29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Різні типи вправ для перевірки знань учнів 5 класу по темі «Звичайні дроби».

Про матеріал
Різні типи вправ для перевірки знань учнів по темі: доповнити речення, запитання для фронтального опитування, розгадування кросворда. вправи на встановлення відповідності, заповнення таблиці, знайди зайве, ...
Перегляд файлу

   Різні типи вправ для перевірки знань учнів 5 класу по темі «Звичайні дроби».

Фронтальне опитування.

 1. Що називають дробом?
    2. Що позначає риска дробу?
    3. Що називають знаменником?
    4. Що показую знаменник?
    5. Що називають чисельником?
    6. Що показує чисельник?
    7. Який дріб називають правильним?
    8. Який дріб називають неправильним?
    9. Сформулюй правило порівняння двох дробів з однаковими знаменниками.
    10. Сформулюй правило порівняння двох дробів з однаковими чисельниками.
    11. Як називають дроби, менші за 1?
    12. Як називають дроби, більші за1?
    13. До яких дробів належить дріб, що дорівнює 1 ?
    14. Сформулюй правило додавання дробів з однаковими знаменниками.
    15. Сформулюй правило  віднімання дробів з однаковими знаменниками.
    16. Як з неправильного дробу виділити цілу частину?

Вправа «Доповни речення».

1.Правильний дріб-це дріб…

2. Неправильний дріб-це дріб…

3.щоб перетворити неправильний дріб у мішане число,потрібно…

4.Щоб перетворити мішане  число у неправильний дріб потрібно…

5.Щоб додати мішані числа потрібно…

6.Щоб знайти різницю двох мішаних чисел,потрібно…

 

Вправа «Встанови відповідність між прикладом і відповіддю».

 

На дошці записані у стовпчик по 5 прикладів для двох варіантів і магнітами наклеєні прямокутники на яких написано відповіді до прикладів.

 

 

Варіант 1

 

 

 

Варіант 2

1)

1)

2)

2)

3)

3)

1

4)

41

4)

83

5)

3

5)

1 + 3

Після розв’язання учні по одному виходять до дошки позначають правильну відповідь .

 

 

Вправа «Так-Ні».

Учням зачитуються правила або твердження і вони мають знайти у них помилки, відповідаючи «Так» або «Ні».

 1. Чисельник дробу показує на скільки частинок поділили щось ціле.
 2. Знаменник дробу показує кількість взятих частинок чогось цілого.
 3. Дріб, у якого чисельник менший від знаменника, називається правильним.
 4. Кожен неправильний дріб менший від одиниці.
 5. Із двох дробів з однаковими знаменниками більшим є той, у якого чисельник більший.
 6. Дробова частина мішаного числа завжди є неправильним дробом.
 7. Щоб знайти дріб від числа, треба дане число поділити на знаменник дробу і результат помножити на чисельник.

 

 

 

  На картках  потрібно записати пропущені слова.

 

На попередніх уроках вивчили…………числа.

Дріб складається з ……….., знаменника,і………… .

Риска звичайного дробу позначає дію ……… .

Число,записане під дробовою рискою,називається ……… .

Знаменник дробу показує, на скільки …… частин ціле число ….. .

Число , записане над рискою дробу, називається …… .

Чисельник дробу показує, скільки рівних …. цілого числа … .

Кожне натуральне число можна записати у вигляді …. .

Знаменником дробу не може бути число … .

Щоб знайти дріб від даного числа,треба число поділити на …… дробу і помножити на …… цього дробу.

Щоб знайти число за його дробом,треба число …… на ……..і …. на ….. .

 

Розглянути рисунки і дати відповідь.

 

1.Яка застина фігури зафарбована?

     А          Б            В            Г

2. Яка частина фігури зафарбована жовтим кольором?

А 

Б 

В 

Г 

 

 

3. Яка частина фігури зафарбована?

    http://www.lit.govuadocs.com.ua/tw_files2/urls_12/1138/d-1137953/7z-docs/1_html_m8fb1daa.gif                              http://www.lit.govuadocs.com.ua/tw_files2/urls_12/1138/d-1137953/7z-docs/1_html_m45f2b4a2.gif

 

Математичний кросворд .

1.

д

р

і

б

2.

ч

и

с

е

л

ь

н

и

к

3.

з

н

а

м

е

н

н

и

к

4.

п

р

а

в

и

л

ь

н

и

й

5.

п

о

р

і

в

н

я

н

н

я

6.

д

і

л

е

н

н

я

Запитання

1. Коли один предмет  або одиницю виміру ділять на рівні частини ,  отримують?

2. Число записане над рискою дробу, називають?

3. Число, що показує на скільки рівних частин поділили щось ціле?

4. Дріб, у якого чисельник менший від знаменника, називається?

5. Визначення який із дробів більший або менший ?

 

 Розв’язавши кросворд правильно, у виділених клітинках отримаєте  букви.

 1. Число, що записується під рискою звичайного дробу, називається …
 2. Арифметична дія із звичайними дробами …
 3. Дріб, чисельник якого більший за знаменник, називається …
 4. Число, що записується над рискою звичайного дробу, називається …
 5. Числа, що містять цілу і дробову частини, називаються…
 6. Дріб, чисельник якого менший за знаменник, називається …
 7. Риска дробу означає дію …
 8. Вид чисел, що містить два числа розділених рискою дробу, називається..

 

з

н

а

м

е

н

н

и

к

д

о

д

а

в

а

н

н

я

 

н

е

п

р

а

в

и

л

ь

н

и

й

 

ч

и

с

е

л

ь

н

и

к

 

м

і

ш

а

н

і

 

п

р

а

в

и

л

ь

н

и

й

 

д

і

л

е

н

н

я

д

р

і

б

 

У виділеному стовпчику читаємо слово «звичайні» - маємо назву теми, яку ми з вами вивчаємо.

 

 

Учням пропонується заповнити таблицю.

Хто швидше заповнить, той отримує наклейку-смайлик «Відмінно»

 

Фігура

Розділена на ... рівних                                                частин

Зафарбовано

Дріб

Чисельник

Знаменник

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Вправа «Знайди зайве»

Чисельник

Крива

Додавання дробів

Знаменник

Дріб

Віднімання дробів

Пряма

Пряма

Дробова частина

Мішані числа

Ламана

Промінь

-Дайте назву кожному стовпцю.

 

Елементи звичайного дробу

Види ліній

Дії із звичайними дробами

 

 

Прочитати текст і виписати всі дроби в рядок, назвавши їх чисельник і знаменник.

 Деякі цікаві факти «Людина і дроби».

маси людини становить кров;

всієї крові знаходиться у кровоносних судинах;

у печінці;

у селезінці;

у підшкірних судинах;

л крові виштовхується за одне скорочення серця.

Земля і дроби

планети покрито водою;

займає суша;

– поверхня Землі, на якій можна жити;

займають пустелі, ліс, гори;

– місця, де можуть жити люди

– поля, де вирощують врожай.

 

 

Усні вправи 

Прочитайте числа. Назвіть цілу та дробову частину цих чисел:   ;   ;   ;   .

●Подайте 1 у вигляді дробу із знаменником 3,  7,  19,  781.

●Подайте число 4 у вигляді дробу із знаменником 1,  3,  5,  15.

●Перетворіть мішане число у неправильний дріб: ,  ,  .

●Виділіть цілу частину з неправильного дробу: ,  ,  ,  .

●Виконайте дії:

а) ;   б) ; в) ;         

●Подайте число 2 у вигляді неправильного дробу із знаменником: 1) 3; 2) 4; 3) 5; 4) 8.

Обчислити: а) 1- ; б) 1- ; в) 1- ; г) 1- .

 

 

 

Цілі уроку.

 Виходячи з того, що ми з вами вже знаємо про дроби, сформуємо квітку цілей нашого уроку. Що ми вже знаємо про звичайні дроби з однаковими знаменниками?

   

     - Види дробів;

-Порівняння звичайних дробів;

-Додавання  звичайних дробів;

 -Віднімання звичайних дробів;

-Знаходження дробу від числа;

-Знаходження числа за його дробом;

-Перетворення звичайних дробів.

 

 

 

 

 

Вправи на встановлення відповідності.
1. Установіть відповідність між неправильними дробами (1 - 5) та мішаним числом (А - Е):

 

А

Б

В

Г

Д

Е

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

1.        А  

2.        Б  

3.        В  

4.        Г  

5.       Д  

     Е  

 

 

 

 

2. Чому дорівнює градусна міра кута, що становить:

 

 

А

Б

В

Г

Д

Е

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

1.    прямого кута     А   54о

2.    розгорнутого кута    Б   140о

3.    прямого кута     В   48о

4.    розгорнутого кута    Г  20о

5.    прямого кута     Д   70о

        Е   72о

 

 

docx
Додано
9 жовтня 2019
Переглядів
1844
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку