «Техніка безпеки під час літніх канікул».

Протягом тижня

1-11

Класні керівники

 

6

Засідання ради профілактики

25.05

 

ЗДВР

 

7

Профілактичні заходи з попередження правопорушень, бродяжництва та жебракування

Протягом тижня

 

Класні керівники

 

8

 Аналіз стану відвідування школи учнями, схильними до правопорушень.

Протягом тижня

 

ЗДВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костянтинівська спеціалізована загальноосвітня школа І - IIІ ступенів № 13

з поглибленим вивченням іноземних мов

Костянтинівської міської ради Донецької області

 

 

 

 

План виховної роботи

на 2017-2018 навчальний рік

Склав: заступник директора з ВР, Лядська Н.В.

 

Розглянуто і затверджено

рішенням педагогічної ради школи

від _______________ Протокол № __

 

Директор СЗШ № 13_____________Н.О.Кондратович

 

 

 

2017

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Моторіна Анастасія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
25 вересня 2018
Переглядів
736
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку