Розробка уроку з географії для 10 класу на тему: "Канада"

Про матеріал

Сформувати систему знань про Канаду; оха­рактеризувати особливості географічного положення, природних ресурсів, населення, господарства, визна­чити фактори, які сприяють економічному розвитку країни; продовжити розвивати навички роботи з дже­релами географічних знань, електронними програма­ми; виховувати повагу до національної культури, укра­їнської діаспори.

Перегляд файлу

КАНАДА. 10 КЛАС

 

Мета: сформувати систему знань про Канаду; оха­рактеризувати особливості географічного положення, природних ресурсів, населення, господарства, визна­чити фактори, які сприяють економічному розвитку країни; продовжити розвивати навички роботи з дже­релами географічних знань, електронними програма­ми; виховувати повагу до національної культури, укра­їнської діаспори.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форма проведення: урок-дослідження.

Обладнання: політична карта світу; атласи; комп'ютер; електронний атлас «Економічна та соціальна географія світу»; фотоілюстрації.

У нашій країні надто мало історії

та занадто багато географії.

Маккензі Кінг

ХІД УРОКУ

 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель. Найкраща витрата часу - це пра­ця. Сподіваюсь, що ви не витрачатимете марно часу, отримаєте задоволення від праці і відкриєте для себе багато цікавого й нового.

 

II. ЕТАП ОРІЄНТАЦІЇ

1. Повторення теоретичного матеріалу

►►  Прийом «Творчий аналіз»

 • 3 характеристикою яких країн ми вже ознайо­мились на минулих уроках?
 • Більшість з держав, про які ми вже говорили, є високорозвиненими. Які з них входять до Ве­ликої вісімки?
 • Чому вони входять до Великої вісімки? Які за­гальні ознаки їх об'єднують?

2. Мотивація навчальної діяльності

►►   Прийом «Здивування проблемне питання»

Учитель. Як ми з вами згадали, усі країни Великої сімки, які ми вивчили, мають певні схожі ознаки.

А чи може, на ваш погляд, країна, що має си­ровинну спеціалізацію (видобування корисних ко­палин, виробництво продуктів харчування тощо), входити до числа найбільш розвинених країн сві­ту? Якщо може, то за рахунок чого?

Наприкінці уроку ми повернемося до нашого проблемного питання.

 

III. ЕТАП ПОСТАНОВКИ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

►►   Прийом «Впізнай країну»

Учитель. Визначити тему уроку нам допо­може відеозапис, у якому названі й показані особ­ливості країни.

«Добрий день, шановні знавці! Оскільки ви — справжні знавці географії, то спробуйте відповісти на таке запитання: про яку країну йдеться?

 • Маккензі Кінг, колишній прем'єр-міністр країни, на початку XX ст. нарікав: «У нашій країні надто мало історії та занадто багато гео­графії». Так, «географії» у цій величезній, але малонаселеній країні, дійсно, багато. На кож­ного жителя, включаючи немовлят, припадає по 40 гектарів гір та рівнин, полів, лісів, боліт. На шістьох осіб — одне озеро. На кожну роди­ну — якщо не річка, то струмок.
 • Ця країна має найдовшу у світі берегову лінію (120 тис. км) і посідає перше місце за запасами деревини на одного жителя.
 • Назву цієї країни перекладають як «посе­лення».
 • На території цієї країни знаходиться Північний магнітний полюс, який є центром виникнення північного сяйва.
 • 85 % населення цієї країни, яку ми традицій­но вважаємо північною, живе південніше від широти Києва.
 • Дерево, листок якого зображено на прапорі цієї держави, росте лише в її південно-східній час­тині, що займає лише 5 % території країни, але там проживає близько 65 % населення.
 • Саме в цій країні виник хокей із шайбою».

►►   Оголошення теми та навчальної мети уроку

Учитель. Отже, тема сьогоднішнього уро­ку — «Канада».

►►   Очікування

Учитель. А чого ви очікуєте від сьогоднішньо­го уроку? Запишіть це на папері (на стікері), при­клейте на пісковий годинник (малюнок на дошці). Хто готовий поділитися своїми очікуваннями?

►► Оголошення девізу уроку-дослідження

Скажи мені — і я забуду;

покажи мені — і я запам'ятаю;

дай мені діяти самому — і я навчусь.

 

IV.ЕТАП ПРОЕКТУВАННЯ

Завдання уроку

 1. Дослідити вплив історичних передумов фор­мування сучасної території країни та «канад­ської» нації.
 2. Визначити чинники, що зумовили сучасний розвиток господарства Канади.
 3. Дати оцінку українсько-канадським відно­синам. 

 

V. ЕТАП НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. «Американський Сибір», країна кленового листя, країна іммігрантів — так нази­вають Канаду. Чому саме так називають країну та багато іншого про неї ми дізнаємося в наших спеціалістів. А зараз слово надаємо спеціалісту-географу, який зробить загальний опис країни.

1. Візитка країни

►►  Випереджальне завдання учня (відеозапис)

Учень презентує «візитку» країни, демонструє герб, прапор. Інші заповнюють СЛС.

 • Площа — близько 10 млн км2 (друга за площею держава у світі).
 • Населення — 34 млн осіб.
 • Столиця — Оттава (1,1 млн осіб).
 • ВВП на душу населення — 23 300 дол.
 • Глава держави — формально королева Великої Британії, яку представляє генерал-губернатор Канади.
 • Незалежна з 1 липня 1867 року.
 • Член таких міжнародних організацій: НАТО, ООН, ОАД, НАФТА, ОЄСР, Великої вісімки, Британської співдружності.
 • Державний устрій — федеративна парламент­ська держава у складі Співдружності.
 • Склад: 10 провінцій та 3 території.
 • Грошова одиниця — канадський долар;

2. Історичний розвиток Канади

►►   Випереджальне завдання учня

Учень доповідає про історичні особливості кра­їни. Інші учні доповнюють СЛС.

Історичний розвиток. Територія сучасної Кана­ди була заселена предками індіанців та ескімосів

приблизно ЗО 40 тис. років тому. Але зв'язків жи­телів країни із зовнішнім світом не було. Тільки в 1497 р. англійський човен під командуванням Джона Кабота досяг Ньюфаундленда. Через 37 ро­ків до затоки Св. Лаврентія ввійшла французька експедиція, очолена Жаком Картьє.

Французи висадилися на материку, де всту­пили в контакт із плем'ям гуронів. У 1605 р. у Новій Шотландії побудоване перше французьке поселення. Одночасно йшла англійська колоніза­ція країни, що призвело до англо-французького протистояння. У результаті Семилітньої війни 1756-1763 рр. між цими країнами Канада стала англійською колонією.

Англійці, шотландці, ірландці активно осво­ювали Атлантичне узбережжя та центральну час­тину країни, французи, що осіли в долині річки Св. Лаврентія, продовжували обживати цей район, утворивши провінцію Квебек.

У 1867 р. канадські колонії здобули статус до­мініону.

Кінець XIX ст. відзначався швидким розвитком господарства в сусідніх із СІЛА країнах. Але осо­бливо прискорився розвиток країни після Другої світової війни. Значне зростання гірничодобувної, обробної промисловості й торгівлі перетворили її на одну з передових індустріальних країн світу.

Червоний листок канадського клена цукристо­го на гербі Канади з'явився 1.921 року, а на канад­ському прапорі тільки в 1965 р. Спочатку він був емблемою лише франкоканадців як символ їхньої самобутності. У Канаді прийнята політика, що пе­редбачає підтримку державою розвитку етнічних громад.

 

►►  Пошуково-вибіркова робота (робота з атласом)

 • Дати оцінку ЕГП Канади.
 • Дослідити природно-ресурсний потенціал Ка­нади та скласти його господарську оцінку. Які галузі господарства можуть розвиватися, вра­ховуючи власний ПРП?

Учні характеризують ЕГП та ПГП країни, склад території Канади, роблять висновки, запов­нюють СЛС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

Це країна з різноманітним природно-ресурсним потенціалом. Вона надзвичайно багата на міне­ральні, гідроенергетичні та лісові ресурси.

Канада — найбільший серед розвинутих країн виробник урану, нікелю, цинку, азбесту, калійних солей, газетного паперу. Вона посідає перші місця у світі з видобутку золота, платини, молібдену, ти­тану, гіпсу, сірки, кобальту, кадмію, міді, свинцю та виробництва алюмінію. Сприятливі природні умови на півдні країни є основою розвитку сіль­ського господарства. Багатством держави є чималі площі родючих ґрунтів.

3. Господарство країни

►►  Прийом «Дослідження»

Учитель. Ця робота дає можливість кожно­му з вас виступити в ролі вчителя, передаючи свої знання однокласникам. Кожна група отримує ін­дивідуальне завдання. Для його вирішення ви повинні прочитати, усвідомити і передати інфор­мацію іншим групам. Заповнити СЛС «Канада», опрацьовуючи новий матеріал.

Завдання групам

1. Дослідити особливості розвитку господарства Канади:

 • загальна характеристика господарства;
 • особливості структури експорту та імпорту країни.
 1.          Гірничодобувна промисловість та енергетика.
 1.          Металургія та деревообробна промисловість, машинобудування.
 2.          Сільське господарство країни, його особливос­ті, транспорт.

Група 1

Сучасна Канада входить до числа найбільш розвинених країн світу, тобто до Великої сімки. За короткий час Канада створила ринкову економіку. Вона посідає шосте місце за виробництвом промис­лової продукції, а за виробництвом на душу насе­лення промислової і сільськогосподарської про­дукції поступається тільки СШЛ та Швейцарії.

Особливістю економіки Канади є її значна за­лежність від іноземного капіталу, особливо аме­риканського. Істотну роль в економіці країни відіграє експортно-сировинний напрям. У струк­турі обробної промисловості головні позиції по­сідають машинобудування, металургія та дерево­обробка. 3/4 продукції дають провінції Онтаріо та Квебек.

Група 2

У країні добре розвинута добувна промисло­вість, 80 % продукції якої вивозять на світовий ринок. У гірничодобувній промисловості, найбіль­ше значення мас видобуток природного газу (тре­тє місце у світі), нафти (дев'яте місце), мідних руд (четверте місце), золота (п'яте місце), цинкових руд (перше місце), нікелевих руд (друге місце), вугілля, платини (третє місце). Основний район видобутку залізної руди — півострів Лабрадор.

За виробництвом електроенергії країна посідає п'яте місце у світі. Близько 60 % електроенергії дають ГЕС, 10 % виробляють на АЕС, розташова­них у провінціях Квебек, Онтаріо.

Група З

У країні спостережено зниження темпів розви­тку чорної металургії.

Експортне значення має кольорова металургія, провідні місця у світі Канада посідає з виробни­цтва кобальту, міді, цинку, нікелю.

На дешевій енергії розвивається алюмінієва промисловість (боксити привізні).

У країні розвинене машинобудування. Значна кількість підприємств спеціалізується на складан­ні машин, використовуючи для цього імпортовані до країни компоненти. Експортною галуззю є ав­томобілебудування. В Онтаріо зосереджено 80 % автозаводів країни. Тут працюють підприємства таких велетнів, як «Дженерал Моторе», «Форд», «Крайслер», «Хонда», «Ніссан». Розвинуте сіль­ськогосподарське машинобудування, виробництво обладнання для гірничодобувної та лісової промис­ловості. Головні центри галузі: Торонто, Монреаль, Гамілтон, Оттава, Ванкувер.

Канада - другий у світі, після СШЛ, вироб­ник пиломатеріалів, паперу, картону. Більшість целюлозно-паперових підприємств сконцентрова­но на сході країни.

Країна посідає перше місце за випуском газет­ного паперу, друге місце у світі за обсягом про­дукції, четверте  за виробництвом паперу і кар­тону.

Група 4

Канада є одним з головних світових експорте­рів багатьох основних видів сільськогосподарської продукції. Фермерські поселення разом з членами їх сімей становлять 4 % жителів Канади. При цьо­му країна повністю забезпечує внутрішні потреби в основних видах продовольства й експортує май­же половину продукції сільського господарства. За експортом пшениці, кукурудзи, ячменю посідає одне з перших місць.

Основним виробником сільськогосподарської продукції є високотоварні фермерські господар­ства, що характеризуються сучасним рівнем ме­ханізації і ефективною спеціалізацією.

Головною житницею країни є степові провін­ції Саскачеван та Манітоба. Нова Шотландія та Британська Колумбія — постачальники яблук та інших фруктів. Саме тут знаходиться сільськогос­подарська зона, яку називають «Фруктовим коши­ком Канади». Великі площі зайняті соєю, бобами, цукровим буряком, кормовими культурами, рап­сом і кукурудзою, також вирощують льон, карто­плю, фрукти і овочі.

У структурі галузі переважає тваринництво (60 %): молочне скотарство, птахівництво, сви­нарство, рибальство. Канада відома як світовий постачальник мороженої риби. Традиційним для країни є хутровий промисел.

За вантажообігом перше місце належить заліз­ничному транспорту, за пасажирообігом - авто­мобільному. Велику роль відіграє авіація, що за­безпечує швидкий зв'язок з віддаленими районами країни і з іншими державами. Специфікою канад­ського транспорту є висока міра розвитку трубо­провідного (одного з найдовших у світі) і водного транспорту. Дуже велика роль системи Великих озер і річки Св. Лаврентія. У міжнародних переве­зеннях велике значення має морський транспорт.

Група 5

Близько 80 % робочих місць забезпечує малий бізнес. Малі підприємства є приватними за кількіс­тю зайнятих до 50 осіб. У Канаді 90 % земельних площ, 70% лісових масивів є власністю держа­ви. Вона контролює майже 70% залізниць, понад 10, % видобутку вугілля та 16 % потужностей чор­ної металургії. Державні електростанції виробля­ють майже 70 % усієї електроенергії. Найбільша залізнична компанія, портове господарство — теж власність держави. У сфері її компетенції пере­буває й атомна енергетика. Водночас в гірничо­добувній та обробній промисловості, в торгівлі та будівництві головну роль відіграє національний та іноземний приватний капітал.

 

Експорт

Імпорт

Природні ресурси

Машини і устаткування

Чорні та кольорові метали

Автомобілі та запчастини

Продукти харчування

Нафта, хімічні товари

 

Споживчі товари

Учитель. Отже, повернімося до нашого про­блемного питання, яке було на початку уроку.

►►   Прийом «Коло ідей»

Під час обговорення складають перелік ви­словлених ідей, а потім проблема розглядається загалом.

Канада за короткий період створила ефективну ринкову економіку завдяки:

 • багатим природним ресурсам, раціональному їх використанню;
 • широкому залученню іноземного капіталу;
 • політичній стабільності, сприятливому інвес­тиційному законодавству;
 • кваліфікованим трудовим ресурсам.

 Учитель.   Національне   багатство   Канади створене працею кількох поколінь. Держава зу­міла створити сучасну національну економіку та перетворилася на одну з розвинутих країн світо­вого співтовариства з передовою промисловістю та сільським господарством.

Одним з головних чинників економічного роз­витку Канади є трудові ресурси з високим рівнем професійної підготовки та професійної мобіль­ності.

4. Населення, соціальна сфера країни

►►   Прийом «Дослідження»

Кожна група отримує інформаційний пакет і карточку з індивідуальним завданням, а також повинна мати підготовлене випереджальне зав­дання.

 • Група 1. Дослідити особливості населення Кана­ди. Українська діаспора.
 • Група 2. Вивчити систему освіти в Канаді, соці­альну політику та добробут.
 • Група 3. З'ясувати популярні туристичні марш­рути країни.
 • Група 4. Проаналізувати канадсько-українські відносини.

Працюючи з інформаційним пакетом (додатки; СЛС «Канада»), учні обговорюють знайдену інфор­мацію, аналізують її. Застосовують уміння шукати додатковий матеріал, відбирати головне, суттєве.

Група 1. Особливості населення

Найважливіші чинники, що визначають осо­бливості населення країни, — це імміграція й клі­матичні умови.

Так, 90 % усього населення Кана­ди проживає в межах 200 кілометрової смуги на північ від кордону із СІЛА, при цьому більшість у районі Великих Озер.

Канада — багатонаціональна держава, насе­лення якої складається з 80-ти націй, і на відміну від «американського плавильного котла», який підганяє всіх емігрантів до єдиного стандарту, Канада — країна меншин, «етнічна мозаїка», як люблять канадці називати своє суспільство. Осно­ву його нації становлять дві «нації-засновниці», також дві офіційні мови — французька і англій­ська. Історично так повелося, що населення сфор­мувалось у ході масової імміграції і зараз склада­ється з нащадків переселенців з Європи й інших регіонів.

Англоканадці становлять_40 % населення, франкоканадці — 28 %, 6 % припадає на вихідців з Азії та Африки, корінні жителі — індіанці й ес­кімоси становлять 2 %.

До католицької церкви належить 46 % на­селення Канади, це франкоканадці та італійці, 36 % — протестанти, 10% — атеїсти.

У країні високий рівень урбанізації — 79%. Третина населення країни проживає в трьох місь­ких агломераціях: Торонто (6 млн осіб), Монреалі (3,6 млн осіб) і Ванкувері (1,8 млн осіб).

Зараз кількість жителів країни значною мірою збільшується за рахунок переселенців, па яких припадає до 65 % щорічного приросту.

Віковий склад населення — 18 65-17, серед­ній вік канадця —- 37,8 років, а тривалість жит­тя — 80 років.

Серед найбільших національних меншин кра­їни — українці.

Масове переселення українців до Канади по­чалося наприкінці XIX ст. Канадський уряд виді­ляв переселенцям земельні ділянки площею 65 га. Українцям дозволяли селитися скупчено, поряд зі своїми співвітчизниками. На початку міграції пе­реважали неписьменні селяни.

Нині в Канаді проживає понад 1 млн україн­ців та їхніх нащадків. Головні райони їх розселен­ня — південь поблизу державного кордону із СІНА. Близько 85% їх проживає в провінціях Онтаріо, Манітоба, Алберта, Британська Колумбія. Серед міст Канади, де найбільше українців, слід назвати Едмонтон, Торонто, Вінніпеґ, Монреаль, Калґарі.

У Канаді українці досягли помітних успіхів. Одним із генерал-губернаторів країни був Роман Гнатишин, його батька обирали до канадського парламенту.

Канадці українського походження в чужому краї зуміли зберегти і розвинути мову, звичаї, літературу, театр, музичне, образотворче, при­кладне мистецтво. Тут українською мовою ви­дають багато газет, журналів, книжок, ведуть теле- і радіомовлення. Україністику викладають у 12-ти канадських університетах. У п'яти про­вінціях викладають українську мову. У Кана­ді встановлено пам'ятники київському князю Володимиру, Тарасу Шевченку, Лесі Українці, Василю Стефанику, Івану Франку, жертвам го­лодомору 1933 року; на пам'ять про жертви Чор­нобильської трагедії — посаджено дуб. Символом української громади в Канаді стала величезна 20-метрова писанка у Веґревілі. Українська діаспо­ра мас великий вплив на соціально-економічне життя країни. Ці люди ніколи не забувають зем­лю, де народились чи де народились їхні батьки.

Група 2. Система освіти в Канаді. Соціальна політика та добробут

У країні неповна середня освіта обов'язкова і безплатна. Канадська система освіти заснована на традиційній англійській системі. Діти відвідують школу з п'яти років. Система освіти залежить від провінції та включає шість-вісім років навчання в початковій школі, чотири-п'ять років у серед­ній та від трьох до чотирьох років в університе­ті. Навчальні програми дають лише базові знан­ня, спрямовані на самостійну роботу. Дітей вчать знаходити інформацію самостійно, вже з перших класів вони проводять досліди, експерименти (на­приклад, вирощують з гусениць метеликів, спо­стерігаючи стадії їх перетворень). Діти активно користуються бібліотекою, шукають інформацію за допомогою комп'ютера. Кожному учневі на­прикінці навчального року видають документ, де записано його досягнення і проблеми, над якими потрібно працювати. Повну середню освіту учні отримують у 17-19 років. Крім загальноосвітніх шкіл, с школи при університетах для обдарованих дітей, приватні школи. Вищу освіту одержують в університетах, які є в усіх провінціях. Найбіль­ші — Торонтський та Монреальський.

У країні діє ефективна, добре відпрацьована система податків, Якщо доходи становлять понад 50 000 доларів на рік, податки досягають 50 %.

 Сплата податків — почесний громадянський обов'язок, який дає право вважати себе повноцін­ним громадянином своєї країни. Тому в Канаді податки збираються своєчасно. Крім того, Канада майже не має армії, не дотує збиткові підприєм­ства, державний апарат у перерахунку на кіль­кість населення порівняно малий.

Все це дало змогу Канаді створити одну з най-гуманніших соціальних систем. Держава гарантує кожному громадянину Канади і людині, що має статус біженця, певний рівень життя. Збираючи за прогресивною шкалою податки з усіх працюючих, держава надає фінансову допомогу всім, хто з яки­хось причин не може себе забезпечити. У Канаді немає людей, які перебувають за межею бідності.

Така соціальна політика разом з високим рів­нем морального виховання, чіткою роботою право­охоронних органів забезпечила Канаді найменший у світі рівень злочинності і нормальні взаємовідно­сини між різними соціальними верствами.

Іммігранти, які за певний період не знайшли собі роботу, мають право звернутися по допомогу до держави. Держава допомагає в оренді житла, харчуванні й одязі. Розміри допомоги залежать від складу сім'ї, вартості життя в певному місті проживання. Наприклад, у Торонто сім'я з двох осіб отримує до 1000 доларів на місяць. Допомогу виплачують доти, поки людина не знайде собі ро­боту. Людину, яка живе лише на таку допомогу, в Канаді вважають невдахою.

Канада — держава з високим річним доходом на душу населення — близько 24 тис. доларів СІЛА.

За оцінкою експертів ООН, у 2006-2007 рр. Ка­нада посіла перше місце за якістю життя.

Група 3. Туризм у країні (презентація)

Група 4. Канадсько-українські відносини

Дипломатичні відносини між Україною і Ка­надою встановлено 27 січня 1992 року. Канада — одна з перших визнала незалежну Україну вже 2 грудня 1991 року. Розширюють і поглиблюють співпрацю в політичній, економічній та науково-технічній сферах.

У політичній сфері відносини забезпечує До­говір про дружбу і співробітництво та Декларація про особливе партнерство.

В економічній сфері відзначають помітне зрос­тання зацікавленості з боку канадських ділових кіл до інвестиційних проектів в Україні, пере­важно в таких важливих галузях, як паливно-енергетичний комплекс, сільське господарство.

Успішним є і проект показової саскачевансько-української ферми площею близько 3000 гектарів, яка розташована в головному селекційному цен­трі — Переяславі-Хмельницькому. Тут демонстру­ють найсучасніші технології та методи розведен­ня великої рогатої худоби, техніки використання пасовищ і вирощування люцерни. Українські фа­хівці вивчають північноамериканське обладнання і методи господарювання.

Встановлено контакти з низкою канадських фірм для вивчення можливостей постачання до Канади літаків сімейства «АН».

Науково-технічне співробітництво має для України пріоритетне значення. Насамперед це про­блеми використання канадських ядерних техноло­гій на українських АЕС, а також співробітництво у ракетно-космічній галузі. Не можна недооціни­ти і значення гуманітарно-соціальних, культур­них, освітніх, спортивних зв'язків між Україною і Канадою. Цьому великою мірою сприяє міль­йонна українська діаспора в Канаді. Українсько-канадські відносини носять прогресивний харак­тер і сприяють підвищенню рівня розвитку еконо­міки нашої держави.

 

VI. КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП

Учитель. Сьогодні ми ознайомились з історі­єю, культурою, економікою Канади, часточку якої створено руками нашого багатостраждального на­роду, який, шукаючи кращої долі, покинув рідну землю.             

►►  Прийом «Дискусія»

 Чи є якась користь мені як громадянину Укра­їни та моїй державі у вивченні Канади?
   Учитель. Як ви переконалися, Канада — ди­вовижна країна, в якій багато чого є незрозуміло­го для нас. Канаду не можливо і не потрібно копі­ювати. Канаду можна використовувати немовби дзеркало, в якому відбиваються достоїнства та не­доліки того, хто в нього дивиться. Хотілося б, щоб після цієї подорожі кожен з нас об'єктивно оцінив свої достоїнства та замислився над тим, як позба­витися своїх недоліків.

►►  Географічний диктант «Канада»

Вставте пропущені слова:

 1. Площа Канади становить... тис. км2.
 2. Населення Канади... млн осіб.
 3. За національним складом країна — ...
 4. Канада забезпечена такими ресурсами, як ...
 5. Господарство країни має... оснащеність.
 6. Тип господарства Канади— ...
 7. 90 % продукції виробляють у межах... промис­лового поясу.
 8. Галузі спеціалізації Канади ...
 9. Більшість енергії виробляється на ... електро­станціях.
 1.          У машинобудуванні значна частка належить ...
 1.          У Канаді створений потужний хімічний комп­лекс, який випускає ...
 2.          В агропромисловому комплексі зайнято май­же... економічно активного населення.
 3.          Назвіть найбільші промислові центри та їх го­ловну спеціалізацію.

►►  Самооцінювання та оцінювання учнів

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 Читати § , відповісти на запитання в кінці

параграфа.

 • Творче завдання. Порівняти Канаду та Україну.
 • Зробити рекламу туристичної поїздки Канадою за темою «Канада загадкова і невідома».
doc
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
14 березня 2018
Переглядів
630
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку