5 лютого о 18:00Вебінар: Методика CLIL у школі: створюємо якісні інтегровані уроки географії та іноземної мови

Розробка уроку "Електричний струм"

Про матеріал
МЕТА: поглибити, узагальнити і закріпити знання учнів за темою « Електричні явища»; продовжити формування вмінь розв’язувати задачі різного типу: розрахункові, якісні, експериментальні; вчити учнів застосовувати знання для пояснення явищ природи;розвивати спостережливість, вміння аналізувати, інтерес до фізики, формувати навички колективної роботи в поєднанні з розвитком індивідуальних творчих здібностей учнів. ОБЛАДНАННЯ: комп’ютери, електрофорна машина, скляна паличка, пелюсточки фольги, дві кружки (Залізна і алюмінієва), гальванометр, рослина, неонова лампа, лампа без скляного балона, сірники. СТРУКТУРА УРОКУ: 1. Організаційний момент 2. Змагання між командами а) аукціон б) Інтелектуальний (тести для капітанів): члени команд: « Заморочки з бочки» в) Дешифратор г) Експериментальний д) Домашнє завдання :електронні проекції на теми: «Все про блискавку» «Застосування електролізу» «Жива електрика» е) Історичний
Перегляд файлу

МЕТА: поглибити, узагальнити і закріпити знання учнів за темою « Електричні  явища»; продовжити формування вмінь розв’язувати задачі різного типу: розрахункові, якісні, експериментальні; вчити учнів застосовувати знання для пояснення явищ природи;розвивати спостережливість, вміння аналізувати, інтерес до фізики, формувати навички колективної роботи в поєднанні з розвитком індивідуальних творчих здібностей учнів.

ОБЛАДНАННЯ: комп’ютери, електрофорна машина, скляна паличка, пелюсточки фольги, дві кружки (Залізна і алюмінієва), гальванометр,  рослина, неонова лампа, лампа без скляного балона, сірники.

СТРУКТУРА  УРОКУ: 1. Організаційний момент

                                         2. Змагання між командами

                                         а) аукціон

                                        б) Інтелектуальний (тести для капітанів):

                                            члени команд: « Заморочки з бочки»

                                        в) Дешифратор

                                        г) Експериментальний

                                        д) Домашнє завдання :електронні  проекції на теми:

                                             «Все про блискавку»

                                            «Застосування електролізу»

                                             «Жива електрика»

                                         е) Історичний

Де задача – там творчість,

де творчість – там особистість

де освіченість – там безперервний

процес навчання

Б. Паскаль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: сьогодні у нас підсумковий урок з теми « Електричний струм»

 на уроці ми перевіримо ваші знання з цієї  теми А проведемо урок у вигляді змагань між трьома командами. Які були розділені заздалегідь і отримали домашнє завдання. Змагання проведено за наступними етапами

       а) аукціон

                                        б) Інтелектуальний (тести для капітанів):

                                            члени команд: « Заморочки з бочки»

                                        в) Дешифратор

                                        г) Експериментальний

                                        д) Домашнє завдання (електронні  проекції на теми):

                                             «Все про блискавку»

                                            «Застосування електролізу»

                                             «Жива електрика»

                                    е) Історичний

 Щоб краще можна було оцінити учнів, ваші капітани отримають аркуші оцінювання, куди вони будуть заносити кількість балів, яку заробив учень за участь у певному конкурсі: Загальну кількість балів, яку учні отримають за певний етап я буду записувати на дошці. А епіграфом до сьогоднішнього уроку, я взяла слова Блуа Паскаль

Де задача – там творчість,

Де творчість – там особистість

Де освіченість – там безперервний процес навчання.

 А першим етапом нашої гри буде « Аукціон», але для того, щоб визначити яка команда буде першою розпочинати аукціон вам наступне завдання на дошці зашифроване  прізвище американського вченого, який встановив закон збереження електричного заряду, описав конструкцію громовідводу (Франклін)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда, яка першою відгадала слово починає « Аукціон», умови якого наступні:

 1. Кожна команда робить свій внесок по черзі.
 2. Внеском вважається закінчена думка, ідея, викладені чітко і коротко.
 3. Якщо команда повторює вже висловлену думку то її внесок не приймається, а черга пропускається.
 4. Використовуючи внески команд, ведучий має право розвинути ідею поставивши декілька запитань.
 5. Залежно від цінності внеску команда отримує червоний жетон – 2 бала,синій жетон – 1 бал
 6.  Внески повинні робити всі члени команди
 7. В класі повинна бути тиша, а в противному випадку команда штрафується на 1 бал.

І так сьогодні лот « Електричний струм»

Команди протягом 3 хвилин ведуть торги

Після закінчення часу команди підраховують бали і учитель записує кількість балів, які отримала кожна команда.

УЧИТЕЛЬ: Наступний етап « Інтелектуальний» (додаток 1)

  Капітани команди отримують тестові завдання на комп’ютерах, кількість набраних ними  балів іде для команди. А з іншими членами команди ми граємо в гру

« Заморочки з бочки». Команди по черзі витягують з бочки  запитання і дають відповідь, за відповідь на питання  - 2 бала. Якщо команда не знає -  відповідь на питання може дати інша команда і отримати собі  2 бали ( додаток 2)

  УЧИТЕЛЬ:  Слідуючим етапом сьогоднішньої гри буде етап, який називається

« Дешифратор». Умови цього етапу наступні. Кожен член команди отримує задачу від капітана. Складність задачі позначена зірочками одна, дві, три зірочки. Якої складності учень розв’язує задачу скільки балів і отримує.  Всі відповіді, які приводяться в задачах зашифровані буквами. Номер завдання -  це номер літери

____________ - розгадка, в яку ви повинні записати букви, що відповідають отриманим відповідям. Завдання для цього етапу ( додаток 3)

Після розв’язування задач учитель підводе підсумок, а капітани виставляють бали в аркуші оцінювання. Якщо команда відгадала слово повністю то отримує 5 балів, якщо є помилки то відповідно бали знімаються.

УЧИТЕЛЬ: А тепер настав час експериментальному етапу (додаток 4).

Я буду показувати  вам досліди, а ви повинні пояснити їх зміст. Відповідати має право та команда, яка першою підняла руку.

ДОСЛІД 1: Два кухлі та гальванометр

ДОСЛІД 2: Дві лампи

ДОСЛІД 3:  Свіркання квітки

ДОСЛІД 4 Колесо Франкліна

УЧИТЕЛЬ: І ось прийшла черга до наступного етапу « Творчого». За два тижні до уроку групи отримали завдання створити презентацію на наступні теми:

                                              «Все про блискавку»

                                            «Застосування електролізу»

                                             «Жива електрика»

 

Ваша задача представити презентації

 Учні демонструють створені презентації. Після чого учитель виставляє бали на дошці, а в залежності від внеску учнів, які вони внесли під час створення презентацій капітани команд виставляють бали в аркушах оцінювання.

У випадку, якщо залишиться час, учні підготували виступи про відкриття, які зроблені видатними фізиками в області електрики, ( додаток 5), кожна команда може отримати додаткові бали.

 Після цього підводиться підсумок всіх змагань і визначаються переможці гри.

Виставляються оцінки

Домашнє завдання: підготувати кросворди, сканворди на тему «Електричний струм»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Конкурс капітанів ( тести)

 1. Одиниця вимірювання сили струму

Ом , ампер, кулон, вольт

 1.   Хто сформулював Закон про теплову дію струму          

             Джоуль, Кулон, Гальвані, Ленц

 1. Опір в металах із зростанням температури:

Спадає, зростає, не змінюється, змінюється, але до певної межі.

 1. Опір електролітів із підвищенням температури:

Зростає, зменшується, не змінюється

 1. Із зростанням температури провідність газу: зростає,зменшується, не змінюється
 2. При проходженні струму через розчин солі речовина осідає на:

Аноді, катоді, ніде не осідає, випадає в осад

 1. Прізвище вченого, який відкрив Закон електролізу

Ампер, Ом,Вольт,Фарадей

 1. При паралельному з’єднанні провідників сила струму менша в тому провіднику де опір:     

Більший, менший, однакова

 1. При послідовному з’єднані провідників напруга більша в тому провіднику де опір:

Більший, менший, однакова

 1.   кВт год – одиниця вимірювання:

Сили струму, напруги, опору, роботи струму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 • Спіраль електроплитки дуже сильно нагрівається під час проходження по ній електричного струму. Чому ж дроти, якими електроплитка  підключена до джерела струму, нагріваються значно менше?
 • Чому зростання споживання електроенергії електричними приладами у квартирі вище від певної границі може призвести до розплавлення ізоляції на з’єднувальних проводах і, як наслідок, до пожежі?
 • Чому для плавких запобіжників не використовують залізний дріт замість свинцевого?
 • Ялинкова гірлянда складається з певної кількості однакових лампочок, які з’єднані послідовно. Як зміниться потужність, що споживається гірляндою, якщо до неї послідовно додати ще декілька лампочок?
 • Як зміниться потужність електричного струму, що споживає спіраль електроплитки, якщо після ремонту спіраль трохи скоротили?
 • Прикладом якого газового розряду є блискавка?
 • Як називається газовий розряд, завдяки якому у високовольтних електричних мережах зазнають втрат електроенергії?
 • Як називається газовий розряд, що використовується в неоновій рекламі?
 • Який заряд пройшов через електролітичну ванну з розчином йодиду срібла, якщо на катоді виділилося 20 г металу?
 • Чому заряджений електроскоп дуже швидко розряджається, якщо поряд з ним працює рентгенівська трубка?
 • Що буде основним носієм вільних зарядів в кремнієвому кристалі після внесення туди сурми як домішки?
 • Що називається коротким замиканням?
 • Коли найчастіше перегорають електричні лампочки? Чому?
 • При паралельному з’єднанні провідників потужність струму якого більша?
 • При послідовному з’єднанні провідників потужність струму більша в якому провіднику?

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Група 1

Вам потрібно відгадати ім'я французького фізи­ка та військового інженера, який зробив значний внесок у розвиток будівельної механіки, вчення про тертя, в дослідження електричних і магнітних явищ. Використовуючи залежність закручення ме­талевої нитки від прикладеної сили, вчений у 1784 р. побудував дуже чутливі і точні крутильні терези ,  користуючись якими через рік він відкрив основний закон електростатики, який названий його ім’ям Допоможе вам шифрограма. Завдання між со­бою розподіліть самостійно відповідно до склад­ності (чим більше зірочок — тим складніша зада­ча). Якщо у когось виникнуть проблеми, ви допо­магатимете після того, як самі впораєтеся зі своїм завданням. Номер завдання — це номер літери.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

  1 ***

Яка напруга між кінцями фехралевої дротини завдовжки 20 м і площею поперечного перерізу 1,3 мм2, якщо за 2 хв через неї проходить заряд 60 Кл? Питомий опір фехралю 1,3 Оммм2/м.

 

10 В

100 В

220 В

К

 ш

м

Ф

№2**

Яку завдовжки потрібно взяти сталеву дротину площею поперечного перерізу 1 мм2, щоб при на­прузі 20 В сила струму в ній дорівнювала 100 мА? Питомий опір сталі 0,1 Ом-мм2/м.

 

200 м

20 м

2,5 км

2 км

О

У

Е

А

№3*

Від яких величин залежить опір провідника?

Маси,

Довжини,

Довжини, площі перерізу, перерізу

Питомого

кольору

ширини,

 питомого опору

опору,

 

питомого

 

маси,

 

опору

 

кольору

П

м

р

с

 

№ 4**

Обчислити роботу, яку б виконала блискавка, якщо напруга між двома хмарами під час грози 70 МВ та переноситься електричний заряд 10 Кл.

 

7 МДж

700 Дж

700 кДж

700 МДж

М

Д

Н

Л

№5*

Опір електрокип'ятильника 96,8 Ом. Напруга його живлення 220 В. Визначте потужність кип'я­тильника.

 

550 Вт

500 Вт

5 кВт

40 Вт

О

Ь

А

У

Група 2

Вам потрібно розшифрувати ім'я людини, в особі якої переплелися наука і практицизм, творчий фа­натизм і точність. Перевіряючи факт перетворення механічної енергії в теплову, цей англійський фізик був настільки захоплений ідеєю кількісних співвід­ношень, що, навіть поїхавши у весільну подорож до Швейцарії, де не лише милувався красою Альп, а й виміряв висоту водоспаду та різницю температур води перед і після падіння, щоб і тут оцінити співвід­ношення роботи і кількості теплоти.

Крім цього, вчений займався експерименталь­ними дослідженнями в галузі електромагнетизму, конструював електромагніти. Під час цих експери­ментів він виявив нагрівання проводів зі струмом і встановив факти, від яких залежить кількість теп­лоти, виділеної при проходженні струму. Копітка і багаторічна праця вченого дала йому можливість заявити: «Могутні сили природи незнищенні й у всіх випадках, коли затрачається механічна енер­гія, виникає еквівалентна кількість теплоти».

Допоможе вам шифрограма. Завдання між со­бою розподіліть самостійно відповідно до склад­ності (чим більше зірочок, тим складніша задача). Якщо у когось виникнуть проблеми, ви допоможете після того, як самі впораєтеся зі своїм завданням. Номер завдання — це номер літери.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 ***

Яку масу води, взяту при температурі 20 °С, можна за 10 хв довести до кипіння в електричному нагрівнику, що працює при напрузі 220 В і силі струму 10 А? ККД нагрівника 80 %.

 

30 г

412 г

3,14 кг

3,5 кг

л

К

д

Н

№2**

Визначте напругу на кінцях сталевого провід­ника завдовжки 100 см і площею поперечного пере­різу 0,5 мм2, в якому сила струму 100 мА. Питомий опір спіралі 0,1 Ом-мм2/м.

 

20 мВ

40 мВ

Ж

А

К

Р

№3*

Який пристрій використовується для плавного регулювання сили струму в колі?

 

Амперметр

Вимикач

Вольтметр

Реостат

О

А

У

Е

№4**

Два провідники опорами 30 Ом і 60 Ом з'єднані послідовно. Напруга на першому провіднику 60 В. Яка напруга на другому провіднику? Яка загальна напруга на цій ділянці?

 

90 В; 60 В

120 В; 180 В

60 В; 60 В

90 В; 120 В

О

И

Л

У

№5*

Який електричний опір алюмінієвого дроту перерізом 14 мм2 і довжиною 0,2 км? Питомий опір алюмінію 0,028 Оммм2/м.

0,40 м

40 м

2,80 м

0,7 Ом

М

С

Р

Л

 

 

 

№6**

Через поперечний переріз провідника за 10 ( пройшло 2-Ю20 електронів. Визначте силу струму н провіднику, якщо заряд електрона 1,6-1019 Кл.

 

1,6 А

3,2 мА

3,2 А

1,6 мА

Б

Ь

С

Р

Група З

Талант цього французького вченого проявився дуже рано: у 13 років він прочитав 20 томів енцик­лопедії Дідро, хоча у школу не ходив. Своє трудове життя розпочав із приватних уроків у Ліоні, а в 1801 р. працював учителем фізики і хімії. Він писав непогані вірші, був прекрасним математиком (за праці в галузі математики і хімії йому було прису­джено звання академіка) і став фізиком зі світовим ім'ям (основні його праці присвячені вивченню електромагнітних одиниць). На могильному ка­мені цього вченого написано: «Він був добрим і простим так само, як і величним». Розшифруйте ім'я цього вченого.

Допоможе вам шифрограма. Завдання між со­бою розподіліть самостійно відповідно до ступеня складності (чим більше зірочок — тим складніша задача). Якщо у когось виникнуть проблеми, ви допоможете йому після того, як самі впораєтеся зі своїм завданням. Номер завдання — це номер літери.

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

№ 1***

Вода нагрівається електрокип'ятильником у посудині ємністю 2,2 л за 32 хв. Визначте силу струму у спіралі кип'ятильника, ввімкненого у ме­режу з напругою 220 В. ККД кип'ятильника 70 %. Початкова температура води 10 °С, кінцева 100 °С.

 

ЗА

2,8 А

2мА

О

М

А

В

 

 

 

 

 

№2**

Який заряд проходить за 2 год через дротину за­вдовжки 2 км і площею поперечного перерізу 0,5 мм2, якщо напруга між її кінцями 10 В? Питомий опір заліза 0,1 Ом-мм2/м.

180 Кл

200 Кл

1,8 Кл

0,05 Кл

Н

Д

К

Р

 

 

№3*

Яка дія електричного струму спостерігається в електричній лампі?

 

хімічна

теплова

магнітна

П

д

Р

№4**

Який питомий опір речовини, з якої виготовле­ний провідник завдовжки 500 м і площею попереч­ного перерізу 1 мм2, якщо при напрузі 34 В сила струму в ньому 4 А?

 

0,028 Ом-мм2

0,017 Ом-мм2

1,1

Ом-мм2

1,3 Оммм2

Н

Р

М

Л

№5*

Через поперечний переріз нитки електролампи за 8 хв пройшло 100 Кл електрики. Яка сила стру­му в лампі?

 

12,5 А

800 А

0,21 А

80 А

А

О

Е

Ь

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

Інформація про джерела струму з історії старі давнього світу.(1 група)

У 1936 р. австрійський археолог В. Кеніг, який вів розкопки в Іраку, знайшов дивний предмет. Це була глиняна на посудина завдовжки 28 см, всередині якої був мідний циліндр, що, у свою чергу за асфальтовою прокладкою приховував окислений залізний брусок. Як з'ясувалось до рук археологів потрапив справжнісінький гальванічний елемент, створений 2000 років тому.

Незабаром неподалік від місця першої знахідки знайшли ще декілька посудин, з'єднаних залізними і мідними стриж нями. Це вже була справжня гальванічна батарея.

А нещодавно було висловлено гіпотезу, що стародавні єгиптяни користувались електричною енергією під чаї спорудження пірамід. Учених давно цікавило, яким чи ном єгиптяни змогли створити всередині деяких пірамід дуже складні ієрогліфічні письмена, тонкі різноколірні стінні розписи. Філігранна робота вимагала потужного освітлення, якого не можна було створити за допомогою ламп і світильників. Ідея про електричне освітлення зда­валась надто сміливою доти, поки під час розкопок Ста­родавнього Вавилону не були знайдені залишки акуму­ляторів, які виготовлялися 3-4 тис. років тому.

Секрети електрики суворо охоронялися жерцями і ви­користовувались під час релігійних церемоній.

У Китаї є гробниця відомого полководця Чжоу-Чжу, який помер на початку III ст. Деякі елементи орнамен­ту цієї гробниці оброблені сплавом, який містить 85 % алюмінію. Але як удалося у III ст. дістати цей метал без електричного струму?

Ще один факт. Майстри єгипетської цариці Клеопатри вмі­ли покривати різні культові вироби тонким шаром золота і срібла. Однак цей процес, який ми називаємо гальвано­пластикою, неможливий без використання електрики.

Напевно людству давно було відомо секрети електрики, потім вони були забуті, й ученим у XVIII ст. довелося за­тратити багато часу і зусиль, щоб відновити ці знання.

Історія відкриття закону Ома (2 група)

Дослідження залежності сили струму відрізних гальваніч­них елементів і природи провідника, по якому він про­ходить, проводив на початку XIX ст. учитель гімназії ні­мецький фізик Георг Сімон Ом (1787-1854). Проводячи досліди, Ом помітив, що довжина провідника суттєво впливає на роботу електричного кола. Взявши для досліду вісім відрізків мідного проводу довжиною від 5 до 325 см і вмикаючи їх у коло з постійною ЕРС, він виявив ліній­ну залежність між довжиною проводу і силою, яка діє на магнітну стрілку крутильних терезів.

У 1826 р. вийшла друком стаття «Визначення закону, за яким метали проводять контактну електрику, спільно з теорією вольтаїчного апарата і мультиплікатора Швей-гера». У ній було вперше сформульовано закон, який увійшов в науку під назвою «Закон Ома».

У подальшому теоретичні дослідження (1827 р.) Ома привели до того самого результату. Для пояснення зако­ну Ома довелося вводити терміни, сутність яких не була достатньо зрозумілою, навіть для нього самого — «ве­личина електричного потоку» (прообраз терміна «сила струму»), «електроскопічна сила» (прообраз терміна «на­пруга») і опір. З усіх термінів прижився лише останній, а решта лише заплутали справи.

Учителю фізики довгий час довелося безуспішно дово­дити вченим, що він зробив відкриття, але його прос­то не хотіли зрозуміти. У той час у рецензіях на праці Ома можна було прочитати, що його висновки — «хво­роблива фантазія, єдиною метою якої є намагання при­низити гідність природи». У 1826 р. шкільного вчителя було звільнено з роботи за особистою вказівкою мініс­тра освіти. Високопоставлений чиновник дотримував­ся думки, що внесення математики в класичну фізику Омом — недопустима єресь. Усім інспекторам він нака­зав уважно стежити за чистотою натурфілософії і вважа­ти в ній головним саме умоглядний підхід до явищ при­роди. В результаті Ом, втративши роботу, шість років жив у злиднях.

У 1831 р. німецький фізик Густав Фенхер перевірив за­кон Ома і, як жартівливо відзначив А. С. Столєтов, «пе­реклав книгу Ома німецькою».

Перше офіційне визнання праці Ома дістали не в Німеч­чині, а в Англії. У 1841р. Лондонське королівське това­риство обрало його своїм почесним членом і нагороди­ло золотою медаллю Коплея. І лише в 1845 р. цей закон і визнання Ома повернулися в Німеччину. Його обрали дійсним членом Баварської академії наук, а посаду ор­динарного професора, про яку він мріяв усе життя, було йому надано лише за два роки до смерті (1852).

Протягом кількох десятиліть перевірялась справедливість закону Ома для різних провідників. Серед учених ми зна­ходимо імена Максвелла, Дж. Томсона, Кальрауша, Не-рнста... Ідеї Ома взяли гору.

Серед причин такого упередженого ставлення фізиків до закону Ома відомий англійський фізик Г. Ліпсон наво­дить одну: «Можливо, саме простота закону Ома викли­кала в них підозру». І справді, закономірність, виведена Омом, на фоні «багатоповерхових» формул електроди­наміки виглядає досить скромно. Але ця скромність при­крашає і людину, і науку.

Цікаво, що у Франції закон Ома було відкрито вдруге, у 1837 р. Це зробив французький фізикМ. Пуйєознайо­мившись з монографією Ома «Гальмівні кола, матема­тично опрацьовані», в яких містилися теоретичні дослід­ження. Не знаючи про роботу Ома з експериментальної перевірки цих положень, Пуйє самостійно провів такі лсамі експерименти, тому у французьких підручниках за­кон Ома і досі іменують законом Пуйє.

Історія відкриття електричних лампочок. (3 група)

Початок використання електричного струму для освітлення відноситься до 60-х років XIX ст., коли дугова лампа була встановлена на маяках. Але використання цих ламп мало великі труднощі. Справа в тому, що дугову лампу треба було безперервно регулювати, оскільки кінці вугільних електродів згоряли, відстань між ними збільшувалась, в результаті цього коло розривалось, і дуга згасала.

Російський винахідник Павло МиколайовичЯблочков (1847— 1894) багато думав над вдосконаленням таких ламп і прийшов до нового і оригінального розв'язання цієї проблеми.

Замість двох електродів, які розміщувались в стик в ду­говому світильнику Петрова, Яблочков розмістив їх па­ралельно і між ними помістив ізоляційну прокладку, яка згоряла разом з вугіллям. Ця конструкція дістала назву свічки Яблочкова. В 1876 р. Яблочков одержав патент на свій винахід. Своє відкриття вчений вперше проде­монстрував у Парижі. Парижани були вражені яскравіс­тю нового джерела світла.

Вони навіть його порівнювали з низкою дорогих перлів, підвішених на фоні темного оксамиту. Париж захоплю­вався «російським світлом». Ці слова, за вимогою Яблоч­кова, були викарбувані на оправі кожного ліхтаря.

Незважаючи на визначні відкриття і світове визнання, Яблочков жив досить бідно. Проводячи досліди зі ство­ренням натрієвих батарей, він підірвав здоров'я і помер, не доживши до 47 років.

Дугові лампи Яблочкова недовго залишалися універ­сальним джерелом світла. На зміну їм прийшли зруч­ніші й економічніші лампи розжарення.

їх винайшов у 1872 р. тульський слюсар, а згодом елект­ротехніко. М. Лодигін(\847—1923). Двадцятип'ятирічний О. М. Лодигін створює практичну й ефективну лампу роз­жарювання. Одна з конструкцій лампи Лодигіна являла собою скляний балон, всередині якого у вакуумі між дво­ма мідними стрижнями поміщався вугільний стрижень.

Вже в 1873 р. Лодигін демонстрував освітлення своїми лампами однієї з вулиць Петербурга.

[ У 1874 р. він організовує Товариство електричного ос­вітлення. Нажаль, його довелось ліквідувати в 1875 р. че­рез спекуляції і торгівлю паями.

і    У 1878 р. розорений Лодигін не може заплатити за вже оформлений в Америці патент на свій винахід і втрачає авторські права. А тим часом в США ТомасЕдісон (1847—1931)с    вирішив зайнятись проблемою електричного освітлення.

На початку 1880 р. він одержує патент на вдосконалену лампу розжарення з вугільною ниткою у вакуумній кол­бі. Фактично саме він вважається у світі «батьком» елект­ричної лампочки. Проте Лодигін не здається. У 1884 р. за його активної участі в Парижі починається спорудження заводу з виробництва ламп розжарення. Через 6 років він добивається патенту в США на електричну лампу розжа­рення сучасного типу — з ниткою з тугоплавких металів. Ці лампи демонструвалися в 1900 р. на Міжнародній елек­тротехнічній виставці у Парижі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9 клас

 

 

 

Підготувала: 

учитель фізики Шандриголівської

 ЗОШ І-ІІІ ступенів

 Гринько Ірина Миколаївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета: поглибити, узагальнити й закріпити знання уч­нів з різних розділів фізики ; продовжити форму­вання вмінь розв'язувати задачі різного типу:  якісні, експериментальні; вчити учнів застосовувати знання для пояснення явищ природи; розвивати спосте­режливість, вміння аналізувати, інтерес до вивчення фі­зики, формувати навички колективної роботи в поєднан­ні з розвитком індивідуальних творчих здібностей учнів.

 

Обладнання :  прилади для дослідів, повітряні кульки,

 плакати:

Фізика написана у величній книзі, , яка завжди відкрита у нас перед очима,— я маю на увазі Всесвіт...

Г. Галілей

Радість бачити й розуміти є найбільш прекрасний дарунок природи.

А. Ейнштейн

Я думаю — значить, існую.

Декарт

 Розум — це не стільки знання, а й уміння прикласти ці знання на ділі.

Арістотель

Без сумніву, вся наші знання починаються з досліду...

Кант

Етапи гри:

1 Бліц-турнір

2 Історичний етап

3 Таємниці чорних ящиків

4 Музичний етап

5 Літературний етап

6 Фізична показуха

7 Артистичний етап

8 Загадки НЛО

ХІД ТУРНІРУ

Вед1 Від слова « фюзіс» слово фізика

         А «фюзіс» значить у перекладі « природа»

І ми природу завжди прагнем зрозуміти,

В її законах розібратися зуміти

Вед.2 На всі» чому? не так то просто відповісти:

           Чому то хмарне небо, а то раптом чисте?

Вед 1. Чому пищить комар, а то бджола гуде?

 Вед.2 Чому в морозний день не дощ іде, а сніг?

Вед.1. Чому зелений у рослини лист?

Вед.2. Чому в комети виникає хвіст?

Вед.1. Чому пакують в чорне фотоплівку?

Вед 2. Чому на схилі дня так жарко влітку?

Вед 1. Чому, чому… Так завдання собі дамо

            І хоч на деякі чому відповімо

Вед 2. Добрий день шановні гості, учні і вчителі!

           Ми раді вітати вас на нашому турнірі юних фізиків. Який називається «Наука,  природа і ми»

Вед.1. Сьогодні ми зібрались на гру між двома командами « Ньютончики» і

 « Архимедики». І так, вітайте, команда « Ньютончики», капітан ____________

Вед 2. Команда « Архімедики» запрошуємо вас на своє місце. Капітан команди _____

        Вед 1. Наша гра складатиметься з 7 раундів. Кожне завдання оцінене в певну кількість балів. Виграє та команда, яка набере найбільшу кількість балів, якщо команда відповідає неправильно, то слово надається команді суперниці, яка відповівши правильно може отримати бал.

   Вед 2.  Почнемо змагання з бліц - турніру, відповідає та команда, яка першою підніме червону картку

                              Запитання бліц турніру

 1. Яке значення має випадання  вранішньої роси для захисту рослин від приморозків?
 2. Виходячи з річки після купання ми відчуваємо холод Чому?
 3. Чому плавець, пірнувши на глибину, відчуває біль у вухах?
 4. Чи допомагає народам, які проживають в екваторіальному поясі кучеряве волосся на голові?
 5. Чому білка та деякі інші тварини сплять, накрившись хвостом?
 6. Чому собаки в жаркий день висолоплюють язик?
 7. У лося між двома частинками роздвоєної ратиці є міцна перетинка, яке вона має значення для лося?
 8. Чому на морозі у людини червоніють ніс, вуха, щоки?
 9. Завдяки чому птахи, які здійснюють великі перельоти не збиваються з дороги?
 10. Чому блискавка ніколи не вдаряє птаха, і чому птахи не гинуть коли сідають на електричний дріт?
 11. Завдяки чому кіт може спокійно дивитись на сонце і добре бачити навіть  в суцільній темряві?
 12. Чому в горах людина засмагає швидше?
 13.  Чому кінцівки білого ведмедя вкриті довгим жорстким хутром?
 14. Чи має риба у воді вагу?
 15. Чому деякі риби розвиваються, спливаючи на поверхню моря, вивести потомство?

Вед 1.Наступний раунд нашого змагання « Історичний».

         На ваших столах є плакати на яких зображено дерево фізики, є стовбур і гілки,       а листочками будуть стікери, на кожному окремому стікері ви повинні написати прізвища фізиків, які вам відомі, на виконання цього завдання вам дається 3 хвилини, а поки команди виконують завдання гра з глядачами:

Вед 2.Вам необхідно відгадати наступні загадки:

 1. Чого не сховаєш у скрині? Якого кольору біле світло?
 2. Сестра до брата в гості йде, а він від неї ховається. Хто чи що це?
 3. Горя не знаємо, а гірко плачемо.  Що це?
 4. У воді не тоне  та у вогні не горить? Що це таке?
 5. Коли лід може бути нагрівником?
 6. Коли чайник з кип’ятком охолоне швидше; якщо його поставити на лід, чи якщо лід покласти на кришку чайника?
 7. Ти за нею, вона від тебе, ти від неї, вона за тобою. Що це таке?
 8. Туди сюди ходе,а в хату не заходе
 9. Б’ють його, а він ховається, у що ховається – те ламається.
 10. Пливуть по снігу пливушки, позадирали вушки
 11. Скрізь я буваю; починають говорити – я втікаю
 12. Живе без тіла, говорить без язика
 13. Що зимою в кімнаті замерзає, а надворі – ні?
 14. Хмара сива все село вкрила?
 15. Що без леза та без зуба розтина міцного зуба?
 16.  На хвилинку в землю вріс кольоровий диво-міст.

За кожну правильну відповідь, тому учню, який відгадав, солодкий приз.

Вед 1. А зараз прийшла черга для розгадок таємниць чорних ящиків.

Вед.2 І так таємниця першого ящика: Назвіть перший екіпаж людини:

         ( на   обдумування 30 с)

А зараз таємниця другого чорного ящику: Назвіть будильник часів Олександра Македонського ( на обдумування 30 с)

Вед 1. Назвіть замінник футбольного м’яча ( на обдумування 30 с)

Вед 2. Назвіть агрегат миттєвої зйомки ( на обдумування 30 с)

Вед 1. А тепер наступний раунд, який називається « Музичний»

       У мене в бочці знаходяться жетони з різними фізичними явищами, їх 4

( механічні, світлові, теплові, звукові). Зараз я витягну жетон і вам необхідно по-черзі буде виконувати по одному куплету пісні , в якому йдеться мова про те явище, яке випало. Кожен виконаний куплет додає команді 1 бал ( змагання починаються)

Вед.2. А тепер наступний раунд «Літературний» Ми будемо зачитувати уривки з творів, а ви повинні будете назвати фізичне явище про яке йде мова.

Вед 1 уривок з поеми «Євгеній Онєгін» О.С. Пушкіна

Татьяна пред окном стояла,

На стекла хладные дыша,

Задумавшись, моя душа,

Прелестным пальчиком писала

На отуманенном стекле

Заветный вензель О да Е

 Питання :Про яке фізичне явище йде мова?

Вед 2 Уривок з української народної пісні:

    … Туман яром, туман долиною,

    За туманом нічого не видно,

    Тільки видно дуба зеленого…

 Питання :Чому туман яром і долиною?

Вед 1  У творі Миколи Васильовича Гоголя «Ніч перед Різдвом »читаємо наступні рядки  «Под плотным кожухом тепло с хорошо подогнанным ремешком»

Питання: чому тепло під щільним кожухом?

Вед 2: У творі М.В.Гоголя «Вечер на кануне Ивана Купала» э такі рядки «Ветки деревьев убрались инеем будто заячьим мехом»

Питання: Коли з’являється іній на деревах?

 

 

 

 

 

Вед 1. А тепер фізична показуха: Командам необхідно пояснити досліди

 1. Вода, що кипить при кімнатній температурі
 2. Водяний стовп і дві склянки
 3. Дві пробірки
 4. Хустина, що не згорає
 5. Стопка, тарілка і монета
 6. Дослід Плато
 7. Картоплина на олівці
 8. Круг, що котиться під гірку

Вед.2 Настав час конкурсу артистичного. Ваша задача буде показати мімікою, жестами фізичні явища, фізичні тіла, закони; в залежності від того, яке завдання ви витягнете.

1) броунівський рух, , закон Архімеда

2) дифузію, рух молекул водяної пари;

3)ІІІ- закон Ньютона , рух молекул води

Вед.1. Поки команди обдумують свої завдання, гра з глядачами, називається

« Весела перерва». За правильну відповідь солодкий приз

 1. Хто співавтор Ньютона?
 2. Місце куди розумний не піде?
 3. Математичний знак, що зарекомендував себе з позитивної сторони.
 4. Науково обґрунтована пустота.
 5. Безплатний звуковідтворюючий пристрій
 6. Ні риба, ні м'ясо

Вед.2. А зараз слово надається командам, вони повинні показати жестами, або мімікою свої завдання, а команда суперниця їх відгадати; команди можуть отримати по 1 балу за кожне правильно відгадане і продемонстроване слово.

Вед.1 І нарешті настав час, о до нас завітали гості, у  яких ми візьмемо інтерв’ю, а ви повинні відгадати запитання, які будуть поставлені в кінці кожного інтерв’ю. Команда, яка першою знає відповідь на питання піднімає сигнальну картку і відповідає на поставлене питання.

 1. Інтерв’ю з капітаном Врунгелем
 2. Інтерв’ю з бароном Мюнхаузеном
 3. Інтерв’ю з Бабою Ягою

Вед 2. А зараз для підведення підсумків змагань надається слово журі.

( Журі визначає переможців команд і найактивніших гравців з кожної команди)

Вед 1. Сьогодні ми грали розмірковуючи і розмірковували граючи. Як сказав великий фізик Томас Едісон

«Найголовніша задача цивілізації – научити людину мислити»

Вед.2. Під час нашої зустрічі ми ще раз переконалися в тому, який захоплюючий і несподіваний світ фізики!

Фізика – це не тільки математичний символ і правила

Фізика – це наука, яка вчить мислити

Вед 1. Слово ти сказав, а він почув

         . Це  - фізика

Вед 2. Вело мчить, бо я педаль кручу

           Це – фізика

Вед 1. М’яч підкинули, а він упав

            Це – фізика

Вед 2. Штепсель вимкнули, і звук пропав

              Це – фізика

Вед 1. Окуляри виправляють зір

            Це – фізика

Вед 2. Телевізор, ти мені повір

          Це – фізика

 

Разом: Більше знатимеш, то менше буде ризику

             І давайте разом  добре вчити фізику.

Члени команд і ведучі співають  підсумкову пісню « Кличе фізика»

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
До уроку
Підбиваємо підсумки розділу 2
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
1323
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку