Різні форми проведення класних годин.

Про матеріал

У цьому матеріалі я підібрала для опису різні форми проведення класних годин.Висвітлила основні функції класної години і форми проведення класних годин.

Перегляд файлу

              Різні форми проведення класних годин.

Класні години є найбільш поширеними та найбільш організаційно простими формами виховної діяльності.

Класна година –спеціально організована ціннісно-зорієнтована спільна діяльність вчителя та учнів,що сприяє формуванню в школярів системи ставлень до оточуючого середовища,до людини,суспільства,праці,науки,мистецтва,природи та до самого себе.

Класна година привчає бачити за своїми діями та вчинками,ставлення до суспільства,до людей,розвиває в учнів здатність осмислити життєві явища,усвідомлювати соціальну спрямованість своєї життєдіяльності. Класна година-генератор ідей школярів,зокрема пропозиції та задуми,що висловлюються та реалізуються в конкретних справах. На основі вказаних визначень можна сказати,що класна година-це гнучка за структурою форма виховної взаємодії,форма спілкування класного керівника та його вихованців,де пріоритетну роль в організації відіграє педагог. Виховна мета класної години_формування чітко визначеного ставлення учнів до обєктів та явищ оточуючого світу,загальнолюдських цінностей,а також розвиток моральних,етичних,трудових,естетичних,науково-пізнавальних поглядів.

Основні функції класної години:

-освітня (ознайомлення зі світом);

-орієнтована (оцінювання світу);

-спрямовуюча (взаємодія зі світом).

Наслідком реалізації цих 3 функцій є формування громадської думки класу,звички учнів обдумувати оцінювати своє життя,самих себе,самостійно шукати істину.

Класні години вирішують такі завдання:

  1. створення умов для розвитку особистості учня,прояву його суб’єктивності та індивідуальності;
  2. збагачення свідомості учнів знаннями про природу,суспільство та людину;
  3. формування емоційно-чуттєвої сфери та ціннісних ставлень особистості дитини;
  4. засвоєння учнями знань,умінь та навичок,пізнавальної та практичної діяльності;
  5. формування класного колективу як сприятливого середовища для розвитку та життєдіяльності школярів.

    Зміст класних годин визначається,виходячи з соціального замовлення суспільства,пріоритетних напрямків виховної роботи в сучасних умовах,рівня розвитку учня,їх захоплень та інтересів,а також необхідності засвоєння духовних надбань рідного народу.

Форми проведення класних годин:

-розбір ситуації;

-рольові ігри;

-записи старовинних пісень,легенд,переказів рідного краю;

-відтворення народних свят та звичаїв;

-уроки –подорожі до джерел рідного слова;

-уроки на природі;

-години улюбленої праці;уроки етики;

-бесіди;

-диспути;

-дискусії;

-аукціонні ідеї;

-мозкові штурми;

-бібліотечно-бібліографічні уроки;

-уроки-зустрічі;

-екскурсії;

-читацькі конференції;

-тематичні конференції;

-години поезії,музики,живопису;

-заочні подорожі;

-відвідування кінотеатрів,музеїв,театрів;

-трудові десанти;

-туристичні походи;

-спортивні змагання;

-вікторини;

-аукціони виробів;

-виставки;

-прогулянки;

-дні іменинника.

  Особливе місце в системі виховної години  займають класні збори. Це форма розвитку учнівського самоврядування первинного колективу,вищий орган учнівського самоврядування в класі. Класні збори проводяться не рідше,ніж двічі на семестр. На таких зборах колектив планує та аналізує свою роботу,вибирає актив та здійснює розподіл громадських доручень,розв’язує конфліктні ситуації. На зборах учні вчаться відстоювати свою думку і поважати погляди інших,вносять пропозиції щодо проблем,які обговорюються,мають право вибирати та бути обраними. Рішення на зборах класу приймається загальним голосуванням.

 

 

docx
Додано
16 вересня 2018
Переглядів
784
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку