Робочій зошит з фізики 7 клас. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧІ ЗАВДАННЯ ( Контрольні роботи)

Про матеріал
Завдання розраховані на учнів, яки зазнають труднощі в навчанні і спрямовані на розвиток інтелектуальних здібностей дітей.
Перегляд файлу

Контрольні  роботи

 

Вступ.

В даній роботі підготовлено корекційно-розвиваючі завданн та тестові завдання для учнів 7класу, які зазнають труднощі в навчанні і спрямовані на розвиток інтелектуальних здібностей дітей.

Ці  завдання відповідають чинній програмі та складені за матеріалами підручника «Фізика 7 клас » автор  В.Г.Бар’яхтар і інші.

           Завдання дають можливість оперативної перевірки знань учнів . Вони побудовані таким чином , що учні мають можливість показати свої знання , вибравши правильні відповіді . Із деяких тем завдання містять по дві правильні відповіді, що усуває можливість автоматичного вгадування правильної відповіді. Тестові завдання можуть бути використані і під час контролю рівня знань учнів . при цьому вчителю достатньо вибрати , наприклад , по два завдання з кожної мікротеми , що вивчається в загальній темі. Даний посібник можна використовувати  в практичній роботі як молодим , так і досвідченим вчителям.

Умовні позначення:

Оцінка в балах:

Оцінка________    самооцінка учня.

Оцінка______        асистента вчителя

Рефлексію учень обговорює з асистентом вчителя і записує коротку відповідь на питання.

Чому так оцінюєш?

Що виконав добре?

Які допустив помилки?

Як їх виправити?

У завданні також є вставки на електронні ресурси, які зручно -буде подивитися учневі спільно з асистентом учителя або батьками вдома при повторенні матеріалу. QR- код електронних ресурсів, відео, презентацій дозволяє учневі розширити свої знання то темам предмета. Посилання більшість  уроків були взяти з Української школи онлайн, Топ-школи, Фізика-це просто. При виконанні контрольних робіт учні когут повторити весь матеріал використовуючи. QR- код Електронних ресурсів

 

 

Контрольна робота з теми: «Починаємо вивчати фізику»

              0,5б.                          1б.                                   2б.

Завдання 1. Яким символом позначають площу?

а)   V      б)   t     в)   S      г)   m

__________________________________________________________________

Завдання  2. Позначте основну одиницю вимірювання часу системи СІ:

а)   год    б)   с    в)   хв.   г)   доба

__________________________________________________________________

Завдання  3. Позначте фізичне тіло:

а)   кілограм    б)   вода     в)   об’єм     г)   склянка

__________________________________________________________________

Завдання  4. Виберіть з поданого переліку той, де записані лише фізичні явища:

а)   морський прибій, біжить футболіст, грім     б)   телевізор, скрипка, лінійка

в)   політ комара, місяць, парта      г)   нагрівання води, веселка, турнікет

____________________________________________________________________

Завдання 5. Позначте основну одиницю вимірювання площі системи СІ:

а)   дм3        б)   см3           в)   м3                  г)   км3

______________________________________________________________________________________________________

Завдання  6. Встановіть відповідність між фізичною величиною та її умовними позначеннями:

а)

Час

 1. F

б)

Об’єм

 1. l

в)

Сила

 1. t

г)

Довжина

 1. V

Завдання  7. Визначте площу прямокутника, сторони якого 4м і 9м.

Дано:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Знайти:_______________________________________________________________________

Завдання  8. Запишіть значення довжини у системі СІ. Розташуйте в порядку зростання:25м, 45дм, 98см, 15км, 120дм, 2км

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання  9. Акваріум довжиною 30см та шириною 20 см налили води до висоти 25см. Визначте об’єм води в акваріумі?

Дано:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Знайти:_______________________________________________________________________

Оцінка:_________________                                      Оцінка__________________

Чому так оцінюєш?_____________________________________________________________

Що виконав добре? ____________________________________________________________

Які допустив помилки? _________________________________________________________

Як їх виправити? ______________________________________________________________

Контрольна робота з теми: «Механичний рух»

              0,5б.                          1б.                                   2б.

Завдання 1.Розшуковий собака йде по сліду. Чию траєкторію вона повторює?____________________________________________________________________

Завдання 2.Потяг проїхав 100км за 2ч. Яка середня швидкість потягу?_______________________________________________________________________

Завдання 3.Варазить швидкість катера в системі СІ 36 км/год________________________________________________________________________

Завдання 4.Людина йшла із швидкістю 2 км/год і пройшов 4км. Скільки  часу  він йшов?________________________________________________________________________

Завдання 5.Які прилади потрібно мати, щоб вивчати рух?__________________________________________________________________________

Завдання 6. Чи змінюється маса залізничних рейок, при нагріванні в жаркий літній день?_________________________________________________________________________

Завдання 7.Автоцистерна вміщує 3000кг спирту. Який об'єм цієї цистерни?

Дано:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Знайти:_______________________________________________________________________

Завдання 8.Визначте масу чавунної плити,розмір якої 1,0х0,8х0,1м.

Дано:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Знайти:_______________________________________________________________________

Завдання 9. Яку масу має куб із стороною 10см, виготовлений з міді?

Дано:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Знайти:_______________________________________________________________________Оцінка:_________________                                             Оцінка__________________

Чому так оцінюєш?_____________________________________________________________

Що виконав добре? ____________________________________________________________

Які допустив помилки? _________________________________________________________ Як їх виправити? ______________________________________________________________

 

Контрольна робота з теми: "Взаэмодія тел. Сила".

                  0,5б.                                 1б.                                   2б.

Завдання 1.Яка з двох сил : 4кН або 800Н більша і в скільки разів?

__________________________________________________________________________

 

Завдання 2.Чому санчата легше тягнути по снігу, ніж по землі?

__________________________________________________________________________

 

Завдання 3.Чи однакові пружні сили можуть розвивати ресори легкового і вантажного автомобіля? Чому?

__________________________________________________________________________

 

Завдання 4.Яка сила утримує тіла на похилій площині?

__________________________________________________________________________

 

Завдання5. Парашутист вагою 500Н спускається з розкритим парашутом. Чому дорівнює сила опору повітря при рівномірному русі?

__________________________________________________________________________

 

Завдання 6. Чі зменится сила тертя коліс вагону об рейки, якщо вагон розвантажити?

__________________________________________________________________________

 

Завдання 7. Визначте масу відра води, на яке діє сила тяжіння 150Н?

Дано:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Знайти:____________________________________________________________________

 

Завдання 8. Визначте вагу дубого бруска, розміри якого 0,5х0, 3х0, 1м.Зображуйте вагу бруска на кресленні.

Дано:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Знайти:____________________________________________________________________

Завдання 9. Назвіть які сили намальовані на малюнку?

Цикл уроків з теми «Закони Ньютона»                                                   

                                

                                 _____________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Оцінка:________________ _                                             Оцінка:____________

Чому так оцінюєш?_____________________________________________________________

Що виконав добре? ____________________________________________________________

Які допустив помилки? _________________________________________________________

Як їх виправити? ______________________________________________________________

 

C:\Users\Лариса\Desktop\qrcode-20210805185425.pngКонтрольна робота з тими: «Тиск твердих тіл,рідин і газів»

 

                  0,5б.                                 1б.                                   2б.

 

Завдання 1.Чому різальні інструменти, що колють, чинять на тіло великий тиск?

_____________________________________________________________________

 

Завдання 2.Які приклади сполучених посудин можеш навести?

_______________________________________________________________________

 

Завдання 3.Чи буде мідний вантаж плавати в спирті? Ртуть?

_______________________________________________________________________

 

Завдання 4.Кузов автомашини заповнені заповнили вантажем. Чи змінився тиск в камерах коліс автомашини?

________________________________________________________________________

 

Завдання 5.У відро або в пляшку потрібно перелити воду з літрової банки, щоб його тиск на дно став менше?

_________________________________________________________________________

 

Завдання 6. За яких умов тіла плавають на поверхні води, наприклад колода?

_________________________________________________________________________

 

Завдання 7.При якому співвідношенні сил тіло тонутиме, опущене в рідину?

__________________________________________________________________________

 

Завдання 8.Яку силу потрібно прикласти,щоб утримати у воді чавунну деталь об'ємом

0,5 куб.м?

Дано:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Знайти:____________________________________________________________________

 

Завдання 9.Яка глибина в морі відповідає тиску води, рівному 500кПа?

Дано:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Знайти:____________________________________________________________________

 

Оцінка:_________________                                             Оцінка_________________

Чому так оцінюєш?_____________________________________________________________

Що виконав добре? ____________________________________________________________

Які допустив помилки? _________________________________________________________

Як їх виправити? ______________________________________________________________

C:\Users\Лариса\Desktop\qrcode-20210805192755.pngКонтрольна робота з тими: «Механічна робота та енергія»

 

                  0,5б.                                 1б.                                   2б.

Завдання 1.На столі лежить пиріжок і буханець хліба. Яке з цих тіл має більшу потенційну енергію?

__________________________________________________________________________

 

Завдання 2.Чи здійснює роботу сила тяжіння, що діє на книгу що лежить на столі?

__________________________________________________________________________

 

Завдання 3. Який з блоків дає виграш в силі? У скільки разів?.

________________________________________________________________________

 

Завдання 4.Хлопчик пройшов 1км, потім цю ж відстань проїхав на велосипеді. Чи однакові потужності він розвивав?

________________________________________________________________________

 

Завдання 5.Чи здійснює кінь механічну роботу, коли вона збільшує швидкість руху воза?____________________________________________________________________

 

 Завдання 6. Хлопчик, сівши на один кінець дошки, покладеної на колоду, гойдається   на ній. Чим урівноважується сила тяжіння хлопчика?

________________________________________________________________________

 

Завдання 7.Двигун комнотного вентелятора за 0,5ч здійснює роботу 20кДж. Чому дорівнює потужність двигуна?

Дано:________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Знайти:____________________________________________________________________

 

Завдання 8. Яку роботу потрібно вчинити для того, щоб підняти вантаж вагою 50Н на висоту 2м?

Дано:________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Знайти:____________________________________________________________________

 

Завдання 9.Чи виконується робота при русі за інерцією?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка:_________________                                             Оцінка________________

Чому так оцінюєш?_____________________________________________________________

Що виконав добре? ____________________________________________________________

Які допустив помилки? _________________________________________________________

Як їх виправити? ________________________________________________________

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Марченко Наталія Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Контрольні роботи
Інкл
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
Додано
13 вересня 2021
Переглядів
2293
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку