24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Розробка уроку інформатики на тему «Складові комп’ютера». Урок з елементами STEM-освіти.

Про матеріал
Впровадження елементів STEM-освіти на уроках інформатики сприяє підготовці учнів до реального життя, формуванню компетентностей, які дозволять розв’язувати реальні практичні потреби, а це відповідає запитам та вимогам сучасної освіти. Розробка уроку може використовуватись як для роботи у класі, так і для дистанційного навчання учнів.
Перегляд файлу

Розробка уроку інформатики  на тему  «Складові комп’ютера».

Урок з елементами STEM-освіти.

 

Скрипник Галина Григорівна,

вчитель інформатики

Святогорівської

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ст.

Добропільської міської ради

Донецької області

АНОТАЦІЯ

Впровадження елементів STEM-освіти на уроках інформатики сприяє підготовці учнів до реального життя, формуванню компетентностей, які дозволять розв’язувати реальні практичні потреби, а це відповідає запитам та вимогам сучасної освіти.

Розробка уроку може використовуватись як для роботи у класі, так і для дистанційного навчання учнів.

 

Розробка уроку інформатики з елементами STEM-освіти на тему  «Складові комп’ютера»  4 клас

МЕТА:

Методична: розглянути будову комп'ютера, ознайомити учнів зі складовими комп'ютера та їх призначенням; учити розрізняти пристрої введення, зберігання, виведення даних та наводити приклади;

Дидактична: розвивати творчу уяву,  пізнавальну активність, сприяти розвитку логічного мислення, пам'яті, уваги, спостережливості;

Виховна: виховувати в учнів прагнення до пізнання нового, організованість та дисципліну,  дбайливе ставлення до свого здоров’я. Виховувати культуру користувача ПК.

Ключові компетентності – вільне володіння державною мовою, компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій, інноваційність, навчання впродовж життя.

Вид уроку: комбінований

Міжпредметні зв’язки: забезпечуючи:  інформатика

забезпечувані: українська мова, англійська мова, історія.

Технічні засоби навчання: комп’ютер, мультимедійний проектор.

Базові поняття і терміни: Комп’ютер, системний блок, монітор, клавіатура, миша.

Методичне забезпечення: презентація; картки-завдання, інструкції з ТБ у кабінеті інформатики.

«Комп’ютери — це як велосипед.

Тільки для нашої свідомості» С. Джобс

 Девіз уроку : «Хто володіє інформацією, той володіє світом!»

Хід уроку

І. Організаційний етап. Повідомлення теми, визначення мети та очікувань від уроку.

Привітання з класом. Ми знову з вами в комп’ютерному класі і спочатку повторимо правила поведінки під час роботи за комп’ютером. https://youtu.be/RgCY5e0qN10 (Повторення правил БЖ)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні ми з вами з яких складових він складається?

Дані знання знадобляться вам у подальшому  житті. Можливо дехто з вас стане  спеціалістом з ІТ технологій,  вчителем інформатики. Так чи інакше кожна освічена людина повинна у часи комп’ютерних технологій володіти цими знаннями.

Пропоную нашу роботу розпочати з цікавого завдання. Складемо  пазл.

(у кожного учня на парті лежить роздатковий матеріал) (Додаток 1).

Яке зображення ви отримали? Чим незвичайне це зображення?  З яких слів складено зображення? Сьогодні на уроці ми поговоримо про основні складові комп’ютера та їх призначення. Тема нашого уроку «Складові комп'ютера».

ІІІ. Відтворення та коригування опорних знань. Актуалізація опорних знань та вмінь.

Про деякі складові комп’ютера та їх призначення ви вже чули. Послухайте загадки і відгадайте їх. Про які пристрої йдеться в них? (Додаток 2.)


 


 


   Люди здавна створювали різні пристрої для полегшення своєї праці, покращення життя. Довгий час багато вчених намагались винайти пристрої, які могли б виконувати обчислювання та робили це швидше за людину. Із розвитком торгівлі кількість обчислень у житті людини збільшувалось. Спочатку з’явилась рахівниця, пізніше арифмометр, а потім електронно-обчислювальна машинна (ЕОМ), яка використовувалась лише для роботи з числовими даними.

Тоді і виник термін комп’ютер: від лат. Computo– лічу, обчислюю.

З часом комп’ютери вдосконалювались для того, щоб опрацьовувати не лише числові, а й текстові, графічні, звукові та відеодані.

Що ж таке комп’ютер? Комп’ютер – це електронний пристрій, призначений для опрацювання даних різного типу.

Комп’ютер складається з багатьох частин і пристроїв. Можна виділити основні пристрої, тобто такі, без яких комп’ютер працювати не може. А саме…(системний блок, монітор, клавіатура, миша)

Зараз ми з вами скористуємося  Генератором ребусів- онлайн тренажером для створення ребусів і кожний створить свій ребус з назв основних пристроїв комп’ютера

(робота за комп’ютером) перейдемо за посиланням

http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator приклад ребусів: (додаток 2)

Фізкультхвилинка:https://www.pisni.org.ua/songs/2276515.html#songsvideo

 

IV. Вивчення нового матеріалу. Засвоєння провідних ідей та теорій на основі широкої систематизації.

А хто є головним в комп’ютері? Як ви гадаєте, чи є щось головне в системному блоці?  Саме в системному блоці міститься пристрій, котрий відповідає за опрацювання даних в комп’ютері – процесор .

Сам комп’ютер для кращого розуміння можна порівняти з людиною. Комп’ютер теж, як і людина,  працює з інформацією.

Саме системний блок можна порівняти з головою людини, де мозком є центральний процесор.

Мікрофон допомагає комп’ютеру сприймати звукову інформацію тому для нього це ніби наші вушка.

Промовити інформацію нам комп’ютер може за допомогою колонок.

Бачить наш пристрій за допомогою веб камери, а відчуває інформацію та «керує» нею за допомогою мишки й клавіатури.

Та є такі пристрої які порівняти з  людиною  неможливо: монітор ( пристрій відображення даних на екрані у персональних комп’ютерах), принтер(пристрій для друку, тобто для  виведення текстових чи графічних  даних на папір), сканер(пристрій для переведення текстової і графічної інформації з паперу в електронний вигляд) , вайфай роутер( пристрій для забезпечення доступу до мережі Інтернет).

Але не всі комп’ютери є однакові. Подивіться навколо. З якими комп’ютерами працюємо ми?  Існують ноутбуки та нетбуки. Чим вони відрізняються від стаціонарного комп’ютера? А як же ж працює ноутбук без системного блоку?

Релаксація. Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

V. Закріплення нового матеріалу.

А зараз ми з вами попрацюємо з Віртуальним тренажером зі складання персонального комп'ютера -Тренажер створений як посібник, який рекомендується використовувати на уроках інформатики при вивченні пристроїв персонального комп'ютера. Тренажер дозволяє відпрацьовувати навички складання персонального комп'ютера. Ресурс складається з самого тренажера, ряду завдань і тесту за темою «Пристрої комп'ютера»: http://vvpk.at.ua/files/skladannya_pk/index.html (Додаток 3)

VІ. Підведення підсумків уроку. Рефлексія

На завершення ми з вами попрацюємо іще з одним онлайн сервісом Word Art. Завдання: Створити зображення із слів, яке називається хмарою слів можно за допомогою сервісу Word  Art. Основні складові комп'ютера. (Додаток 4) Діти демонструють свою роботу: ( Додаток 5)

Чи задоволені ви своєю роботою? Що вам запам’яталось на уроці?

Де вам стануть в пригоді здобуті сьогодні знання?

VІІ. Домашнє завдання: Уважно передивіться малюнок. Пригадайте, для чого призначена кожна складова частина комп’ютера. Якщо призабули, то скористайтесь пошуковою системою і знайдіть відповідь в Інтернеті (заодно пригадаєте як шукати інформацію).Не забувайте про правила безпечної поведінки в мережі Інтернет. (Додаток 7) На даному малюнку показана спрощена схема будови комп’ютер

Джерела інформації

 1. Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 19.08.20 № 22 1/10 -1646 «Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2020/2021 навчальному році». [Електронний ресурс] Режим -доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65463/
 2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – [2011]. – 37 с. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/ files/news/12/05/4455.pdf].
 3. Габрусєв В.Ю. Кулянда О.О. Використання засобів Google Analitic для контролю якості здійснення електронного навчання// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали I Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет конференції з міжнародною участю: 9–10 листопада 2017, № 1. Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені. Володимира Гнатюка. – 2018. – С.101-105. 2. Габрусєв В.Ю., Терещук Г.В. Система управління
 4. STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9–10 листопада 2017 року, м. Київ. – К.: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2017 – с.160 3. Закон України «Про освіту»
 5. Нова школа [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://novoshkola.com.ua/uk/21st_century_skills

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки:

 1. Складемо пазл

Підручник ПРО

 1. Загадки

Ось на нім комп’ютер пише

І малює без зупинки

Найцікавіші картинки,

А влаштовує цей хор

Чарівник наш - … (монітор).

 

 

Сотня клавіш, різні знаки

Спершу учні – небораки,

А тепер раз – два й готово

І відстукали вже слово.

Ось де пальцям фізкультура

І це все - … (клавіатура).


 


 

Скромний сірий колобок,

Довгий, тонкий проводок.

Зверху на коробці

Дві великих кнопки.

В тебе є хороша книжка,

А в комп’ютера є … (мишка)

 

В блоці цім живе процесор

Помічник він, не агресор.

В ньому щось гуде, співає,

Одним оком нам моргає.

Головний він недаремно,

А зовуть його … (системним).

 


 

 1. Ребуси

 

 

 1.  

 

 1.  

 

 

 1.  

 1. Домашнє завдання

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, 4 клас, Розробки уроків
НУШ
Додано
9 квітня
Переглядів
149
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку