10 червня о 18:00Вебінар: Літній табір під час карантину, або організація позакласної діяльності онлайн

Різноманітність живих організмів: Рослини. Тварини. Гриби, Бактерії

Про матеріал
Учні дізнаються про різноманітність живої природи, зможуть пояснювати відмінності між організмами різних царств.
Перегляд файлу

«РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ:

РОСЛИНИ, ТВАРИНИ, ГРИБИ, БАКТЕРІЇ»

Немає нічого більш

винахідного, ніж природа.

Цицерон

Мета

навчальна: сформувати знання про особливостi будови рослин, тварин, грибiв та бактерiй; з`ясувати найголовнiшi ознаки представникiв цих царств; пояснити значення їх для природи та людини;  

розвиваюча: розвивати навичку спостерiгати за рослинами, грибами, тваринами, умiння порiвнювати їх мiж собою; аналiзувати та робити вiдповiднi висновки;

виховна: виховувати естетичне сприйняття природного середовища; виховувати прагнення дослiджувати навколишнiй свiт.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: зошит, підручник, відеоматеріали з Інтернет-ресурсів.

Очікувані результати: учні дізнаються про різноманітність живої природи, зможуть пояснювати відмінності між організмами різних царств.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Ось і все, дзвенить дзвінок

В гості йде до нас урок.

Щоб тему нову з природознавства вивчати,

Свої знання слід показати.

 Сьогодні на уроці нам потрібні:

 • голова – щоб думати;
 • вушка – щоб слухати;
 • оченята – щоб спостерігати;
 • ротик – щоб висловлювати думки;
 • носик – щоб рівномірно дихати, щоб забезпечувати мозок киснем;
 • серце – говорять, що всі найкращі почуття зберігаються в серці людини, тому воно необхідне на уроці;
 • посмішка – давайте подаруємо один одному посмішку для того, щоб наш урок був гарним, цікавим і змістовним.

Учитель. Урок-подорож сьогодні

                  Ми проведемо залюбки.

                  Помандруємо завзято,

                  Юний друже, я і ти.

                  У поході будь уважним,

                  Добре думай, не спіши

                  Нам знання завжди потрібні,

                  Легше буде у житті.

ІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

Учитель. Наша подорож обіцяє бути цікавою і корисною. Допомагати нам будуть наші набуті знання та дані спостережень.  Чому ніхто з Вас мене не запитав куди сьогодні ми вирушаємо з експедицією? А  шлях наш на острів, назву якого ще не знаю і сама. Але в кінці уроку я думаю ми з Вами дамо назву цьому загадковому місцю.

Перевіримо, чи всі необхідні речі ми взяли для нашій експедиції: гарний настрій, мапу живої природи, знання. Мапа нам сьогодні потрібна, щоб не заблукати в різноманітнасті живих організмів.

Тож розпочнемо нашу подорож. І спочатку перевіримо ваші знання.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Прийом «Проблемне питання»

 • Як називають тiла живої природи?
 • З чого складаються живi органiзми?
 • Що таке клiтина?
 • Якi органiзми називають одноклiтинними?
 • Якi органiзми називають багатоклiтинними?
 • Що це за організми автотрофи?
 • Гетеротрофи?

 - Давайте з вами  пригадаємо ознаки   живих організмів (розмноження, рух, живлення, подразнення, ріст розвоток, дихання, обмін речовин, подібність хімічного складу) – всі визначення написані на аркушах.

Живі організми виникли на Землі близько 4 млрд. років тому. З того часу вони постійно розвиваються, удосконалюються, пристосовуються                                       до різних умов життя.                                                  

Увесь сучасний світ живого на нашій планеті налічує понад 2 млн. видів: рослин – 500 тис. видів, тварин – понад 1 млн. видів.

           Наскiльки багата та рiзноманiтна жива природа. Її свiт дивує та захоплює нас (кожен з вас зміг в цьому переконатися виконуючи домашнє завдання. Вам потрібно було підготувати костюм, одного з представників живих організмів.) Столiттями людина спостерiгала, вивчала та описувала рiзнi органiзми, а з часом подiлила їх на великi групи — Царства.

 Усі живі організми вчені поділили на п'ять царств: Рослини, Тварини, Гриби, Бактерії (Дробянки), Віруси. На нашому острові розмістилось 4 царства. І окремо не подолік є маленький острів Царство Віруси (але пронього ми поговоримо на наступних уроках). Між цими царствами існує тісний взаємозв'язок, хоча всі вони дуже різні.

Отже, тема сьогоднiшнього уроку «РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ: РОСЛИНИ, ТВАРИНИ, ГРИБИ, БАКТЕРІЇ».

ІV. Вивчення нового матеріалу

Учні.

 Було у матері Природи

 Дві донечки такої вроди,

 Хто їх побачитьхоч на мить –

 Не міг забуть і розлюбить.

 Голубооку звали Флора,

 У неї очі – наче зорі.

 Завжди замріяна, тендітна,

 Ласкава, ніжна та привітна.

 

 А Фауна – швидка, як вітер,

 Могла з птахами полетіти.

 І за оленями стрибати,

 Та з білочками пустувати.

 Обидві світ живий любили,

 Відтак його боготворили.

 Тож вирішила мудра мати

 Природні їм дарунки дати:

 Мрійливій Флорі – всіт рослинний,

 А жвавій Фауні – тваринний,

 Щоб берегли і доглядали,

 Від всього злого захищали.

Учитель. Мабуть ви вже здогадались, які перші царства ми сьогодні відвідаємо.

Відео _____________________________________________________________

Рослини

         Їх називають зеленим дивом Землi. Нашу планету заселяє близько пiвмiльйона рiзних видiв рослин. Вони рiзнi за розмiрами, зовнiшнiм виглядом, бiологiчними особливостями.

            Кiлькiсть клiтин у складi органiзму обумовило подiл рослин на одноклiтиннi та багатоклiтиннi . За рiзноманiтнiстю стеблiв() розрiзняють: дерева, кущi та трав`янистi рослини . За часом життя — однорiчнi, дворiчнi та багаторiчнi рослини .

            Водночас всi рослини мають спiльну ознаку, за якою вiдрiзняються вiд решти органiзмiв. Бiльшiсть рослин мiстить речовину зеленого кольору — хлорофiл. Особливо багато хлорофiлу вмiщують клiтини листкiв.

            З навколишнього середовища до листкiв надходить вода, яку коренi всмоктують з грунту, а також вуглекислий газ, що знаходиться в повiтрi. Пiд впливом сонячної енергiї, з участю води та СО2  в листках зелених рослин утворюються органiчнi речовини. Процес утворення органiчних речовин з нерганiчних називається фотосинтезом. Слово «фотос» вказує на те, що процес фотосинтезу здiйснюється лише на свiтлi. Пiд час фотосинтезу не лише утворюються поживнi речовини для живлення, а й видiляється кисень, який потрiбен для дихання всiм органiзмам.

Висновок: Суттєвою ознакою рослин здатнiсть утворювати органiчнi речовини з неорганiчних .

 

 • Знайдіть в класі представників Царства Рослин і прикріпить до нашої мапи, яка розміщена на дошці.

Прийом «Блiцопитування»

1. Назвiть Царства живих органiзмiв. Приклади.

2. Назвiть класифiкацiю рослин за будовою органiзмiв (кiлькiстю клiтин). Приклади.

3. На якi групи подiляються рослини за рiзноманiтнiстю стеблiв? Приклади.

4. На якi групи класифiкують рослини за часом життя? Приклади.

5. Яка речовина надає рослинам зеленого кольору?

6. Що таке фотосинтез?

7. Яку спiльну ознаку мають рослини?

 

Відео _____________________________________________________________

Тварини

         Тваринний свiт так само, як рослинний, надзвичайно рiзноманiтний. Тварини заселяють всю земну кулю: сушу, моря, рiчки, океани. Багато тварин мешкає i в землi, i в повiтрi.

            За кiлькiстю клiтин, з яких складено тiло тварин, розрiзняють одноклiтиннi та баготоклiтиннi .

            Є також теплокровнi 0 (t˚ їх тiла постiйна) та холоднокровнi(t˚ їх тiла залежить вiд t˚ навколишнього середовища).

            Тваринам притаманнi всi характернi ознаки живих органiзмiв. Однак, на вiдмiну вiд рослин, вони отримують готовi поживнi речовини з навколишнього середовища. За типом живлення тварин подiляють  на рослинноїдних, якi використовують у їжу тiльки рослини; комахоїдних, якi живляться комахами; хижих, якi живляться iншими тваринами. Також є група тварин, що живляться як рослинною, так i тваринною їжею. Їx називають всеїдними.

            Вiдмiнною особливiстю тварин є активний рух всього тiла або його окремих частин. Для цього тварини мають плавцi, ласти, ноги, крила , але серед тварин зустрчаються й такi, що ведуть майже нерухомий спосiб життя (кораловий полiп, губка, актинiя).

            Тому зробимо висновок : Найголовнiшi ознаки тварин — харчування готовими органiчними речовинами; активне перемiщення.

 

 • Знайдіть представників Царства Тварин і прикріпить до нашої мапи.

Прийом «Блiцопитування»

1. Назвiть класифiкацiю тварин за будовою органiзмiв (кiлькiстю клiтин).

2. Класифiкацiя тварин за t˚ тiла.

3. На якi групи подiляють тварин за типом живлення?

4. Чи всi тварини активно рухаються? Чому? За допомогою чого?

5. Яка ознака об`єднує тварин?

 

Фiзкультхвилинка

Гриби

            Гриби — особлива група живих органiзмiв, яка не належить нi до рослин, нi до тварин. Тому їх видiлили в окрему групу. Гриби мають ознаки рослин i тварин. Подiбно до рослин — вони не перемiщуються, постiйно ростуть. Але гриби не мають хлорофiлу та живляться готовими органiчними речовинами, якi отримують вiд iнших органiзмiв та їх вiдмерлими рештками. Цим гриби схожi на тварини. Поживнi речовини гриби отримують всiєю поверхнею тiла.

            Всi гриби подiляють на групи: шапинковi, гриби-паразити, цвiльовi та дрiжджi. Пригадайте запах плiсняви. Її можна побачити на продуктах харчування, на стiнах у сирому примiщеннi. Плiснява це також гриби. Рiзнi види грибiв ростуть в грунтi, на стовбурах та гiлках дерев, на пеньках. Нарости на деревах, схожi на копита, - гриби трутовики — найголовнiшi руйнiвники деревини. В природi нараховуться близько 100 тис. видiв грибiв. Гриби живляться готовими органiчними речовинами, тому поселяються на рослинах, тваринах або їх залишках.

            Шапинковi гриби  також подiляються на 2 групи: їстiвнi та отруйнi.

            В природi гриби вiдiграють надзвичайно важливу роль. Вони розкладають органiчнi рештки, беруть участь в утвореннi родючого грунту Землi.

            Висновок: Гриби — особлива група живих органiзмiв, яка не належить нi до рослин, нi до тварин; розкладаючи органiчнi рештки, гриби утворюють родючий грунт Землi.

 

- Знайдіть представників Царства Гриби і прикріпить до нашої мапи

Прийом «Блiцопитування»

1. На якi групи подiляють гриби? Приклади.

2. На якi групи подiляють шапинковi гриби? Приклади.

3. Чим гриби схожi на рослини? Приклади.

4. Чим гриби схожi на тварин? Приклади.

5. Якi особливостi представникiв царства Гриби?

Бактерiї

         Бактерiї дуже розповсюдженi на Земнiй кулi. Вони присутнi в атмосферi, грунтi, кратерах вулканiв, на днi водоймищ, в тiлах органiзмiв. Вiдомо близько 2500 видiв бактерiй. Слово «бактерiя» в перекладi з грецької мови означає «паличка». Форми бактерiй найрiзноманiтнiшi: паличкоподiбнi, спiралеподiбнi, кулькоподiбнi, вигнутi, кокки, бацили та iншi. Тiло бактерiй має лише одну клiтину.

            Бактерiї активно змiнюють природу. Життєдiяльнiсть бактерiй призводить до руйнування або утворення корисних копалин, мiнералiв, гiрських порiд. Бактерiї беруть участь також у грунтоутвореннi. Вони розкладають залишки рослин, тварин. Бактерiї є важливими очисниками забруднених стiчних вод.

             Серед бактерiй є збудники хвороб людини , таких як чума, холера та iншi. З iншого боку, сир, квашену капусту, маринованi огiрки та помiдори неможливо отримати без бактерiй.

            Висновок: Бактерiї — одноклiтиннi органiзми. Життєдiяльнiсть їх активно впливає на природу Землi.

 

         Прийом «Блiцопитування»

1. Що означає слово «бактерiя» у перекладi з грецької мови?

2. Що вам вiдомо про будову бактерiй?

3. Якими за формою бувають бактерiї?

4. Якими бувають бактерiї в значеннi щодо люди?

5. Яке значення бактерiй для природи?

V. Пiдсумок уроку. Рефлексiя.

Вже закінчилась наша з вами експедиція, але острів так і залишився без назви. Допоможіть мені назвати його. Які у вас є пропозиції?

«Мікрофон»

 • На уроці ми вивчили ...
 • Мене зацікавило...
 • Ці знання мені знадобляться...

Завершальне слово вчителя

 «Колись, ще в дитинстві, я зірвав ківтку – вона зів'яла. Я спіймав метелика – він загинув у мене на долоні. І тоді я зрозумів, що доторкнутися до краси можна тільки серцем...»

 Краса завжди живе й житиме в серці людини. Майте чуйне, щедре, велике й добре серце, щоб знайшлося в ньому місце й маленькій комашці, і травинці. Де б ви не були, завжди пам'ятайте, що не можна топтати траву, ламати дерева, зривати квіти. Якщо кожен берегтиме прирорду, наша земля буде зелена й красива.

Оцінювання роботи учнів на уроці.

VI. Домашнє завдання.

 

 

 

 

doc
Додано
27 березня
Переглядів
2483
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку