Розробка уроку на тему: В. Винниченко. «Федько-халамидник». Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість. Добро і зло, благородство і підлість у творі

Про матеріал
Розобка уроку: В. Винниченко. «Федько-халамидник». Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість. Добро і зло, благородство і підлість у творі стане в нагоді мовникам, які викладають укр.літ у 6 класі
Перегляд файлу

Клас: 6

СЛАЙД 1  

Тема: В. Винниченко. «Федько-халамидник».   Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.  Добро і зло, благородство  і підлість у творі             

Мета: - продовжити роботу  над змістом оповідання; проаналізувати риси характеру Федька, що вирізняють його із кола однолітків;  удосконалювати вміння порівнювати образи та висловлювати своє ставлення  до прочитаного;

 • розвивати фантазію, творчу уяву,  образне мислення;
 • виховувати усвідомлене ставлення  до  моральних цінностей, що роблять людину   душевно багатою і щедрою на добро.

Тип уроку: комбінований (з використанням інформаційно-комунікаційних технологій:

мультимедійні слайди)

Форма проведення: урок – дослідження 

Обладнання: підручник, мультимедійна дошка, портрет  В. Винниченка, дошка, картки із завданнями, аудіозапис «Місячної сонати» Л.Бетховена, лист від чижика.

Методи і прийоми: розповiдь вчителя, девіз уроку, візуалізація («Місячна соната» Л.Бетховена), лист від чижика, вправа «Коло думок», тестові завдання, вправа «Послідовність подій», схема «Головні та другорядні герої оповідання», вправа «Сюжет за картинками», бліц-опитування, робота з підручником, бесіда за питаннями, діаграма «Кола Вена, прийом «Незакінчене речення», вправа  «Поміркуй».

Здоров’язбережувальний аспект: активізація органів слуху, зору та уваги, навчальна релаксація.

ТЛ: головний герой,  другорядні герої, антитеза.  

Цілі:

Учні знатимуть:

 зміст прочитаного оповідання,

 основні риси характеру дійових осіб.

Учні вмітимуть:

 характеризувати життєві позиції героїв оповідання ,визначати основні риси дійових осіб твору;

 висловлювати особисте ставлення до зображуваного;

        проводити аналогію з сучасним життям.

                                                             Перебіг уроку

Епіграф

                                                                                                 У лиху годину пізнаєш людину.

                                                                                                                     Народна творчість

І.   Організаційний момент. Забезпечення емоційної готовності до уроку


СЛАЙД 2 Вчитель: Я рада Вас бачити сьогодні на уроці. Усміхніться один одному, побажайте успіхів. Для того, щоб впоратися на уроці з завданнями, будьте старанними та активними.

СЛАЙД 3 Давайте зачитаємо девіз нашого уроку:

 1. Девіз уроку:

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів                                                                

СЛАЙД 4     2. Візуалізація (Звучить «Місячна соната» Л.Бетховена) (міжпредметна компетентність;)

Вчитель: Сьогодні перед уроком на ялинку прилетів чижик. Він тріпотів своїми крильцями, ніби хотів, щоб на нього я звернула увагу. Оченята птаха сяяли радістю та водночас наповнювалися слізьми. «Це ж чижик Федька», - майнула думка. Він тримав у дзьобику лист. Дозвольте я зачитаю, що було в ньому написано: «Бути Людиною – значить бути борцем. Бути Людиною – це відчувати відповідальність, жертвувати собою заради інших. Гідна людина не та, яка не має вад, а та, в якої є доброта. Треба вміти жити заради інших, віддавати часточку себе, відповідати за свої вчинки. Саме таким був мій Федько. Сумую за своїм халамидником. Хоч і бешкетник, проте добра, чиста душа. Він завжди пам’ятав, що Людина починається з добра. І ви, любі шестикласники, цього не забувайте».

3.Вправа «Коло думок»  (емоційно-ціннісна компетенція, комунікативна компетенція)

 • Яке враження справив на Вас цей лист?

Чому саме «Місячна соната» Л. В. Бетховена прозвучала під час читання листа?

Оповідання « Федько-халамидник» завершилося несподівано. Таким зображенням фіналу Винниченко подібний до композитора. Мабуть, не випадково частина творів, як засвідчують записи із «Щоденника» В. Винниченка, писалися під музику. Найчастіше його дружина грала музику Л.В. Бетховена. Ця мінорна мелодія допомагала письменникові написати серйозний, емоційно-глибокий, трагічний твір-оповідання «Федько-халамидник»

 Сьогоднi ми продовжимо роботу над ним.

III. Оголошення теми,  цілей та очiкуваних навчальних результатiв.

СЛАЙД 5  Учитель.  А тепер, діти, давайте спробуємо  визначити, що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку, чому хочете навчитися, про що дізнатися?

(відповіді учнів) (предметна компетентність, комунікативна компетенція)

СЛАЙД 6 Учитель. Добре, я вас почула, а тепер подивіться на слайд  (інформаційна компетенція), на якому я окреслила мої очікування щодо вас… Думаю, що після уроку ви зможете…  

 • Визначати головних та другорядних героїв твору;
 • Доводити, що Федько – це особистість;
 • Порівнювати образи Федька та Толі;
 • Аналізувати внутрішній світ головного героя.

 

СЛАЙД 7. Отож, тема нашого уроку: Володимир Винниченко. «Федько — халамидник». http://cache.betweendigital.com/code/1x1.gif Федько як особистiсть. Щедрий на добро внутрiшнiй свiт героя. (запис у зошити)

4. Робота над епіграфом

        Прошу вас звернути увагу на епіграф уроку. Зачитайте його. Хто бажає прокоментувати. (комунікативна компетенція)

 

      Проблемне питання  Отже, на сьогоднішньому уроці спробуймо з’ясувати, як розкривається  людина в життєвих ситуаціях та що впливає на формування її як особистості.

IV. Актуалiзацiя опорних знань умiнь i навичок учнiв.

Вчитель:На парті у кожного з вас лежить аркуш із завданнями. На кожному з етапів уроку я буду пропонувати їх вирішувати, коментуватиму максимальну кількість балів за виконання кожного із завдань. Будьте уважними! В кінці уроку ви отримаєте оцінку та зможете перевірити рівень знань та досягнень.

На минулому уроцi ми з вами розпочали вивчати нову для вас постать в украïнськiй лiтературi Володимира Винниченка. Ознайомилися з цiкавим епiзодом бiографiï письменника. Розпочали роботу над оповiданням «Федько-халамидник».

Тому пропоную перевірити ваші знання виконавши тест.

СЛАЙД 8  5.Тестові завдання (за кожну правильну відповідь 0,5 б.) На виконання завдання відводиться 3 хвилини. (читацька компетенція)

 1. Володимир Кирилович Винниченко народився в місті:

А. Новгород-Волинський  Б. Єлисаветграді    В. Катеринославі       Г. Васищево

 1. В гімназії Володимир розмовляв _____ мовою

А. українською     Б. російською         В. суржиком      Г. польською

 1. Як називала мати Федька?

А. Задавака       Б. Халамидрище        В. Пройдисвіт       Г. Сибіряка

 1. Місце роботи батька Федька

А. Пошта        Б. Металургійний завод       В. Друкарня      Г. Школа

     5. Яку рису характеру Федька батько цінував найбільше?

А. Сміливість      Б. Правдивість        В. Хвальковитість     Г. Доброту

 1. Що мав Федько виграти в суперечці з Толею?

А. Чижика     Б. Новенький костюм     В. Ніж      Г. Санчата

СЛАЙД 9  Відповіді: 1. Б; 2. А; 3. Г; 4. В; 5. Б; 6. В.

V.Робота над основним змістом уроку.

Вчитель: На минулому занятті ми працювали над змістом оповідання «Федько-халамидник». Пригадати сюжет твору допоможе виконання вправи «Порушена послідовність». Отже, події ви маєте розставити в хронологічній послідовності. Максимальна кількість балів 3. На виконання завдання у вас 2 хвилини.

СЛАЙД 10       6. Вправа «Послідовність подій». (читацька компетенція)

1 - А. Смерть Федька.

2 - Б. Пригода з повітряним змієм.

3 - В. Толя хоче повторити «подвиг» Федька.

4. - Г. Поведінка хлопців під час дощу.

5 - Д. Федько на льодоході.

6 - Е. Порятунок Толі.

СЛАЙД 11 Відповіді: 1. Б; 2. Г; 3. Д; 4. В; 5. Б; 6. В.

СЛАЙД 12       7.Коментування схеми «Головні та другорядні герої оповідання»

На минулому уроцi ми навчилися розрiзняти головних i другорядних персонажiв. Пропоную звернути увагу на слайд та пригадати  їх.

 • Чому саме Федько є головним героєм оповідання?

Яка роль другорядних героїв у творі? (комунікативна компетенція)

СЛАЙД 13.     8  Обмін враженнями про найцікавіший епізод. (соціально-комунікативна компетенція)

Учитель. Який епізод вам запам'ятався найбільше? Чому?

СЛАЙД 14  9Фізкультхвилинка

СЛАЙД 15  10. Дискусійне обговорення змісту оповідання “Федько-халамидник”. Робота з підручником (ст.       ) (читацька компетенція, комунікативна компетенція)

 1.     Чим Федько відрізняється від своїх товаришів?
 2.     Хто були батьки Федька? Що можна сказати про їхнє життя? (Бідні)

3 Як виховують вони свого сина?                                                                                

4) Охарактеризуйте Толю. (Син хазяїна того будинку, де жила Федькова родина)

 1.     Батьки Толі. Які вони?
 2.     Який вчинок Федька свідчить про його людяність, добру душу.
 3.     З якого вчинку Толі видно, що він так і не зробив висноків із трагічної ситуації в кінці творку?
 4.     Яка людина могла б вирости з Федька, а яка – з Толі?

9. Якими рисами своєї вдачі ви схожі на Толю, а якими - на Федька? З якими вадами свого характеру вам треба боротися?

10)Знайдіть у підручнику уривки, як хлопці були на льоду. Зачитайте. Визначте риси характеру кожного з них

11  Методичний прийом “Видиме-невидиме”. (творчо-комунікативна компетентність)

Учитель. Отже. Федько і Толя — дві різні людини.

- Що говорять про Федька? (Розбишака-халамидник, босявка, сибіряка, пробийголова, шибеник, ірод, ловкий хлопчик, молодець.)

- Що говорять про Толю? (Дитина ніжна, делікатна, смирна.)

Що ми побачили за масками, вчинками героїв?

Висновок учителя. Отже, за маскою ми побачили, як ховається зло і яке беззахисне добро. Потрібно не один рік на світі прожити, щоб розібратися, де є добро, а де зло. Тому спершу думайте, а тоді робіть.

VI. Закріплення вивченого.

СЛАЙД 16-17      12 Діаграма «Кола Вена» (творча компетентність)

 

            Діти, на слайді ви бачите діаграму «Кола Вена» та слова, які характеризують Федька та Толю. Вам необхідно в діаграму вписати слова, які стосуються кожного з героїв. А там, де кола перетинаються, маєте самостійно записати спільне між хлопцями. За правильне виконання завдання отримаєте 6 балів. На виконання завдання відводиться 2 хвилини. (Перевірка, виставлення оцінки). Як називаються слова, що характеризують хлопців? (антоніми)

13. Вправа  «Поміркуй» (творча компетентність, емоційно-ціннісна компетенція)

Вчитель: А чи помiтили ви, якими кольорами написанi iмена хлопчикiв? Як ви
думаєте, що символiзують у нашому випадку цi кольори?
(Червоний колiр, яким написано я Толя, начебто застерiгає
нас, промовляє, що не можна чинити так, як Толя. А зелений, як
свiтло свiтлофора, вiдкриває нам дорогу до доброти, чесностi,
благородства, дружби).  

15. Бесіда за питаннями (соціально-комунікативна компетенція)

- Чому навчило вас це оповiдання?

- То як розкривається  людина в життєвих ситуаціях та що впливає на формування її як особистості.

- Чи актуальне оповідання сьогодні? На скільки твір цікавий і корисний для сучасників?

    

VIII. Рефлексійно-оціночний етап

СЛАЙД 18       16 Рефлексія почуттів.

     Незакінчене речення: «Урок допоміг мені…» «оповідання змусило мене задуматись над тим, що…»( соціально-комунікативна компетенція емоційно-ціннісна компетенція)

Оцінювання школярів. Коментар оцінок. Збір карток.

IX. Домашнє завдання.  Підсумки уроку

СЛАЙД 19    Виконати одне з завдань на вибір:

1. Створити власну кінцівку оповідання “Федько- халамидник”;

2. Написати лист улюбленому герою.

3. Написати твір-роздум на тему: «Чи для мене є Федько особистістю?»

         Вчитель: Отже, найкращі людські якості – це порядність, чесність, доброта, готовність прийти на допомогу іншій людині. Тому будьте завжди душевно багатими, порядними, чесними; робіть повсякчас людям добро, не чекаючи за це винагороди. 

         Наш урок хотілося б завершити словами Шалви  Амонашвілі.

СЛАЙД 20. «Незалежно від того, чекають від тебе добро чи не чекають –Твори добро.

Незалежно від того, помітять твоє добро чи не помітять –Твори добро.

Незалежно від того, приймають твоє добро чи відкидають –Твори добро.

Незалежно від того, чим будуть платить тобі за добро: добром чи злом –Твори добро.

Твори добро і ні у кого не питай дозволу, бо ніхто не може бути володарем твого добра».

 

Урок закінчується, а життя на добрі справи триває. Дякую за заняття!
 

6 клас   Картка із завданнями          __________________________________

Тема: В. Винниченко. «Федько-халамидник».   Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.  Добро і зло, благородство  і підлість у творі

 1. Виконай тестові завдання.  (за кожну правильну відповідь 0,5 б.)
 1. Володимир Кирилович Винниченко народився в місті:

А. Новгород-Волинський  Б. Єлисаветграді    В. Катеринославі       Г. Васищево

 1. В гімназії Володимир розмовляв _____ мовою

А. українською     Б. російською         В. суржиком      Г. польською

 1. Як називала мати Федька?

А. Задавака       Б. Халамидрище        В. Пройдисвіт       Г. Сибіряка

 1. Місце роботи батька Федька

А. Пошта        Б. Металургійний завод       В. Друкарня      Г. Школа

    5. Яку рису характеру Федька батько цінував найбільше?

А. Сміливість      Б. Правдивість        В. Хвальковитість     Г. Доброту

    6. Що мав Федько виграти в суперечці з Толею?                                                  (3 б.)

А. Чижика     Б. Новенький костюм     В. Ніж      Г. Санчата

 

Відповіді: 1.____; 2.____; 3.____; 4. ____; 5. ____; 6. ______.           Бали

 

 1.  Відтвори послідовність подій у творі (за кожну правильну відповідь 0,5 б.)

1 - А. Смерть Федька.                                            4. - Г. Поведінка хлопців під час дощу.

2 - Б. Пригода з повітряним змієм.                       5 - Д. Федько на льодоході.

3 - В. Толя хоче повторити «подвиг» Федька.     6 - Е. Порятунок Толі.                  (3 б.)

        

Відповіді: 1.____; 2.____; 3.____; 4. ____; 5. ____; 6. ______.           Бали

 

 

 1. За діаграмою «Кола Вена» запиши спільні та відмінні риси Федька та Толі. (за кожну правильну відповідь 0,5 б.)

                                   ФЕДЬКО                                           ТОЛЯ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              (3 б.)

                 

 

               Загальна кількість балів                                                                             Бали

                                                                                                          

                                                                         

  Короткий конспект уроку

 Перебіг уроку

Епіграф

                                                                                                 У лиху годину пізнаєш людину.

                                                                                                                     Народна творчість

І.   Організаційний момент. Забезпечення емоційної готовності до уроку

1.Девіз уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів                                                                

2. Візуалізація (Звучить «Місячна соната» Л.Бетховена) ; зачитування листа від чижика

3.Вправа «Коло думок»

III. Оголошення теми,  цілей та очiкуваних навчальних результатiв.

4.Очікувані результати

5.Цілевизначення

6.Робота над епіграфом

  Проблемне питання 

IV. Актуалiзацiя опорних знань умiнь i навичок учнiв.

7.Тестові завдання

V.Робота над основним змістом уроку.

8Вправа «Послідовність подій».

9.Коментування схеми «Головні та другорядні герої оповідання»

10.Обмін враженнями про найцікавіший епізод.

9Фізкультхвилинка

11. Дискусійне обговорення змісту оповідання “Федько-халамидник”. Робота з підручником (ст.       )

12Методичний прийом “Видиме-невидиме”.

VI. Закріплення вивченого.

12 Діаграма «Кола Вена»

13. Вправа  «Поміркуй»

14. Бесіда за питаннями

VIII. Рефлексійно-оціночний етап

15 Рефлексія почуттів.Незакінчене речення:

Оцінювання школярів. Коментар оцінок. Збір карток.

IX. Домашнє завдання.  Підсумки уроку

16.Наш урок хотілося б завершити словами Шалви  Амонашвілі.

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
13 травня 2020
Переглядів
471
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку